Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 20447
Mărime: 97.04KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I- AFACERILE ŞI ETICA ÎN AFACERI 4
 3. 1.1.CONOTAŢII CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA ETICĂ 4
 4. 1.2. AFACERI ŞI AFACERI ECONOMICE INTERNAŢIONALE
 5. 1.3. ETICA ÎN AFACERI ŞI ETICA ORGANIZAŢIONALĂ
 6. CAPITOLUL II- GLOBALIZAREA AFACERILOR ŞI FIRMELOR - FENOMENE MAJORE, IREVERSIBILE ALE LUMII CONTEMPORANE
 7. 2.1.GLOBALIZAREA AFACERILOR ŞI IMPACTUL EI ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI
 8. 2.2.INTERNAŢIONALIZAREA FIRMELOR ŞI IMPACTUL EI ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI
 9. 2.3. SCHIMBAREA, ECONOMIA, ORGANIZAŢIA ŞI MANAGEMENTUL BAZATE PE CUNOŞTINŢE, MUTAŢII MAJORE ALE LUMII CONTEMPORANE ŞI IMPACTUL LOR ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI
 10. CAPITOLUL III -INTERNAŢIONALIZAREA FIRMELOR ÎN CONTEXT MULTICULTURAL
 11. 3.1.CULTURA ŞI CODUL DE CONDUITĂ ÎN CONTEXTUL FIRMEI………
 12. 3.2.CREAREA UNUI COD DE ETICĂ ÎN FIRMA INTERNAŢIONALĂ
 13. CAPITOLUL IV - INTERNAŢIONALIZAREA FIRMELOR ROMÂNEŞTI NECESITATE ŞI NECESARE CONDIŢII
 14. 29
 15. 4.1.PROCESUL DE INTERNAŢIONALIZARE A FIRMELOR ROMÂNEŞTI. 29
 16. 4.2.ASPECTE PRIVIND INTERNAŢIONALIZAREA FIRMELOR LA DANONE GROUP -FILIALA ROMÂNIA
 17. 31
 18. 4.3. ASPECTE DE ETICĂ CE PRIVESC COMPANIA DANONE…………… 35
 19. CONCLUZII 38
 20. BIBLIOGRAFIE 41

Extras din licență

INTRODUCERE

Evoluţiile din ultimele decenii ale economiei, în special, şi ale societăţii, în general, ne-au arătat că schimbarea este caracteristica fundamentală a lumii în care trăim, indiferent dacă oamenii doresc să se adapteze sau nu. însă, cei care doresc să supravieţuiască şi să facă faţă mutaţiilor majore ale lumii contemporane, trebuie să găsească soluţii eficiente şi eficace pentru a reuşi.

Având în vedere că forma predominantă de organizare socială o reprezintă organizaţia, putem spune cu argumente de necontestat, că managementul în general, şi managementul organizaţiei, în particular, prin amploarea şi intensitatea implicaţiilor sale, trece în prim-planul preocupărilor umane.

Insă, managementul are de înfruntat în secolul nostru, mari mutaţii ce au loc în aproape toate domeniile şi sectoarele societăţii în care trăim.

Problemele de management trebuie să reprezinte o prioritate în viaţa organizaţiilor, deoarece acestea sunt puternic determinante în eşecul sau reuşita aplicării unui mecanism economic.

Cunoaşterea şi însuşirea managementului este o condiţie imperativă într-o organizaţie şi aduce acesteia numai avantaje - în special, conducerii - de a fi contribuit la dezvoltarea organizaţiei, la obţinerea performanţelor.

Ritmul schimbării este atât de rapid încât organizaţiile se confruntă cu necesitatea de a se schimba permanent, de a reacţiona foarte prompt şi de a se adapta foarte rapid la mediul de afaceri în care îşi desfăşoară activitatea.

În acest context, Philip Kotler afirma că "firmele îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă darwinistă, în care principiile selecţiei naturale conduc la supravieţuirea celui mai bine adaptat la mediu." Prin urmare, succesul unei firme depinde în mare măsură de capacitatea acesteia de a se adapta la mediul actual şi la cerinţele mereu în schimbare ale clienţilor.

Dar, elementul care măreşte dificultatea planificării pe termen lung este rapiditatea schimbărilor din mediu. Ritmul schimbărilor tehnologice şi sociale este atât de mare, încât întârzierile în reacţie pot costa extrem de scump, având chiar rezultate dezastruoase.

Tocmai că urmare a acestui fapt, conceptul de internaţionalizare, care este strâns legat de activitatea unei firme, este cel mai complex, mai amplu, şi mai urgent proces care trebuie să se producă în managementul firmelor, în principal, pentru a putea beneficia şi pune în valoare avantajele pe care acesta le poate aduce.

Acesta este doar unul din numeroasele motive pentru care strategiile folosite de firme pentru a se extinde pe piaţa internaţională sunt un subiect ce merită abordat, datorită complexităţii procesului şi importanţei lui, dar şi datorită responsabilităţii manageriale implicate. La acesta se adăugă şi gradul de dificultate al punerii în aplicare a unei strategii şi riscurile care pot să apară.

Tocmai aceste cauze - schimbarea, incertitudinea, dinamismul, instabilitatea mediului în care trăim, nevoia de anticipare, previzionare a viitorului - au determinat orientarea către managementul strategic şi către strategie - instrument de bază într-o organizaţie modernă. Strategia trebuie să fie o prioritate în organizaţia modernă, deoarece, aceasta determina evoluţia pe termen lung şi performanţele ei, determina prosperitatea pe termen lung, şi nu în ultimul rând, identificarea direcţiilor unei organizaţii, schiţarea şi institituirea schimbărilor majore care să angreneze mişcarea organizaţie în direcţia stabilită.

După cum spunea şi Peter Drucker - părintele managementului modern: „pentru că viitorul va fi diferit şi nu poate fi prevăzut, este posibil să transformăm viitorul în realitate". Tot ceea ce

trebuie să facem este să-l planificăm cu rigurozitate, să alegem cursul de acţiune şi să alocăm resursele necesare realizării obiectivelor propuse.

Creşterea ritmului de schimbare, împreună cu intensificarea fenomenului de globalizare, şi-au pus amprenta asupra activităţii economice. Astfel, un număr din ce în ce mai mare de firme au urmat un proces de internaţionalizare, lucru ce a dus la apariţia managementului afacerilor internaţionale şi face că viitorul să-1 impună ca un segment al managementului general de importanţă vitală.

Deci raţiunea alegerii acestui subiect este dat de importantă, complexitatea, amploarea şi impactul major al acestuia în management, în toate subsistemele acestuia, asupra funcţiilor lui şi asupra funcţiunilor organizaţiei.

Din toate aceste lucruri menţionate mai sus, putem spune că umanitatea face un salt în viitor, înfruntând cea mai profundă transformare şi restructurare socială din toate timpurile.

Prin urmare, e evident faptul că impactul său importanţa acestui subiect în lumea contemporană este major, amploarea sa actuală fiind fără precedent. în plus, este o temă de mare actualitate şi importantă, cu consecinţe majore, atât în vieţile noastre, cât şi asupra viabilităţii firmelor.

Importanta crescândă pe care o au în zilele noastre procesele de internaţionalizare a firmelor şi globalizare a afacerilor se datorează în primul rând mutaţiilor profunde şi rapide în evoluţia societăţii umane sub toate aspectele ei şi necesitatatea organizaţiilor de a se reorganizeze frecvent, să se adapteze continuu pentru a face faţă schimbărilor produse în interiorul lor şi în mediul lor de acţiune şi determinate în principal de progresul ştiinţific şi tehnic actual, de competiţia acută manifestată la nivel naţional şi mondial, de modificarea nevoilor şi gusturilor oamenilor dar şi de tendinţele din economie şi societate.

Am ales să tratez această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi practica manageriala deoarece este o temă incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă muncă de cercetare şi documentare.

Preview document

Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 1
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 2
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 3
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 4
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 5
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 6
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 7
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 8
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 9
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 10
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 11
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 12
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 13
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 14
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 15
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 16
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 17
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 18
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 19
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 20
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 21
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 22
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 23
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 24
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 25
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 26
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 27
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 28
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 29
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 30
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 31
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 32
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 33
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 34
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 35
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 36
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 37
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 38
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 39
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 40
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 41
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 42
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 43
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 44
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 45
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 46
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 47
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 48
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 49
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 50
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 51
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 52
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 53
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 54
Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Etice in Procesul de Internationalizare a Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour

Capitolul 1. Elemente generale privind internaționalizarea unei firme 1.1 Introducere Tema „Strategia de internaționalizare a firmei” a fost...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Politica vamală a României în perioada de tranziție

Capitolul 1 Politica Comerciala 1.2 Definirea politicii comerciale, obiective si instrumente Prin politica comerciala se intelege totalitatea...

Ai nevoie de altceva?