E-comunicarea în administrația publică

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 20343
Mărime: 5.64MB (arhivat)
Publicat de: Silvia Mihaela G.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I COMUNICAREA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE LOCALE 8
 3. I.1. Comunicarea în instituții publice locale 8
 4. I.2. Comunicarea instituțiilor publice cu cetățenii 11
 5. I.3. Comunicarea intre funcționarul public și cetățean 19
 6. CAPITOLUL II E-COMUNICAREA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE LOCALE 21
 7. II. 1. Conceptul de e-comunicare 21
 8. II. 2. Tipuri de instrumente pentru e-comunicare 22
 9. II.3. Soluții pentru interoperabilitatea administrației publice europene (ISA) 24
 10. II.4. Securitatea informațională 25
 11. CAPITOLUL III ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA IN PRIMARIA ORASULUI BOLINTIN VALE 27
 12. III.1. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DE RELAȚII PUBLICE, PARTICULARITĂȚI ALE ORGANIZĂRII 27
 13. III.2. E-COMUNICAREA IN PRIMĂRIA ORAȘULUI BOLINTIN VALE 41
 14. CONCLUZII 55
 15. ANEXE 66
 16. BIBLIOGRAFIE 68

Extras din licență

INTRODUCERE

Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri și cetățeni. Astfel, statele europene - România nefiind o excepție în acest sens - încearcă să treacă la o societate informațională.

În România, organizarea și funcționarea administrației publice locale este reglementată în principal prin Legea Nr. 215/2001 modificată a administrației publice locale și Legea Nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice.

Conform Legii 215/2001 art. 2 alin.1, administrația publică în unitățile administrative teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilității. (online accesat la 07.01.2019).

Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în comune, orașe și municipii sunt consiliile locale, comunale, orășenești și municipale, că autorități deliberative și primarii, că autorități executive. Consiliile locale și primarii se aleg în condițiile prevăzute de Legea Nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților publice locale.

Aleșii locali sunt primarul, consilierii locali și consilierii județeni.

În asigurarea liberului exercițiu al mandatului lor, aceștia îndeplinesc o funcție de autoritate publică, beneficiind de dispozițiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Consiliul local are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competență altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Primarul orașului, conducătorul Administrației Publice Locale, răspunde în față Consiliului Local de bună funcționare a acesteia și reprezintă orașul în relațiile cu persoanele fizice sau juridice din țară și străînătate, precum și în justiție, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală.

Comunicarea este un proces interpersonal de transmitere și recepție de simboluri care au înțelesuri atașate. Comunicarea publică se referă atât la schimbul și împărtășirea de informații de utilitate publică, cât și menținerea liantului social.

Și în România este necesar să se tindă către un management administrativ orientat către performanță și către un act administrativ foarte transparent, centrat către nevoile beneficiarului final. - cetățeanul.

Deși țara noastră se confruntă cu numeroase piedici și inconsistente în desfășurarea actului administrativ, acestea pot fi depășite printr-o mai bună colaborare între autoritățile administrative pe de o parte și între administrație și cetățeni pe de altă parte, cât și cu forurile europene de conducere cu atribuții de control administrativ.

Instituțiile publice au folosit, în timp, majoritatea canalelor de comunicare, dar ultimul secol a fost dominat foarte mult de comunicarea în mediul electronic, care crește accesul la informații, în mod special la comunicarea interinstituțională. Instituțiile românești, dar mai ales cele europene, cunosc o dezvoltare a mediului on-line, al principiilor privind e-comunicarea.

E-comunicarea utilizată din ce în mai mult după aderarea României la Uniunea Europeană, are numeroase beneficii atât pentru cetățean cât și pentru autoritățile administrației publice centrale și locale.

E-comunicarea oferă rapiditate, eficiență și transparență. Aceasta oferă o bază solidă pentru îmbunătățirea performanței actelor administrative și pentru creșterea gradului de satisfacere al “clientului” final”- cetățeanul. Îmbunătățirea comunicării între instituții și cetățeni este o condiție sine-qua-non a dezvoltării societății românești în secolul 21. Cetățenii nu mai pierd timpul pe la ghișee, ci pot comunica eficient utilizând mijloacele electronice, iar funcționarii au mai puține sarcini la sfârșitul zilei de muncă. Procesul de informatizare are numeroase beneficii pentru autorități, mediul de afaceri și nu în ultimul rând, cetățeanul: scade timpul, eficientizează, conferă stabilitate, oferă calea către un management instituțional performant.

Digitalizarea s-a efectuat deja în țări precum Austria sau Marea Britanie care au obținut progrese majore în modernizarea serviciilor publice. România depune însă eforturi de a ajunge din urmă aceste țări.

Bibliografie

Cărți, monografii, tratate, romane si straine

1. Alistar V.-Transparența decizională în administrația publică, INA, București, 2005

2. Balaure, V. (2002). Marketing.București: Editura Uranus

3. Borțun D. - Relații Publice și noua societate, Editura Tritonic, București, 2005

4. Bosticco M.-Scrisori în afaceri, București, 1992

Botei M. Comunicarea în administrația publică note de curs, libraria online. ro

5. Burloiu P.-Managementul Resurselor Umane, Editura Lumina Lex, București, 1997

6. Cătoiu I., Teodorescu I. Comportamentul consumatorului. Teorie si practica, Ed. Economică, București, 1997

7. Chioveanu P., Bucheru M., Hrebenciuc M., Rădulescu L., Marza C. -Transparența decizională în România anului 2007

8. Cismaru D.M., Iacob D. - Organizația inteligentă - 10 teme de managementul organizațiilor, Editura Comunicare.ro, București, 2003

9. Coman C.- Relații publice, principii și strategii, Editura Polirom, Iași, 2001

10. Crozier M, Friedbarg E., L’acteur et le systeme - Editura Seuil, Paris, 1977

11. Deac A. L. - Tehnici de relații publice, note de curs, libraria online.ro

12. Dinu M., Comunicarea, Editura Științifică, București, 1997

13. Dozier David M, Larissa Gruing, James Grunig - Manager's Guide to Excellance in Public Relations and Comunication Management, Kaurencee Erebaum Associates, Publishers, Mahway, NY 1995

14. Drăgan I. - Comunicarea: paradigme și teorii, vol.I, Editura Roo, București, 2007

15. Dumitru J, Vasile T. - Curs de relații publice, Editura AISM, București, 1995

16. Erlbaum L. - Associates, Publishers, Mahway, NY, 1995

17. Florescu, C. (coordonator). Politici de promovare și prezentare ale produselor și serviciilor. Editura Alma Mater, Bucuresti, 2008

Fraedich J., Ferrell L, Business ethies, Ethical decision making and cases, South Western Cengage Learning, USA, 2009

18. George D. - Relații Publice, ediția a 2-a, revizuită, Editura Oscar Print, București, 2003

19. Gruing J. E., Hunt Todd, Monoging Public Relations, Philadelphia, Holt, Rinehart and Winston, 1984

20. Hascol A, Preotesiu L. Corespondența și tehnica secretariatului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996

21. Manciur E., Protocol instituțional, Editura Comunicarea.ro, București, 2002

Massenet M. - La nouvelle question publique, Editura Hommes et Techniques, Paris 1975

22. Miulescu N.- Știința administrației, Editura Universul Juridic, București, 2010

23. Miulescu N., Stănciulescu D., Etica și transparență în administrația publică, Editura Sitech, 2016

24. .Nicola, M. , Petre, D. Introducere în publicitate. Editura comunicare.ro, București, 2008

25. .Nicola, M. , Petre, D. Publicitate. București: Editura SNSPA, București, 2001.

26. Oliver S. - Strategii de relații publice, Editura Polirom, Iași, 2009

27. Oroveanu M.T.- Introducere în știința administrației, 1994

28. Pânișoară I.O - Comunicarea eficientă, ediția a 4 a, revizuită, Editura Polirom, București, 2015

29. Parlogi A. - Drept administrativ, Ed. Ateneul București. 2001

30. Petrescu I., Cindrea I.-Teoria și practica în managementul resurselor umane, Editura Lux Libris, Brașov, 1998

31. Pop Doru - Introducere în teoria relațiilor publice, Editura Dacia, Cluj, 2000

32. Popescu L.G - Comunicarea în administrația publică, ediția a 2 a , revizuită, Editura Economică, București, 2007

33. Pricopie Remus - Relații publice evoluție și perspective, Editura Tritonic, București, 2005

34. Rovența Frumușani D. - Argumentarea - modele și strategii, Editura All Beck, București, 2000

35. Rus F. C. - Introducere în Știința Comunicării și a relațiilor publice, Editura Institutul European, Iași, 2002

36. Sfetcu, N., (2015).Promovarea afacerilor prin campanii de marketing on-line. New York: CreateSpace Independent Publishing Platform

37. .Torrington D., Hall L. Personnel Management Ediția a 3-A Prentice Hall 1995

38. Vârgolici N.-Redactare și corespondență, Editura Univeristatea, București, 2009

39. Vasile T., Stănciugelu I.- Teoria comunicării, Editura Comunicare.ro, 2003

40. Vedinaș V.-Elemente de protocol, Editura Lumina Lex, București, 2000

41. Viorel Cornescu, Paul Marinescu, Doru Curteanu, Sorin Toma - Management, de la teorie la practică, editura Universității București

42. Vlăsceanu M. - Organizații și comportamentul organizațional, Editura Polirom, Iași, 2003

43. Vlăsceanu M. - Organizațiile și cultura organizațională, Editura Trei, București, 1999

44. Zbuchea, A. Tehnici de Promovare în Afaceri, preluat de pehttps://www.scribd.com/doc/36205353/Alexandra-Zbuchea-Tehnici-de-Promovare-in-Afaceri-Curs-UVA accesat la 10.12.2017

45. Zbuchea, A., Pînzaru, Florina, Galalae, C., Mitan, A., Ghid esențial de promovare, Editura Tritonic București, 2012

Preview document

E-comunicarea în administrația publică - Pagina 1
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 2
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 3
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 4
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 5
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 6
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 7
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 8
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 9
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 10
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 11
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 12
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 13
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 14
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 15
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 16
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 17
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 18
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 19
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 20
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 21
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 22
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 23
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 24
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 25
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 26
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 27
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 28
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 29
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 30
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 31
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 32
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 33
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 34
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 35
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 36
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 37
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 38
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 39
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 40
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 41
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 42
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 43
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 44
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 45
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 46
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 47
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 48
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 49
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 50
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 51
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 52
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 53
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 54
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 55
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 56
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 57
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 58
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 59
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 60
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 61
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 62
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 63
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 64
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 65
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 66
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 67
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 68
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 69
E-comunicarea în administrația publică - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • E-comunicarea in administratia publica.docx

Alții au mai descărcat și

Administratorul public în sistemul public românesc

Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea...

Sector public și sector privat în România

Introducere Realitatea ultimilor ani ne prezintă fenomenul orientării teoretice și practice spre privatizare. Aceasta s-a propus și s-a realizat...

Mixul de marketing în administrația publică

CAPITOLUL I MARKETINGUL PUBLIC - ASPECTE TEORETICE 1.1 Ce vor și ce primesc cetățenii de la instituțiile publice Orice societate are nevoie de...

Parteneriatul public privat

Punctul de plecare în realizarea acestei lucrări l-a reprezentat convingerea mea personală cum că noțiunile teoretice, odată transpuse în practică,...

Servicii publice electronice în România

Capitolul I. Guvernarea electronică Noțiuni generale Pentru a înțelege mai bine cum funcționează serviciile publice electronice și la ce se...

Tendințe de modernizare a administrației publice din România

1. Noțiuni introductive în administrația publică 1.1 Concepte si definiții Administrația publică a apărut mai înainte de toate, atunci când doi...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni

Acest studiu de caz doreşte să prezinte în prima secţiune anumite subiecte de ordin general privind Administraţia publică din România sub...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea managerială în administrația publică

ARGUMENT Logica lucrurilor afirmă că pentru a putea stăpâni o stare de fapt ai nevoie - pe lângă aptitudinile cu care natura te-a înzestrat - de...

Comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE O problemă importantă cu care se confruntă societatea modernă, ce afectează direct şi imediat, dar şi indirect, pe termen nederminat,...

Comunicarea în administrația publică

Tema 1 Capitolul I. Stabilirea temei de cercetare I.1Tema cercetării de față o reprezintă comunicarea în administrația publică. Comunicarea este...

Strategia de comunicare în administrația publică - Vaslui

Capitolul 1. Organizarea si functionarea Consiliului Judetean Vaslui 1.1.Organigrama Consiliului Judetean Vaslui 1.2. Scurt istoric, locul...

Comunicarea în administrația publică

I. INTRODUCERE Activitatea cu o deosebită importanță în cadrul organizațiilor o reprezintă comunicarea. Comunicarea este fundamentală pentru...

Comunicare interpersonală în administrația publică

INTRODUCERE Managamentul public reprezinta ansamblul proceselor si relatiilor de management,bine determinate,existente intre componente ale...

Comunicare în Administrația Publică

1. Prezentarea organizatiei. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit in continuare S.S.P.R.,...

Comunicarea în Administrația Publică Pornind de la Legea Accesului la Informațiile Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Ai nevoie de altceva?