Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 6 fișiere: doc, pdf, jpg, txt
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 18572
Mărime: 1.39MB (arhivat)
Publicat de: Veta Nica
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Dumitrescu
Universitatea "POLITEHNICA" din Timișoara Facultatea de Management in Producție și Transporturi

Cuprins

 1. Introducere 9
 2. CAPITOLUL I.
 3. Aspecte generale privind mentenața sistemelor logistice 10
 4. 1.1. Definirea mentenanţei 10
 5. 1.2. Sisteme de mentenanţă 12
 6. 1.3. Nivelele de complexitate a activităţilor de mentenanţă 15
 7. 1.4. Cele „7 mari pierderi” datorate activităţilor de mentenanţă 16
 8. 1.5. Strategii ale activităţii de mentenanţă 17
 9. 1.6. Moduri de implementare a sustenabilității in cadrul copaniilor de transport aerian prin conceptul de Eco-eficiență 19
 10. 1.7. Tipurile de întreținere întalnite in cadrul companiilor aeriene 21
 11. CAPITOLUL II
 12. Mentenanță de linie 22
 13. 2.1. Controlul defectelor și defectele preventive la întreținerea de linie 22
 14. 2.1.1 Introducere 22
 15. 2.1.2. Mod de lucru 24
 16. 2.2. Proceduri de linie de completare a jurnalului de bord 24
 17. 2.2.1. Introducere 24
 18. 2.2.2. Execuție 25
 19. 2.2.3. Responsabilitați 30
 20. CAPITOLUL III
 21. Mentenanță de bază 33
 22. 3.1. Recepția / inspecția componentelor și materialelor pentru aeronave provenite de la contractanții externi 33
 23. 3.1.1 Introducere 33
 24. 3.1.2. Mod de lucru 34
 25. 3.1.3 Responsabilități 36
 26. 3.2. Remedierea defectelor depistate in timpul intreținerii de bază 38
 27. 3.2.1. Introducere 38
 28. 3.2.2. Mod de lucru 38
 29. 3.2.3. Procedură de punere in serviciu 39
 30. 3.2.4. Mod de lucru 39
 31. 3.3. Returnarea la magazie a componentelor de aeronava defecte 42
 32. 3.3.1. Introducere 42
 33. 3.3.2. Mod de lucru 43
 34. 3.4. Procedurile specifice de întreținere 46
 35. 3.4.1. Introducere 46
 36. 3.4.2. Mod de lucru 46
 37. 3.5. Procedurile de detectare și rectificare a erorilor de întreținere 48
 38. 3.5.1. Introducere 48
 39. 3.5.2. Mod de lucru 50
 40. 3.6. Proceduri pentru planificarea producției 51
 41. 3.6.1. Introducere 51
 42. 3.6.2. Mod de lucru 51
 43. CAPITOLUL IV
 44. Calculul costurilor de mentenanță
 45. 4.1. Noțiuni generale privind calculul costurilor de mentenanță 53
 46. 4.1.1. Argumente in vederea alocării costurilor de mentenanță și factori care influentează aceste costuri 53
 47. 4.1.2. Tipuri de bugete de mentenanță, abordarea pregătirii bugetului-etape 54
 48. 4.1.3. Abordarea elaborării bugetului 54
 49. 4.2. Calculul costurilor de mentenanță in cadrul companiei
 50. Carpatair 55
 51. 4.2.1. Calculul costurilor pentrul aeronavele de tip SAAB 2000 58
 52. 4.2.2. Calculul costurilor de mentenanță pentru aeronavele
 53. de tip Fokker 70/100 60
 54. 4.2.3. Calculul costurilor de mentenanță, exprimat lunar,
 55. pentru două aeronave de tip SAAB 2000 Aeronava YR - SBN 63
 56. 4.2.4. Calculul costurilor de mentenanță, exprimat lunar,
 57. pentru două aeronave de tip SAAB 2000 Aeronava YR - SBL 65
 58. 4.2.5. Calculul costurilor de mentenanță, exprimat lunar,
 59. pentru două aeronave de tip Fokker 70 / 100 Aeronava YR - FZA 67
 60. 4.2.6. Calculul costurilor de mentenanță, exprimat lunar,
 61. pentru două aeronave de tip Fokker 70 / 100 Aeronava YR - KMA 69
 62. 4.3. Evoluția stocurilor pe tip de aeronavă 71
 63. 4.4. Costurile programului ETCA - ( reparație motoare) 74
 64. 4.5. Costul total al consumabilelor scoase din magazia tehnică 76
 65. 4.6. Costul transportului, pieselor comandate de către departamentul Logistica 76
 66. CAPITOLUL V
 67. Concluzii 78
 68. 5. Concluzii 78
 69. Bibliografie 80
 70. Anexe 81

Extras din disertație

Introducere

Sfârşitul anilor ’70 a fost teatrul unei mini-revoluţii industriale. Până atunci, era suficientă întreţinerea echipamentelor industriale în aşa fel încât acestea să producă la maximul capacităţii lor şi prin urmare, utilizatorul nu făcea decât întreţinerea, adică repunerea în funcţiune a echipamentelor industriale după apariţia unei defecţiuni, examinând deci sistemul fără a stăpâni disponibilitatea lui pentru producţie. În ultimii ani, în economia mondială, sub presiunea unor factori precum complexitatea şi automatizarea crescândă a echipamentelor, integrarea şi progresul constant al tehnologiilor, fiabilitatea crescândă a sistemelor, costul din ce în ce mai ridicat al investiţiilor şi exigenţa clienţilor (din ce în ce mai puternică) în materie de siguranţă de funcţionare, s-a trecut însă de la întreţinerea şi repararea echipamentelor la mentenanţa acestora.

Implementarea unui serviciu de mentenanţă, ca funcţie importantă a unei organizaţii, a condus şi conduce la posibilitatea de a anticipa, de a prevedea defecţiunile şi de a planifica intervenţiile care să permită evitarea acestora.

Funcţia de mentenanţă reprezintă, în medie şi în cost direct 4% din cifra industrială de afaceri, iar dacă se includ şi costurile indirecte această valoare atinge 7-8% (urmare a impactului complementar datorat costurilor induse de non-disponibilitate).

Această funcţie se dotează cu specialişti, a căror calificare este din ce în ce mai ridicată şi în domenii din ce în ce mai diferenţiate.

În industria aeronautica mentenanța a fost dintotdeauna factorul cheie pentru asigurarea siguranței zborului. De aceea procedurile de mentenanța aplicate sunt foarte restrictive și costisitoare.

Aplicarea acestor proceduri se realizează după reguli stricte implementate pentru prima data la Convenţia de la Chicago ( Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ratificată de statul român prin Decretul nr. 164/1965) și menținută în prezent de autoritățile internaționale EASA (The European Aviation Safety Agency) și FAA (The Federal Aviation Administration).

Respectând aceste reglementări și folosind un "limbaj" intenațional oferit de autorități, producătorii de aeronave oferă servicii de mentenanță și documentația necesară realizării acesteia de către companiile aeriene care au suportul tehnic necesar.

CAPITOLUL I.

Aspecte generale privind mentenata sistemelor logistice

Mentenanţa ca şi concept are metode specifice şi instrumente din ce în ce mai sofisticate. Acest lucru este necesar din următoarele motive:

1. gradul de complexitate al produselor este într-o continuă creştere

2. Funcţiunile produselor sunt din ce în ce mai numeroase (produse multifuncţionale)

3. Necesitatea asigurării unuiunui grad ridicat de securitate.

Implementarea unui astfel serviciu, ca o funcţie integrată a unei organizaţii va permite:

-managementul mentenanţei prin gestiunea ratio-urilor reprezentative, analiza staţionărilor producţiei, stăpânirea costurilor mentenanţei şi optimizarea alegerii politicilor de mentenanţă;

-utilizarea de metode de mentenanţă ce conduc la planificarea acţiunilor preventive, de lubrifiere, de gestiune a pieselor şi subansamblelor de schimb, la pregătirea intervenţiilor;

-adaptarea resurselor, în particular, formarea şi calificarea oamenilor în funcţie de sistemele utilizate, gestiunea interfeţelor cu alte entităţi ale organizaţiei (conducere, serviciile de resurse umane, financiar, calitate, tehnic, aprovizionare, post-vânzare). Patru axe de progres sunt afectate mentenanţei:

- creşterea productivităţii sistemului, de menhtenanţă adică a cantităţii de produse şi servicii, la un preţ cât mai bun, de o manieră stabilă în timp;

- participarea la îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor, respectiv a bunurilor fabricate şi a serviciilor oferite;

- garantarea securităţii bunei funcţionări a sistemului şi a oamenilor ce îl deservesc;

- garantarea protecţiei mediului.

1.1. Definirea mentenanţei

Mentenanţa nu este o descoperire a lumii moderne. Vechimea acestei activităţi se pierde în timp, ea fiind prezentă de-a lungul întregii istorii a omenirii, fie că a fost sau nu conceptualizată. Cert este că dezvoltarea societăţii omeneşti, însoţită de o puternică revoluţie în domeniul tehnicii, a fost sprijinită de dezvoltarea acestui tip de activitate.

Fiind în atenţia oamenilor de ştiinţă încă din fazele de început ale tehnicii, termenul „mentenenţă” are multiple definiţii, care încearcă să scoată în evidenţă diferite aspecte. De exemplu, în „Grand dictionnaire universel du XIXe siècle” de Pierre Larousse, Paris, 1873, găsim următoarele explicaţii:

MAINTENIR (a menţine) – conservation, défense, protection adică conservare, apărare, protecţie ;

De asemenea, în acelaşi dicţionar mai întâlnim şi următorii termeni:

ENTRETIEN (întreţinere) – soin qu’on prend e mentenir une chose en état; dépense qu’on y consacre adică ceea ce se întreprinde pentru a menţine un lucru în bună stare; cheltuieli destinate ;

REPARATION (reparaţie) – action de remise en marche adică acţiune de repunere în funcţiune

În ceea ce priveşte aceeaşi termeni, în „Encyclopaedia Britannica”, 1998, găsim următoarele explicaţii:

MAINTENANCE – to hold in an existing state adică a menţine în starea existentă;

REPAIR (reparaţie) – to restore to the good condition adică a readuce în bune condiţii;

ENTERTAIN (întreţinere) – to maintain in a good condition adică a menţine în bună condiţie.

Se observă că există o diferenţă semnificativă între „mentenanţă”, „reparaţie” şi „întreţinere”, aspect sesizat şi în „Dicţionarul explicativ al limbii române”, 1975:

A MENŢINE – a păstra ceva în aceeaşi stare sau formă în care se află la un moment dat, a face să dureze ;

A REPARA – a face propriu pentru folosire, a reface, a menţine ;

A ÎNTREŢINE – a păstra în stare bună, în bune condiţii; a face să dureze, a menţine

În dicţionarul amintit, toţi termenii româneşti îşi au ca origine limba franceză şi, prin urmare, în literatura de specialitate românească se consideră că, în limbajul curent, termenul de „mentenanţă” îşi găseşte justificarea cu unele remarci:

Preview document

Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 1
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 2
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 3
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 4
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 5
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 6
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 7
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 8
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 9
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 10
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 11
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 12
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 13
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 14
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 15
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 16
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 17
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 18
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 19
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 20
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 21
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 22
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 23
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 24
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 25
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 26
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 27
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 28
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 29
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 30
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 31
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 32
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 33
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 34
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 35
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 36
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 37
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 38
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 39
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 40
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 41
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 42
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 43
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 44
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 45
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 46
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 47
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 48
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 49
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 50
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 51
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 52
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 53
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 54
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 55
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 56
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 57
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 58
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 59
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 60
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 61
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 62
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 63
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 64
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 65
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 66
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 67
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 68
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 69
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 70
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 71
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 72
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 73
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 74
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 75
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 76
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 77
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 78
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 79
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 80
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 81
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 82
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 83
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 84
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 85
Aspecte generale privind mentenanța aeronavelor dintr-o companie de transport civil - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Generale privind Mentenanta Aeronavelor dintr-o Companie de Transport Civil
  • anexe.doc
  • Aspecte Generale privind Mentenanta Aeronavelor dintr-o Companie de Transport Civil.doc
  • KonicaMinolta20111130094235.pdf
  • Pickslip Request36181526052012.pdf
  • structura.txt
  • WO929464.jpg

Alții au mai descărcat și

Estimarea pierderilor de gaz din conductele de transport

Capitolul 1 Operatorul sistemului de transport gaze naturale Datorită statutului de monopol aferent activității de transport al gazelor...

Soluții de management în transportul aerian în vederea reducerii impactului ecologic

1. AVIATIA IN MEDIUL ACTUAL Aviatia Aviatia joaca un rol major in scenariile economice si sociale ale lumii moderne. Ea ofera o cale rapida, de...

Eficiența și optimizarea mentenanței

Aspecte ale analizei activităţii compartimentului de mentenanţă Creşterea continuă a eficienţei executării lucrărilor de întreţinere şi raparaţii...

Reabilitarea sistemului național de transport gaze

1.1 Prezentarea Societăţii Naţionale de transport Gaze Naturale Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș a fost...

Transportul Naval al Hidrocarburilor și Produselor Petroliere

1. Introducere 1.1. Notiuni introductive referitoare la transporturile speciale Toate tipurile de tranporturi terestre, acvatice, aeriene sunt...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Ai nevoie de altceva?