Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 20032
Mărime: 1.67MB (arhivat)
Publicat de: Ana Maria N.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Cap.I Cadrul natural și dezvoltarea socio-economica a judetului Argeș
 3. 1.1. Resursele naturale ale județului Argeș .12
 4. 1.1.1. Resurse naturale de materii prime neregenerabile 12
 5. 1.1.2. Resurse naturale de materii prime regenerabile 13
 6. 1.2. Elemente privind economia județului Argeș 16
 7. 1.2.1. Structura veniturilor gospodariilor românești 17
 8. 1.2.2. Alte surse de venit .18
 9. Cap. II Considerații generale privind factorii ecologici : aer, apă surse de poluare
 10. 2.1. AERUL ..20
 11. 2.1.1. Schimbări climatice 21
 12. 2.1.2. Gazele cu efect de seră ...23
 13. 2.1.3. Situația emisiilor cu efect de seră ...23
 14. 2.1.4. Acidifierea ..26
 15. 2.1.5. Situația emisiilor de gaze cu efect acidifiant ..25
 16. 2.1.6. Situația aerului ambiant- aciditate .27
 17. 2.1.7. Poluarea aerului. Riscuri 27
 18. 2.1.8. Surse de poluare ale aerului 30
 19. 2.2. APA ...36
 20. 2.2.1. Resursele de apa .36
 21. 2.2.2. Prelevări de apa ..37
 22. 2.2.3. Mecanismul economic în domeniul apelor 39
 23. 2.2.4. Starea apelor de suprafată . ..40
 24. 2.2.5. Ecotoxicitatea apelor de suprafată . .45
 25. 2.2.6. Calitatea biologică a cursurilor de apă . ..46
 26. 2.2.7. Poluarea apei. Riscuri . 46
 27. 2.2.8. Surse de poluare ale apei .. ..49
 28. Cap. III Metoda de lucru
 29. 3.1. AERUL . .52
 30. 3.1.1. Determinarea dioxidului de sulf .52
 31. 3.1.2. Determinarea dioxidului de azot 53
 32. 3.1.3. Determinarea acidității aerului (pH) . ..54
 33. 3.1.4. Determinarea clorului . 55
 34. 3.1.5. Determinarea amoniacului .. 56
 35. 3.1.6. Determinarea pulberilor sedimentabile și în suspensie ..57
 36. 3.1.7. Determinarea hidrogenului sulfurat . ...58
 37. 3.1.8. Determinarea formaldehidei ...59
 38. 3.2. APA ...60
 39. 3.2.1. Determinarea consumului chimic de oxigen . . 60
 40. 3.2.2. Determinarea azotului amoniacal .. .61
 41. 3.2.3. Determinarea clorurilor . .63
 42. 3.2.4. Determinarea azoților .64
 43. 3.2.5. Determinarea oxigenului dizolvat . .65
 44. Cap. IV Calitatea aerului și a apei in județul Argeș
 45. 4.1.CALITATEA AERULUI ... .. .68
 46. 4.1.1. Calitatea aerului ambient- aciditate ... .68
 47. 4.1.2. Calitatea aerului ambient- metale grele ..69
 48. 4.1.3. Ozon troposferic și alți oxidanți fotochimici ..70
 49. 4.1.4. Poluarea de fond și poluarea de impact . .71
 50. 4.1.5. Poluarea cu pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile .74
 51. 4.1.6. Evoluția calitații aerului .76
 52. 4.2. CALITATEA APEI ... ..79
 53. 4.2.1. Starea râurilor . 79
 54. 4.2.2. Starea lacurilor 89
 55. 4.2.3. Starea apelor subterane ...90
 56. 4.2.4. Situația apelor uzate- surse majore și grad de epurare .. .91
 57. Cap. V Biodiversitatea
 58. 5.1. Generalități .. 96
 59. 5.1.1. Habitate naturale 98
 60. 5.1.2. Flora și fauna sălbatică .102
 61. 5.1.3. Starea ariilor naturale protejate 102
 62. 5.1.4. Proiecte internaționale .. 109
 63. 5.2. Pădurile și funcția lor economică .. ..109
 64. 5.2.1. Impactul silvicuturii asupra naturii și mediului 110
 65. Cap. VI Concluzii . 111
 66. Bibliografie ... .114

Extras din licență

INTRODUCERE

Descrierea generala a problemelor de mediu

Județul Argeș este un județ cu probleme complexe de protecția mediului care își găsesc corespondența în starea de sanătate a populației, în activitatea economică și sociala a județului, în biodiversitatea ecosistemelor si nu în ultimul rând în conservarea și perpetuarea moșteniri noastre spirituale, culturale și istorice.

Situatia României și implicit a județului Argeș, în perioada de tranziție spre economia de piață care trebuie să abordeze și să soluționze numeroase probleme economice, sociale, în condițiile unor resurse sărace a condus la necesitatea planificării strategice a activitații de protecția mediului în județ, pornind de la două premise :

a) înțelegerea și abordarea schimbării prin care trece România

b) resursele sunt sărace și este important a se stabili prioritați și clarifica ce este cel mai important de facut.

Agenția de Protecția Mediului Pitești ca serviciu descentralizat, organ de specialitate al Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului evoluează în comformitate cu prevederile Strategiei Nationale de Protecția Mediului, strategie directoare si la nivel județean.Având în vedere principiile generale adoptate laelaborarea strategiei protectiei mediului și anume : conservarea condițiilor de sănătate a oamenilor, dezvoltarea durabilă, evitarea poluării prin măsuri preventive, conservarea moștenirii valorilor culturale și istorice și principiul poluatorul plătește, cunoscându-se starea mediului și condițiile specifice tării noastre s-au stabilit principalele obiective, obiective care răspund sarcinilor ce revin tării noastre în rezolvarea problemelor de mediu, atât cu caracter local și regional, cât și a celor cu caracter global, prevăzute în convențiile internaționale la care țara noastră este parte.

Agenția de Protecția Mediului Pitești a cunoscut o evoluție calitativă ascendentă, determinată de realizarea la nivel național a primelor două obiective pe termen scurt ale strategiei de protecție a mediului, și a nume intărirea capacitații instituționale și îmbunătățirea legislației în domeniu. De asemenea realizarea sistemului de monitoring a factorilor de mediu, îmbunătățirea organizari dispeceratului și a băncii de date de mediu ca și realizarea automonitoringului la principalele surse de poluare din județ permit angenției de protecția mediului funcționarea cu eficiență si competitivitate.

Problemele de mediu sunt reflectate de măsurile propuse în activitatea agenției pe anul 1999 și cuprinse în programul județean de guvernare. Acestea au vizat ca principalele probleme fiind :

a) conservarea si îmbunătățirea calității mediului în județ, în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a populației ;

b) dezvoltarea durabilă, avându-se în vedere echilibrul dezvoltare economică-resurse regenerabile și neregenerabile-protecția mediului înconjurător precum și redresarea factorilor de mediu afectați;

c) conservarea biodiversității, care implică menținerea ecosistemelor existente și refacerea celor afectate;

d) implementarea sistemului coerent de reglementări privind protecția mediului, sistem realizat la nivel național și aliniat la acela din țările Uniunii Europene ;

e) alinierea la prevederile Convențiilor Internaționale de mediu, prin programe speciale pentru :

-schimbări climatice (emisia gazelor de seră) ;

-protecția stratului de ozon ;

-evaluarea impactului activităților economice în context transfrontier(poluare transfrontieră) ;

-alarmarea în caz de accidente;

f) sistemul de monitoring integrat pe toți factorii de mediu.

Indicatori de evaluare a nivelului de degradare a factorilor de mediu.

Conținutul mediului înconjurător reprezintă o îmbinare de extremă complexitate de elemente naturale intrepătrunse și dinamic corelate între ele, la care se adaugă construcții omenești ce modifică peisajul natural, creând structuri funcționale ce s-au diferențiat de cadrul natural primordial în decursul evoluției istorice.

Poluarea, ca fiind alterarea calităților fizico-chimice, biologice, bacteriologice și radioactive ale mediului natural, este determinată de numeroase cauze, de origine naturală și antropică, având consecințe reduse (poluări locale) sau mai extinse (poluări regionale, continentale sau chiar planetare).

Bibliografie

1. BERCA M. - 1997, Teoria gestiunii mediului și a resurselor naturale,Ed. Grand, Bucurețti ;

2. GRUIA E. si colab.- 1979, Apa și poluarea, Ed. Stiințifică și Enciclopedică, București ;

3. IONESCU AL. - 1979, Efectele biologice ale poluării mediului, Ed. Academiei Române, București;

4. MANESCU S. , CUCU M. , DIACONESCU L. - 1978, Chimia sanitară a mediului, Ed. Medicală, București ;

5. NEGULESCU M.-1995, Protecția mediului înconjurator, Ed. Tehnică, București ;

6. PENESCU A. , BABEANU N. , MARIN D.I.-2001, Ecologia și protecția mediului, Ed. Sylvi, București ;

7. SCHIOPU D. , VANTU V. - 2002, Ecologia și protecția mediului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iași ;

8. ZAMFIR GH. - 1975, Poluarea mediului ambiant, Ed. Junimea, București;

9. *** Anuarul judțean - privind starea factorilor de mediu din anul 2003, Agenția de Protecție a Mediului Pitești;

10. *** Stasurile de calitate.

Preview document

Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 1
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 2
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 3
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 4
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 5
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 6
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 7
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 8
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 9
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 10
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 11
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 12
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 13
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 14
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 15
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 16
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 17
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 18
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 19
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 20
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 21
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 22
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 23
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 24
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 25
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 26
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 27
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 28
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 29
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 30
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 31
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 32
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 33
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 34
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 35
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 36
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 37
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 38
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 39
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 40
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 41
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 42
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 43
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 44
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 45
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 46
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 47
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 48
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 49
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 50
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 51
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 52
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 53
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 54
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 55
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 56
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 57
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 58
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 59
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 60
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 61
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 62
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 63
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 64
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 65
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 66
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 67
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 68
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 69
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 70
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 71
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 72
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 73
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 74
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 75
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 76
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 77
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 78
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 79
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 80
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 81
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 82
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 83
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 84
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 85
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 86
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 87
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 88
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 89
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 90
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 91
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 92
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 93
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 94
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 95
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 96
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 97
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 98
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 99
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 100
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 101
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 102
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 103
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 104
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 105
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 106
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 107
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 108
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 109
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 110
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 111
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 112
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 113
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 114
Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Cercetari privind calitatea mediului inconjurator in Judetul Arges.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Marketing Turistic

1.EXPUNEREA INTRODUCTIVĂ Judetul Arges este unul din spatiile voievodale mirifice in care cadrul natural se impleteste armonios cu vestigiile...

Ai nevoie de altceva?