Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 21406
Mărime: 128.90KB (arhivat)
Publicat de: Diana B.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgescu Cristina

Extras din disertație

INTRODUCERE

Datorită efectelor sale atât asupra consumatorulul cât și asupra interprinderilor și bugetului de stat, taxa pe valoarea adugată a fost în repetate rânduri dezbătută , analizată și criticată în literatură de specialitate .

Interesul în abordarea acestei teme mi-a fost trezit de actualitatea acestei teme precum și impactului taxei pe valoarea adugată asupra unei întreprinderi , într-o economie de piață , atât la nivel național cât și la nivelul internațional, în special în cadrul Comunității Europene .

Taxa pe valoarea adugată este un impozit indirect asupra consumului care are un caracter general, calculate și aplicată în fiecare stadiu al circuitului bunuriilor și serviciilor începând cu procesul producție până la stadiul consumului final. A apărut în România în anul 1993 , pe timpul regimului communist purtând numele de ,, Impozit pe Circulația Mărfurilor “ .

În condițiile trecerii de la economia de piață , impozitul pe circulația mărfurilor nu își mai justifica menținerea , iar introducerea taxei pe valoarea adugata a reprezentat un moment de cotitură în perfecționarea sistemului fiscal și a fost un pas important în reforma fiscală din România.

Am ales și tratat cu mult interes această temă în lucrarea de față , utilă pentru teoria și practică contabilă , având că obiectiv aducerea la cunostiinta a ultimelor informații disponibile referitoare la taxa pe valoarea adugată și a impactului acesteia asupra întreprinderii , dar și asupra societății.

Lucrarea de față este structurată pe 5 capoitole în care am prezentat aspectele importante referitoare la taxa pe valoarea adugată.

Titlul lucrarii ,,Contabilitatea si fiscalitatea S.C. MECHEL S.A. prin prisma TVA “ se referă la prezentarea și contabilitatea unui impozit indirect care se datorează bugetului de stat .

Primul capitol l-am dedicat definiri și prezentări fundamentului după care taxa pe valoarea adugată a apărut în Europa și problematica fiscalități taxei pe valoarea adugată în statele membre Comunității Europene și în România .

Al doilea capitol cuprinde modelul român de TVA dezbătând : sfera de aplicare , persoanele și operațiunile impozabile , faptul generator și exigibilitatea , baza de impozitare , cotele și calculul

taxei pe valoarea adugată precum și drepturile de deducere și rambursare și nu în ultimul rând plătitori de TVA.

Al treilea capitol l-am dedicat prezentări principalelor documente justificative în materie de TVA , precum și prezentări principalelor operații contabile și conturile aferente acestora.

Al patrulea capitol reprezintă un studiu de caz , pentru evidența practică a taxei pe valoarea adugată, într-o întreprindere , întreprinderea aleasă fiind S.C. MECHEL S.A. , Câmpia Turzii.

Ultimul capitol l-am dedicat concluziilor generale , evidențiind și sintetizând principalele caracteristici , aspecte ale taxei pe valoarea adugată și impactul acesteia asupra mediului socio-economic.

METODOLOGIA LUCRĂRII

Tema abordată este stimulativă prin importantă , actualitatea și extinderea ei , fiind necesară o cercetare și o documentare laborioasă de asamblare și confirmare a informațiilor și cunoștiințelor necesare pentru atingerea obiectivelor formulate.

Această lucrare în vederea prezentării și obțineri celor mai utile și actualizate informații are la bază o metodologie de cercetare. Cuvântul ,,metodologie” provine din cuvintele grecești ,,metodos” acare înseamnă ,,drum “ și ,,logos “ care înseamnă știință.

Metodele de cercetare pentru a-și putea îndeplini scopul și pentru a ne putea furniza informațiile în mod adecvat , se bazează pe câteva principii și reguli necesare pentru culegerea și prelucrarea datelor și interpretarea informațiilor .

Bibliografie

1. Grigorie - Lăcrița (coord.) (2008) , Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene , Editura Didactică și Pedagogică, București

2. Hammersley, M. & Atkinson, P. (1993), Ethnography. Principles in Practice. Routledge, London

3. Matiș, D. & Pop, A. (coord.) (2010), Contabilitate financiară, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

4. Ristea, M. , Băvita, I. & Morariu, A. (2005), Contabilitatea financiară a întreprinderii , Editura Universitară , București

5. Tulai C., Altman Iacob S., Bizo D. & Tulai H. (2004) , Consumul și Fiscalizarea lui, Editura Eurodidact

6. Tulai, C. & Serbu S. (2005) , Fiscalitate comparată și armonizări fiscale, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

7. Tulai C., (2007), Finanțe publice, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

8. *** HG nr.213 din 28.02.2007 publicată în M.O. nr.153 din 02.03.2007

9. *** Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare

10.*** Legea nr.161/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr.118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative , publicată M.O nr.322/14.05.2009

11. *** Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

12. *** Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

13. *** OMFP nr.2216 din 22.12.2006 publicat în M.O. nr. 1040 din 28.12.2006

14. *** OMFP nr.155 din 31.01.2007 publicat în M.O. nr. 34 din 06.02.2007

15. *** OUG 34/2009

16. www.anaf.ro

17. www.avocatnet.ro

18. www.mfinantelo.ro

Preview document

Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 1
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 2
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 3
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 4
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 5
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 6
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 7
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 8
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 9
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 10
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 11
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 12
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 13
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 14
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 15
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 16
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 17
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 18
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 19
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 20
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 21
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 22
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 23
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 24
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 25
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 26
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 27
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 28
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 29
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 30
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 31
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 32
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 33
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 34
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 35
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 36
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 37
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 38
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 39
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 40
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 41
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 42
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 43
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 44
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 45
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 46
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 47
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 48
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 49
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 50
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 51
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 52
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 53
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 54
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 55
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 56
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 57
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 58
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 59
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 60
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 61
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 62
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 63
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 64
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 65
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 66
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 67
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 68
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 69
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 70
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 71
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 72
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 73
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 74
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 75
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 76
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 77
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 78
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 79
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 80
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 81
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 82
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 83
Contabilitatea și fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Alinierea TVA la cerințele Uniunii Europene

INTRODUCERE: Aceasta lucrare nu analizeaza politica fiscala în ansamblu ci se concentreaza pe examinarea impozitarii indirecte –mai exact a...

Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL

CAPITOLUL 1. CONTABILITATEA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR În acest capitol vor fi prezentate câteva considerente privind obținerea rezultatelor...

Contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Studiul performanțelor financiare la nivel de întreprindere

INTRODUCERE Cuvântul performanță este de origine latină, iar expresia ,,performare” înseamnă a finaliza o activitate propusă. Semnificația...

Politici și Opțiuni Privind Contabilitatea intre Interesul Fiscal și Interesul Gestionar al Unei Inteprinderi

Cap. 1. Noţiuni teoretice privind contabilitatea intre interesul fiscal si interesul gestionar al unei întreprinderi 1.1. Raportul contabilitate-...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?