Electrotehnică

Curs
10/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Electrotehnică
Conține 10 fișiere: ppt
Pagini : 143 în total
Mărime: 8.62MB (arhivat)
Publicat de: Adrian O.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. ing. Mihail-Florin STAN

Extras din curs

Electrotehnica este cunoscută ca ramură a științelor tehnice, având ca obiect de studiu prezentarea principalelor aspecte, teoretice și aplicative ale fenomenelor electromagnetice din punctul de vedere al aplicațiilor lor tehnice. Rolul primordial pe care îl au aceste fenomene în tehnica contemporană face din electrotehnică una dintre ramurile principale ale științelor.

În linii mari, problemele electrotehnicii se împart în:

- probleme de electroenergetică (curenți tari), care se referă la conversia electromecanică a energiei electromagnetice, adică la producerea, transmiterea, distribuirea și utilizarea energiei electromagnetice, numită incomplet, în limbaj uzual, energie electrică;

- probleme de electrocomunicații (curenți slabi), care se referă la producerea, transmiterea, reproducerea și înregistrarea semnalelor electromagnetice purtătoare de informații.

Această distincție nu este netă. Cele două tipuri de probleme intervin, cel mai des, împreună în aplicațiile tehnice.

De exemplu: în oricare centrală electrică, pe lângă instalațiile necesare producerii energiei electromagnetice, există și instalații de măsură, control și comandă a funcționării întregului sistem.

Dintre diferitele forme de energie, energia electromagnetică (denumită în mod uzual incomplet energie electrică) este preferată datorită proprietăților sale remarcabile:

- este nepoluantă;

- se poate transforma ușor în alte forme de energie și reciproc;

- se poate transmite ușor și, practic, instantaneu la distanțe mari;

- se distribuie ușor cu ajutorul circuitelor electrice etc.

Un neajuns al său este faptul că se „înmagazinează”:

- mai greu;

- într-un volum restrâns;

- numai pentru un timp relativ scurt.

Din aceste cauze nu se pot constitui rezerve de energie sub această formă.

Avantajele prezentate de către energia electromagnetică au impus-o ca principală formă de transmisie a energiei de la sursele de energie primară către consumatori.

Energia primară (a combustibililor, hidraulică, nucleară etc.) este transformată în energie electromagnetică în centrale electrice și transportată la mari distanțe, prin intermediul rețelelor electrice, până la locul de utilizare, unde este din nou transformată în forme de energie direct utilizabilă (lucru mecanic, căldură, lumină etc.)

Studiul fenomenelor electrice și magnetice ca manifestări ale formei de materie numite câmp electromagnetic este mai dificil decât studiul celorlalte fenomene fizice, deoarece omul nu este înzestrat cu simțuri speciale care să-i permită să perceapă direct aceste fenomene. Percepția se face indirect, prin intermediul unor efecte secundare de natură mecanică, chimică, optică sau termică.

Trebuie să precizăm că prin câmp electromagnetic se înțelege tot o formă a materiei, diferită față de corpuri, care poate exista atât în corpuri, cât și în afara lor, constituind suportul fizic ce permite transmiterea interacțiunilor electromagnetice din aproape în aproape, în timp și în spațiu.

Câmpul electromagnetic posedă unele atribute ale corpurilor și anume: energie, impuls etc., dar nu-i este caracteristică mișcarea mecanică.

De aceea, studiul fenomenelor electromagnetice se face indirect, pe baza forțelor sau a interacțiunilor ponderomotoare, a momentelor mecanice, a efectelor optice sau, eventual, a reacțiilor chimice la care sunt supuse corpurile în regiunile din spațiu unde există câmp electromagnetic.

Teoria acțiunii prin contiguitate (din aproape în aproape) consideră că fiecărui corp aflat în stare electromagnetică îi este asociat un câmp electromagnetic purtător al acțiunilor electrice și magnetice dintre corpuri; propagarea acestora se realizează din aproape în aproape (prin contiguitate), într-un timp finit, diferit de zero, cu atât mai mare, cu cât distanța dintre corpuri crește.

Această teorie inițiată de Faraday, fundamentată de Maxwell și completată de Hertz este cunoscută sub denumirea de teoria macroscopică clasică a fenomenelor electrice și magnetice, sau teoria macroscopică a câmpului electromagnetic.

Teoria macroscopică Maxwell-Hertz, acceptată unanim ca fiind cea mai potrivită teorie pentru modelarea fenomenelor electromagnetice din tehnică, motiv pentru care este de multe ori numită electrotehnică.

În cadrul teoriei macroscopice clasice, corpurile sunt aproximate prin medii continue, vidul fiind considerat o stare de extremă rarefiere a substanței, așa cum ar fi el realizabil tehnic.

Regimul static al câmpului electromagnetic este acela în care mărimile caracteristice electromagnetice se consideră invariabile în timp, corpurile se consideră imobile și nu au loc transformări ale energiei dintr-o formă în alta. În acest regim, cele două părți ale câmpului electromagnetic, câmpul electric și câmpul magnetic, se studiază separat;

Regimul staționar al câmpului electromagnetic este acela în care mărimile electromagnetice se consideră invariabile în timp, corpurile însă pot fi mobile și pot avea loc transformări energetice;

Regimul cvasistaționar al câmpului electromagnetic este acela în care mărimile electromagnetice variază în timp, dar variația este suficient de lentă, astfel încât să fie neglijabile fenomenele de propagare a câmpului electromagnetic, prin intermediul undelor electromagnetice (radiația); în aplicațiile tehnice uzuale (cu excepția unor aspecte legate de telecomunicații), acest nivel de aproximare este suficient;

Regimul variabil al câmpului electromagnetic este acela în care se pot lua în considerare cele mai generale condiții de variație a mărimilor.

Conținut arhivă zip

  • Curs_1.ppt
  • Curs_1112-1.ppt
  • Curs_1314.ppt
  • Curs_2.ppt
  • Curs_3.ppt
  • Curs_4.ppt
  • Curs_5.ppt
  • Curs_6.ppt
  • Curs_78.ppt
  • Curs_910.ppt

Alții au mai descărcat și

Tehnici de măsurare a rezistivități de suprafață

Introducere În cele ce urmează sunt prezentate metode si tehnici de masurare a rezistivității de suprafață , analizandu-se eficientizarea...

Proiectarea unei centrale electrice hibride de foarte mică putere

I. CONVERTOARE FOTOELECTRICE 1. Lumina Lumina, cea care a reprezentat o mare necunoscută mii de ani, pentru om reprezintă o permanentă necesitate...

Studiul unui Electromagnet de Curent Continuu

1 Introducere Comisia Internatională de Electrotehnica (C.E.I.) defineşte electromagneţii astfel: "Electromagnetul este un magnet excitat de un...

Evoluția becului spre eco-economie

Becul cu incandescenţă Istoria becului cu incandescenţă Sir Joseph Wilson Swan (n. 31 octombrie 1828 la Bishopwearmouth, Sunderland - d. 27 mai...

Instalația electrică pentru apartament cu o cameră

Argument În această lucrare mi-am propus să prezint realizarea instalației electrice a unui apartament cu o cameră, pentru că oricare ar fi...

Instalați electrice indstriale și rezidențiale

- Tema Proiectului Sa se proiecteze instalatia electrica de alimentare cu energie a unui spatiu de productie avand urmatoarele datele initiale:...

Reglare, comandă și monitorizare pentru încalzirea, ventilarea și răcirea (HVAC) unei clădiri de birouri

Abstract In trecutul apropiat acționările industriale privite ca obiect al sistemelor de conducere automata erau predominante. In prezent domeniul...

Dimensionarea instalației electrice utilizate în instalațiile casnice

1. Argument Civilizaţia nu poate fi concepută în zilele noastre fără folosirea energiei electrice în aproape totalitatea sectoarelor de activitate...

Te-ar putea interesa și

Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA

Capitolul I I Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei S.C....

Bazele Electrotehnicii

1.Clasificarea elementelor dipolare de circuit Elemente de circuit pasive Rezistorul Bobina Condensatorul Elemente de circuit active...

Standardizarea în Industria Electrotehnică

1. Noţiuni de bază Prin standardizare se înţelege reglementarea tehnică, unitară, organizată, care stabileşte norme şi prescripţii privitoare la...

Proiect didactic - Apărate electrice de conectare și protecție și scule utilizate în electrotehnică și electronică

Scoala gimnaziala „LIVIU REBREANU” Disciplina: Educatie tehnologica Clasa: a VIII-a Data: 28.11.2019 Titlul lectiei: APARATE ELECTRICE DE...

Materiale electrotehnice

1. DE CE „MATERIALE MAGNETICE” Este cunoscut faptul că Pământul este cel mai mare magnet permanent, generator al unui câmp magnetic a cărui...

Electrotehnică

Transformatoare electrice.Un aparat electromag care transf marimile electrice de circuit(tens,curenti)sub care se transmite energia electromag de...

Materiale Electrotehnice

CURSUL 1 INTRODUCERE În construcţia dispozitivelor electrotehnice şi electronice intră materiale cu funcţii diverse, ale căror caracteristici...

Cursuri Electrotehnică anul I UTC

BIBLIOGRAFIE 1. N. Bogoevici, Electrotehnica si masurari electrice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979 2. L. E. Petrean, D. C....

Ai nevoie de altceva?