Probleme Programare

Laborator
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2227
Mărime: 13.70KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu Năstase
Puncte necesare: 0

Extras din laborator

Sa se scrie o functie care calculeaza cel mai mare divizor comun dintre 2 nr numere intregi nenule, utilizand algoritmul lui Euclid.

/* CMMDC */

#include<stdio.h>

int cmmdc(int a, int b)

{int r,d=a,i=b;

do{r=d%i;

d=i;

i=r;

} while(r!=0)

return i;

}

void main()

{int n1, n2;

printf("Numerele pentru care se va calcula cmmdc: ");

scanf("%d %d",&n1,&n2);

if(n1&&n2)

printf("n cmmdc= %d", cmmdc(n1,n2));

else printf("Numerele nu sunt nenule!");

}

Sa se scrie programul care calculeaza produsul scalar a 2 vectori:

/* produsul scalar a 2 vectori */

#include <stdio.h>

void ps(float x[], float y[], int n, float *prod)

{int i;

*prod=0;

for(i=0;i<n;i++)

(*prod)+=x[i]*y[i];

}

void main()

{float a[30],b[30], produs_scalar;

int dim,i;

printf("nDati dimensiunea vectorilor: ");

scanf("%d",&dim);

for(i=0;i<dim;i++)

scanf("%f ",&a[i]);

for(i=0;i<dim;i++)

scanf("%f ",&b[i]);

for(i=0;i<dim;i++)

printf("%f ",b[i]);

printf("n");

for(i=0;i<dim;i++)

printf("%f ",a[i]);

ps(a,b,dim, &produs_scalar);

printf("nProdusul scalar al vectorilor este: %f n", produs_scalar);

}

Sa se calculeze produsul dintre o matrice si un vector:

/* produsul dintre o matrice si un vector */

#include<stdio.h>

#include<malloc.h>

float *prod(float a[][30], float v[], int m, int n)

{float *p;

int i,j;

p=(float *)malloc(sizeof(float)*m);

for(i=0;i<m;i++)

for(p[i]=0,j=0;j<n;j++)

p[i]+=a[i][j]*v[j];

return p;

}

void main()

{float a[20][30],v[30], *c;

int m,n,i,j;

printf("nm= "); scanf("%d",&m);

printf("nn= "); scanf("%d",&n);

printf("nMatricea: n");

for(i=0;i<m;i++)

for(j=0;j<n;j++)

scanf("%f",&a[i][j]);

printf("nVectorul:n");

for(j=0;j<n;j++)

scanf("%f",&v[j]);

c=prod(a,v,m,n);

printf("n");

for(i=0;i<n;i++)

printf("%.2f ",c[i]);

}

Sa se realizeze un program C pentru ridicarea unei matrice la o putere.

/* ridicarea unei matrice la o putere */

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<alloc.h>

float** inmultire(float **a,float **b, int n)

{int i,j,k;

float **c;

c=(float**)malloc(n*sizeof(float));

for(i=0;i<n;i++)

*(c+i)=(float *)malloc(n*sizeof(float));

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<n;j++)

for(k=0,c[i][j]=0;k<n;k++)

c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];

return c;

}

Preview document

Probleme Programare - Pagina 1
Probleme Programare - Pagina 2
Probleme Programare - Pagina 3
Probleme Programare - Pagina 4
Probleme Programare - Pagina 5
Probleme Programare - Pagina 6
Probleme Programare - Pagina 7
Probleme Programare - Pagina 8
Probleme Programare - Pagina 9
Probleme Programare - Pagina 10
Probleme Programare - Pagina 11
Probleme Programare - Pagina 12
Probleme Programare - Pagina 13
Probleme Programare - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Probleme Programare.doc

Alții au mai descărcat și

Microsoft Excel

Obiective: 1. Crearea, redenumirea, utilizarea şi ştergerea foilor de calcul tabelar; 2. Definirea şi formatarea celulelor; 3. Definirea...

Design-ul și Machetarea Paginilor Web

Trei reguli faţă de un sit 1. Respectarea strictă a standardelor internet. 2. Alegerea riguroasă a conţinutului paginilor web. 3. Asigurarea...

Microsoft Visual Studio C++ MFC Project

In Microsoft Visual Studio cream C++  MFC Project , cu un sindur document. Aici vom incerca sa interpretam cu ajutorul graficii 2D, grafica 3D...

Criptarea Textelor cu Ajutorul Algoritmului Caesar și Affine

Affine: Cifrul afin este un tip de cifru de substitutie monoalphabetica. în care fiecare literă într-un alfabet este mapat la echivalentul său...

Excel - Baze de Date

CALCUL TABELAR. PROCESOARE DE TABELE. EXCEL Prezentare generală a calculului tabelar Procesoarele de calcul tabelar sau generatoarele de foi de...

Structuri de Date și Algoritmi

Lucrarea 1 Evaluarea si masurarea timpului de executie al unui algoritm 1.Definitia unui tip de date abstract - TDA Un TDA este un model...

Tehnici de Programare a Datelor

1. Care este diferenta intre un semnal continuu si un semnal continuu cuantificat? In functie de evolutia temporala semnalele se clasifica in...

Probleme POO

/*Implementati o clasa pentru realizarea de operatii cu numere complexe, o functie friend care calculeaza distanta dintre 2 numere complexe si...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea deciziilor folosind metode ale programării vectoriale

INTRODUCERE Problemele de decizie cu mai multe obiective constituie un obiect de studiu de mare interes, atât datorită implicaţiilor lor asupra...

Modelarea Deciziei în Afaceri - QM

PROBLEMA 1(Programarea liniară) Sc. Roumasport. Srl, firmă autorizată în producerea și comercializarea echipamentelor sportive pentru numeroase...

Proiect modelare economică în QM - probleme rezolvate

PROBLEMA 1 – PROGRAMARE LINIARA O firmă are 4 tipuri de produse (P1, P2, P3, P4) care sunt fabricate din 4 materii prime ( ). Beneficiile unitare,...

Modelarea și Simularea Proceselor Economice

Problema 1: Programare liniară simplă 1) S.C Chips S.R.L comercializează chipsuri de diferite tipuri. Se cunosc timpii necesari de execuție pentru...

Programarea Stocastică

INTRODUCERE De-a lungul anilor s-a demonstrat că sistemul militar modern, ca de altfel orice alt organism social, în care actul decizional...

Liniară în soluționarea problemelor cu caracter economic

Introducere Progamarea liniară, ca disciplină matematică, a apărut la mijlocul secolului XX, primele lucrări fiind publicate de L. Kantorovici...

Introducere în cercetări operaționale

Cap 1. Introducere in Cercetari Operationale: In cadrul problemelor de programare matematica, un interes aparte li se acorda acelora care sunt...

Grile Rezolvate la Matematici Aplicate în Economie

1) Care din urmatoarele operatii efectuate asupra unei matrice este transformare elementara: a) adunarea unei linii la o coloana; b) inmultirea...

Ai nevoie de altceva?