Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 19201
Mărime: 79.95KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE NOŢIUNILOR DE DEVIANTA ŞI DELINCVENŢA JUVENILĂ 6
 3. 1.1. Consideraţii privind delincvenţa juvenilă 6
 4. 1.2. Noţiunea de deviantă 8
 5. CAPITOLUL II TEORIILE INTERVENŢIONISTE 11
 6. 2.1. Teoriile comportamentale 12
 7. 2.2. Teoria centrată pe sarcini 14
 8. 2.3. Teoria centrată soluţionări 15
 9. 2.4. Modelul soluţionar 16
 10. CAPITOLUL III CADRUL NORMATIV JURIDIC PENTRU REINTEGRARE ŞI SUPRAVEGHERE 28
 11. 1. Referatele de evaluare (art. 6-15). 31
 12. 2. Supravegherea în comunitate. 35
 13. 3. Asistenţa şi consilierea 49
 14. CAPITOLUL IV STUDII DE CAZ PRIVIND EVOLUŢIA COMPORTAMENTALĂ A MINORULUI DELINCVENT 54
 15. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 67
 16. BIBLIOGRAFIE 68

Extras din disertație

INTRODUCERE

În orice societate umană, exista reguli şi cerinţe, explicite sau implicite, care solicita indivizilor să realizeze numai acţiuni socialmente dezirabile, să manifeste numai comportamente admise şi să aleagă, în situaţii sociale specifice, numai soluţii compatibile cu standardele culturale ale societăţii respective. Esenţa imperativă a acestor reguli sau cerinţe este încorporată în normele sau valorile sociale, care fac parte din cultura oricărei societăţi şi pe care orice individ, membru al societăţii respective, este obligat să le internalizeze în structura personalităţi sale,în cursul procesului de socializare.

Delincvenţa juvenilă ca dimensiune a deviantei, este un fenomen social antisocial şi deosebit de periculos, atât prin consecinţele sale negative şi distructive ce privesc ordinea socială şi normativa, cât şi prin reacţia socială ce o provoacă şi prin sancţiunile represive adoptate. Delincventa este constituită din ansamblul actelor şi faptelor antisociale care intră sub incidenţa normelor penale săvârşite de diferiţi indivizi într-o anumită societate, într-un anumit interval de timp. Ea include totalitatea delictelor şi crimelor săvârşite, care sunt însă diferite ca natura, intensitate şi gravitate. Include acele acte şi fapte care, violând regulile de drept cu caracter penal impun adoptarea unor sactiuni organizate, de cele mai multe ori, represive, care sunt aplicate prin intermediul agenţilor specializaţi ai controlului social. înţelegerea fenomenelor asupra cărora acţionează. Această înţelegere presupune nu doar cunoaşterea cauzelor şi a factorilor favorizanţi ci şi a teoriilor existente. Principalele teorii care oferă explicaţii privind geneza delincventei se înscriu în dimensiune psihologică şi sociologică.

Cuvinte cheie: delicvenţi minori, devianţă juvenilă, juridic, reintegrare.

CAPITOLUL I

ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE NOŢIUNILOR DE DEVIANTA ŞI DELINCVENŢA JUVENILĂ

1.1. Consideraţii privind delincvenţa juvenilă

Noţiunea de delincvenţa juvenilă este o noţiune destul de largă şi de echivoca pentru a include în conţinutul ei orice act care încalcă exigentele de conformism impuse de către adulţi minorilor şi tinerilor. Delincvenţa juvenilă cuprinde acele conduite şi acţiuni care sunt comise de persoane imature, care nu au atins încă vârsta majoratului şi nu au responsabilitatea socială. Exceptând violările legii penale, delincvenţa juvenilă cuprinde o serie de acte, care, dacă ar fi comise de către adulţi, aceştia nu ar fi consideraţi infractori de către legea penală . Printre aceste acte se număra vagabondajul, cerşetoria, fuga de acasă şi de la scoală, nesupunerea fata de autoritatea părinţilor şi educatorilor, consumul de alcool, etc. Pentru toate aceste fapte, alături de alte fapte mai grave, cu caracter delictual propriu-zis, minorii şi tinerii nu pot fi judecaţi şi sancţionaţi decât în cadrul unui regim juridic special conceput pentru minori şi tineri. Trăsături specifice delincventei :

· Este un fenomen social, obiectiv şi material, dar în acelaşi timp, antisocial şi deosebit de periculos, atât prin consecinţele sale negative şi distructive ce privesc ordinea socială şi normativa, integritatea şi siguranţa indivizilor şi grupurilor sociale, cât şi prin reacţia socială ce o provoacă şi prin sancţiunile represive adoptate.

· Delincventa include acele acte şi fapte care, violând regulile de drept cu caracter penal impun adoptarea unor sactiuni organizate, de cele mai multe ori, represive, care sunt aplicate prin intermediul agenţilor specializaţi ai controlului social.

· Delincventa este constituită din ansamblul actelor şi faptelor

Bibliografie

1. Abraham, P., Introducere în probaţiune, Editura Naţional, Bucureşti 2001;

2. Balahur, D., Fundamente socio-juridice ale probaţiunii, Editura Bet, Iaşi, 2001;

3. Balahur, D., „Practica drepturilor copilului că principiul al asistenţei sociale“, Editura „All Beck”, Bucureşti, 2001;

4. Banciu, D., Rădulescu, M.S., „Introducere în sociologia delincvenţei juvenile”, Bucureşti, Editura „Medicală” 1990;

5. Bădescu, I. (1994), „Istoria sociologiei”, Galaţi, Ed. „Porto-Franco”;

6. Bădescu, I., Dungaciu, D. (1995), „Sociologia şi geopolitica frontierei”, Bucureşti, Ed. „Floare Albastră”;

7. Boudon, R. (1998), „Efecte perverse şi ordine socială”, Bucureşti, Ed. „Eurosong & Book”;

8. Brown, A. & Caddick, B. (1993), „Groupwork with offenders”. Whiting & Birch Ltd. Londra.

9. Bulai C. (1992), „Drept penal roman”, p. gen., vol.ÎI;

10. Chiplea, F. (1996), „Ordine socială şi comportament deviant”, Oradea, Ed. „Cogito”;

11. Dobrescu, M. (2003), „Delincvenţa, sursă de insecuritate pentru naţiuni. Noi repere pentru strategiile de securitate”, Bucureşti, Ed. „Licorna”;

12. Dobrescu, M. (2004), „Delincvenţa teorii, prevenire şi combatere”, Timişoara, Ed. „Marineasa”;

13. Dobrescu, M. „Interpretarea sociologică a delincvenţei; premise epistemologice”, www.procesualitatea.ro, accesat la data de 20.03.2013;

14. Dobrescu, M. „Delincvenţa în gestionarea domeniului public”;

15. Petcu. M. (1999), “Delincvenţa-repere psihosociale”, Cluj-Napoca, Ed. “Dacia”;

16. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, publicată în M.O. nr. 423 din 1 septembrie 2000;

17. Hotărârea Guvernului nr. 1239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, publicată în M.O. nr. 651 din 13 decembrie 2000;

18. Codul Penal al României (1997), Ediţie oficială. Ed.”Lumina Lex”;

19. Cod Penal al României (2009), publicat în M.O. Partea I, nr. 510/24.07.2009;

20. Codul de Procedură Penală al României (1997). Ediţie oficială. Ed. „Lumina Lex”;

Preview document

Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 1
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 2
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 3
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 4
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 5
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 6
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 7
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 8
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 9
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 10
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 11
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 12
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 13
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 14
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 15
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 16
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 17
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 18
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 19
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 20
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 21
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 22
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 23
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 24
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 25
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 26
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 27
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 28
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 29
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 30
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 31
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 32
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 33
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 34
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 35
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 36
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 37
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 38
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 39
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 40
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 41
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 42
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 43
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 44
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 45
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 46
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 47
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 48
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 49
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 50
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 51
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 52
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 53
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 54
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 55
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 56
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 57
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 58
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 59
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 60
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 61
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 62
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 63
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 64
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 65
Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Dimensiunea Juridica a Reintegrarii Delicventilor Minori.doc

Alții au mai descărcat și

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară

Capitolul I Norme generale de cunoaştere a fenomenului devianţei şcolare şi tendinţele acestuia 1.1. Devianţa juvenilă – expresie a disfuncţiilor...

Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului

INTRODUCERE Situaţiile de abuz asupra copilului (fizic, sexual, emoţional) au fost aduse în atenţia publicului românesc pentru prima dată de către...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Ai nevoie de altceva?