Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare

Curs
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 14088
Mărime: 65.66KB (arhivat)
Publicat de: Leana Rotaru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

I. Conceptul şi caracteristicile gestiunii bancare

Dinamica, în mărime absolută, a veniturilor, cheltuielilor şi a profitului unei bănci comerciale sau a ansamblului băncilor, reflectată de evoluţia indicatorilor de performanţă privind activitatea bancară demonstrează calitatea gestiuni bancare punând în evidenţă gestionarea cu un înalt grad de profitabilitate a resurselor informaţionale ale băncii în condiţiile reducerii factorilor de risc privind plasamentele şi resursele, consolidarea în termeni reali a capitalurilor şi a fondurilor proprii de care dispune banca. Dimpotrivă, diminuarea în timp a performanţelor bancare însoţită de scăderea lichidităţii, accentuarea riscurilor, diminuarea profiturilor, sunt semne îngrijorătoare, dar care sesizate la timp pot permite luarea unor măsuri corespunzătoare.

Sistemul bancar este guvernat de legităţi specifice, dar în final este supus aceluiaşi obiectiv comun fiecărui domeniu de maximizare consolidată a profitului.

Realizarea acestui obiectiv presupune definirea şi delimitarea unor obiective intermediare, derivate din obiectivul fundamental, a căror realizare este atribuită unui ansamblu de activităţi specifice gestiunii bancare.

Optimizarea raportului dintre veniturile şi cheltuielile băncii, realizarea profitului, cuantumul acestuia, precum şi factorii care acţionează asupra eficienţei activităţii bancare sunt apanajul gestiunii bancare.

Gestiunea bancară reprezintă un proces de conducere al băncii, de integrare funcţională a unui ansamblu diferenţiat de activităţi specifice centrate pe obţinerea şi plasarea resurselor financiare în scopul maximizării performanţelor financiare ale băncii.

Gestiunea bancară poate fi definit ca fiind ansamblul de operaţii, activităţi, servicii efectuate de bancă pentru realizarea funcţiilor sale îndeosebi de atragere de active monetare, temporar disponibile de la entităţi juridice şi fizice în conturi cu numerar sau titluri negociabile plătibile la vedere sau termen, în vederea păstrării lor, precum şi de plasamente a acestor fonduri în credite, depozite sau titluri.

După alţi autori gestiunea unei bănci constă în coordonarea şi concilierea funcţiilor sau activităţilor diferite desfăşurate, respectând anumite echilibre menite să asigure perenitatea instituţiei

Gestiunea unei bănci este esenţială în asigurarea solidităţii şi reducerea riscului, a menţinerii încrederii clienţilor în banca respectivă.

Rolul unui manager de bancă este să implementeze şi să ia decizii care să crească valoarea bogăţiei proprietarilor băncii. Valoarea firmei lor (banca) este legată de riscul de portofoliu şi de rentabilitatea activităţii desfăşurate.

Abordarea problematicii gestiunii unei bănci este impusă de cerinţele din ce în ce mai mari, ce revin conducătorilor, pe cele trei nivele de competenţă (strategic, operaţional, tactic), interesaţi de gestionarea sistemului informaţional bancar în scopul maximizării randamentelor şi profitului băncii.

Gestiunea bancară prezintă o serie de particularităţi care o individualizează faţă de gestiunea celorlalte societăţi comerciale, acestea fiind determinate de conţinutul său:

- specificitatea obiectului, care îl constituie moneda şi substitutele sale, banca îşi îndeplineşte rolul său de intermediar financiar, prin vânzarea pasivelor (resurselor) atrase;

- specificitatea procesului Banca realizează transformarea monedei în active financiare, în cadrul acestui proces evidenţiindu-se o diversitate procesuală a transformării dată de caracteristicile activelor financiare;

- specificitatea pieţei ce induce proceselor bancare riscuri variate ce ajustează rezultatele băncii

- specificitatea produselor bancare, determinată de caracteristicile şi destinaţiilor proceselor bancare;

- specificitatea tehnologică centrată pe informaţie şi nu pe substanţă.

II. Domeniile gestiunii bancare

Specificitatea şi caracteristicile gestiunii bancare determină şi delimitează domeniile prioritare esenţiale în care se afirmă atribuţiile acestuia configurând structura gestiunii desfăşurată pe domenii principale

1. Gestiunea activelor

2. Gestiunea pasivelor.

3. Gestiunea capitalului

4. Gestiunea riscului bancar.

5. Gestiunea performanţelor.

6. Gestiunea resurselor umane

7. Gestiunea pieţei.

1. Gestiunea activelor

Operaţiunile active ale băncilor comerciale sunt operaţiunile prin care băncile îşi angajează resursele în vederea îndeplinirii funcţionalităţilor statutare şi a obţinerii de profit.

Operaţiunile active reprezintă pentru băncile comerciale operaţiunile de utilizare a resurselor mobilizate de către instituţiile bancare sub forma atragerii de depozite, a contractării de împrumuturi sau din alte surse în vederea îndeplinirii funcţiilor specifice.

Aceasta parte a gestiunii bancare se concretizează în acordarea de împrumuturi generatoare de venituri sub formă de dobânzi şi care să reducă riscurile.

Preview document

Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 1
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 2
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 3
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 4
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 5
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 6
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 7
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 8
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 9
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 10
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 11
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 12
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 13
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 14
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 15
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 16
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 17
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 18
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 19
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 20
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 21
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 22
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 23
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 24
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 25
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 26
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 27
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 28
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 29
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 30
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 31
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 32
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 33
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 34
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 35
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 36
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 37
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 38
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 39
Conceptul și Caracteristicile Gestiunii Bancare - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Conceptul si Caracteristicile Gestiunii Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Climatul Investițional

Cuvinte –cheie: climat investiţional; factori determinanţi ai climatul investiţional; politica investiţională; atractivitate investiţională;...

Eficiența Economică a Investițiilor

1. Conceptul de eficienţă economică şi cel de eficienţă economică a investiţiilor Eficienţa economică este o noţiune complexă prin care se...

Impactul timpului asupra procesului investițional

1. Semnificaţia factorului timp în procesul investiţional. Procesele compunerii şi actualizării Procesul investiţional se desfăşoară într-o...

Conținutul economic al evaluării întreprinderii

Afacerea reprezintă o activitate, organizată în cadrul unei structuri, scopul principal fiind obţinerea profitului. Afacerea îmbracă o formă...

Model plan de finanțare

Proiectul Casa Pâinii își propune să răspundă unei nevoi de bază în comunitatea locală. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copiii ai străzii,...

Elemente de Micro și Macroeconomie

CAPITOLUL 1 OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI POLITICE Obiective : Economia politică este ştiinţa economică fundamentală, axul în jurul căreia s-au...

Analiza economico-financiară - firma Alfa

Firma Alfa s-a înfiinţat în anul 1998. Iniţiatorul după ce a lucrat o perioadă de câţiva ani la o multinaţională în domeniu., a decis să îşi...

Dezvoltare durabilă

Dezvoltarea durabila are 3 componente: 1.economica 2. sociala 3. de mediu In istoria recenta prima semnalare a faptului ca evolutia economica...

Te-ar putea interesa și

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Managementului riscului

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și...

Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare

Capitolul 1 PROBLEME GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE 1.1. CREDITUL BANCAR, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE Pentru definirea creditului, este...

Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de licență cu tema Gestiunea resurselor bancare atrase constă în accentuarea importanței gestiunii fondurilor...

Gestionarea Riscurilor Bancare

Capitolul 1. Băncile in economia de piată 1.1. Conceptul de bancă. În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate...

Riscurile Bancare și Modalități de Gestionare

Introducere În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-...

Ai nevoie de altceva?