Impactul Politicii Impozitelor asupra Investițiilor și Ajustării Macroeconomice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3547
Mărime: 17.22KB (arhivat)
Publicat de: Relu Marian
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Impactul impozitelor asupra investiţiilor este determinat de comportamentul investiţionai al întreprinzătorilor. Economisirile reprezintă condiţia necesară, dar nu şi suficientă, a acumulării capitalului; investitorii trebuie să fie dispuşi să investească, asumându-şi riscul inerent, pentru ca economisirile să se transforme în investiţii.

Teoria economică nu este unitară asupra acestui aspect, existând mai multe modele ale comportamentului investitorilor, dintre care se remarcă îndeosebi următoarele:

- investiţiile sunt determinate de rata netă sperată de rentabilitate a proiectelor de investiţii;

- investiţiile sunt determinate de variaţiile trecute ale cifrei de afaceri şi de capacitatea actuală de producţie;

- investiţiile sunt determinate de mărimea resursele interne de finanţare a investiţiilor, prin amortismente şi profit nedistribuit.

Cunoaşterea factorilor care determină comportamentul investiţional este esenţială pentru conceperea şi aplicarea de măsuri de influenţare a investiţiilor prin intermediul impozitelor. Astfel, în condiţiile în care comportamentul investiţionai s-ar încadra în primul model, care reflectă obiectivul de maximizare a profitului, ar fi de admis că investiţiile vor fi limitate la nivelul la care valoarea prezentă actualizată a fluxurilor viitoare de venituri ar egala costurile. Până la atingerea acelui nivel este de aşteptat ca investiţiile să crească, după care ele se vor reduce. Privind din acest unghi de vedere ar fi de admis că impozitul pe profit poate determina modificarea investiţiilor prin impactul pe care îl exercită asupra rentabilităţii nete şi, în consecinţă, asupra pragului investiţiilor.

Dacă însă comportamentul investiţionai ar fi determinat de cel de-al doilea model, care reflectă principiului acceleratorului, este de admis că investiţiile vor creşte atunci când producţia creşte, sub impactul creşterii vânzărilor în perioada anterioară. Prin urmare, un rol sporit în ajustare investiţiilor ar reveni impozitelor pe vânzări, şi nu celui pe profit.

În fine, dacă admitem că investiţiile ar depinde de disponibilitatea resurselor proprii, conform celui de-al treilea model, impozitul pe profit este, din nou, instrumentul cu impact semnificativ asupra investiţiilor, prin regimul de amortizare fiscală, tratamentul profitului în funcţie de destinaţii şi cota de impozitare.

Fiecare model explică însă numai în parte factorii determinanţi ai investiţiilor, cu atât mai mult cu cât studiile econometrice par să le confirme pe toate, în fapt, investiţiile sunt determinate de un complex de factori, cei mai importanţi fiind: cererea pentru producţia realizată de noua investiţie, costul capitalului şi anticipaţiile firmelor cu privire la evoluţia economiei naţionale.

În acest context, este de admis că stimularea investiţiilor impune atât măsuri de stimulare a cererii, dar şi de reducere a costului capitalului. Costul capitalului este corelat negativ cu rata investiţiilor, aşa cum o demonstrează cele mai multe studii econometrice. Deşi toate arată o elasticitate negativă a investiţiilor în funcţie de costul capitalului, coeficientul este scăzut atât în ţările dezvoltate, cât şi în ţările în curs de dezvoltare.

În acest context, considerăm că, din ansamblul instrumentelor de politică financiar-monetară, impozitului pe profit îi revine un rol important în ajustarea investiţiilor, prin impactul pe care îl exercită asupra costului capitalului, în acest sens plecăm de la premisa că investitorii vor realiza investiţii atât timp cât rentabilitatea economică a investiţii (Re) va egala costul capitalului, determinat prin însumarea ratei dobânzii (i) şi cotei de depreciere (a), conform relaţiei:

Re = i + a

Dacă introducem în această relaţie şi impozitul pe profit, cu o cotă proporţională „t", condiţia devine :

Re - te = i + d - tc , cu te = Re - t - ta

unde tc - creditul fiscal (bonificaţia fiscală) pentru investiţii; te - cota efectivă de impozit, determinată prin scăderea din impozitul ce s-ar fi plătit în absenţa amortizării (Re - t) a economiei de impozit (ta) datorată deducerii amortizării la calculul profitului impozabil. Economia de impozit depinde de cota de impozitare şi de cota de amortizare „a".

Din această ecuaţie putem extrage rata de rentabilitate astfel:

în care termenul din dreapta exprimă costul capitalului în condiţiile impozitului.

Din această relaţie putem deduce că investiţiile ar creşte dacă s-ar reduce cota de impozitare „t" sau dacă ar creşte creditul fiscal tc şi/sau cota de amortizare deductibilă fiscal

Preview document

Impactul Politicii Impozitelor asupra Investițiilor și Ajustării Macroeconomice - Pagina 1
Impactul Politicii Impozitelor asupra Investițiilor și Ajustării Macroeconomice - Pagina 2
Impactul Politicii Impozitelor asupra Investițiilor și Ajustării Macroeconomice - Pagina 3
Impactul Politicii Impozitelor asupra Investițiilor și Ajustării Macroeconomice - Pagina 4
Impactul Politicii Impozitelor asupra Investițiilor și Ajustării Macroeconomice - Pagina 5
Impactul Politicii Impozitelor asupra Investițiilor și Ajustării Macroeconomice - Pagina 6
Impactul Politicii Impozitelor asupra Investițiilor și Ajustării Macroeconomice - Pagina 7
Impactul Politicii Impozitelor asupra Investițiilor și Ajustării Macroeconomice - Pagina 8
Impactul Politicii Impozitelor asupra Investițiilor și Ajustării Macroeconomice - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Impactul Politicii Impozitelor asupra Investitiilor si Ajustarii Macroeconomice.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Informatice Economice

În general Definiţia 1.1. Informaţia = conţinutul unui mesaj Tipuri de mesaje Olfactive; Vizuale; Tactile; Audio; Gustative. Mesaj –...

Microeconomie

1. ECONOMIA ŞI ŞTIINŢA ECONOMICĂ. METODA DE CUNOAŞTERE ÎN ŞTIINŢA ECONOMICĂ 1.1 Economia faptică şi economia teoretică 1.2 Obiectul, metoda şi...

Instituțiile europene, studiu de caz și creditul bancar

1. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE Cuvinte cheie: Microeconomie, macroeconomie, previziune macroeconomică 1.1. Originea macroeconomiei...

Investiții internaționale

Investiţia străină directă (ISD) are câteva caracteristici inconfundabile, care o delimitează de investiţia de portofoliu. Dintre acestea reţinem...

Marketing-ul Serviciilor

Cap. I. Conţinutul conceptului de marketing în servicii 1.1. Conceptul, caracteristicile si tipologia serviciilor 1.2. Sistemul de prestaţie a...

Audit

Auditul financiar se defineşte ca fiind activitatea complexă efectuată de experţi independenţi în vederea exprimării unei opinii motivate cu...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Aplicaţia 1 Determinaţi indicatorii de echilibru financiar patrimonial de la...

Economie internațională

Conformitatea temei alese Structura logică a lucrării Modul de redare al referinţelor Aspectul general Contribuţia proprie a autorului la...

Te-ar putea interesa și

Politica financiară a României

Capitolul 1. Politica financiară. Aspecte teoretice 1.1. Mecanismul financiar – componenta de bază a mecanismului de funcţionare a economiei...

Alinierea TVA la cerințele Uniunii Europene

INTRODUCERE: Aceasta lucrare nu analizeaza politica fiscala în ansamblu ci se concentreaza pe examinarea impozitarii indirecte –mai exact a...

Politici fiscale de creștere economică și eficiența lor

1. Politica fiscală: concept, obiective şi rol 1.1 Conceptul de politică fiscală În abordarea politicii fiscale trebuie stabilit mai întâi,...

Transpunerea în România a normelor europene în domeniul impozitării indirecte - TVA

IMPOZITE Notiuni generale si caracterizare Definirea impozitului nu variaza prea mult de la un autor la altul. Astfel, Gaston Jeze retine ca...

Modalități de Înfăptuire a Funcției de Reglare în Economie și Efectele Sale

CAPITOLUL 1. FINANŢELE- NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Conţinutul economic al finanţelor publice Statul are nevoie de importante fonduri băneşti pentru...

Ajustarea Macroeconomică prin Politica Fiscală

Politica în domeniul impozitelor reprezintă o componentă majoră a politicii fiscale, ce este delimitată prin opţiunile care vizează metodele,...

Politici Financiare Publice

CAPITOLUL 1 POLITICA FINANCIARĂ – COMPONENTĂ A POLITICII GENERALE 1.1 CONCEPTE PRIVIND POLITICA ŞI PRINCIPALELE COMPONENTE ALE ACESTEIA Din...

Ai nevoie de altceva?