Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 27196
Mărime: 414.02KB (arhivat)
Publicat de: Lucia Duma
Puncte necesare: 10

Extras din disertație

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat. Pentru UE, ca un conglomerat de state şi ca exponent al globalizării economice, fiscalitatea are o puternică influenţă asupra multiplelor procese economice ce au loc în cadrul acestei structuri, precum şi în cadrul fiecărui stat-membru. Indiscutabil, din perspectiva posibilei asocieri la Uniunea Europeană, pentru Republica Moldova, modificările fiscale cu impact ulterior asupra dezvoltării socio-economice au o deosebită importanţă.

Politica fiscală comunitară se impune însă cu dificultate în spaţiul european, mai ales datorită obstacolelor pe care le întâmpină, mai ales a celor provocate chiar de către statele membre, reticente cu privire la aplicarea unor reguli comune privind mai ales eliminarea diferitelor forme de discriminare fiscală, dubla impunere sau evaziunea fiscală.

Principalele instrumente pe care Uniunea Europeană înţelege să le folosească în vederea apropierii fiscalităţii ţărilor membre sunt armonizarea fiscală şi cooperarea fiscală dintre statele membre.

Armonizarea fiscală presupune un proces de compatibilizare între normelor juridice naţionale ale statelor membre, precum şi între normele juridice naţionale şi reglementările comunitare, ceea ce se traduce de fapt prin obligaţia sistemelor fiscale naţionale de a respecta regulile comunitare, obligaţia fundamentată pe principiul prevalenţei normelor comunitare în raport cu cele naţionale.

Armonizarea fiscală se bazează pe o armonizare legislativă, care trebuie să vizeze toate tipurile şi formele de impozite practicate în statele comunitare.

Realizarea unui asemenea obiectiv întâmpină o serie de dificultăţi:

- la nivelul Uniunii Europene nu există încă clar conturată o idee privind adoptarea sistematică a normelor comunitare consacrate armonizării şi unificării legislaţiei fiscale a statelor membre;

- nu a fost considerat până acum îngrijorător faptul că există diferenţe foarte mari între reglementările unor impozite (cum de altfel, între alte impozite nu există diferenţe de tratament sesizabile);

- legislaţiile naţionale privind în special impozitele directe rezistă mai bine schimbării decât legislaţia privind impozitele indirecte (de exemplu, TVA).

Dificultăţile întâmpinate de efortul de armonizare legislativă, a determinat Uniunea Europeană să încerce utilizarea unor mijloace mai eficiente şi mai uşor de acceptat de către state, respectiv prin utilizarea altor mijloace de cooperare fiscală între statele membre. Astfel că s-au avut în vedere:

- coordonarea politicilor fiscale ale statelor membre;

- schimbul de informaţii şi cooperarea între administraţiile fiscale;

- cooperarea în cadrul organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;

- cooperarea sub forma acordurilor politice.

Vectorul european al Republicii Moldova direcţionează eforturile reformatoare, aferente întregului sistem economic, precum şi celui fiscal, în vederea racordării la standardele europene, conturând noi abordări ale fiscalităţii contemporane.

Aceste aspecte conferă temei de cercetare alese un context actual, care urmează a fi valorificat ulterior sub aspect practic, dar şi teoretic, prin noi investigaţii ştiinţifice, consecinţă a complexităţii problematicii fiscale, abordate în cadrul tezei date.

Scopul şi sarcinile lucrării. Scopul cercetării date constă în cercetarea armonizării şi cooperării fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi posibilităţilor de perfecţionare a sistemului fiscal naţional al Republicii Moldova din perspectiva proceselor de integrare şi realizare a unor estimări privind efectele contributive ale sistemelor fiscale în formarea veniturilor statului, ca urmare a reformelor fiscale survenite.

Scopul respectiv a impus, pentru cercetarea în cauză, următoarele sarcini:

- concretizarea abordărilor teoretice cu privire la rolul sistemelor fiscale în dezvoltarea economiilor naţionale;

- cercetarea armonizării fiscale şi cooperării fiscale – piloni ai politicii fiscale comunitare;

- studierea şi generalizarea tendinţelor de modificare a sistemelor de impozitare în Europa, în vederea interpretării actualului model social european, bazat pe taxe înalte;

- relevarea problemei concurenţei fiscale în contextul schimbărilor structurale semnificative produse în sistemele fiscale ale statelor-membre ale UE;

- cercetarea, în vederea reaşezării sistemelor fiscale în contextul alinierii la standardele europene, a premiselor convergenţei reale pentru economia Republicii Moldova.

Structura şi conţinutul tezei. Teza a fost structurată în trei capitole, incluzând, cu titlul obligatoriu, şi alte elemente structurale, cum ar fi: introducerea; concluzii generale şi recomandări; referințe bibliografice; anexele utilizate.

În ,,Introducere’’ este argumentată actualitatea, semnificaţia, necesitatea temei alese, sunt formulate scopul şi sarcinile lucrării.

Preview document

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 1
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 2
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 3
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 4
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 5
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 6
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 7
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 8
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 9
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 10
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 11
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 12
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 13
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 14
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 15
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 16
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 17
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 18
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 19
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 20
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 21
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 22
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 23
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 24
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 25
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 26
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 27
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 28
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 29
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 30
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 31
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 32
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 33
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 34
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 35
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 36
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 37
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 38
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 39
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 40
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 41
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 42
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 43
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 44
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 45
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 46
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 47
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 48
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 49
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 50
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 51
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 52
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 53
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 54
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 55
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 56
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 57
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 58
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 59
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 60
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 61
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 62
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 63
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 64
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 65
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 66
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 67
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 68
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 69
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 70
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 71
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 72
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 73
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 74
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 75
Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Importanta Fiscalitatii si Reformelor din Acest Domeniu pentru Dezvoltarea Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Provocări ale aderării României la uniunea monetară

Lucrarea de fata abordeaza aspecte teoretice si practice ce tin de Uniunea Monetara dar si de impactul pe care il are aceasta asupra economiei unei...

Analiza impozitelor indirecte în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe...

Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale

INTRODUCERE Bugetul tuturor ţărilor, mai mari sau mai mici, dezvoltate sau în curs de dezvoltare, se alimentează, în principal din prelevări...

Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene

INTRODUCERE Economia de piață modernă se bazează pe conservarea principiului libertății concurenței între operatorii care au același obiectiv sau...

Fiscalitatea în România

INTRODUCERE Fiscalitatea este o ştiinţă, este matematică vie întrucat totul porneşte de la raţiunea de a armoniza interesele personale cu cele...

Bugetul Uniunii Europene

ABREVIERI UTILIZATE IN PREZENTUL REFERAT U.E. – Uniunea Europeana C.E.E. – Comunitatea Economica Europeana T.V.A. – Taxa pe valoarea adaugata...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Reforma fiscală în Republica Moldova

Introducere Calea parcursă de tara noastră în perioada de după 1990 a constituit un nou curs în viata statului moldovenesc şi poate fi...

Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă

ADNOTARE la teza de licenta in ştiinţe economice cu tema: “Fundamentarea deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta”...

Strategii ale UE de management în vederea creării unui nou sistem de management

Actualitatea temei rezida în importanta pe care o au reformele pentru dezvoltarea economica, sociala, culturala a oricarui stat. Pentru Uniunea...

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene

INTRODUCERE Un moment foarte important în istoria României, ca stat democratic, l-a constituit procesul de aderarea la Uniunea Europeană şi...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private

1.1 Conţinutul şi rolul finanţelor publice şi private în cadrul economiei de piaţă 1.1.1 Finanţele publice Repartizarea unei importante părţi...

Ai nevoie de altceva?