Auditul și controlul imobilizărilor corporale

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 12430
Mărime: 67.59KB (arhivat)
Publicat de: Ivana Bălan
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CICILIA IONESCU
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL BUCUREŞTI Programul de studii postuniversitare de masterat: Audit financiar-contabil

Cuprins

 1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI 3
 2. CAP. 1. PREZENTAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ÎN CONTEXTUL APLICĂRII STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE 4
 3. 1.1. Terminologia utilizată de Standard 4
 4. CAP. 2. CONCEPTUL DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL 8
 5. 2.1. Rolul auditului financiar contabil 8
 6. 2.2. Obiectivele auditului financiar contabil 14
 7. CAP. 3. PRINCIPIILE GENERALE ALE AUDITORILOR FINANCIARI 17
 8. CAP. 4. STUDIU DE CAZ: AUDITUL FINANCIAR CONTABIL PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 19
 9. 4.1. Obiectivele auditului financiar contabil privind imobilizările corporale 19
 10. 4.2. Procedee şi probe de audit referitoare la imobilizările corporale: 19
 11. 4.2.1. Auditorul trebuie să ia în considerare eventualele riscuri 19
 12. Pragul de semnificaţie influentează riscul de audit 19
 13. 4.2.2. Proceduri de audit analitice şi de fond cu privire la imobilizările corporale 20
 14. 4.2.3. Probele de audit cerute 21
 15. 4.3. Politicile contabile referitoare la imobilizările corporale 23
 16. 4.3.1. Documentele primare 23
 17. 4.3.2.Recunoastere şi evaluare 23
 18. 4.3.3.Evaluarea imobilizărilor corporale 23
 19. 4.3.4. Reevaluarea 24
 20. 4.3.5. Politica de amortizare 24
 21. 4.3.6. Cheltuieli ulterioare 24
 22. 4.3.7. Testarea la depreciere 25
 23. 4.3.8.Casarea şi cedarea 25
 24. 4.3.9. Prezentarea în situaţiile financiare 25
 25. 4.4. Dosarul permanent privind imobilizările corporale 25
 26. 4.5. Dosarul exerciţiului 29
 27. CAP. 5. RAPORTUL DE AUDIT 37
 28. 5.1. Raportul de audit în forma detaliată privind auditarea situaţiilor financiare întocmite de S.C. METEX SRL 37
 29. BIBLIOGRAFIE 43

Extras din disertație

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica profesională la standardele din domeniu din Comunitatea Europeană, lucrarea de faţă, pentru mine, constituie o încercare în abordarea auditului imobilizărilor corporale, reprezentând trecerea de la teoria şi metoda impuse de standardele europene la concretul activităţii practice.

Am ales imobilizările corporale întrucât:

- la majoritatea întreprinderilor, cu deosebire la întreprinderile industriale, deţin ponderea cea mai mare în totalul activelor imobilizate, iar modul de contabilizare influenţează rezultatele financiare declarate;

- sunt destinate dezvoltării sau întreţinerii activităţilor sau activităţilor deja existente în întreprindere.

- fac parte din structurile bilanţului direct legate de evaluarea poziţiei financiare.

- prin faptul că ele generează către întreprindere beneficii economice viitoare, contribuie direct sau indirect la fluxul de numerar şi echivalente ale numerarului. Beneficiile economice viitoare se pot exprima prin cele mai diferite forme de avantaje viitoare, cum ar fi: obţinerea de venituri, reduceri de cheltuieli, avantaje economice, sociale sau de alta natură;

Beneficiile economice viitoare incorporate în active pot intra în întreprindere în mai multe moduri. De exemplu, un activ poate fi:

a) utilizat separat şi împreună cu alte active pentru prestarea de servicii sau producţia de bunuri destinate vânzării de către întreprindere;

b) schimbat cu alte active;

c) utilizat pentru stingerea unei datorii;

d) repartizata acţionarilor întreprinderii;

Performanta acestora se regăseşte în calitatea produselor realizate şi serviciilor prestate şi implicit în cifra de afaceri şi în rezultatul exerciţiului financiar. Toate constatările efectuate au la bază documentele de lucru întocmite pe care se bazează susţinerile.

O altă perspectivă , care a stat la baza alegerii acestei teme , o constituie posibilitatea ca în viitor să pot accede la această profesie, de auditor.

CAP. 1. PREZENTAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ÎN CONTEXTUL APLICĂRII STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE

1.1. Terminologia utilizată de Standard

Definiţia

Potrivit Standardului, imobilizările corporale – terenuri şi mijloace fixe sunt acele active care îndeplinesc cumulativ două condiţii:

- sunt deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

- este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade;

Valorile folosite în contabilitatea imobilizărilor corporale:

1. Valoarea contabilă este valoarea la care un activ este recunoscut în bilanţ după scăderea amortizării cumulate până la acea dată, precum şi a pierderilor cumulate din depreciere.

2. Valoarea justă reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între doua părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv

3. Costul activului reprezintă suma plătită în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justă a altor contraprestaţii efectuate pentru achiziţionarea unui activ, la data achiziţiei sau construcţiei acestuia.

4. Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe care o întreprindere estimează ca o va obţine pentru un activ la sfârşitul duratei de viaţă utilă a acestuia, după deducerea prealabilă a costurilor de cedare estimate.

5. Durata de viata utila reprezintă:

a) perioada pe parcursul căreia se estimează că întreprinderea va utiliza activul supus amortizării; sau

b) numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează ca vor fi obţinute de întreprindere prin folosirea activului respectiv.

În determinarea duratei de viata utila a unui activ trebuie luaţi în considerare următorii factori:

- nivelul estimat de utilizare de către întreprindere;

- uzura fizica estimata;

- uzura morala;

Preview document

Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 1
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 2
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 3
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 4
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 5
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 6
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 7
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 8
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 9
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 10
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 11
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 12
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 13
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 14
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 15
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 16
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 17
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 18
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 19
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 20
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 21
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 22
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 23
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 24
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 25
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 26
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 27
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 28
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 29
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 30
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 31
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 32
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 33
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 34
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 35
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 36
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 37
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 38
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 39
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 40
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 41
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 42
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 43
Auditul și controlul imobilizărilor corporale - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul extern al creanțelor și plăților ln avans la SC Trim-Line SRL

I. ABSTRACT External audit work program is a complex and difficult exercise, which depends on several factors, among which are considered...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Probele în auditul financiar

Introducere Orice profesie, necesită atât un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva, cât și...

Auditul intern și frauda la Vodafone

Notiuni introductive AUDITUL – DE CE? Pentru evaluarea dispoziţiilor prestabilite în vederea atingerii unui obiectiv dat.Pentru evaluarea...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Proiect audit - auditul imobilizărilor

ACTIVELE IMOBILIZATE 1.1 Definiţie Activele imobilizate se definesc (conform IAS) ca totalitea bunurilor care au o durată de utilizare mai mare...

Te-ar putea interesa și

Auditul imobilizărilor corporale în cadrul firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Sistemul informațional privind contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul și asigurările sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Audit financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ-normativ privindmisiunea de audit a imobilizărilor...

Auditul financiar privind imobilizările corporale

1.Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Ai nevoie de altceva?