Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 28330
Mărime: 308.45KB (arhivat)
Publicat de: Livia M.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. CAPITOLUL 1
 3. Sistemul de plăți - circuit vital al economiei naționale 4
 4. 1.1.Participanții la sistemul de plăți, circulația mesajelor și transferul fondurilor 7
 5. 1.2.Sistemul de decontare pe bază brută 9
 6. 1.3.Sisteme de decontare pe bază netă 10
 7. 1.4.Mecanismul plăților în România - evoluții și perspective 11
 8. 1.4.1. Organizarea mecanismelor de plăți în perioada interbelică 11
 9. 1.4.2. Perioada 1948 - 1990: sistemul de plăți 12
 10. 1.4.3. Mecanismul plăților după 1990 13
 11. CAPITOLUL 2
 12. Decontări fără numerar în activitatea bancară 15
 13. 2.1. Definirea monedei scripturale 15
 14. 2.2. Caracteristicile decontărilor fără numerar pe instrumente și forme de decontare 15
 15. 2.2.1. Decontarea prin intermediul ordinului de plată 16
 16. 2.2.3. Decontarea prin intermediul cambiei și biletului la ordin 20
 17. 2.2.4. Operațiuni de decontare prin acreditiv și scrisoare de garanție 22
 18. 2.2.5. Instrumente moderne de decontare 23
 19. CAPITOLUL 3
 20. Modalități și instrumente de plată utilizate de Banca Comercială Română 34
 21. 3.1. Decontarea pe baza ordinului de plată 34
 22. 3.2. Decontarea pe baza cecului 38
 23. 3.2. Decontarea pe baza cambiei și biletului la ordin 42
 24. 3.4. Tipurile de carduri emise de BCR 46
 25. 3.5 Serviciul e-commerce „3-D Secure” 55
 26. 3.6 Mobile Banking BCR 56
 27. 3.7 Plăți facturi prin ATM 57
 28. Concluzii 58
 29. Bibliografie 61

Extras din licență

Introducere

Există mai multe căi de a ne achita diferitele obligații bănești pe care le avem unii față de ceilalți. În economiile care nu se bazează pe schimburi în natură astfel de obligații sunt descărcate prin transferul dreptului de proprietate a unei categorii de active care, prin însăși natura și larga lor acceptabilitate, sunt cunoscute prin denumirea de bani. Din punct de vedere istoric, aceste active au luat forma unei mărfi (ex. aur sau argint) sau a unor diverse mijloace de consemnare a obligațiilor emise de instituții guvernamentale, instituții financiare sau persoane private care, în principiu, erau compensabile în mărfuri.

În sistemele financiare moderne aceste active constau dintr-un set foarte restrâns de creanțe asupra guvernului (moneda metalică), asupra băncii centrale (bancnote sau fonduri bănești menținute în evidențele băncii centrale) sau asupra ator instituții financiare (ex. depozitele bancare). Aceste active sunt cunoscute sub denumirea generică de mijloace de plată.

Numerarul este modul tradițional, cel mai direct de transfer al fondurilor bănești între nonbănci și, încă, cel mai utilizat în țara noastră.

Prin esența ei, economia de piață sancționează ferm orice încălcare a cerințelor sale, până la excluderea din viața economică a entității respective. Pe bună dreptate se poate spune că, în economia de piață, “cine nu plătește nu câștigă”.

Capacitatea de plată, ca și lipsa acesteia, sunt situații conjuncturale. Firmele pot avea adesea deficiențe temporare în asigurarea capacității de plată, care, dacă sunt rare și accidentale au rezolvări curente, cum ar fi îngăduința partenerilor sau creditele bancare de trezorerie . În unele cazuri, însă, pentru firmă se conturează cu claritate lipsa capacității de plată, fără perspective de a fi depășită. În aceste împrejurări are loc, prin forme specifice, declararea stării de insolvență, respectiv declararea stării de faliment.

Principalele instituții implicate în furnizarea de servicii de plăți au devenit din ce în ce mai conștiente că această actiitate nu constituie numai o sursă de profit, dar și o sursă majoră de riscuri atât pentru activitatea bancară, cât și pentru ansamblul economiei reale. Pe lângă principalii furnizori de servicii de plăți, băncile, ceilalți participanți la derularea acestor activități, respective inițiatorii și beneficiarii operațiunilor sistemelor de plăți, precum și intermediarii nonbancari sau cei care asigură suportul logistic al acestor sisteme, manifestă în present o preocupare contiună pentru creșterea eficienței acestora în condițiile supravegherii riscurilor specifice și ale necesității eliminării cauzelor care determină aceste riscuri .

Băncile trebuie să fie oricând gata să onoreze instrucțiunile de plată emise de clienții lor cu toate că și ele sunt adeseori în situația de a face față diferențelor de timp între momentul recepționării încasărilor și cel al efectuării plăților.

Perfecționarea relațiilor de plăți implică accelerarea circuitelor de plăți prin rapiditatea transmiterii mesajelor de plăți. Astfel de la o fază inițială în care mesajele de plăți ordonate de plătitori se înmagazinează un timp până se crează facilități de transmitere - SISTEMUL OFF LINE - se tinde să se dezvolte sisteme în care transmiterea mesajelor de plăți către bănci se face în mod continuu - SISTEMUL ON LINE - iar pentru plățile de talie mare se asigură DECONTAREA ÎN TIMP REAL, respectiv intrarea sumei în contul beneficiarului să fie simultană cu dispunerea plăților de către titularul plătitor.

Accelerarea plăților în economie este strâns legată de progresul sistemelor de compensare interbancară. În procesul de efectuare a plăților prin dispozițiile clienților, băncile contractează datorii reciproce, care se compensează zilnic, iar plata soldurilor asigură în fapt stingerea integrală a tuturor plăților intrate în compensație.

Această lucrare își propune prezentarea modalităților, formelor și instrumentelor de plată din țara noastră. Un loc important îl prezintă sistemele bancare electronice care se bazează fie pe plăți efectuate prin carduri de plată, fie prin transmisia și procesarea electronică a mesajelor de plăți, cum sunt telebankig-ul sau home-banking-ul.

În final am analizat evoluția instrumentelor de plată utilizate de către Banca Comerciala Română, pe baza datelor puse la dispoziție de către bancă.

CAPITOLUL 1

Sistemul de plăți - circuit vital al economiei naționale

În economia de piață, latura cea mai semnificativă și cea mai vizibilă pentru fiecare entitate economică este capacitatea de plată.

În spiritul economiei de piață fiecare entitate economică trebuie să-și modeleze pretențiile sale la resurse materiale, umane și de altă natură, funcție de posibilitățile sale de a asigura echivalentul bănesc, de a stinge obligațiile față de terți prin plata în bani.

Capacitatea de plată, ca și lipsa acesteia, sunt situații conjucturale. Firmele pot avea adesea deficiențe temporare în asigurarea capacității de plată, care dacă sunt rare și accidentale, au rezolvări curente, cum ar fi îngăduința partenerilor sau creditele bancare de trezorerie.

În unele cazuri însă pentru firmă se conturează cu claritate o stare de lipsă de capacitate de plată fără perspective de a fi depășită. În aceste împrejurări are loc prin forme specifice, declararea stării de insolvență, respectiv declararea stării de faliment.

Falimentul este, de fapt, “un act de igienă economică, în sensul că elimină din competiție pe cei total inabilități, respectiv firmele care, dintr-un motiv sau altul, dovedesc, prin lipsa de capacitate de plată iremediabilă, că nu au vitalitate”.

În economiile moderne, dotate cu sisteme financiare adecvate, cumpărarea bunurilor și serviciilor, inclusiv a activelor financiare, se realizează utilizând o categorie specială de active, care prin natura și largă lor acceptabilitate, sunt considerate bani.

În literatura de specialitate, sunt numeroase definițiile date sistemului de plăți. Astfel, Paul Van den Bergh definește sistemul de plăți ca „parte integrantă a sistemului monetar, constând într-un set de reguli, instituții și mecanisme tehnice pentru transferul banilor”.

Sistemul bancar se află într-o continuă interacțiune cu mediul economic din care preia „intrări" sub diferite forme (resurse umane, resurse financiare și informatice) pe care le prelucrează, le transformă în vederea obținerii „ieșirilor", produse și servicii, informații financiare.

Băncile comerciale facilitează formarea capitalului disponibil în economie și permit coordonarea procesului economic - investind în scopul sporirii volumului total de resurse alocate economiei.

Implicarea băncilor comerciale în derularea plăților este strâns legată de calitatea lor de intermediar financiar. Se manifestă, de altfel o relație de interdependență și condiționare între operațiunile de plăți și cele de creditare, calitatea deciziei de creditare și calitatea băncilor de a furniza economiei lichiditățile de care are nevoie fiind factori importanți în funcționarea sistemului de plăți .

Bibliografie

1. Aștefanei, I., Promovarea mijloacelor moderne de decontare în contextual internaționalizării serviciilor bancare, Editura Sedcom Libris, Iași, 2002;

2. Basno, C. ,Dardac N., Operațiuni bancare. Instrumente și tehnici de plată, Editura Didactică și pedagogică, București,1996;

3. Basno, C., Dardac N., Floricel C., Monedă, credit, bănci, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997;

4. Basno, C., Plata cardurilor - între extensie și saturație, revista Tribuna Economică, nr. 3/2000, pag. 34;

5. Basno, Cezar, Dardac, Nicolae - Operațiuni bancare. Instrumente și tehnici de plată, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996;

6. Basno, Cezar, Dardac, Nicolae - Sisteme de plăți, compensări și decontări, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003;

7. Basno, Cezar, Dardac, Nicolae, Floricel, Constantin - Management bancar, Editura Economică, București, 2002;

8. Berea, Octavian, Aurel, Stoica, Emilia, Cornelia - Creditul bancar - coordonate actuale și perspective, Editura Expert, București, 2003;

9. Boariu, Angela - Creditarea bancară a activității de exploatare a întreprinderii , Editura Sedcom Libris, Iași 2003;

10. Cocriș, Vasile - Tehnici și operațiuni bancare, Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași, 2006;

11. Cocriș, Vasile, Chirleșan, Dan - Management bancar, Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași, 2007;

12. Cocriș, Vasile, Turliuc, Vasile, Boariu, Angela, Stoica, Ovidiu, Dornescu, Valeriu, Chirleșan, Dan - Monedă și credit, Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași, 2008;

13. Dariescu, Nadia, Cerasela - Drept Bancar și Valutar, Editura Venus, Iași, 2005;

14. Diaconescu, M., Bănci și operațiuni bancare, Editura Economică, București, 1999;

15. Diaconescu, M., Bănci, sisteme de plăți, riscuri, Editura Economică, București, 1999;

16. Diaconescu, Mariana - Bănci, sisteme de plăți, riscuri, Editura Economică, București, 1999;

17. Dobre, Elena - Elemente de monedă, credit, bănci, Editura Ex Ponto, Constanța, 2003;

18. Donalh, L., Operațiuni, instrumente și riscuri în sistemele de plăți, Ed. Mirton, Timițoara, 1999;

19. Filip, Bogdan, Florin - Tehnologii financiar bancare, Editura Junimea, Iași, 2003;

20. Gruia, F., Noile instrumente de plată specifice economiei de piață, Editura Danubius, Brăila, 1995;

21. Ionescu, Lucian - Băncile și operațiunile bancare, Editura Economică, București, 1996;

22. Jaba, E., Statistică , Iași, Editura Sedcom Libris, 1999;

23. Kirițescu, C., Sistemul bănesc al leului și precursorii lui, vol. III, Editura Enciclopedică ;

24. Krause, Ralf, -Direct Banking, Deutscher Sparkassen Verlag, Stuttgart, 1998

25. Manolescu, Gh., Moneda și ipostazele ei, Editura Economică, București, 1997;

26. Manolescu, Gheorghe, Sîrbea, Diaconescu, Adriana - Management bancar, Editura Fundației României de Mâine, București, 2001;

27. Mihai, Ilie - Tehnica și managementul operațiunilor bancare, Editura Expert, București, 2003;

28. Negruș, M., Operațiuni de plăți și compensări, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2001;

29. Paraschiv, Dorel, Mihai - Tehnica plăților internaționale, Editura Economică, București, 2003;

30. Ralf Schuster, Johannes Farber, Markus Eberl - Digital cash Zahlunssysteme im Internet, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 1997,

31. Simon, Claude - Băncile, Editura Humanitas, București, 1993;

32. Sisteme de plăți în România, BNR., București, 1 august 1997;

33. Stoica, Victor, Deaconu, Petre - Bani și credit. Banii. Teoriile monetare. Administrarea banilor și politica monetară , Editura Economică, București, 2003;

34. Tudorache, Dumitru, Puianu, Constantin, Moraru, Dan, Caracota, Constantin, Răzvan - Monedă, bănci, credit, Editura Sylvi, București, 2001;

35. Turcu, Ion - Operațiuni și contracte bancare - Tratat de brept bancar, Ediția a V-a actualizată și completată, volumul II, Editura Lumina Lex, București, 2004;

36. Turliuc, V., Cocriș, V., Monedă și credit, Editura Ankarom, Iași, 1997;

37. Vasilache, Dan - Plați electronice - o introducere, Editura Rosetti Educational, 2004

38. Văcaru, Victor, Catalogul de tehnologii informaționale și bancare, Piața Financiară, 1998,

39. Voinea, M., Gheorghe - Mecanisme și tehnici valutare și financiare internaționale, Editura Sedcom Libris, Iași, 2004;

Implementarea cardului bancar - un proces de durată, revista Tribuna Economică, nr.12/2000, pag. 30;

Cecul- instrument de plată în turism, revista Tribuna Economică, nr. 9/2000, pag.24;

Sistemul bancar și criza economiei reale, revista Finanțe, Bănci, Asigurări, nr.1/ianuarie 2000, pag.43-45;

Regulamentul nr. 8 / 1994 privind ordinal de plată, BNR, 1994;

Norme tehnice nr. 9/ 1994 privind cecul, BNR, 1994;

Norme tehnice nr. 10 / 1994 privind cambia și biletul la ordin, BNR, 1994;

www.no-cash.ro

www.bcr.ro

Preview document

Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 1
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 2
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 3
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 4
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 5
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 6
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 7
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 8
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 9
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 10
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 11
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 12
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 13
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 14
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 15
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 16
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 17
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 18
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 19
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 20
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 21
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 22
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 23
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 24
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 25
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 26
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 27
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 28
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 29
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 30
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 31
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 32
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 33
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 34
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 35
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 36
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 37
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 38
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 39
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 40
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 41
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 42
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 43
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 44
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 45
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 46
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 47
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 48
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 49
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 50
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 51
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 52
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 53
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 54
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 55
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 56
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 57
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 58
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 59
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 60
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 61
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 62
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 63
Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Modalitati, forme si instrumente de plata utilizate in practica bancara.docx

Alții au mai descărcat și

Modalități și instrumente de plată moderne utilizate în practica bancară românească

INTRODUCERE Banca este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani, dacă este recunoscută oficial ca bancă....

Gestiunea Instrumentelor și Modalităților de Plată în Sistemul Bancar Românesc

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ 1.1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE DE PLATĂ Conceptul de instrument de...

Creditul Documentar

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura sistemului bancar românesc Aparitia institutiilor de tip bancar a fost precedata de comertul...

Instrumente de plată

CAP. 1 TRANSFERUL DE CREDIT Dezvoltarea economica si aparitia bancilor a condus la extinderea masei monetare si la introducerea unui nou sistem...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Lucrare de practică - Monografie BRD

I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odata cu înfiintarea prin lege a Societatii Nationale pentru Credit Industrial ca institutie...

Sistemul de Plăți Interbancare

INTRODUCERE Schimbările profunde care au apărut în structura şi activitatea sistemelor de plăţi şi decontări au reflectat îndeaproape...

Practică în Bănci pe Exemplu Sucursalei BRD-GSG Neamt

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 1.1. Documente şi programe informatice utilizate Calitatea activităţii bancare este direct influenţată de...

Monografie BRD

Scurt istoric al Băncii Române pentru Dezvoltare- Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este a doua Bancă din România după totalul...

Caiet de practică - Banca Comercială Română (BCR)

2. Forme si tehnici specifice relatiilor financiare ale bancii cu autoritatile publice (impozitul pe venitul persoanelor fizice, contributiile la...

Practică Raiffeisen

Capitolul I. Sistemul informaţional bancar 1.1. Observarea particularităţilor sistemului informaţional bancar în cadrul Agenţiei Raiffeisen Bank...

Proiect Brd Monografie

CAP I. PREZENTAREA COMPANIEI BRD 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în anul 1923, odată cu înfiinţarea prin lege a Societăţii Naţionale pentru...

Practică în bănci - Banca Română pentru Dezvoltare Vaslui

Cap. I - Sistemul informational bancar Sistemul informational cuprinde întreaga retea de echipamente electronice si subansamble existenta într-o...

Ai nevoie de altceva?