Eficiența investițiilor directe

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 9856
Mărime: 76.13KB (arhivat)
Publicat de: Eugen Nechifor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Viorela Iacovoiu

Cuprins

  1. 1. Aspecte conceptuale
  2. 2. Indicatorii de eficienţă ai investiţiilor
  3. 3. Analiza financiară

Extras din curs

OBIECTIVE:

→însuşirea conceptelor fundamentale - fezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc, analiză de senzitivitate, indicatori de evaluare a fezabilităţii etc.;

→cunoaşterea şi înţelegerea obiectivelor şi funcţiilor studiului de fezabilitate;

→înţelegerea semnificaţiei indicatorilor de apreciere a fezabilităţii unui proiect de investiţii;

→însuşirea cunoştinţelor necesare realizării unui studiu de fezabilitate.

CUVINTE CHEIE:

Investiţie Analiză financiarăRată internă de rentabilitate

Fezabilitate operaţionalăVarianta zeroRata beneficiu - cost

Fezabilitate tehnicăActualizareFlux de numerar actualizat

Fezabilitate economicăRata de actualizareTermen de recuperare a investiţiei

Studiu de prefezabilitateFactor de actualizareValoare economică actuală netă

Studiu de fezabilitateValoare rezidualăRisc investiţional

Analiză cost-beneficiuSustenabilitate financiarăVariabile critice

Analiză economicăVenit actualizat netAnaliză de risc şi senzitivitate

Sporirea veniturilor din vânzari prin creşterea producţiei vândute, în situaţia în care firma nu dispune de rezervă de capacitate de producţie, nu se poate realiza decât pe seama dezvoltării activităţii, prin crearea de noi capacităţi de producţie.

De asemenea, modernizarea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie se realizează prin investiţii directe, care conduc la acumularea de capital fix.

1.Aspecte conceptuale

1.1.Investiţia - definiţie, caracteristici

Investiţia reprezintă o plasare de fonduri financiare, respectiv o parte a veniturilor şi economiilor realizate, într-o acţiune (proiect sau operaţie) pentru a crea un spor de avuţie, atât la nivelul individului cât şi al firmelor şi societăţii.

Scopul investitorului nu constă numai în obţinerea sporului de bunuri şi capacităţi de producţie, ci şi în realizarea unui câştig (profit).

Există un decalaj de timp între momentul investirii şi cel al obţinerii rezultatelor şi veniturilor scontate. Întrucât investiţiile reprezintă o cheltuială efectuată în prezent, certă, în scopul obţinerii unor efecte viitoare, adesea incerte, comportă un risc datorat atât unor cauze obiective cât şi subiective, ca de exemplu :

- eroarea în analiza oportunităţilor de investitii;

- mijloacele de estimare a datelor referitoare la proiect;

- evaluarea incorectă a fenomenelor economice implicate în funcţionarea obiectivului (de exemplu: prognoza cererii de produse; estimarea costurilor de producţie etc.);

- amploarea proiectului în raport cu activitatea de ansamblu a iniţiatorului;

- modificările imprevizibile ale mediului economic, în general, şi ale sectorului în care se realizează investiţia în special. Tocmai de aceea, pentru a produce, în timp, acumularea viitoare de capital fix, este necesară funcţionarea normală a întregului sistem economic.

Aşadar există o multitudine de factori, endogeni şi exogeni, care au potenţialul de a influenţa rezultatele proiectelor de investiţii a căror

realizare implica viitorul şi în consecinţă comportă riscuri şi incertitudini.

Sintetizând elementele mai sus prezentate distingem următoarele caracteristici principalele ale investiţiilor:

- conţinutul concret individualizat de resurse;

- factorul timp - efectul viitor al utilizării resurselor în prezent;

- eficienţa;

- incertitudinea şi riscul.

1.2.Managementul proiectelor de investiţii

Înainte de a stabili dacă un proiect de investiţii este fezabil trebuie să se răspundă, în esenţă, la următoarele două întrebări:

1)Este ideea propusă REALISTĂ?

2)Are SENS ECONOMIC ideea propusă?

Dacă ideea propusă este realistă şi are sens economic, se ridică o serie de alte întrebări complementare, ca de exemplu:

1)Este investiţia realmente necesară?

2)Care sunt obiectivele proiectului de investiţii?

3)Proiectul este conceput astfel încât să conducă la îndeplinirea obiectivelor?

4)Cât va dura proiectul (orizontul de timp)?

5)Cât va costa proiectul (resursele materiale şi umane implicate)?

6)Este proiectul viabil (durabil în viitor, din perspectivă operaţională şi financiară)?

Aşadar, managementul proiectelor de investiţii este o activitate complexă, bazată pe o bună cunoaştere a situaţiei date, precum şi pe identificarea vulnerabilităţilor. Cu privire la arta conducerii ştiinţifice, un reprezentant de seamă al şcolii clasice de conducere - F.W.Taylor considera activitatea de conducere ca reprezentând „arta de a şti precis ce trebuie făcut cât mai bine şi mai ieftin”

Literatura de specialitate cuprinde o diversitate de definiţii a managementului proiectelor dintre care menţionăm:

Preview document

Eficiența investițiilor directe - Pagina 1
Eficiența investițiilor directe - Pagina 2
Eficiența investițiilor directe - Pagina 3
Eficiența investițiilor directe - Pagina 4
Eficiența investițiilor directe - Pagina 5
Eficiența investițiilor directe - Pagina 6
Eficiența investițiilor directe - Pagina 7
Eficiența investițiilor directe - Pagina 8
Eficiența investițiilor directe - Pagina 9
Eficiența investițiilor directe - Pagina 10
Eficiența investițiilor directe - Pagina 11
Eficiența investițiilor directe - Pagina 12
Eficiența investițiilor directe - Pagina 13
Eficiența investițiilor directe - Pagina 14
Eficiența investițiilor directe - Pagina 15
Eficiența investițiilor directe - Pagina 16
Eficiența investițiilor directe - Pagina 17
Eficiența investițiilor directe - Pagina 18
Eficiența investițiilor directe - Pagina 19
Eficiența investițiilor directe - Pagina 20
Eficiența investițiilor directe - Pagina 21
Eficiența investițiilor directe - Pagina 22
Eficiența investițiilor directe - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Eficienta investitiilor directe.doc

Alții au mai descărcat și

Eficiența Economică a Investițiilor

1. Conceptul de eficienţă economică şi cel de eficienţă economică a investiţiilor Eficienţa economică este o noţiune complexă prin care se...

Investițiile și Eficiența în Economia de Piață

CAP. 1. EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR 1.1. Conţinutul categoriei eficienţa economică a investiţiilor 1.1.1. Coordonatele abordării...

Economia întreprinderii

1. Mijloacele circulante: esenţa economică şi clasificarea lor. 2. Indicatorii utilizării eficiente a mijloacelor circulante. 1. Mijloacele...

Uniunea Europeană

Construcţie sui generis: – Nu este un stat; – Nu este organizatie de cooperare internationala. -Familie de tari democratice -Entitate...

Economia mondială și integrarea economică

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Eficiența investițiilor

EFICIENTA EC A INVESTUTIILOR SI EVALUAREA EC A INTREPRINDERII-TEMATICA- EFICIENTA EC A INVESTUTIILOR ANALIZA EFICIENTEI EC A INVESTITIILOR SI...

Eficiența investiției

S. C. “X” dispune de un capital posibil a fi investit de 330 + k milioane unitati. Capitalul mentionat urmeaza a fi dirijat pentru construirea unei...

Etica în afaceri - Suport curs

MODULUL I NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ Capitolul 1 Etimologie, definiţii, concepte “Ce este binele?”, aceasta este întrebarea care a provocat...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă

ADNOTARE la teza de licenta in ştiinţe economice cu tema: “Fundamentarea deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta”...

Eficiență și risc în activitatea economică

INTRODUCERE Într-o economie de tip simplificat agenţii economici au fost obişnuiţi ca “regulile jocului” să fie dictate. Directivele, normele,...

Bursa de Valori București - prezent și perspective

CAPITOLUL I. PIAŢA DE CAPITAL. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Piaţa de capital. Definire şi scurtă caracterizare Piaţa de capital reprezintă...

Fundamentarea deciziei de investiții la societatea comercială Europlast SA

Capitolul I Conceptul de eficienţă în societatea contemporana 1.1 Relaţia eficienţă - eficacitate Activitatea umana se bazează pe grija...

Investiții

INTRODUCERE INTRODUCERE INTRODUCEREINTRODUCERE Prezenta lucrare este alcătuită din 4 capitole care cuprind aspecte legate de activitatea de...

Ocuparea forței de muncă din România în contextul globalizării

Introducere Alegerea acestei teme este motivată de faptul că fenomenul globalizării este unul de actualitate, dar şi unul acaparat de o...

Mediul de Afaceri European - Germania

I.GENERALITATI Deviză naţională Einigkeit und Recht und Freiheit (Unitate şi dreptate şi libertate) Imn naţional Das Lied der Deutschen (a...

Aplicarea criteriilor VAN, RIR, IP și PRr pentru selecția eficientă a investițiilor directe - finanțarea proiectelor

1. Descrierea proiectului și dimensionarea investiției necesare Totul a început dintr-o joacă și s-a transformat în pasiune. Am îmbinat crearea...

Ai nevoie de altceva?