Toate laboratoarele din Biblioteca RegieLive - pagina 15 din 129

Baze de Date

Scopul lucrării : învăţarea notiunilor de bază ale cursului SGBD şi pregătirea instrumentelor de lucru pentru utilizarea lor în practică, inclusiv în dezvoltarea aplicaţiilor cu destinaţie specială în rezolvarea unor probleme concrete, cît şi a aplicaţiilor Web. Lucrarea consta din 2 părţi, considerente teoretice... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de Numerație

Elementele electronice care stau la baza construcţiei calculatoarelor au un număr finit de stări stabile. Notându-se cu b numărul stărilor, informaţiile se pot reprezenta ca numere scrise în baza b. În funcţie de anumite convenţii, o informaţie care de fapt este un număr scris într-o baza b, poate reprezenta şi... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Programe Ramificate

Scopul lucrării: Elaborarea programei în limbajul de programare C# folosind instrucțiuni condiționale if-else și switch-break. Descrierea instrucțiunilor utilizate: If – else: permite programarea unei structuri de decizie în care o condiție determină executarea sau neexecutarea segvenței de instrucțiuni și... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Teoria transmisiunii informației

Scopul lucrării: Studierea metodelor principale de descriere a caracteristicilor spectrale ale semnalelor aleatoare si a metodelor lor de calcul si vizualizare realizate in sistemul de modelare MATLAB. Mersul lucrării: 1. Să se efectueze evaluarea spectrala a semnalului ce constă din două sinusoide cu frecvențe... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Weka. Gate. Jcolibri

Scopul si sarcina lucrarii - Se indeplineste mersul lucrarii utilizând aplicaţia Weka din paginile 2-18. Se raspunde la întrebările care sunt menţionate cu rosu si se inserează în raport rezultatele ce argumentează răspunsul (PrintScreen-uri si/sau secvenţe de date). - De instalat si de testat posibilitatile... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Ontologii, Limbaje și Instrumente Pentru Crearea Ontologiilor

Scopul lucrarii Crearea unei ontologii utilizind limbajele OWL sau RDF 2 Consideratii teoretice RDF (Resource Description Framework) este un limbaj bazat pe sintaxa XML ce utilizează un model de reprezentare a grafurilor pentru a exprima fapte despre resurse identificate prin URI-uri (Uniform Resource... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații drept penal

Aplicatii 1. În ce constă obiectul dreptului penal ? Obiectul dreptului penal este reprezentat de relaţiile de apărare socială ce se nasc între membri societăţii cu scopul de a se respecta drepturile şi libertăţile persoanei şi ordinea publică. 2. Care sunt caracterele dreptului penal ? Dreptul penal prezintă... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Prelucrarea informației

MATLAB in 2 ore Help – apare o lista lunga de comenzi Help nume_comanda – cum se foloseste o chestie si ce face Ex: help fft (fast fourier transform) Exit – se iese din mediul matlab Rand(n) – genereaza o matrice nxn cu elemente aleatoare. Un element al unei matrici se poate accesa prin matrice(i,j). Magic(n)... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Proiectarea unei Rețele Lan de 10 Hosturi cu Servere

De a proiecta si a insusi o retea LAN de 10 hosturi cu ajutorul pachetului “Cisco Packet Tracer”. Datele teoretice Un LAN este o rețea care acoperă o zonă geografică restrânsă, cum ar fi la domiciliu, birou, sau o clădire. Rețelele LAN curente sunt bazate pe tehnologia Ethernet. De exemplu, o bibliotecă va avea o... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Configurarea Serverilor DNS, FTP, HTTP, Mail, TFTP cu CPT

Domain Name System. Programele fac referire destul de rar la sistemele gazdă prin adresa lor IP. De cele mai multe ori se utilizează şiruri ASCII. Chiar şi în această situaţie Internetul ştie numai de adresele binare. Prin urmare a fost nevoie de un mecanism care să convertească şirurile ASCII în adrese binare.... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Studii privind Analiza Materialelor Metalice

PREGĂTIREA PROBELOR METALOGRAFICE A. Noţiuni introductive Structura are o influenţă majoră asupra caracteristicilor mecanice şi condiţionează utilizarea materialelor metalice. În funcţie de scara la care este analizată, structura poate fi: -macroscopică (cu ochiul liber sau cu lupa); -microscopică (cu... citește mai departe

101 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Prelucrarea Șirurilor Caracteriale

Obiectivele temei 1. Aprofundarea cunoştinţelor în limbajul şi mediul TurboC şi perfecţionarea tehnicii de programare cu subprograme predefinite în prelucrarea şirurilor de caractere în C. 2. Însuşirea procedeelor de utilizare efectivă a funcţiilor predefinite referitoare la şiruri caracteriale. 3. Analiza... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Morfopatologie

Intrebare 1. Infarctul miocardic Eeste o cauza a hiperemiei active 2. Inflamatia difteroidă Este o inflamatie fibrino-purulenta. 3. Empiemul Reprezinta acumularea de puroi in cavitati seroase, spre exemplu cavitatea acetabulara. 4. Inflamaţia catarală este o inflamaţie exsudativă parenchimurilor 5. Abcesul... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Prelucrarea Masivelor Unidimensionale în C

Varianta: 1 2.Condiţia problemei: De aflat suma şi cantitatea elementelor pare din masiv. 3.Schema bloc (logică) a algoritmului: + - 4.Listengul programului: #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<math.h> #include<stdlib.h> void main(void){ int i,n,s,x[12]; clrscr(); printf("Introduceti... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Programe Ramificate în C

2.Condiţia problemei: De calculat valoarea funcţiei în dependenţă de condiţie: at2lnt 1 t 2 Y= 1 t<1 eatcosbt t>2 3.Schema bloc (logică) a algoritmului: _ _ + + 4.Listengul programului: #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<math.h> void main(void){ float a,b,t,Y; clrscr(); printf("Introduceti... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Initierea în Retele de Calculatoare

Datele teoretice 1.1 Concepţia de reţea Legarea calculatoarelor într-o reţea pentru a utiliza în comun informaţiile nu este un fenomen nou. Instituţiile guvernamentale şi companiile din orice domeniu de activitate din ţările dezvoltate fac acest lucru de mai multe decenii. Multe corporaţii şi firme au adoptat de... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Geografia Mării Negre

Scopul: Deprinderea datelor și tehnicilor de analiză a rezultatelor din sondarea austică, trasarea curbelor batimetrice, întocmirea hărții batimetrice și diagnoza formelor de relief într-o zonă costieră. Etapele: 1. Trasarea liniei de bază între două repre care reprezintă extremele regiunii studiate. 2.... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de telecomandă

Programele scrise in LabVIEW sunt numite instrumente virtuale sau VI-uri, deoarece au forma instrumentelor fizice si de asemenea operatiile sunt identice cu cele ale acestora (cateva exemple de astfel de instrumente fizice ar fi osciloscopul si multimetrul). Fiecare VI foloseste functii care manipuleaza intrari de... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Eficiența economică

ARGUMENT Firmele, ca si oamenii, se nasc, se dezvolta cantitativ, evolueaza calitativ, dar si pot muri. Ele pot insa supravietui celor care le-au creat, adică oamenilor. Dar si ele au nevoie de strategii. Fiecare organizatie, ca, de altfel, si fiecare persoana, viseaza sa devina un Alexandru cel Mare, un Iulius... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția în Timp a Manusilor

Mănuşa: între practică şi simbol Xenofon a arătat că persanii îşi acopereau mâinile cu mănuşi, el considerând acest lucru o dovadă a efeminării lor. De la Homer aflăm că Laertes folosea mănuşi pentru a-şi feri mâinile de înţepăturile rugilor de mure. Varro ne spune că şi romanii foloseau mănuşi, inclusiv la... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Rezonatoare piezoelectrice cu cuarț

Rezonatoare piezoelectrice cu cuart Introducere Rezonatoarele piezoelectrice sunt dispozitive electronice caracterizate prin faptul ca impedanta de intrare este puternic dependenta de frecventa intr-o anumita gama de valori. Aceste dispozitive sunt utilizate ca circuite rezonante cu factori de calitate mari si... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Analiza comparativă MoldovaAgoindBank și FinComBanc

Moldova Agroindbank, în calitate de societate pe acţiuni, şi-a început activitatea în 1991, într-o perioadă marcată de restructurarea radicală a societăţii în general şi a economiei în particular. Schimbările în societate au determinat banca să adopte noi strategii, bine definite, care au putut răspunde... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Podișul Moldovei

Limite - N: Ucraina; - E: Valea Prutului; - S: Campia Romana; - V: Carpatii Orientali, Subcarpatii Moldovei; Populatia Istoria locuirii. Podişul Moldovei reprezintă una din regiunile geografice a cărei populare s-a realizat încă din cele mai vechi timpuri istorice. Urmele de cultură materială identificate,... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Mecanisme

Definirea echilibrării Un mecanism este echilibrat dacă torsorul sistemului forţelor de inerţie ale tuturor elementelor mobile este nul la orice moment în timpul mişcării: 0Ri= (1) 0MOi= (2) Îndeplinirea de un mecanism a condiţiei dată de relaţia (1) corespunde echilibrării statice. Dacă se realizează... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Studiul Fenomenului de Cavitație

Considerații teoretice Cavitația este un proces dinamic de formare, dezvoltare și implozie a unor bule sau cavități umplute cu vapori și gaze, în masa unui lichid. Determinată de scăderea tranzitorie a presiunii locale sub anumite valori critice, cavitația poate fi: - vaporoasă dacă presiunea scade sub nivelul... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview