Cursuri economie mondială

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: ppt
Pagini : 102 în total
Mărime: 2.89MB (arhivat)
Publicat de: Alexe Cornea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Sistemul actual al economiei mondiale

Componente ale economiei mondiale

Fenomene şi procese ale sistemului mondial actual

Economia de schimb şi comerţul între regiuni

Formarea pieţei mondiale – a impulsionat producţia

şi sistemele de transport

Revoluţia industrială – a determinat schimbarea modului de

organizare a producţiei, trecerea la producţia de masă

S-a înlesnit formarea diviziunii internaţionale a muncii –>

> ca ansamblu de specializări de producţie pentru export

Schimbările politice au condus treptat la formarea

economiilor naţionale şi la consolidarea pieţelor locale

S-a accentuat procesul de concentrare a capitalului

Noi valenţe ale procesului de expansiune externă

- Au apărut şi s-au dezvoltat entităţi economice multinaţionale

(transnaţionale), de tipul corporaţiilor multinaţionale – principalii

purtători ai capitalului peste hotare

- Ca urmare a tuturor acestor factori, a luat naştere economia mondială

Economia mondială reprezintă acel stadiu al schimbului reciproc de valori, în care este implicată majoritatea agenţilor economici de pe glob (o definiţie restrânsă)

Economia mondială, ca sistem (sau megasistem) economic reprezintă expresia materială a tuturor transformărilor produse de-a lungul timpului, cuprinzând pe de o parte economiile naţionale, iar pe de altă parte ansamblul relaţiilor economice (comerciale, financiare, tehnico-ştiinţifice, monetar-valutare etc.) desfăşurate ritmic între ţările lumii, între organizaţiile şi corporaţiile multinaţionale.

Celulele de bază ale economiei mondiale sunt, încă, economiile naţionale. Ele vor continua să formeze cadrul de mişcare a factorilor de producţie, al manifestării agenţilor economici, stimulând dezvoltarea lor.

Influenţa pe care economiile naţionale o exercită asupra economiei mondiale este în raport cu nivelul lor de dezvoltare.

Economia mondială este expresia unui sistem de interdependenţe:

- dezvoltarea economiilor naţionale determină adâncirea diviziunii mondiale a muncii care, la rândul ei, generează interrelaţiile dintre economiile naţionale, interrelaţii aflate la baza unor subsisteme mondiale (comercial, valutar, financiar). Între aceste subsisteme există, de asemenea, o interdependenţă, cu implicaţii asupra agenţilor economici, asupra economiilor naţionale.

Economiei mondiale îi este proprie concurenţa între agenţi economici. Oriunde pe mapamond, concurenţa conduce la o „selecţie naturală” a agenţilor economici, în raport cu forţa lor de inovaţie tehnologică şi managerială, ceea ce dă impuls progresului economic.

În cadrul economiei mondiale, în diferitele sale zone, se remarcă o alternare a fazelor de expansiune şi a celor de recesiune. Rezultanta pe termen lung este însă pozitivă, produsul brut mondial înregistrând o creştere.

Economia mondială este eterogenă. Între diferitele sale zone se menţin decalaje, datorită dezvoltării inegale. Statele-naţiune diferă nu numai ca mărime şi potenţial economic, ci şi ca nivel de dezvoltare.

Conținut arhivă zip

 • Cursuri Economie Mondiala
  • Comert_Mondial.ppt
  • Deplasare Capital.ppt
  • Economia Mondiala - Introducere, concept - Curs 1.ppt
  • Economiile in dezvoltare.ppt
  • MNCs - Definire.ppt
  • Modelul eclectic.ppt
  • Sistemul actual al economiei mondiale - Curs 2.ppt

Alții au mai descărcat și

Conceptul de consultanță

Conceptul de consultanţă Termenul de consultanţă provine de la latinescul „consultare“, din care a derivat în franceză termenul de „consulter“,...

Cursuri Economie

Curs 1 INTEGRAREA ECONOMICĂ Integrarea economică poate fi definită drept procesul de dezvoltare a interdependenţelor dintre state, prin forme şi...

Modelarea și Simularea Sistemelor Economice

1. Condiţiile de apariţie a modelarii economico-matematice Bazele organizării producţiei moderne şi ale administraţiei întreprinderilor...

Externalitățile și Intervenția Statului

1. Ce sunt externalităţile? Externalităţile exprimă un cost sau un venit ce revine unei terţe părţi, aflată în exteriorul pieţei. De exemplu, dacă...

Macroeconomie deschisă

Abundenţa de economii (suprasaturare) – disponibilitate spre investiţii: –intrarea unor economii cu rate mari de economisire în economia globală...

Teoria comportamentului consumatorului

Comportamentul consumatorului: ipoteze şi determinante. Preferinţele consumatorului. Utilitatea totală şi marginală. Regulă maximizării utilităţii...

Macroeconomie

Evoluţia economiei este fluctuantă, marcată de perioade de avânt, de stagnare şi de reducere, când comportamentul agenţilor economici se modifică...

Economia de piață - piața concurentă și prețul

Economia de piaţă este o modalitate eficientă şi complexă, restructurată şi dezvoltată de mai bine de două secole, prin care se realizează...

Te-ar putea interesa și

Filosofiile FMI

INTRODUCERE Odata cu destramarea comunismului, o serie de tari se gaseau în fata unor noi perspective, în cautarea unei noi identitati economice,...

Moneda euro și rolul ei în sistemul internațional monetar

EURO - Prezentare Este numele monedei unice europene ce a luat nastere la 1 ianuarie 1999, odata cu intrarea în a treia faza a Uniunii Economice...

Cursul de schimb - rol și evoluție în cadrul economiei

INTRODUCERE Obiectivul fundamental al politicii valutare începând cu anul 1991 l-a constituit înfăptuirea convertibilității interne a leului, ca...

Dezvoltare Durabilă

INTRODUCERE Actualitatea temei. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în...

Poziția Uniunii Europene în Economia Mondială

ARGUMENT Lumea, de când există ea, se află într-o continuă transformare şi evoluţie. Omenirea a cunoscut primele conflagraţii mondiale, a asistat...

Sistemul monetar internațional

1. Sistemul Monetar International: etape premergatoare si realizari 2. Principiile care au stat la baza Sistemului Monetar International 3....

Globalizarea

INTRODUCERE Economia contemporană parcurge, la acest sfârşit de mileniu, un proces evolutiv de transformări structurale, calitative şi cantitative...

Cursuri valutare fixe vs cursuri valutare flotante

Introducere Prin acest proiect, noi ne-am propus să tratăm noţiunea de ”curs valutar” şi implicaţiile sale în desfăşurarea mecanismelor la nivel...

Ai nevoie de altceva?