Produse creditare a băncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4529
Mărime: 64.66KB (arhivat)
Publicat de: Aleodor Rădoi
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Operaţiunile de creditare reprezintă o preocupare permanentă în activitatea unei bănci. Pe de o parte, unii economişti consideră că creditul reprezintă mijlocul prin care excedentul de resurse dintr-o anumită zonă economică se transferă către entităţile economice aflate în deficit de resurse, în vederea realizării unor proiecte de decurg în activitatea proprie. Procesele intermedierii financiare avînd ca obiect creditul este încă principala formă de finanţare a investiţiilor într-o ţară.

Din punct de vedere al activităţii bancare, operaţiunile de creditare reprezintă componenta cea mai importantă a operaţiunilor de plasament, atît din punct de vedere al volumului de activitate, cît şi al participării acestor categorii de operaţiuni la realizarea profitului băncii.Creditul bancar reprezintă încă o soluţie de bază pentru investiţiile agenţilor economici, fiind în esenţă, la nivelul economeie ţării. Felul în care banca alocă fondurile pe care le gestionează poate influenţa în mod hotarâtor dezvoltarea economică la nivel local sau naţional. Din acest punct de vedere, cea mai importantă funcţie a conducerii băncii este de a controla calitatea portofoliului de credite. Aceasta, deoarece slaba calitate a creditelor este principala cauză a falimentelor bancare. La ora actuală există mai multe concepţii, referitoare la portofoliul de credite, căci fiecare economist işi propune propria sa definiţie. Unii specialişti consideră că portofoliul de credite reprezintă totalitatea creditelor acordate de bancă cu scopul obţinerii profitului. Alţii consideră că portofoliul de credite reprezinta vârful activităţii de creditare a băncii. Noţiunea de eficienţă a portofoliului de credite se caracterizează prin calitatea şi profitabilitatea lui care au o interconecţiune proporţională: creşterea riscului (calităţii) duce la creşterea profitabilităţii. Ca rezultat eficienţa portofoliului de credite determină cerinţele de realizare a strategiei şi cerinţele privind calitatea controlului şi gestiunea riscului de creditare. Portofoliul de credite optim reprezintă scopul global al activităţii de creditare.

În 2010-2011 „Banca de Economii” S.A. a implimentat o politică de creditare destinată dezvoltării economii Republicii Moldova prin crediterea agenţilor economici şi a populaţiei. Deasemenea politica de creditare a băncii a fost axată pe extinderea bazei de clienţi, creşterea şi diversificarea portofoliului, îmbunătăţirea calităţii şi monitorizarea permanentă a creditelor implimentarea produselor noi în scopul diversificării spectrului serviciilor creditare şi menţinerea nivelului înalt al competitivităţii băncii în condiţiile unei concurenţe strînse pe piaţa locală.

BC “Banca de Economii” S.A. a practicat creditarea persoanelor juridice şi populaţiei în următoarele scopuri: finanțarea proiectelor investiționale și majorarea capitalului circulant; comerţ extern, inclusiv cu utilizarea acreditivelor şi garanţiilor bancare ca modalitate de plată; modernizarea şi lărgirea producerii; finanţarea operaţiunilor de preexport; susținerea necesităților de consum, inclusiv pentru necesitați primordiale, credite Lombard, și în scopul procurării imobilului (credite ipotecare)ş.a. Toate tipurile de credite oferite de BC “ Banca de Economii”S.A. sînt prezentate în tabelul următor.

Preview document

Produse creditare a băncii - Pagina 1
Produse creditare a băncii - Pagina 2
Produse creditare a băncii - Pagina 3
Produse creditare a băncii - Pagina 4
Produse creditare a băncii - Pagina 5
Produse creditare a băncii - Pagina 6
Produse creditare a băncii - Pagina 7
Produse creditare a băncii - Pagina 8
Produse creditare a băncii - Pagina 9
Produse creditare a băncii - Pagina 10
Produse creditare a băncii - Pagina 11
Produse creditare a băncii - Pagina 12
Produse creditare a băncii - Pagina 13
Produse creditare a băncii - Pagina 14
Produse creditare a băncii - Pagina 15
Produse creditare a băncii - Pagina 16
Produse creditare a băncii - Pagina 17
Produse creditare a băncii - Pagina 18
Produse creditare a băncii - Pagina 19
Produse creditare a băncii - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Produse Creditare a Bancii.docx

Te-ar putea interesa și

Dosar de practică - Banca Transilvania

I. Organizarea activităţii în Banca Transilvania I. 1. Introducere - Scurt Istoric Banca Transilvania SA este o bancă comercială cu capital...

Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania dorește să evidențieze progresele...

Riscul în Activitatea de Credit

Capitolul 1. CREDITAREA, PARTE COMPONENTA DE BAZA A TEHNICII SI OPERATIUNILOR BANCARE 1.1Necesitatea diversificarii operatiunilor, tehnicilor,...

Produse și Servicii Bancare Destinate Sectorului Corporate

Introducere. Motivația alegerii temei și directivele urmărite În contextul unei activităţi economice complexe, firmele ca şi principale jucătoare...

Contractele de Credit Bancar

1. Aspecte generale privind contractele de credit Potrivit art. 3 lit. g din Legea nr. 58/1998, creditul bancar reprezintă orice angajament de...

Produse și Servicii Bancare - Credit Europe Bank

I. Prezentare FIBA Group În anul 1987 se înfiinţează FIBA GROUP un holding turcesc condus de Husun Ozyegin. Investiţiile FIBA GROUP sunt plasate...

Produse și Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice

Introducere Prezenta lucrare intitulata “ Produse si servicii bancare oferite persoanelor fizice” este destinata dezvaluirii aspectelor cunoscute...

Proiect practică - credit BCR

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE Cadrul legal In activitatea de creditare, banca va respecta prevederile Legii privind activitatea bancara,...

Ai nevoie de altceva?