Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

Disertație
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 6014
Mărime: 161.78KB (arhivat)
Publicat de: Sorina S.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ 3
 3. 1.1. Rolul analizei economico - financiare 3
 4. 1.2 Analiza situației financiare pe baza bilanțului 5
 5. 1.3. Contul de profit și pierderi 8
 6. CAPITOLUL II. PREZENTAREA S.C. ANTIBIOTICE S.A. IAȘI 10
 7. 2.1. Descrierea S.C. ANTIBIOTICE S.A. IAȘI 10
 8. 2.2. Descrierea cadrului organizatoric 12
 9. 2.3. Principalii concurenți 14
 10. CAPITOLUL III. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A S.C. ANTIBIOTICE S.A. IAȘI 16
 11. 3.1. Indicatori de lichiditate 16
 12. 3.2. Indicatori de risc 19
 13. 3.3. Indicatori de activitate 22
 14. 3.4. Indicatori de profitabilitate 27
 15. 3.5. Indicatori privind rezultatul pe acțiune 29
 16. CONCLUZII 31
 17. BIBLIOGRAFIE 33

Extras din disertație

INTRODUCERE

Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia economică în contextul dezvoltării economiei de piaţă şi al sporirii gradului de complexitate al acesteia, trebuie să se dezvolte corespunzător, astfel încât să poată reflecta exact situaţia patrimonială a întreprinderilor, să poată furniza elementele necesare luării deciziilor şi rezultatele activităţii economico-financiare [8].

În contextul reformei şi al tranziţiei la economia de piaţă, fiecare întreprindere, indiferent de dimensiune, sector de activitate sau formă de proprietate, se confruntă cu o serie de probleme privind cerinţele mediului în care îşi desfăşoară activitatea, îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare şi capacitatea concurenţială în raport cu alte întreprinderi. Analiza economico-financiară are un rol important în realizarea acestor obiective, contribuind, prin metodele şi tehnicile utilizate, la cunoaşterea stării diferitelor fenomene, identificarea factorilor şi cauzelor care provoacă anumite disfuncţionalităţi şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru reglarea şi optimizarea rezultatelor economico-financiare ale fiecărei întreprinderi [2].

Activitatea contabilă furnizează un sistem de informaţii corelat şi verificat, nelăsând loc subiectivismului şi promovând rigurozitate şi exactitate în reflectarea fenomenelor economico-financiare. Aceasta are o contribuţie importantă în economie prin conţinutul său, care îmbină armonios teoria abstractă cu realitatea fenomenelor studiate. Importanţa comunicării manageriale a crescut pe măsură ce firma şi-a extins graniţele, iar globalizarea tot mai accentuată a pieţelor de capital impune utilizarea, în toată lumea, a unui limbaj unic în contabilitate, fapt realizat prin armonizare și nominalizare [10].

Cea mai puţin răspândită şi cea mai costisitoare metodă de comunicare managerială o constituie situaţiile financiare, care de fapt reprezintă nucleul sintezelor contabilităţii. Utilizatorii informaţiei din situaţiile financiare caută să aprecieze rentabilitatea întreprinderii, în general, dar şi riscul de nelichiditate al acesteia [11].

Diagnosticul financiar presupune identificarea punctelor tari și a celor slabe aferente sitauației financiare a întreprinderii prin identificarea principalelor indicatori economici [12].

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ

În condițiile unei economii de piață, fiecare societate, indiferent de mărime, obiect de activitate trebuie să își îmbunătățească performanțele economico – financiare și capacitatea concurențială în raport cu celelalte întreprinderi aflate în concurență. Aceasta se realizează prin folosirea analizei economico – financiare ca instrument al managementului intern [10].

1.1. Rolul analizei economico - financiare

Prin analiză economico - financiară se urmărește în general activitatea economico - financiară a agentului economic la nivel micro sau macroeconomic pe care o cercetează dintr-un unghi de vedere propriu și anume din punct de vedere al rezultatului utilizării resurselor umane, materiale și financiare în scopul descoperirii și valorificării posibilităților de perfecționare în viitor [7].

Activitățile de conducere indiferent de nivelul la care se exercită implică cunoașterea proceselor de activitate economică a factorilor de influență și a cauzelor care determină anumite situații și este realizat prin intermediul analizei economico - financiare [5].

Analiza economico - financiară este unul dintre instrumentele de bază ale managementului modern performant, o disciplină indinspensabilă a acestuia iar în urma analizei este considerată amplificată [5].

În contextul mecanismelor pieței o dată cu creșterea gradului de complexitate a activității economice și financiare a întreprinderii cu profunde implicații în procesul de conducere care nu se mai poate realiza numai pe bază de experiență și rutină necesitând în plus analize pertinente care să stea la baza deciziilor operative și strategice [2].

Bibliografie

Colase, B., - Contabilitate generală, Editura Moldova, 1995.

Gheorghiu, Al., - Analiza economic a întreprinderii, Editura Didactică și Pedagogică, 1989.

Ișvănescu, A., Stănescu, C., Băicuș, A., - Analiza economico-financiară, Editura Economică, București, 1998.

Mărgulescu, D., Vâlceanu, G., Cișmașu, I., D., Șerban C., - Analiza economico-financiară, Editura Fundației România de Mâine, București, 1999.

Mironiuc, M., - Analiza economico-financiară, Editura Universității Al. I. Cuza, Iași, 2009.

Muntean, M., - Analiza economico-financiară al întreprinderilor comerciale, Editura EduSoft, Bacău, 2006.

Niculescu, M., - Analiza economico-financiară, Editura Universității Constantin Brâncoveanu, București, 1993.

Păvăloaia, W., Păvăloaia, D., - Analiza economico-financiară, Editura Tehnopress, Iași, 2009.

Solomon, D., C., - Analiza diagnostic și evaluarea performanței economico-financiare a întreprinderilor comerciale, Editura Alma Mater, Bacău, 2010.

Tole, M., - Analiza economico-financiară a agenților economici, Editura Sylvi, București, 2002.

Turcu, O., L., Ciucescu, N., Mironescu, R., Drob, C., Simionescu, Gh., Feraru, A., Stan, A., - Management, Editura Alma Mater, Bacău, 2008.

Vâlceanu, G., Robu, V., Georgescu, N., - Analiza economico-financiară, Editura Economică, București, 2004.

Preview document

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 1
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 2
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 3
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 4
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 5
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 6
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 7
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 8
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 9
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 10
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 11
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 12
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 13
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 14
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 15
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 16
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 17
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 18
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 19
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 20
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 21
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 22
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 23
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 24
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 25
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 26
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 27
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 28
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 29
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 30
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 31
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 32
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 33
Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Teoretice Privind Analiza Economico-Financiara.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Calitatea seviciilor în economia de piață - Studiu de caz Auto-Fast

CAPITOLUL 1. SERVICII ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Introducere Într-o economie modernă serviciile devin din ce în ce mai importante, contribuind în mod...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Analiza patrimoniului pe baza bilanțului contabil

1. INTRODUCERE Trecerea de la o economie hipercentralizată la una de piaţă a generat o serie de funcţionalităţi cu urmări negative care necesită...

Analiza economico-financiară la SC Aerostar SA

INTRODUCERE Această lucrare își propune să scoată în evidență modul în care informațiile din situațiile financiare sunt prezentate și...

Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL

INTRODUCERE Creşterea gradului de complexitate a activitãţii economice a întreprinderilor , în contextul mecanismelor pieţei,are implicaţii...

Analiza economico-financiară în fundamentarea deciziei de creditare - SC Eurocolor SA

Capitolul 1 Cadrul general al activităţii de creditare Importanţa creditului în economiile de piaţă dezvoltate este atât de mare şi de complex...

Analiza Diagnostic la SC Technic Development SRL

REZUMAT Cuvinte cheie: analiză economică, diagnostic, bilanţ, întreprindere, potenţial Această lucrare are ca scop prezentarea analizei...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

INTRODUCERE Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar

I N T R O D U C E R E Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg în elemente componente...

Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002

INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Asigurarea cu Personal în Cadrul INA

umane si implicit în organizarea ergonomica a muncii aduce o contributie foarte importanta în analiza proceselor de munca. Acest aspect este strâns...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică

Termenul de eficienţă economică este utilizat frecvent intrând într-un limbaj cotidian, însemnând a atinge obiectivul propus, pe măsura pătrunderii...

Ai nevoie de altceva?