Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 25020
Mărime: 11.10MB (arhivat)
Publicat de: Denis P.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ursu Adrian
Facultatea de Geografie si Geologie
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Geomatică

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. 1. ÎNCADRAREA CONCEPTUALĂ ȘI METODOLOGICĂ 2
 3. 1.1. DEFINIȚII ȘI CONCEPTE 2
 4. 1.2. METODOLOGIA 9
 5. 1.2.1. Metodologia riscurilor de inundație 10
 6. 1.2.2. Metodologia sistemelor informaționale geografice (G.I.S.) 11
 7. 1.3. RÂUL TUR ÎN LITERATURA GEOGRAFICĂ ROMÂNEASCĂ 15
 8. 2. ANALIZA RISCURILOR DE INUNDAȚIE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL RÂULUI TUR 16
 9. 2.1. POZIȚIA GEOGRAFICĂ A ZONEI DE STUDIU 16
 10. 2.2. FACTORII CE INFLUENȚEAZĂ RISCURILE DE INUNDAȚIE 18
 11. 2.2.1. Geologia 18
 12. 2.2.2. Relieful 20
 13. 2.2.3. Clima 26
 14. 2.2.4. Biodiversitatea 29
 15. 2.2.5. Solul 33
 16. 2.2.6. Utilizarea terenurilor 44
 17. 2.3. AȘEZĂRILE UMANE 48
 18. 2.4. REGIMUL HIDROLOGIC 50
 19. 2.4.1. Regimul scurgerii anotimpuale 53
 20. 2.4.2. Regimul scurgerii lunare 54
 21. 2.5. CALITATEA CHIMICA ȘI BIOLOGICA A APELOR SUBTERANE ȘI DE SUPRAFAȚA 55
 22. 2.6. ISTORICUL PRIVIND RISCURILE HIDROLOGICE 57
 23. 2.7. EVALUREA RISCURILOR HIDROLOGICE 58
 24. 2.7.1. Indicele numărul curbei de scurgere (CN) 60
 25. 2.7.2. Indicele timpului de concentrare (Tc) 63
 26. 2.7.3. Indicele potențial de producere a viiturilor rapide (FFPI) 66
 27. 2.7.4. Indicele de umiditate topografică (TWI) 69
 28. 2.8. IDENTIFICAREA ZONELOR DE PRODUCERE A INUNDAȚIILOR 71
 29. 2.9. MASURI PENTRU DIMINUAREA RISCULUI DE INUNDAȚII 73
 30. CONCLUZII 76
 31. BIBLIOGRAFIE 78
 32. LISTA FIGURILOR 82
 33. LISTA TABELELOR 83

Extras din disertație

INTRODUCERE

Ipoteza acestei lucrări este de a identifica care sunt riscurile hidrologice ce se regăsesc în arealul bazinului hidrografic al râului Tur. Așadar lucrarea de față, deși pot avea uneori valențe subiective, însă studiul își propune o analiză cât mai obiectivă fixând următoarele obiective:

1. încadrarea conceptuală și metodologică privind riscurile de inundație cu referire la conceptele de inundație și viitură;

2. identificarea și analiza spațiilor în ceea ce privește riscurile de inundație utilizând indicatori de calculare a riscului;

3. identificarea zonelor cu exces de umiditate prin raportarea la indicatorii de calculare a riscului;

4. propunerea de soluții pentru riscurile de inundație printr-un plan managerial de a coordona riscul de inundație și viitură.

Motivația alegerii acestei teme se leagă în primul rând de faptul că provin din acele meleaguri unde am și copilărit o perioadă, la care adaug faptul că această temă poate aduce beneficii prin diminuarea consecințelor negative ale inundațiilor pentru sănătatea umană, activitatea economică, mediu înconjurător și patrimoniul cultural prin a aplica măsuri de prevenire, de protecție, de pregătire, de management a situațiilor de urgență asupra zonei de studiu. Mulțumirile se adresează către conducătorul lucrării, lect. dr. Ursu Adrian pentru suportul științific în cercetarea acestui areal. Alte mulțumirii se îndreaptă către profesorii din cadrul Departamentului de Geografie, pentru ajutorul oferit în timpul masterului. Iar în ultimul rând mulțumirile se adresează prietenei mele și familiei mele, care m-au susținut moral.

Corpul acestei lucrări intitulată, Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur este organizată în două capitole care tratează subiectul riscurile de inundație, astfel încât primul capitol al lucrării, Încadrarea conceptuală și metodologică, cuprinde definiții și concepte cu privire la riscurile de inundație, metodele utilizate pentru a elabora lucrarea de față, etapele de parcurs pentru a ajunge la rezultatul final și istoricul cercetărilor care fac referire la arealul de studiu. Al doilea capitol al lucrării, Analiza riscurilor de inundație din bazinul hidrografic al râului Tur, are ca scop evidențierea zonelor susceptibile la riscul de inundație și viitură. Astfel acest capitol începe cu poziția geografică a zonei de studiu, factorii ce influențează riscurile de inundație în care se află situat acest areal, făcându-se referire la aspecte legate de, geologie, relief, climă, biodiversitate și solurile din zona de studiu. Continuarea este reprezentată de regimul de scurgere, calitatea apelor, istoricul inundațiilor, evaluarea riscurilor la inundații, identificarea zonelor de producere a acestor riscuri, iar finalul descrie, măsuri de a diminua riscurile de inundație.

1. ÎNCADRAREA CONCEPTUALĂ ȘI METODOLOGICĂ

În contextul actual, importanța cercetării fenomenelor și proceselor de risc reprezintă un lucru vital pentru societatea contemporană care odată cu dezvoltarea sa în ultimul secol a cunoscut efectele fenomenelor naturale asupra individului și asupra activităților sale, acestea fiind hazardele naturale în special. Progresul spațiului urban prin puternica industrializare a condus la o deteriorare accelerată a mediului înconjurător, astfel în ultimele trei decenii, acest progres a condus la dezvoltarea cu precădere o unei noi categorii de fenomene și riscuri ce sunt provocare de om care poartă denumirea de hazarde antropice. Această categorie apar în special în statele foarte dezvoltate și în statele dezvoltate, unde problema care se ridică în cercetare este vulnerabilitatea societății față de aceste dezastre. Așadar dezastrele cu care se confruntă societatea de azi reprezintă un risc pentru dezvoltarea sa unde aceste dezastre produce numeroase pagube materiale și pagube de vieți omenești. În prezent populația Terrei a fost afectată cel puțin o dată de un dezastru fie natural (cutremure, tsunami, erupții vulcanice, alunecări de teren, inundații, secete, avalanșe de zăpadă, epidemii), fie antropic (accidente industriale, accidente rutiere, accidente feroviare, accidente nucleare, conflictele, terorismul)

1.1. Definiții și concepte

Noțiunile și termenii ce sunt utilizați în studiul fenomenelor extreme (dezastrele), cum este și în cazul riscurilor hidrologice implică trei termeni fundamentali care sunt hazard, vulnerabilitate și risc, unde acești termeni sunt folosiți în general în orice studiu al fenomenelor extreme. Aceste definiții și concepte au apărut ca o necesitate pentru înțelegerea fenomenelor extreme și studierea acestora.

Hazardul este „un eveniment fizic potențial dăunător, fenomen sau activitate umană care poate provoca pierderi de vieți umane sau vătămări corporale, daune materiale, perturbări sociale și economice sau degradarea mediului. Pericolele pot include condiții latente care pot reprezenta amenințări viitoare și pot avea origini diferite: naturale (geologice, hidrometeorologice și biologice) sau induse de procesele umane (degradarea mediului și hazarde tehnologice). Hazardele pot fi simple, secvențiale sau combinate în originea și efectele lor. Fiecare hazard este caracterizat de locația, intensitatea, frecvența și probabilitatea sa” (ISDR, 2020).

O altă definiție spune că hazardul este „probabilitatea cu care orice fenomen care poate produce diferite tipuri de pagube (materiale sau umane) într-un spațiu bine definit, într-o perioadă de timp” (Grecu, 2016). Un al autor definește hazardul ca „un prag în evoluția sistemului, care descarcă energii imense și determină dezechilibru pe scara de evoluție mediului, spre o nouă stare de echilibru” (Tanislav, 2007).

Prin definițiile citate mai sus putem sublinia faptul că hazardul este un fenomen ce este definit într-un spațiu geografic care creează daune materiale și daune umane, iar natura acestuia este fie naturală (produsă de mediul înconjurător) sau fie antropică (produsă de om), unde acesta se manifestă într-un interval de timp.

Ca în orice domeniul al științelor se utilizează taxonomia, astfel „taxonomia se consideră modul de clasificare cel mai vechi în istoria științelor, pe când terminologia este o știință și activitate modernă” (Hometkovski, 2008). Hazardele ce se regăsesc în toate colțurile lumii sunt foarte diversificate, astfel clasificarea acestora implică diverse criterii. Astfel clasificarea hazardelor utilizată în această lucrare este următoarea (Tanislav, 2007):

Bibliografie

1. Alexander, David (1993), Natural Disaster, UCL Press, London 632p., https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/030913339501900210;

2. Armaș, Iuliana (2006), Teorie și metodologie geografică, Fundația România de Mâine, București, 273p., http://www.geodinamic.ro/cursuri;

3. Barbul, Eugen (1933), Țara Oașului. Despre originea oșenilor, Cluj-Napoca;

4. Bălteanu Dan, Rădița Alexe (2001), Hazarde naturale si antropogene, Corint, București, 110p.;

5. Bătinaș, Răzvan, Sorocovschi, Victor, Sanislai, Daniel (2014), The flood waves analysis at Turulung gauging station on Tur river, Riscuri și catastrofe, nr. XIII, vol. 14, nr. 1/2014, Cluj-Napoca,a9p.,ahttps://www.researchgate.net/publication/272751341_THE_FLOOD_WAVES_ANALYSIS_AT_TURULUNG_GAUGING_STATION_ON_TUR_RIVER;

6. Bilașco, Ștefan (2008), Implementarea G.I.S. în modelarea viiturilor de versant, Casa Cărții deaȘtiință,aClujaNapoca,a212p.,ahttps://www.researchgate.net/publication/271269737_Implementarea_GIS_in_modelarea_viiturilor_de_versant;

7. Bleahu, Marician (1994), Geologia României, UEB, București;

8. Chendeș, Viorel (2007), Scurgerea lichidă și solidă în Subcarpații de la curbură, Academia Română, București;

9. Chendeș, Viorel (2011), Water resources in Subcarpații de Curbură. Geospatial assessments,aAcademiaaRomână,aBucurești,a342p.ahttps://www.researchgate.net/publication/257822889_Resursele_de_apa_din_Subcarpatii_de_la_Curbura_Evaluari_geospatiale_Water_resources_in_Curvature_Subcarpathians_Geospatial_assessments_-_In_Romanian;

10. Cutter, Susan (2001), American hazardscapes - The Regionalization of Hazards and Disasters, Joseph Henry Press, Washington D.C., 228p., https://doi.org/10.17226/10132;

11. Diaconu, Daniel Constantin (2005), Resursele de apă din bazinul râului Buzău, Universitară, București, 238p.;

12. Donisă, Ioan (1987), Bazele teoretice și metodologice ale geografiei, Didactică și Pedagogică, Iași, 200p.;

13. Doniță, Nicolae (1992), Vegetația României, Științifică și Enciclopedică, București, 407p.;

14. Drobot, Radu (2007), Metodologia de Determinare a Bazinelor hidrografice torențiale în care se află Așezări Umane expue Pericolului viiturilor rapide, Universitatea Tehnică de Construcții,aBucurești,a29p.,ahttps://www.academia.edu/7425024/Metodologia_determinare_bazine_hidrografice_torentiale;

15. Dulamă, Maria Eliza (2000), Elemente din didactica geografiei, Clusium, Cluj-Napoca, 176p.;

16. Dumitrescu, Alexandru, Birsan, Marius-Victor (2015), ROCADA: a gridded daily climatic dataset over Romania (1961- 2013) for nine meteorological variables. Natural Hazards 78(2): 1045- 1063. https://doi.org/10.1007/s11069-015-1757-z;

17. Faur, Victor-Cornel (2012), Aspecte de geomorfologie aplicată în spațiul munților vulcanici Oaș, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad, 5p.;

18. Grecu, Florina (2016), Hazarde si riscuri naturale, ediția a V-a cu adăugiri, Universitară, București,353p.,https://www.researchgate.net/publication/336676748_Hazarde_si_riscuri_naturale_2016;

19. Groza, Octavian, Muntele, Ionel (2005), Geografie umană generală - note de curs, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 110p.;

20. Hometkovski, Ludmila (2008), Taxonomia (Taxinomia) în terminologie: aspecte diacronice, concepții și definiții, Revista de lingvistică și știință literară, nr. 5 - 6, Chișinău, 8p., https://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A26016/pdf;

...

Preview document

Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 1
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 2
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 3
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 4
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 5
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 6
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 7
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 8
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 9
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 10
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 11
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 12
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 13
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 14
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 15
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 16
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 17
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 18
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 19
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 20
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 21
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 22
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 23
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 24
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 25
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 26
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 27
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 28
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 29
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 30
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 31
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 32
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 33
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 34
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 35
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 36
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 37
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 38
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 39
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 40
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 41
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 42
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 43
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 44
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 45
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 46
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 47
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 48
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 49
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 50
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 51
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 52
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 53
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 54
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 55
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 56
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 57
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 58
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 59
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 60
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 61
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 62
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 63
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 64
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 65
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 66
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 67
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 68
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 69
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 70
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 71
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 72
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 73
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 74
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 75
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 76
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 77
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 78
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 79
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 80
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 81
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 82
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 83
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 84
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 85
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 86
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 87
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 88
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 89
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 90
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 91
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 92
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 93
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 94
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 95
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 96
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 97
Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Riscurile de inundatie in bazinul hidrografic al raului Tur.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție

CUVÂNT ÎNAINTE În demersul oricărei analize, se urmărește studiul sistematic al fiecărui element în parte, ce presupune o examinare în detaliu a...

Modificări în structura zonelor funcționale Câmpulung Muscel

Introducere Am ales ca și zonă de studiu Municipiul Câmpulung Muscel nu numai pentru că sunt legată emoțional de acesta, dar și pentru că este un...

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Ai nevoie de altceva?