Toate documentele din domeniul Drept

Prejudiciul

INTRODUCERE Prin implementarea unui model de conduită în relațiile intersubiective și crearea cadrului legal de desfășurare a acestor raporturi, dreptul ca sistem normativ are menirea de a asigura armonizarea intereselor generale cu cele individuale și implicit echilibrul social, pe calea unor reguli cu forță... citește mai departe

46 pagini 11 puncte Extras Preview

Dreptul constituțional în istoria statului românesc

Introducere Abordarea problematicii dreptului constituțional impune precizarea prealabilă a unor noțiuni fundamentale ce aparțin în mod tradițional domeniului teoriei generale a dreptului: ce este dreptul, cum a apărut și evoluat și, din această perspectivă, care este relația dintre drept și stat. O astfel de... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Protecția juridică a fondului forestier în contextul dezvoltării durabile

1. Observații introductive 1.1 Argument Subiectul protecției fondului forestier în contextul dezvoltării durabile este unul de actualitate, în special în contextul țării noastre care are mai mult de un sfert din suprafața țării ocupată de păduri. Fondul forestier, adică pădurile, sunt, pe de o parte o sursă... citește mai departe

32 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drept comunitar

Considerații introductive De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a fost învestită cu personalitate juridică și a preluat competențele conferite anterior Comunităților Europene. Astfel, potrivit doctrinei1, dreptul comunitar european reprezintă categoria... citește mai departe

107 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Drept constituțional

Curs 1 - Statul - Aspecte generale o Definiția statului - Din perspectiva dreptului constituțional statul se definește drept o modalitate de organizare a puterii politice, o ordine juridică, structurată și eficientă. o Evoluția statului - Statul feudal - ****s-a caracterizat prin concentrarea puterii la nivel... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Rezolvare spețe Instanțe judecătorești

I.a) Apreciez că demersul legal pe care îl voi întreprinde în interesul clientului este, în primă fază, un răspuns la „Notificarea Fapte de concurență neloială”, primită de acesta. b) Răspuns la Notificare Subsemnatul „Medic” , medic angajat al Clinicii X, avand în vedere Notificarea „Fapte de Concurență Neloială”... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Societatea pe acțiuni

ABSTRACT: Tema acestui referat este societățile pe acțiuni, în care se analizează procesul de emitere a obligațiunilor conform prevederilor legale. Conform articolului 167, obligațiunile trebuie să aibă o valoare minimă de 2,5 lei și sunt emise sub formă materială, pe hârtie, prin înregistrare în cont. Procedura de... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Hotărârii CEDO în Cauza Georgescu împotriva României

Introducere: Hotărârea din 13 mai 2008 a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în Cauza Georgescu împotriva României aduce în discuție aspecte semnificative referitoare la drepturile omului și condițiile de detenție în sistemul penitenciar românesc. Reclamantul, domnul Florin Georgescu, a sesizat CEDO cu... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Planificare strategică privind gradul de dificultate al tinerilor în obținerea unui loc de muncă

Istoric Dificultatea alegerii unei cariere vine în special din lipsa de informații - ce presupune un anumit domeniu de activitate, aptitudinile necesare practiării respectivei activități și așa mai departe. Indiferent dacă ne referim la tinerii care au urmat sau nu studii superioare, greutatea găsirii unui loc de... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă între scrutinul de listă ți scrutinul uninom

Scrutinul reprezinta modalitatea in care alegatorii desemneaza candidatii sau , modul de alegere al deputatilor , potrivit caruia se voteaza fie cate un singur deputat , fie mai multi deputati dintre candidatii mentionati in buletinul de vot .Asfel avem in sistemul electoral scrutinul de lista si cel uniniminal .... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anii 2019, 2020, 2021

I. INTRODUCERE Legea bugetului de stat reprezintă programul care prevede și autorizează veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Principiile fundamentale ale Uniunii Europene

NOȚIUNI GENERALE Uniunea Europeană a apărut ca urmare a nevoii națiunilor de a pune capăt războaielor sângeroase ce s-au purtat de-a lungul sec. XX și care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Astfel, începând cu anul 1950, tările de pe continentul european au pus bazele unei uniuni politice și... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Spețe rezolvate - drepturile omului

SPEȚA 1 În perioada insurecției izbucnite în Filistinia, J.C., a fost reținut de către autoritățile statului, în temeiul prevederilor Codului Penal și al celui de Procedură Penală filistine, pentru săvârșirea infracțiunilor de atentat la siguranța națională și uneltire împotriva democrației, și deținut în... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Infracțiuni privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

1. INTRODUCERE Drog este un termen folosit pentru a desemna acele substanțe naturale sau sintetice care prin natura lor chimică determină alterarea funcționării unui organ și modifică starea psihică a unei persoane. Acest termen se referă la substanțe psihoactive, mai ales cele ilegale. În sens științific, drog... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Diferențele existente între infractiunile de omor, determinarea sau înlesnirea sinuciderii și loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Sintetizând cele semnalate în teoria și practica dreptului penal, infracțiunea de omor , determinarea sau înlesnirea sinuciderii și cea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte se delimitează prin următoarele: - Sub aspectul acțiunii sau inacțiunii infracționale - Sub aspectul raportului de cauzalitate - Sub... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Procesul lui Frank Abagnale

Cine este Frank Abagnale? Frank Abagnale Jr. este un consultant american de securitate, cunoscut ca unul dintre cei mai infamatori impostori din lume din toate timpurile. Între 15 și 21 de ani, el a comis fraude, a falsificat controale și a păcălit nenumărate persoane folosind identități diferite. Născut și crescut... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Conținutul etic al acuzației procurorului într-o anchetă judecătorească

Introducere În sistemul judiciar, procurorii reprezintă o forță vitală în procesul de aplicare a legii și menținerea ordinii sociale. Rolul lor într-o anchetă judecătorească este crucial, având responsabilitatea de a aduce în fața justiției presupusele infracțiuni și de a reprezenta interesele statului și ale... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practicarea democrației participative

Capitolul I. Democrația reprezentativă și democrația participativă Cuvântul democrație provine de la două cuvinte grecești: demos (popor) și cretos (putere). Democrația semnifică, deci puterea poporului ori puterea deținută de popor. O variantă a definiției etimologice îi aparține lui A.Lincoln, care considera că... citește mai departe

42 pagini 13 puncte Extras Bibliografie Preview

Democrație participativă

Cuvinte cheie: democrație participativă, mișcare socială, participare cetățenească, advocacy, democrație reprezentativă, stat de drept, stat democratic, teoria democratică, regim politic, legitimitate, libertate, libertate de opinie, Constituție, suveranitate, comunicare politică, mesaj, analiză. Revizuirea... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Reprezentarea României în Parlamentul European

Ziua de 1 ianuarie 2017 reprezintă un moment de cotitură în istoria României, data la care țara noastră a devenit membră a Uniunii Europene. Aderarea României la Uniunea Europeană a reprezentat un proces de durată, care a început în luna iunie 1995, când țara noastră a depus cererea de aderare la Uniunea... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Medierea și acuzațiile de violență domestică

Este posibilă medierea în cazul acuzațiilor de violență domestică? Care sunt criteriile folosirii acestui mod de rezolvare a conflictului? Este sistemul legislativ destul de evoluat pentru a rezolva problema violenței domestice? Acestea sunt principalele întrebări la care voi căuta răspunsurile potrivite. Pentru a... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Divorțul prin acord pe cale notarială

1. Considerații generale Desfacerea căsătoriei divorțul este singura modalitate de disoluție a căsătoriei valabil încheiate. Cu excepția a două state, Filipine și Vatican Vatican1, care interzic divorțul, toate celelalte state ale lumii recunosc această formă de disoluție a căsătoriei 2 În societatea... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Statutul Consilierului Juridic

STATUTUL PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC 1. Definiție. Aspecte introductive Consilierul juridic este acea persoană fizică, cu studii juridice superioare și având cetățenia română sau a unui stat membru al Uniunii Europene (sau al Spațiului Economic European) care asigură apărarea drepturilor și intereselor... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Răspunderea juridică a magistratului

Introducere Magistrații, fie ei judecători sau procurori, au obligația să asigure supremația legii și să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea acestora în fața legii. Este imperativ ca, prin întreaga lor activitate, să ofere un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Avocatul Poporului

Motivarea alegerii temei Am ales să abordez această temă deoarece consider că este extrem de important să evidențiez existența unei instituție relativ recent înființată în țara noastră, această instituție neputând funcționa pe timpul regimului comunist unde majoritatea drepturile și libertățile cetățenești erau... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview