Tratatele Uniunii Europene

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 49889
Mărime: 225.45KB (arhivat)
Publicat de: Adina Grancea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ.Dr. Daiana Maura Vesmaș
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. LISTA DE ABREVIERI 2
 3. INTRODUCERE 3
 4. CAPITOLUL I 6
 5. TRATATUL DE LA MAASTRICHT ȘI CONSTITUIREA 6
 6. UNIUNII EUROPENE 6
 7. I.1. ISTORIA ȘI SISTEMUL JURIDIC AL UNIUNII EUROPENE POTRIVIT TRATATULUI DE LA MAASTRICHT 6
 8. I.1.1. ISTORIA UNIUNII EUROPENE 6
 9. I.1.2. SISTEMUL JURIDIC AL UNIUNII EUROPENE 10
 10. I.2. STRUCTURA TRATATULUI DE LA MAASTRICHT ȘI PERSPECTIVELE SALE 13
 11. I.3. CEI TREI PILONI AI INTEGRĂRII EUROPENE 15
 12. I.4. INSTITUȚIILE UNIUNII EUROPENE POTRIVIT TRATATULUI DE LA MAASTRICHT 18
 13. I.4.1. PARLAMENTUL EUROPEAN 18
 14. I.4.2. CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (CONSILIUL DE MINIȘTRI) 20
 15. I.4.3. COMISIA EUROPEANĂ 22
 16. I.4.4. CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIȚIE 23
 17. I.4.5. CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI 24
 18. I.4.6. CONSILIUL EUROPEAN 25
 19. I.4.7. OMBUDSMANUL EUROPEAN 25
 20. I.4.8. COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 26
 21. I.4.9. COMITETUL REGIUNILOR 26
 22. I.4.10. BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII 27
 23. I.4.11. BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ 28
 24. CAPITOLUL II 30
 25. MODIFICAREA TRATATULUI DE LA MAASTRICHT 30
 26. II.1. TRATATUL DE LA AMSTERDAM 30
 27. II.1.1. STRUCTURA TRATATULUI 31
 28. II.1.2. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI DREPTURILE CETĂȚENILOR 31
 29. II.1.3. UN SPAȚIU DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE 33
 30. II.1.4. CĂTRE O POLITICĂ EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ 34
 31. II.1.5. REFORMA INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE ÎN VEDEREA EXTINDERII 34
 32. II.2. TRATATUL DE LA NISA 37
 33. II.2.1. DOMENIUL COOPERĂRII ÎNTĂRITE 38
 34. II.2.2. TRATATUL DE LA NISA ȘI REFORMA INSTITUȚIONALĂ 39
 35. II.2.3. CONCLUZII 44
 36. CAPITOLUL III 46
 37. MODIFICAREA TRATATULUI DE LA MAASTRICHT 46
 38. PRIN TRATATUL DE LA LISABONA 46
 39. III.1. STRUCTURA TRATATULUI DE LA LISABONA 48
 40. III.2. OBIECTIVELE TRATATULUI DE LA LISABONA 50
 41. III.3. INSTITUȚIILE UNIUNII EUROPENE POTRIVIT TRATATULUI DE LA LISABONA - PRINCIPALELE MODIFICĂRI 51
 42. III.3.1. PARLAMENTUL EUROPEAN 51
 43. III.3.2. CONSILIUL EUROPEAN 52
 44. III.3.3. CONSILIUL DE MINIȘTRI 53
 45. III.3.4. COMISIA EUROPEANĂ 53
 46. III.3.5. ÎNALTUL REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE ȘI VICEPREȘEDINTELE COMISIEI 54
 47. III.3.6. CELELALTE INSTITUȚII 54
 48. III.3.7. PARLAMENTELE NAȚIONALE 55
 49. III.4. POZIȚIA PARLAMENTELOR NAȚIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ CONFORM TRATATULUI DE LA LISABONA 55
 50. III.4.1. DE LA MAASTRICHT LA LISABONA 56
 51. III.4.2. REGLEMENTĂRI GENERALE ALE TRATATULUI DE LA LISABONA 57
 52. III.4.3. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CU PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂȚII A PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE 58
 53. III.5. SISTEMUL DE COMPETENȚE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE ȘI PROCESUL DECIZIONAL 61
 54. III.6. CETĂȚENIA UNIUNII EUROPENE 63
 55. III.6.1. EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE CETĂȚENIE A UNIUNII EUROPENE 64
 56. III.6.2. CETĂȚENIA EUROPEANĂ, COMPLEMENTARĂ A CETĂȚENIEI NAȚIONALE 67
 57. III.6.3. CETĂȚENIA EUROPEANĂ, COROLAR AL NAȚIONALITĂȚII UNUI STAT MEMBRU 68
 58. III.6.4. DREPTURILE CE DECURG DIN STATUTUL DE CETĂȚEAN EUROPEAN 68
 59. III.7. CONCLUZII PRIVIND MODIFICĂRILE EFECTUATE PRIN TRATATUL DE LA LISABONA 73
 60. CAPITOLUL IV 76
 61. ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI RETRAGEREA 76
 62. STATELOR. RELAȚIILE EXTERNE ALE 76
 63. UNIUNII EUROPENE 76
 64. IV.1. ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ 76
 65. IV.2. RETRAGEREA DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DIN UNIUNEA ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ 81
 66. IV.2.1. RETRAGEREA VOLUNTARĂ DIN UNIUNEA EUROPEANĂ 83
 67. III.2.3. EXCLUDEREA DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI/SAU UNIUNEA ECONOMICĂ MONETARĂ 92
 68. IV.3. ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI 95
 69. IV.4. POLITICA DE SECURITATE ȘI APĂRARE COMUNĂ 98
 70. IV.5. POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE 102
 71. IV.6. RELAȚIILE EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE 107
 72. IV.7. SOLIDARITATEA ÎN CADRUL RAPORTURILOR UNIONALE 120
 73. CONCLUZII 127
 74. BIBLIOGRAFIE 129

Extras din licență

INTRODUCERE

"Uniunea se bazează pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și a respectării drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținand minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între bărbați și femei."

Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, compusă din 27 țări în prezent. Este considerată a fi o construcție sui generis (nemaintâlnită până acum, care nu poate fi calificată în funcție de criterii deja existente), situându-se între federație și confederație (într-un sistem federal, deciziile importante sunt luate de către un organ comun, căruia statele membre îi sunt subordonate, în timp ce într-un sistem confederal, hotărârile se iau în unanimitate de către ansamblul statelor membre).

Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare și integrare care a început propriu-zis în anul 1951. Acest proces a fost unul extrem de complex, marcat de mai multe etape care au condus la configurarea actuală a Europei. Inițial, Uniunea Europeană a fost gândită ca o soluție la criza apăruta după cel de-al doilea război mondial: după ce în iulie 1914 Europa se afla la apogeu (secolul XIX a reprezentat pentru Europa punctul culminant al puterii: crearea imperiilor coloniale, puterea economică și financiară, realizarea unor imense progrese tehnice), în 1945 ea se găsește aproape dărâmată din punct de vedere politic, economic și militar. Pe scena internațională rămăseseră doar două state care puteau fi calificate drept veritabile puteri mondiale: SUA și URSS. În acest context, cooperarea între statele europene apare ca o necesitate, singura soluție viabilă care putea încheia criza creată și putea relansa Europa pe plan mondial. Astfel, între Franța și Germania, aflate de prea mult timp în conflict, se încearcă o reconciliere istorică, cladită pe fundamente economice. Pornind de la ideea consilierului său, Jean Monnet, ministrul de externe francez, Robert Schuman, propune, în de-acum celebra declarație de la 9 mai 1950, plasarea întregii producții franco-germane de cărbune și oțel în subordinea unei “Înalte Autorități” comune, în cadrul unei organizații deschise participării și celorlalte țări ale Europei. După un an de negocieri, Franței și Germaniei li se alătura Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg, care semnează la Paris, la 18 aprilie 1951, Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului. Această Comunitate creează “Europa celor Șase” și marchează începutul construcției europene. În martie 1957, cele șase țări semnează la Roma două tratate care înfiintează două noi comunități europene: Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM). La acel moment, existau, în consecință, trei comunități europene distincte, cu competențe limitate și activând doar pe plan economic. Aceste comunități aveau structuri de conducere distincte, situație care s-a menținut până în anul 1965, cand aceste organe de conducere au fuzionat. Anul 1992 reprezintă un moment marcant pentru construcția europeană. Trebuie, însă, menționat, mai întâi, că numărul membrilor din Comunitățile Europene se mărise în urma a trei valuri de aderare: 1973 - Danemarca, Irlanda și Regatul Unit; 1981 - Grecia; 1986 - Spania și Portugalia.

La 7 februarie 1992, Europa celor Doisprezece semnează la Maastricht Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE), care pune bazele Uniunii Europene, asa cum este ea organizată astăzi. Pentru prima dată, cooperarea europeană, până atunci strict economică, se extinde și pe plan politic. Statele europene intră într-o noua fază a unificării, creând o nouă structură, cu o nouă denumire (“Uniunea Europeana”) și cu o organizare bazată pe existența a trei piloni de importanță inegala.

Așadar, lucrarea "TRATATELE UNIUNII EUROPENE" este structurată pe patru capitole, pe parcursul cărora am încercat să urmăresc și să prezint toate aspectele referitoare la tot ceea ce privește și a privit Uniunea Europeană de-a lungul timpului, de la înființarea acesteia, până în prezent. Lucrarea este precedată de "INTRODUCERE", fiind finaliztă cu un capitol intitulat "CONCLUZII".

CAPITOLUL I, intitulat "TRATATUL DE LA MAASTRICHT ȘI CONSTITUIREA UNIUNII EUROPENE" prezintă ideea că prin Tratatul de la Maastrict este instituită Uniunea Europeană, organizație internațională sui generis, structurată pe trei piloni (datorită acestei structuri, construcția europeană este imaginată asemenea unui templu grec), în cadrul căreia statele membre cooperează în domeniul economic, politic și social.

În anul 1995, un nou val de aderare creează Europa celor Cincisprezece, o dată cu integrarea Austriei, Finlandei si Suediei.

CAPITOLUL II, "MODIFICAREA TRATATULUI DE LA MAASTRICHT" cuprinde prezentarea detaliată a modificării Tratatului de la Maastricht prin intermediul "TRATATULUI DE LA AMSTERDAM" și a "TRATATULUI DE LA NISA". Tratatul de la Amsterdam, semnat la 2 octombrie 1997 și Tratatul de la Nisa, din 26 februarie 2001 consolidează cei trei piloni ai Uniunii Europene și deschid calea spre o nouă perioadă de lărgire a Uniunii. Astfel, cel de-al cincilea val de aderare va aduce în Uniune 12 noi state. În 2004, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia și Ungaria, au devenit state membre ale UE, în timp ce România și Bulgaria au aderat la 1 ianuarie 2007. Turcia și Croatia și Macedonia sunt țări candidate cu care negocierile de aderare tocmai au început, dar o posibilă aderare a lor nu este prevazută în viitorul imediat. Constituția Uniunii Europene, așa cum este ea prevăzută în Tratatul semnat la 29 octombrie 2004, răspunde exigenței simplificării tratatelor comunitare și a unei mai bune transparențe în procesul decizional din cadrul Uniunii. Cetățeanul unional trebuie să știe "cine face ce în Europa" pentru a se simți vizat, pentru a putea participa în cunostină de cauză la alegerile europene și pentru a-și putea aduce sprijinul la ideea comunitară. Constituția clarifică competențele Uniunii și ale statelor membre și este o etapă suplimentară și importantă în cadrul mișcării care împinge națiuni și popoare să acționeze împreună. Din păcate, însă, după ce Spania a ratificat prima această Constituție a Uniunii Europene, la 20 februarie 2005, populația din Franța și Olanda și-au exprimat votul negativ în cadrul referendumurilor din 29 mai, respectiv 1 iunie, 2005. Procesul de ratificare a fost relansat la 10 iulie 2005, când Luxemburg a votat pentru ratificarea Constitutiei UE.

În CAPITOLUL III, am urmărit "MODIFICAREA TRATATULUI DE LA MAASTRICHT PRIN TRATATUL DE LA LISABONA", pe parcursul căruia am prezentat structura Noului Tratat, obiectivele acestuia, Instituțiile Uniunii Europene, rolul Parlamentelor Naționale, precum și "Cetățenia Uniunii Europene".

Ultimul capitol, CAPITOLUL IV, intitulat "ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI RETRAGEREA STATELOR. RELAȚIILE EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE" detaliază aderarea și retragerea din Uniunea Europeană precum și relatiile de vecinătate și politicile acesteia.

CAPITOLUL I

TRATATUL DE LA MAASTRICHT ȘI CONSTITUIREA

UNIUNII EUROPENE

I.1. ISTORIA ȘI SISTEMUL JURIDIC AL UNIUNII EUROPENE POTRIVIT TRATATULUI DE LA MAASTRICHT

I.1.1. ISTORIA UNIUNII EUROPENE

Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică și economică a 27 de state membre situate în principal în Europa. Are o suprafață de 4.233.262 km2 și o populație estimată de aproximativ 447 milioane. UE a dezvoltat o piață unică internă printr-un sistem standardizat de legi care se aplică în toate statele membre. Politicile UE vizează asigurarea liberei circulații a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor în cadrul pieței interne, adoptarea legislației în domeniul justiției și afacerilor interne și menținerea unor politici comune privind comerțul, agricultura pescuitul și dezvoltarea regională. Pentru călătoriile în spațiul Schengen, controlul pașapoartelor a fost eliminat. O uniune monetară a fost înființată în 1999, a intrat în vigoare în 2002 și este compusă din 19 state membre ale UE care utilizează moneda euro.

Cetățenia UE și cea europeană au fost înființate odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht în 1993. Uniunea Europeană își are originea în Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și în Comunitatea Economică Europeană (CEE), înființate în 1951 prin Tratatul de la Paris, respectiv în 1957 prin Tratatul de la Roma. Membrii inițiali ai Comunității Europene au fost: Belgia, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda și Germania de Vest. În anii următori Comunitatea s-a lărgit prin aderarea unor noi state membre și și-a crescut puterea prin adăugarea de domenii economice, sociale și politice în competența sa. Tratatul de la Maastricht a înființat Uniunea Europeană sub prezenta denumire în 1993. Cea mai recentă modificare majoră a bazei constituționale a UE, Tratatul de la Lisabona, a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Regatul Unit a semnalat intenția de a părăsi Uniunea în urma unui referendum din iunie 2016. Astfel, pe 31 ianuarie 2020 Regatul Unit a părăsit definitiv Uniunea Europeană.

Bibliografie

1. Ion Dragoman, Emanoil Popescu, Drept european constituțional, Ed.Mapamond, 2004

2. Tratatul de la Maastricht, http://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Maastricht

3. http://www.e-referate.ro/referate/Tratatul_de_la_maastricht2005-03-18.html

4. Fuerea, Augustin, Instituțiile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București, 2002

5. Fuerea Augustin, Manualul Uniunii Europene, ediția a IV-a revizuită și adăugită după Tratatul de la Lisabona, Editura Universul Juridic, București, 2010

6. BĂRBULESCU, Iordan, Gheorghe, UE. Politicile extinderii, Ed. Tritonic, București, 2006;

7. BOOKER, Cristopher; NORTH, Richard, Uniunea Europeană - Marea amăgire. Istoria secretă a Uniunii Europene, Ed. Antet XXX PRESS, Prahova, 2004;

8. DUMITRU, Felicia, Construcția europeană, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2004;

9. LUTZELER, Paul, Michael, Europa după Maastricht. Perspective americane și europene, Editura Institutul European, Iași, 2004;

10. Iordan Gheorghe Bărbulescu - Procesul decizional în Uniunea Europeană

11. Ovidiu Tinca - Drept comunitar general

12. Dumitru Toma - Drept comunitar

13. . http://europa.eu/abc/history/1990-1999/index_ro.htm.

14. . http://eesc.europa.eu/index_ro.asp

15. http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_ro.htm.

16. Tudoroiu, Theodor- Tratatul de la Amsterdam , Tratatul asupra Uniunii Europene și Tratatul instituind Comunitatea Europeană cu modificările aduse de tratatul de la Amsterdam, Editura Lucretius, București, 1999.

17. Păun, Nicolae- Istoria construcției europene, Vol. I, Cluj- Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2000.

18. Naumescu Valentin- Sisteme politice comparate, elemente de bază, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj- Napoca, 2003.

19. https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Amsterdam

20. Textul integral al Tratatului de la Nisa: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm;

21. . http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_romania/tema_15.pdf

22. Dragomir Eduard, Niță Dan, Tratatul de la Lisabona, Editura Nomina Lex, București, 2009

23. G. Sergiu, Gh. Jiglau, O. Pecican, F. Pop, Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană către reforma instituțională și consens, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2008

24. Luciana-Alexandra Ghica (coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, București, 2007

25. Mănoiu Bogdan, Despre intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, prelegere ocazionată de conferința Intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona - București, 26 februarie 2010, organizată de Departamentul pentru Afaceri Europene, www.juridice.ro

26. Pătru Ștefan Radu, „Anumite considerațiuni privind personalitatea juridică a Uniunii Europene în urma Tratatului de la Lisabona”, revista Consilier European nr. 1/2010

27. Profiroiu Marius, Profiroiu Alina, Popescu Irina, Instituții și Politici Europene, Editura Economică, București, 2008;

28. www.europedirect.centras.ro;

29. Gyula Fabian - Drept instituțional al Uniunii Europene, Editura Hamangiu, 2012

30. Eduard Dragomir, Dan Niță - Cetățenia europeană, Editura Nomina Lex, 2010

31. Viorel Marcu - Drept instituțional comunitar, Editura Lumina Lex, 2001

32. Beatrice Andreșan-Grigoriu, Tudorel Ștefan - Tratatele Uniunii Europene, Editura Hamangiu, București, 2012

33. . www.europa.eu

34. BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Iași, Ed. Polirom, 2008;

35. Dusan, Sidjanski, Viitorul Federalist al Europei. Comunitatea Europeană de la origini până la Tratatul de la Lisabona, Editura Polirom, 2010;

36. https://www.scrigroup.com/istorie-politica/stiinte-politice/Relatiile-externe-ale-Uniunii-45737.php

37. https://www.juridice.ro/728098/solidaritatea-in-cadrul-raporturilor-unionale-elemente-de-fapt-si-de-drept.html

38. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/european-neighbourhood-policy_en

39. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en

40. Constanta Matusescu, Constructia Europeana, Eolutia Ideei de Unitate Europeana, Editura Bibliotheca, Targoviste, 2007, pp. 225.

41. https://www.juridice.ro/201796/retragerea-voluntara-si-excluderea-din-uniunea-europeana-si-din-uniunea-economica-si-monetara.html

Preview document

Tratatele Uniunii Europene - Pagina 1
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 2
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 3
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 4
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 5
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 6
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 7
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 8
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 9
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 10
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 11
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 12
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 13
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 14
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 15
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 16
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 17
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 18
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 19
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 20
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 21
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 22
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 23
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 24
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 25
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 26
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 27
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 28
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 29
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 30
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 31
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 32
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 33
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 34
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 35
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 36
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 37
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 38
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 39
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 40
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 41
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 42
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 43
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 44
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 45
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 46
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 47
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 48
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 49
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 50
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 51
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 52
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 53
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 54
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 55
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 56
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 57
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 58
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 59
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 60
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 61
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 62
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 63
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 64
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 65
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 66
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 67
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 68
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 69
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 70
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 71
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 72
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 73
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 74
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 75
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 76
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 77
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 78
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 79
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 80
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 81
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 82
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 83
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 84
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 85
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 86
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 87
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 88
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 89
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 90
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 91
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 92
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 93
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 94
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 95
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 96
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 97
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 98
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 99
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 100
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 101
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 102
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 103
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 104
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 105
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 106
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 107
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 108
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 109
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 110
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 111
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 112
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 113
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 114
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 115
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 116
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 117
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 118
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 119
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 120
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 121
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 122
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 123
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 124
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 125
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 126
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 127
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 128
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 129
Tratatele Uniunii Europene - Pagina 130

Conținut arhivă zip

 • Tratatele Uniunii Europene.docx

Te-ar putea interesa și

Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona

Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a adus cu sine o serie de schimbări în politica mondială și a scos la lumină noi traiectorii pe care...

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Tratatele Uniunii Europene

Introducere Înainte de a deveni un adevărat obiectiv politic, ideea unificării Europei nu era decât un vis al filozofilor şi vizionarilor. Victor...

Integrarea Europeană

CAPITOLUL I Consideratii introductive. Scurt istoric. Suntem la sfârsit de secol, cu siguranta cel mai agitat pe care l-a cunoscut omenirea. Doua...

Euro - moneda uniunii economice și monetare europene

Introducere Lucrarea de faţă prezintă o acumulare de informaţii ce tratează într-un cadru intergrat şi sistematic moneda euro şi Uniunea Economică...

Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene

1. Introducere Întegrarea europeană şi crearea Uinuii Europene se bazează pe patru tratate institutive (fondatoare) şi câteva tratate...

Tratatul asupra Uniunii Europene și Politica Socială

I.Tratatul asupra Uniunii Europene 1.1 Repere istorice 1.2 Reforma Instituţiilor Comunitare După desfăşurarea revoluţiilor anticomuniste din...

Articolul 101 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

Introducere Una din cheile succesului integrării economice europene a constituit-o existența, încă de la începutul construcției comunitare a unei...

Ai nevoie de altceva?