Cursurile din domeniul Inginerie Aerospațială

Bazele Managementului

Curs 1 Management si Manageri Ce este managementul? Există multe definiții care pot fi atribuite managementului. Fiecare dintre ele conține aspecte diferite legate de management. Sunt prezentate in continuare, câteva dintre cele mai relevante: Managementul este o știință și este și o artă. „Managementul este... citește mai departe

97 pagini Gratis Extras Preview

Bazele comenzilor hidraulice si pneumatice de bord

I. ELEMENTE GENERALE 1.1. Instalatiile energetice ale avioanelor Avioanele moderne si tehnica aerospațială utilizează pe scară largă dispozitive auxiliare de forță atât pentru acționarea suprafețelor de comandă ale avioanelor și ale navelor cosmice, cât și pentru comanda diferitelor instalații ale acesatora.... citește mai departe

81 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme integrate de avionică și armament

INTRODUCERE Avionica (AVIation electrONICS - avionics) este termenul prin care, începând din perioada anilor 1930, sunt reunite echipamentele care asigură, în diverse forme, datele necesare pentru comanda și controlul aparatelor de zbor. Perioada celui de-al doilea război mondial și imediat următoare a stimulat... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

Mecanica fluidelor vâscoase

Scurt istoric Saint-Venant Curgeri cu frecare Pionerii Saint-Venant, Navier și Stokes Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant (23 august 1797- 6 ianuarie 1886) a fost un mecanician și matematician francez care a contribuit la analiza stării de tensiune in stucturi (metalice) și a dezvoltat teoria curgerii... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

SC exam

SUBIECTUL 1 1.Definitia, structura si clasificarea sistemelor de comunicatii. Definiție. Sistemele de comunicații (S.C.) reprezintă totalitatea echipamentelor care realizează transportul informației între două sau mai multe puncte prestabilitate (fixe sau mobile), cu un anumit grad de fidelitate. Sistemele de... citește mai departe

85 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asamblări cu șuruburi 25 mm

ASAMBLĂRI PRIN ȘURUBURI. Asamblarea cu șuruburi este una din cele mai vechi metode de asamblare utilizată în construcția de mașini. Aproape că nu există mașină care să nu utilizeze șuruburi. Clasificare: nestrînse sub sarcină fără strîngere inițială strînse sub sarcină Asamblări cu șuruburi nestrînse sub... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Securitatea aviației civile

CONVENȚII INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII - Convenția de la Chicago din 1944 - Convenția de la Tokyo din 1963 - Convenția de la Haga din 1970 - Convenția de la Montreal din 1971 - Protocolul de la Montreal - Convenția MEX DIN 1991 privind producerea de explozibili ACORDURI INTERNAȚIONALE -... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Modelarea Sistemelor Mecatronice

CURS 1 MODELAREA MATEMATICĂ A SISTEMELOR Sistemele mecatronice sunt structuri complexe formate din componente mecanice, electronice şi elemente de interfaţare mecano-electrice. Există o mare diversitate de astfel de sisteme şi găsirea unor modalităţi de tratare unitară reprezintă, în general, o problemă dificilă.... citește mai departe

93 pagini Gratis Extras Preview

Principiile Sistemelor de Radionavigație

Navigare. Generalităţi. Procedee şi sisteme de navigaţie 1.1. Navigare. Generalităţi Navigarea este ştiinţa conducerii unui vehicul prin determinarea poziţiei, traseului şi distanţei parcurse, astfel încât să ajungă dintr-un punct în altul în condiţii de siguranţă şi eficienţă, pe drumul prevăzut1. Elementul... citește mai departe

34 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Mentenanță

CLASIFICAREA STRUCTURATĂ A NOȚIUNILOR DE MENTENANȚĂ A ECHIPAMENTELOR ȘI INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE BORD ACHIZIȚIA ȘI PRELUCRAREA DE INFORMAȚII SPECIFICE PROCESELOR DE MENTENANȚĂ A ECHIPAMENTELOR ȘI INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE BORD ROLUL ȘI LOCUL PROCESELOR DE MENTENANȚĂ A ECHIPAMENTELOR ȘI INSTALAȚIILOR ELECTRICE... citește mai departe

56 pagini Gratis Extras

Benchmarking

Privire de ansamblu -Un benchmarking economic este un standard prin care este măsurată performanţa unei activităţi comerciale. -Este utilizat pt a compara productivitatea şi eficienţa,evaluarea unor procese specifice, a unor politici şi strategii şi pentru a evalua performanţele organizaţionale. -Organizaţiile au... citește mai departe

102 pagini Gratis Extras Preview

Aeroport

Distanţa vizuală în lungul pistei (RVR). Distanţa până la care pilotul unei aeronave aflate în axul pistei poate vedea marcajele de pe suprafaţa pistei, sau luminile care delimitează marginile ei, ori care identifică axul. -Distanţa de referinţă a avionului. Lungimea minimă necesară unui tip de avion pentru... citește mai departe

168 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în ingineria aerospațială

1.Istoric Primele avioane au aparut la inceputul sec XX cand fratii Orville si Wilbur Wright au realizat primul zbor cu aeroplanul in 1903. Louis Bleriot a fost primul pilot care a traversat Canalul Manecii, în 1909. Charles Lindbergh a realizat prima traversare a Atlanticului, singur si fara escala, in 1927.... citește mai departe

64 pagini Gratis Cuprins Extras

Fiabilitate și mentenanță

• Fiabilitatea parte a conceptului de calitate a produselor • Calitativ, fiabilitatea reprezintă capacitatea unui sistem de a funcţiona fără defecţiuni în decursul unui anumit interval de timp, în condiţii date. • Cantitativ, fiabilitatea reprezintă probabilitatea ca un sistem să-şi îndeplinească funcţiile cu... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Modelarea sistemelor de producție

ASPECTE GENERALE (1) 1.1 NOŢIUNI ŞI DEFINIŢII PRIVIND MODELAREA ŞI SIMULAREA • Simularea este o tehnică de realizare a experienţelor cu ajutorul calculatorului electronic, implicând utilizarea unor modele matematice sau logice ce descriu comportarea sistemului real pe durata unui interval de timp, mic sau mare.... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Notițe curs geodezie satelitară

GEODEZIE SATELITARA 1. Subiectul Geodeziei Satelitare Geodezia (Helmert) – masurarea si cartarea Pamantului, stabilirea cat mai exacta a formei Pamantului. Geodezia Satelitara inglobeaza tehnici de observare si de calcul care permit rezolvarea problemelor geodezice prin utilizarea masuratorilor de la, la si... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Toleranțe și Control Dimensional

1. PRECIZIA PIESELOR DE MAŞINI ŞI APARATE 1.1 Calitatea produselor 1.1.1. Noţiuni generale Suntem tentaţi adesea să exprimăm păreri sau chiar convingeri despre calitatea unui anumit produs. Ele provin din relaţia ce o stabilim cu produsul respectiv în ipostaze din cele mai diverse. Avem, în general, un număr de... citește mai departe

228 pagini Gratis Extras Preview

Aerodinamică

CAPITOLUL 1 1.1 Noţiuni introductive Asupra unui profil aerodinamic dispus într-un curent de aer, acţionează două categorii de forţe: forţe de presiune şi forţe de frecare. În fig. 1.1 se prezintă schematic distribuţia presiunii p şi a tensiunii tangenţiale pe un profil aerodinamic. τ Fig. 1.1 Dacă se consideră... citește mai departe

261 pagini Gratis Extras Preview

ROEPA

EASA – European Aviation Requirements JAA – Joint Aviation Agency JAR- Joint Aviation Requirements În urma protocolului dintre JAA şi EASA, din 20 noiembrie 2003, EASA a preluat, în parte de la JAA, cadrul de reglementare din aviaţie şi sa născut sub forma unui Regulament de implementare nr. 2042/2003. Aceste... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Mecanica Aeronavelor II

Forţă auxiliară care să suplinească lipsa de portanţă la viteze mici: Aerodinamică: elici rabatabile ventilatoare montate în aripă sau fuselaj Reactivă: Motoare cu tracţiune vectorială Motoare specializate Dacă ampenajul este situat în vâna de curent a sistemului de propulsie Cazul motoare cu elice: Se... citește mai departe

156 pagini Gratis Extras

Mecanica mașinilor aeriene

Ecuaţii valabile in aprox. ca reperul terestru este un triedru inerţial Se considera ca atmosfera este calma si corespunde standardului Triedrul terestru Triedrul avion Ox – ruliu Oy – tangaj Oz - giraţie Triedrul aerodinamic Momentele de inerţie axiale: Jx,Jy,Jz Momentele de inerţie centrifugale:... citește mai departe

192 pagini Gratis Extras

Elicoptere

Clasificări Autogirul Combinatul Convertoplanul Girodina Elicopterul Elicoptere Cu un singur rotor şi elice anticuplu Cu două rotoare coaxiale contrarotative Cu două rotoare în tandem Cu două rotoare alăturate multirotor 1452-1519 Leonardo da Vinci 1904 col. Renard (Franţa) 1907 Breguet şi Richet... citește mai departe

142 pagini Gratis Extras

Termotehnică

Curs 1. Capitolul 1. Notiuni fundamentale 1.1.Obiectul termodinamicii Termodinamica este o stiinta fenomenologica care studiaza “forma termica” de miscare a materiei; studiaza proprietatile corpurilor si transferul de energie între corpuri, care sunt generate (conditionate) de miscarea moleculara interna.... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Preview

Aripa de Anvergură Finită în Regim Incompresibil

1. Teoria clasică a aripii de anvergură finită Se va analiza aripa în fluid ideal. Aripa de anvergură finită este echivalentă cu: - un sistem de vârtejuri legate de intensitate , având o direcţie paralelă aproximativ cu anvergura - un sistem de vârtejuri legate de intensitate , care se desprind de la bordul de... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview