Toate laboratoarele din Biblioteca RegieLive - pagina 16 din 129

Calculul Erorilor în Măsurările Directe și Indirecte

Scopul lucrării: Familiarizarea cu metodele directă şi indirectă de măsurare a mărimilor fizice; efectuarea măsurărilor directe ale mărimilor liniare; efectuarea măsurărilor directe ale mărimilor electrice; măsurări indirecte ale mărimilor fizice. Familiarizarea cu calculul aproximativ; determinarea erorilor directe... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Simularea Circuitelor Electrice

Problema 1 **** CIRCUIT DESCRIPTION *circuit de cc L1/pr.1 R1 1 2 3 R2 4 0 6 R4 3 2 6 R5 4 5 3 I3 4 2 1 E4 3 5 4 2 9 V1 1 0 9 V6 5 0 12 .OP .DC V1 0 10 1 .PROBE .END **** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE ( 1) 9.0000 ( 2) 7.5000... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

MPT - Laboratoare

1. Noțiuni de bază Prin standardizarea se intelege reglementarea tehnica, unitara, organizata, care stabileste norme si prescriptii privitoare la calitate, caracteristicile, dimensiunile, forma, materialele, gama de tipuri si alte elemente ce definesc un produs, precum si privitoare la unele metode de analiza si... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Proiectare Asistată de Calculator

LABORATOR 1 INTRODUCERE ÎN MATLAB MATLAB este un program interactiv, produs de firma MATHWORKS pentru calcule numerice de înaltă performanţă şi vizualizări. MATLAB integrează analiza numerică cu calculul matriceal, cu prelucrarea semnalelor şi cu grafică într-un mediu uşor de utilizat. MATLAB este construit pe... citește mai departe

174 pagini Gratis Extras Preview

Prelucrare Semnal ADSP

Material didactic: Calculator “gazdă” PC AT cu sistem de operare MSDOS/ WINDOWS 3.11/ WINDOWS 9x şi cu mediu de dezvoltare de aplicaţii pentru microprocesoare ADSP 2181, interconectat prin cablu serial cu un sistem de dezvoltare “ţintă” cu microprocesor de semnal ADSP 2181 EZKIT LITE, şi programele sursă prezentate... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Elaborarea modelului matlab al panourilor fotovoltaice pe baza datelor nominale - validări experimentale

L2. Elaborarea modelului Matlab al panourilor fotovoltaice pe baza datelor nominale. Validări experimentale 1. Scopul lucrării Scopul acestei lucrări de laborator constă în însuşirea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice necesare implementării în mediul Matlab a modelului numeric al unui panou... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Experimentală a Caracteristicilor de Funcționare a Panourilor Fotovoltaice

Principiul conversiei fotovoltaice are la bază fenomenul de conducţie electrică în materiale semiconductoare. Semiconductorul poate deveni bun conductor de electricitate atunci când i se transferă o anumită cantitate de energie din exterior, numită şi energie de activare. Energia de activare poate proveni din... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Studierea Principiului de Multiplexare a Canalelor de Divizare în Frecvență

1. Scopul lucrării : de a face cunoştiinţă cu metoda de multiplexare a canalelor în frecvenţă şi de face simularea unui sistem de multiplexare. 2. Partea teoretica : Notiuni teoretice: O oscilaţie armonică în amplitudine are spectrul constituit din purtătoare şi două benzi laterale ca în fig.1. Separînd una din... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Studierea Principiului de Multiplexare a Canalelor cu Divizare în Timp

1. Scopul lucrarii: de a face cunoştinţă cu metoda de multiplexare a canalelor în timp şi de face simulare unui sistem de multiplexare. 2. Partea teoretica : Notiuni teoretice: S-a arătat că în cazul multiplexării în timp se transmit eşantioanele semnalelor, unul după altul, în intervale de timp de circa 125 µs,... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Mecanica ruperii

1. Introducere Rezistenţa la fisurare pentru materialele ceramice reprezintă un parametru important în vederea proiectării componentelor ceramice. Standardul românesc cu privire la determinarea proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor ceramice, (STAS 3471- 85), nu prevede determinarea rezistenţei la... citește mai departe

129 pagini Gratis Extras Preview

Probleme Rezolvate în C++

1. Să se verifice dacă un număr este pozitiv. #include<iostream.h> void main() { int a; //citim numarul cout<<"a=";cin>>a; //verificam daca numarul este pozitiv if(a>=0) cout<<"numar pozitiv"; else cout<<"numarul negativ"; } 2. Să se verifice dacă un număr aparţine intervalului [a,b]. a şi b sunt numere... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Măsurări de câmp magnetic cu ajutorul gaussmetrului de precizie Lakeshore 455DSP

Mãsurãri de câmp magnetic cu ajutorul gaussmetrului de precizie LakeShore 455 DSP 1. Obiectivele lucrãrii : – utilizarea gaussmetrului de precizie LakeShore 455 DSP cu sonde Hall (longitudinalã si transversalã) pentru mãsurarea câmpului magnetic în aer; - caracterizarea experimentalã a unui electromagnet de... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Metodata Comportamentală de Descriere Alu

Scopul lucrării:Să se descrie o unitate aritmetico logică cu un set de 16 UA elementare. Să se sintetizeze codul scris în Verilog pentru a obţine circuitul digital. Date teoretice: Unităţi logico-aritmetice (ALU) Circuitele prezentate anterior efectuau câte o singură funcţie. Ele decodificau, multiplexau, sumau... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Cercetarea Antenelor Vibratoare în Diapazonul Undelor Metrice și Decimetrice

Scopul lucrării : de a studia teoretic şi experimental influenţa lungimii vibratorului asupra diagramei de directivitate a antenei. Mersul lucrarii: Partea teoretica Antenă se numeşte dispozitivul destinat pentru emiterea şi recepţionarea undelor electromagnetice cu densitatea de distribuţie al energiei date, în... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Dirijarea cu matricea de butoane 4x4 și afișarea pe dispozitivul de afișare LCD 16x2 cu ajutorul microcontrolerului ATMega16

Scopul lucrării: efectuarea unui program ce ar efectua operatii matematice simple cu ajutorul unei matrici de butoane 4x4 si a dispozitivului alfanumeric LCD 16x2 . Mersul lucrarii : 1. Vom efectua calculele conform variantei personale. 2. Construim schema electrica de simulare in mediul Proteus. Fig. 1. Schema... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Operațiuni bancare privind acorarea de credite corporate

Necesitatea creditului Fenomenele si procesele de credit reprezinta, in economia moderna, unele dintre cele mai importante probleme, rezolvarea lor concreta avand deosebite implicatii in economie. Majoritatea societatilor private nu dispun în prezent de suficiente fonduri pentru desfasurarea activitatii in... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras

Metode și Aparate pentru Măsurarea Presiunii

manometrică / vacuummetrică este echilibrată de presiunea hidrostatică a unei coloane de lichid. Avantaje: Simple din punct de vedere constructiv, preţ de cost redus, precizie de măsurare mare, manipulare uşoară, citire uşoară a indicaţiilor. Lichide manometrice: Alcool (ρ = 808 kg/m3), apă (ρ = 1000 kg/m3),... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Măsurarea Temperaturii

I. GENERALITĂŢI Temperatura este un parametru de stare a unui corp. Definiţia temperaturii legale este dată de două condiţii : prima condiţie defineşte raportul a două temperaturi şi este realizată prin admiterea proporţionalităţii dintre produsul pv şi temperatura unui gaz în stare perfectă: Temperatura astfel... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Studierea Structurii Sistemului Informațional

1.1 Scopul lucrării: Analiza şi sinteza componentelor de bază ale structurii sistemului informațional și a unui calculator personal tipic cu descrierea componentelor acestuia. 1.2 Sarcina de laborator 1.2.1 Să se studieze totalitatea SI și TI , componentele de bază ale unui PC tipic, funcţiile de bază BIOS şi... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Standardizarea metalelor și aliajelor utilizate în industria electrotehnică

Cap. I Notiuni de baza 1.1. Definitii, obiective si avantaje standardizare STANDARDIZAREA este o activitate specifica, prin care se elaboreaza norme, ansambluri de norme, prescriptii sau prevederi pentru produse, procese si servicii. Standardele sunt documente tehnice, fundamentate stiintific pe rezultatele... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comentarea unui Standard

Cap. I Notiuni de baza 1.1. STANDARDIZAREA este o activitate specifica, prin care se elaboreaza norme, ansambluri de norme, prescriptii sau prevederi pentru produse, procese si servicii. ROLULUI STANDARDIZARII a fost definit de comisarul Günter Verheugen, vicepresedinte al Comisiei Europene pe probleme de Comert... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analyse et Modelisation des Champs

Sujet de l’étude Soit une bobine cylindrique qui a le diamètre extérieur “2a” ,l’hauteur “h” et N=500 spires traversée par le courant continu “I”. Le conducteur est en cuivre at a le diametre “d”.Une piece ferromagnétique de rayon “b” et hauteur “h” est placée avec 3h/4 a l’intérieur de la bobine, coaxiale avec... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Ecologiei

O pila electrica (sau un element voltaic) este o sursa care genereaza current electric, printr-un proces chimic (si in parte fizic_ la care participa un electrolit. Componentele principale ale unei pile sunt cei doi electrozi ai ei. Prin electrod se intelege, cand este vorba de o pila, un conductor electric impreuna... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Introducerea și Modificarea Datelor în Excel

1. Lansați aplicația „Microsoft Excel”: Am lansat aplicația „Microsoft Excel”, efectuînd următorii pași: Start→All programs→Microsoft Office→Microsoft Office Excel. 2. Introduceți datele despre 20 de studenți, după cum urmează: Am introdus datele a 20 de studenți în tabel conform exemplului. 3. Deplasați-vă în... citește mai departe

73 pagini Gratis Extras Preview

Studiul Procesului de Nitrozare după Variația Concentrației de NO2

Lucrare de laborator nr. 1 A.Studiul procesului de nitrozare după variația concentrației de NO2- Generalități: Azotul este unul dintre cele mai importante elemente chimice pentru creșterea și dezvoltarea plantelor. Plantele primesc cantitatea necesară de azot, sub formă de săruri de azot din sol. Deseori pentru... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview