Finanțe publice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1883
Mărime: 17.33KB (arhivat)
Publicat de: Ioana A.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ispas

Extras din curs

1. Definiția finanțelor

Finanțele = acea parte a relațiilor economico-sociale exprimate în formă bănească, care se folosesc în procesul repartiției PIB și cu ajutorul cărora se formează, se repartizează și se gestionează fondurile bănești ale statului și ale agenților economici, necesare reproducției sociale, acțiunilor social-culturale, satisfacerii celorlalte cerințe comune ale societății și cetățenilor.

2. Paralela finanțe publice, finanțe private, bunuri publice, bunuri private

Finanțe publice

- asociate cu statul, cu unitățile administrativ-teritoriale și cu alte instituții de drept public.

- se confruntă cu problema de echilibru financiar

- statul poate lua măsuri cu moneda națională în care se constituie fonduri de resurse financiare

- resursele necesare realizării funcțiilor și sarcinilor statului se procură de la persoane fizice și juridice prin măsuri de constrângere (impozite și taxe) și măsuri contractuale (împrumuturi publice)

- sunt folosite în scopul satisfacerii nevoilor generale ale societății

- gestiunea finanțelor publice este supusă dreptului public

Finanțe private

- asociate cu instituțiile cu capital privat, întreprinderi, bănci, societăți de asigurare

- se confruntă cu probleme de echilibru financiar

- împrumuturile private nu pot influența în mod legal moneda națională

- resursele necesare funcționării instituțiilor prinvate sunt realizate din resurse proprii, iar în completare de pe piață, pe baze contractuale, în condițiile rezultate în urma confruntării cererii cu oferta de capital de împrumut

- sunt folosite în scopul realizării de profit de către întreprinzătorii individuali sau de către acționarii (asociații) sociali comerciali

- gestiunea finanțelor private este supusă dreptului comercial

Bunuri private

- reprezintă alimente, haine, locuințe, transport etc.

- se procură direct de la producători sau de la cei care îi comercializează

- achiziționarea unui bun privat este condiționată de plata unui preț. Prețul se stabilește pe piață în funcție de raportul existent între cererea consumatorilor și oferta producătorilor. Se află în cantități limitate datorită factorilor de producție și a cererii consumatorilor potențiali

- sunt concurențiale sau divizibile

- se consumă de către o singură persoană (individuale)

Bunuri (servicii/utilități) publice

- reprezintă apărarea împotriva diverselor agresiuni, apărarea împotriva calamităților naturale, ajutor social etc.

- sunt asigurate numai de către autoritățile publice

- achiziționarea unui bun public nu este condiționată de plata vreunei contribuții și nici nu se face în detrimentul altei persoane

- se află în cantități nelimitate

- sunt neconcurențiale și indivizibile

- beneficiază întreaga societate, indiferent dacă aceștia au participat sau nu la efortul de finanțare a acestora

-

3. Funcțiile finanțelor publice + repartiția + controlul

Finanțele publice se manifestă prin îndeplinirea a 2 funcții:

a). Funcția de repartiție presupune constituirea și redistribuirea fondurilor publice (prin intermediul ei are loc redistribuirea venitului național). Aceasta se realizează:

- pe de o parte, prin instituirea de impozite, taxe, contribuții (ITC) pe care trebuie să le plătească toți cei care realizează venituri și cei care în anumite împrejurări apelează la unele servicii ale statului.

- pe de altă parte, se realizează prin stabilirea tipurilor de cheltuieli finanțate de bugetul de stat.

b). Funcția de control se referă la controlul atât asupra legalității și oportunităâii obținerii veniturilor, cât și asupra modului de efectuare a cheltuielilor și, mai ales, a eficiențelor acestora. Ea se realizează atât concomitent cu funcția de repartiție, cât și separat, prin intermediul unor instituții specializate ale statului.

4. Obiectivele politicii financiare

- Repartiția PIB - implică constituirea fondurilor financiare publice necesare satisfacerii cerințelor societății. Politica financiară contribuie la optimizarea construirii fondurilor financiare, repartizarea și utilizarea rațională a fondurilor financiare.

- Restructurarea economiei naționale. Politica financiară contribuie la restructurarea economiei naționale, a ramurilor economice, a întreprinderilor, încurajează libera inițiativă, asigură creșterea rentabilității produselor, creșterea profiturilor.

Preview document

Finanțe publice - Pagina 1
Finanțe publice - Pagina 2
Finanțe publice - Pagina 3
Finanțe publice - Pagina 4
Finanțe publice - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Finante publice.docx

Alții au mai descărcat și

Creditul bancar - principala sursă de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii

CAPITOLUL 1 Întreprinderile mici şi mijlocii în economia de piaţă 1.1. Întreprinderile mici şi mijlocii. Concept şi caracteristici Ştiinţa...

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al...

Activitatea de Creditare la BCR

Introducere Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare au fost descoperite între anii 1786-1855, reprezentând 55 de plăci de piatră,...

Creditul - resursă de finanțare a exploatării și instrument de influențare a rentabilității firmei

Capitolul I. Resurse utilizate de intreprindere in finantarea exploatarii Notiunea de capital, prin complexitatea sa, reprezinta o categorie...

Finanțele instituțiilor publice

Institutiile publice-entitati ale administratie centrale si locale care ofera o gama larga de servicii non-marfare pentru satisfacerea nevoilor...

Resurse Financiare Publice

Resursele financiare publice reprezinta ansamblul fondurilor pe care statul le mobilizeaza la dispozitia sa pentru acoperirea cheltuielilor...

Finanțele întreprinderii

Tema 1:Continutul finantelor intreprinderii 1.1esenta si rolul finantelor intreprinderii.Obiectivele financiare ale intreprinderii 1.2 functiile...

Cursuri finanțe

Funcţiile şi structura finanţelor Finanţe: - finanţe publice - finanţe personale Conceptul de finanţe • Fonduri băneşti la dispoziţia statului...

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Cap.1 Elemente de teorie fiscală 1.1 Definirea taxelor şi impozitelor Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Descentralizarea și Autonomia Finanțelor Publice Locale

CAPITOLUL I FINANTELE PUBLICE LOCALE-IN CONTEXTUL PROCESULUI DESCENTRALIZARII FINANCIARE 1.Conceptul finantelor publice locale pe plan...

Locul și Rolul Impozitelor pe Avere în Sistemele Moderne de Impozite

CAPITOLUL 1. LOCUL IMPOZITELOR PE AVERE ÎN SISTEMUL DE IMPOZITE ACTUAL Pentru clasificarea impozitelor se folosesc mai multe criterii deoarece...

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Publice ale României

Structura bugetelor publice Bugetele publice se compun din două părţi: partea de venituri şi partea de cheltuieli. Evidenţierea distinctă a...

Sursele de finanțare a bugetului de stat

1.INTRODUCERE Bugetul de stat constituie principala componentă a sistemului bugetar. În economia modernă, bugetul de stat nu mai constituie un...

Ai nevoie de altceva?