Teste RU 2023

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4504
Mărime: 96.01KB (arhivat)
Publicat de: Iulian C.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

TESTUL 1 DE VERIFICARE

Vă rugam sa subliniați varianta sau variantele corecte de raspuns

1. Impiedicarea de către angajator a inspectorului de muncă să își exercite controlul în limitele prevăzute de lege, constituie:

a) contravenție;

b) abatere disciplinară;

c) infracțiune.

2. Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:

a) numai pentru unitățile care au încheiate și depuse contracte colective de muncă;

b) doar pentru personalul bugetar contractual;

c) pentru toți salariații încadrați în unitățile din țară.

3. În cazul tinerilor de până în 18 ani durata timpului de muncă este:

a) 8 ore/zi;

b) 7 ore/zi;

c) 6 ore/zi.

4. Orele prestate suplimentar peste programul normal de lucru:

a) pot fi prestate de salariați numai cu acordul lor;

b) pot fi prestate obligatoriu în cadrul unor acțiuni de înlăturare a efectelor unor calamități naturale;

c) pot fi prestate obligatoriu în limita celor 48 ore/săptămână.

5. Definiți protecția muncii conform Legii 319/2006:

a) un ansamblu de activități având ca scop asigurarea condițiilor bune în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții și sănătății salariaților și a altor persoane participante la procesul muncii;

b) ansamblu de activități instituționalizate având ca scop asigurarea condițiilor bune în timpul procesului de muncă, apararea integrității corporale, a vieții și sănătății angajaților și a altor persoane participante la procesul de muncă;

c) ansamblu de activități instituționalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în procesul de muncă, de apărare a vieții și integrității corporale, a sănătății salariaților și a altor persoane participante la procesul de muncă;

6. Cartea de identitate a salariatului poate fi reținută:

a) de organul de urmărire penală, pentru cercetări;

b) de angajator, în situația când salariatul a prejudiciat material unitatea la care a fost angajat;

c) de nici unul.

7. Pot face muncă de noapte:

a) tinerii până în 18 ani cu acordul părinților;

b) salariații care au probleme de sănătate datorate muncii de noapte;

c) femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează dacă solicită acest lucru.

8. Perioada de probă pentru angajații unui agent de muncă temporară diferă ca număr de zile după cum urmează:

a) 5 zile lucrătoare pentru un CIM cu durată mai mică sau egală cu o lună;

b) 5 zile lucrătoare pentru un CIM cu durată cuprinsă între o lună și 3 luni;

c) 15 zile lucrătoare pentru un CIM cu durată mai mare de două luni.

9. Pensia de invaliditate se acordă astfel:

a) pentru cei care și-au pierdut total sau jumătate din capacitatea de muncă;

b) pentru cei care au în familie persoane cu handicap de care îngrijesc;

c) pentru salariații apți de muncă la cererea acestora.

10. Angajatorii care au salariate gravide au obligația:

a) să le asigure gratuit transportul de la domiciliu la locul de muncă;

b) să le acorde dispensă pentru consultații prenatale de până la 16 ore/lună;

c) să le acorde un concediu suplimentar de odihnă.

11. Concediul de formare profesională plătit de angajator este de:

a) 10 zile lucrătoare;

b) 30 zile lucrătoare;

c) până la 10 zile lucrătoare.

12. Cercetarea accidentelor de muncă urmate de incapacitate temporară de muncă se efectuează de:

a) persoana juridică la care s-au produs;

b) inspectoratul teritorial de muncă;

c) persoane fizice autorizate să presteze astfel de servicii.

13. Desfacerea contractului individual de muncă, în toate situațiile, se stabilește:

a) prin dispoziția scrisă a angajatorului;

b) prin nota de lichidare;

c) prin înțelegerea verbală dintre angajator și salariat.

14. Concedierea salariaților nu poate fi dispusă:

a) pe durata incapacității temporare de muncă stabilită prin certificat medical;

b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei;

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d) pe durata concediului de maternitate;

e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an /2 ani/ 3 ani, după caz;

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani/18 ani;

g) pentru exercitarea in conditiile legii a dreptului la greva si a drepturilor sindicale;

h) pe durata concediului de odihnă;

i) pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau dizolvării angajatorului, în condițiile legii.

15. Contractul individual de muncă se poate încheia pe durată determinată numai în următoarele cazuri:

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;

b) creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;

c) desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;

d) în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angăjării, îndeplinește condițiile de pensionare pentru limită de vârstă;

f) ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizațiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

g) angajarea pensionarilor care, în condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Preview document

Teste RU 2023 - Pagina 1
Teste RU 2023 - Pagina 2
Teste RU 2023 - Pagina 3
Teste RU 2023 - Pagina 4
Teste RU 2023 - Pagina 5
Teste RU 2023 - Pagina 6
Teste RU 2023 - Pagina 7
Teste RU 2023 - Pagina 8
Teste RU 2023 - Pagina 9
Teste RU 2023 - Pagina 10
Teste RU 2023 - Pagina 11
Teste RU 2023 - Pagina 12
Teste RU 2023 - Pagina 13
Teste RU 2023 - Pagina 14
Teste RU 2023 - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • barem test1.doc
  • barem test2.doc
  • barem test3.doc
  • barem test4.doc
  • barem test5.doc
  • test1.doc
  • test2.doc
  • test3.doc
  • test4.doc
  • test5.doc

Alții au mai descărcat și

Psihosociologia Familiei

De ce este important să ne cunoaştem elevii şi familiile lor? Probabil că multe ghiduri sau materiale de formare încep cu o introducere, adesea...

Teoria și Metodologia Instruirii

PARTEA I TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII CAPITOLUL I DIDACTICA – TEORIA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1.1. PRECIZĂRI CONCEPTUALE Activitatea...

Psihopatologie și Psihiatrie

INTRODUCERE Psihiatria este ştiinţa care se ocupă cu studiul simptomelor şi al tulburărilor psihice, stabileşte condiţiile, succesiunea,...

A instrui pentru învățarea permanentă

PROBLEMATICA GENERALA A DISCIPLINEI . INVATARE,CUNOASTERE, INSTRUIRE - NOTIUNI FUNDAMENTALE Psihopedagogia invatarii, componenta a curriculum-ului...

Metodica Predării Științelor Economice

CAPITOLUL I DIDACTICA GENERALĂ ŞI DIDACTICILE SPECIALE I.1. Factori ai dezvoltării şi diversificării ştiinţelor educaţiei Evoluţia lumii...

Didactică de specialitate

CAPITOLUL : I DE LA TEORIA COMENIANA LA DIDACTICA MODERNA Conceptul * DIDACTICA * a fost întrodus în circulatie de catre pedagogul ceh JAN CIMOS...

Pedagogie Generală

Pedagogia este stiinta socioumana care studiaza educatia la nivelul functiei si a structurii sale specifice prin metodologii de cercetare...

Educație Interculturală

1. Educatia interculturala - o noua provocare Diversitatea este un aspect fundamental al tuturor societatilor si vizeaza atât diferentele care...

Te-ar putea interesa și

Studiul importanței parametrilor hematologici, biochimici și moleculari în diagnosticul și monitorizarea Trombocitemiei Esențiale

INTRODUCERE Trombocitemia esențială (TE) reprezintă una dintre neoplasmele mieloproliferative cronice (NMP) caracterizată prin producția excesivă...

Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale

Rezumat Acest proiect de licență își propune să exploreze evoluția și tendințele actuale în domeniul serviciilor în România, analizând factorii...

Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să studiez tema „Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială” este determinat de...

Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare

INTRODUCERE Tema aleasă de mine pentru prezenta lucrare de licență este ”Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare”....

Dezvoltarea vocabularului prin joc

Introducere Jocurile sau activitățile ludice au fost folosite încă din vremuri străvechi, în diverse domenii de cunoaștere și la diferite vârste....

Analiza datelor privind satisfacția pasagerilor în industria aviatică

1. Introducere Industria aviatică joacă un rol semnificativ în societatea modernă, oferind o modalitate rapidă și eficientă de transport pentru...

Analiza relației între emigranții definitivi și variabilele economice în județele României

Introducere Tema aleasă pentru această analiză se concentrează pe relația dintre emigranții definitivi și două variabile independente, respectiv...

Influența memoriei interne și a dimensiunii camerei de filmat asupra prețului la telefoanele Nokia

Introdecere In acest proiect voi incerca sa ilustrez influent ape care o are memoria intarna si puterea camerei foto asupra pretului telefoanelor...

Ai nevoie de altceva?