Toate documentele din domeniul Drept

Fapte de natură a perturba activitatea de transport comise de persoanlul angrenat în activitatea de transport

CAP 1. Noțiuni privind faptele ce pot aduce atingere activității de transport Dezvoltarea economică a societății în general și politica de globalizare în general, determină societatea să își ia măsurile necesare pentru o bună funcționare. Într-o societate modernă bazată pe producția de bunuri, pe desfășurarea... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Transporturile interne de persoane

Noțiuni privind faptele ce pot aduce atingere activității de transport Dezvoltarea economică a societății în general și politica de globalizare în general, determină societatea să își ia măsurile necesare pentru o bună funcționare. Într-o societate modernă bazată pe producția de bunuri, pe desfășurarea unor... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Etică

Suspendarea și încetarea calității de magistrat, notar public, avocat, executor judecătoresc, consilier juridic.Răspunderea juridică a celor ce exercită profesia de magistrat, notar public, avocat, executor judecătoresc și consilier juridic. CAP 1. Suspendarea și încetarea calității de magistrat, notar public,... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Teste Teoria Generală a Dreptului

„Nemo censetur ignorare legem” înseamnă: nimeni nu poate invoca necunoașterea legii ca scuză; „Persona non grata” înseamnă: persoană neagreată; Abrogarea este: încetarea acțiunii normei juridice ca urmare a intrării în vigoare a unei norme juridice noi. Abrogarea este: încetarea temeiului normei juridice;... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras

Grile examen de selecție Drept Administrativ

1. Elementele administrației publice sunt: a) unitățile administrativ-teritoriale; b) elementul structural organic (autoritățile publice) și elementul funcțional material (activitatea); c) serviciile publice. 2. Administrația publică se caracterizează prin faptul că: a) este ierarhizată, civilă, laică,... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Cadrul juridic internațional privind drepturile și libertățile fundamentale

Introducere Problematica drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățeanului este reglementată de dreptul constituțional în plan intern și este în același timp obiect al reglementărilor de drept internațional public. Astfel, se creează o relație între dreptul Internațional Public și cel Constituțional cu... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cooperare internațională în materie penală - principiul fundamental - ne(non) bis in idem

I. Introducere Justiția penală, manifestată prin aplicarea legii penale substanțiale și a celei procesual penale, are ca finalitate pedepsirea celor care au săvârșit infracțiunile deduse judecății și exonerarea de răspundere a celor nevinovați. Între aceste limite conceptuale organele judiciare trebuie ca, prin... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rudenia

I. DREPTUL LA OCROTIREA VIEȚII FAMILIALE Drepturile omului reprezintă în zilele noastre un veritabil fenomen politic, social și juridic mondial, având are impact, practic, la nivelul tuturor domeniilor existenței umane. Istoria drepturilor omului este istoria însăși a emancipării omului și a societății omenești,... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Implicarea clericilor în politică

I. Istoria implicării clericilor în politică În Roma antică, clericii aveau un rol important în viața politică și socială. Religia romană era strâns legată de stat, iar preoții și preotesele erau considerați intermediari între zei și oameni. Aceștia aveau un statut privilegiat și erau implicați în ceremonii... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnici moderne de identificare a persoanelor

Introducere Progresele științei din ultimii ani au adus modificări în desfășurarea unor activități din domeniul dactiloscopiei, fotografiei judiciare, a identificării persoanelor, aceste modificări necesitând și o reevaluare a informațiilor care sunt necesar a fi cunoscute și de către fiecare utilizator. Scopul... citește mai departe

57 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea și etica profesiilor juridice

A) Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor. Organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, prin Institutul Național al Magistraturii. Soluții din practica judiciară; B) Independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Aplicare legi în spațiu și timp

Aplicare legi in spatiu si timp Aplicarea legii penale în spațiu constă în activitatea de traducere în viață a prescripțiilor sancționatoare ale legii penale în raport cu locul comiterii diferitelor infracțiuni (în țară sau în străinătate) de către cetățeni români sau străini ori de persoane fără cetățenie. Pentru... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Politica de clemență

Libera concurență este un element-cheie al unei economii de piață deschise. Aceasta stimulează performanțele economice și oferă consumatorilor o paletă mai largă de produse și servicii de mai bună calitate la prețuri mai competitive. Politica Uniunii Europene în domeniul concurenței este menită să asigure că nu... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Infracțiuni contra patrimoniului

Constituția României, prin art. 136 alin. (1), spcifică în mod expres faptul că proprietatea este publică sau privată. În teorie orice bun, mobil sau imobil, poate forma obiect al dreptului de proprietate publică sau privată. În același articol, în alin. (3) sunt catalogate bunurile care fac obiectul exclusiv al... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Efectele contractului de închiriere

Am ales această temă deoarece în societatea actuală mulți posesori de bunuri aleg să închirieze un bun în detrimentul vânzării. Fie că este vorba despre o mașină, fie că este o hală pe un teren sau un apartament, mulți dintre locatori consideră că prin închirierea bunului își amortizează investiția. Într-adevăr,... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Teorii despre etica și deontologia contemporană

INTRODUCERE Petrecând trei ani printr-o mulțime de informații juridice legate de toate acțiuniile și inacțiunile ființei umane și văzând că omul este pus în centrul universului, fiind considerat „ măsura tuturor lucrurilor „ așa cum afirma Protagoras, filosoful grec din Abdera, am considerat că e momentul să... citește mai departe

93 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Președintele României

1.Scurt istoric al instituției șefului statului. Repere istorice Instituția șefului de stat își are originea chiar în istoria lumii, a sistemelor statale. Colectivitățile umane organizate au avut din totdeauna un șef, recunoscut sau impus, în contextul împrejurărilor istorice. Statele, concepute ca mari... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Poluarea atmosferei

INTRODUCERE Problema raportului dintre om și mediul ambiant a apărut o dată cu cele dintâi colectivități omenești, deoarece omul cu inteligența și spiritul creator care îl definesc nu s-a mulțumit cu natura așa cum era ea, ci a pornit cu curaj și tenacitate la opera de transformare a ei potrivit nevoilor sale.... citește mai departe

76 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Conflictele de muncă - privire specială asupra grevei

CUVÂNT ÎNAINTE ______________________________ Conflictele de muncă au fost considerate dintotdeauna o problemă extrem de delicată, iar majoritatea țărilor o abordează cu o deosebită responsabilitate. Peste tot în lume, starea conflictuală generală care declanșează greve, se naște din confruntarea a doi „actori“... citește mai departe

107 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Respectul vieții private

Introducere Respectul vieții private și al demnității persoanei umane sunt aspecte care ne vizează în mod direct pe fiecare în parte. Sunt dese situațiile în care dacă cineva ne lezează viața personală și integritatea, să nu acționăm în mod direct, împăcându-ne cu ideea că ni s-a făcut un rău pe care, însă, îl... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței

Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței, este un drept pe care persoanelor le este conferit pentru respectarea și protejarea vieții, familiei și tuturor datelor cu caracter personal. Aceste drepturi sunt implementate pentru protejarea tuturor persoanelor atât de către... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistemul administrativ în domeniul protecției mediului

Cuprins 1. Introducere 2 2. Principiile de bază ale administrării resurselor naturale 3 3. Sistemul organelor administrării de stat în domeniul protecției mediului 5 3.1. Parlamentul Republicii Moldova 5 3.2. Președintele Republicii Moldov 6 3.3. Guvernul Republicii Moldova 6 3.4. Ministerul Mediului. 7 3.5.... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Admiterea în magistratură

Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor Admiterea în magistratură este un proces complex, care urmărește selectarea celor mai competenți și pregătiți candidați pentru a ocupa funcții de judecător sau procuror. Acest proces este esențial pentru asigurarea calității... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Societatea cu Răspundere Limitată

1. Introducere Societatea cu răspundere limitată a fost creată pentru a oferi un cadru juridic cât mai adecvat simbiozei dintre muncă și capital mic sau mijlociu, de a răspunge exigențelor exploatării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Echilibrarea ponderii elementului personal și cu a celui patrimonial a... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept Constituțional

TITLUL I TEORIA GENERALĂ A STATULUI 1. CONCEPTUL DE STAT Noțiunea de Stat s-a format din verbul latin “statuo”, care înseamnă “a pune, a așeza, a întemeia”. Sintagma “status civitas” exprima în Imperiul Roman modul de guvernare a Cetății. Cuvântului “status”, romanii i-au adăugat și expresia “res publica”( lucru... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview