Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 14360
Mărime: 4.11MB (arhivat)
Publicat de: Anca B.
Puncte necesare: 10

Extras din licență

Introducere

Turismul reprezintă cel mai dinamic sector al economiei, devenind, în prezent, o activitate la fel de importantă ca și cele din sectoarele-cheie ale economiei naționale și chiar mondiale.

Acest fenomen este greu de delimitat deoarece este în continuă dezvoltare și, ca orice activitate umană, cade sub incidența studiului interdisciplinar, antrenând deopotrivă economişti , geografi, psihologi şi sociologi.

Acest fenomen socio-cultural creează beneficii, fiind definit ca arta de a călători pentru propria plăcere (M. Peyromarre Debord).

Importanța turismului la nivel mondial, național și al județului Gorj, cât și specializarea Economia Comerțului Turismului și Serviciilor m-au motivat să abordez lucrarea cu tema Analiza Swot a potențialului turistic montan la nivelul județului gorj. Perspective de promovare și dezvoltare.

Turismul este considerat un fenomen al timpurilor noastre, bazat pe creşterea necesităţii de refacere a sănătăţii şi de schimbare a mediului înconjurător, cultivare a sentimentului pentru frumuseţile naturii ca rezultat al dezvoltării comerţului, industriei şi al perfecţionării mijloacelor de transport” (Guy Freuler).

Pornind de la această ipoteză, lucrarea de licență, cu titlul Analiza SWOT a potențialului turismului montan din România, perspective de promovare și dezvoltare, analizează în detaliu acest fenomen socio-economic.

Primul capitol al lucrării evidențiază aspectele teoretice și metodologice ale turismului. Pornind de la definiția turismului și a turismului durabil, am descris principalele caracteristici ale potențialului natural și antropic și am încheiat capitolul cu prezentarea modalității de organizare și dezvoltare a bazei tehnico-materiale pentru turism.

Turismul este un fenomen extrem de dinamic, care își mărește în permanență sfera de activitate. Din acest motiv, noțiunea trebuie permanent adaptată schimbărilor ce apar în viața economico-socială.

Turismul durabil dezvoltă ideea satisfacerii nevoilor turiștilor actuali și industriei turistice și, în același timp, a protejării mediului și a oportunităților pentru viitor.

Potențialul turistic natural (fond turistic natural, ofertă turistică primară) este format din totalitatea resurselor turistice puse la dispoziție de cadrul natural al unui spațiu.

Peisajul turistic antropic reprezintă totalitatea elementelor realizate de om, cu importante funcții cognitive și recreative.

Al doilea capitol al lucrării cuprinde noțiuni teoretice ale analizei SWOT și analiza SWOT efectuată turismului României.

În turism, analiza SWOT poate fi folosită pentru a fi stabilite obiective corespunzătoare stării de fapt, urmărind eliminarea punctelor slabe și diminuarea impactului amenințărilor mediului extern.

Cel de-al treilea capitol este dedicat prezentării potențialului turistic montan al județului Gorj. După descrierea potențialului turistic natural, social-economic și cultural al județului, am efectuat o analiză SWOT a situațiie existente în domeniul turismului montan în zonă și am încheiat cu un studiu de oportunitate.

Analiza SWOT a turismului, efectuată la nivelul județului Gorj a evidențiat următoarele aspecte:

La nivelul judeţului Gorj există frumuseţi ale peisajului sau specii floristice şi faunistice aflate în regim de ocrotire şi care atrag anual numeroşi turişti. De asemenea, există sate care întrunesc reale condiţii de deveni sate turistice.

Complexitatea potenţialului turistic gorjean, ca şi gradul său de atractivitate, sunt în strânsă corelaţie cu formele de relief.

În concluzie, putem spune că județul Gorj dispune de un potențial turistic deosebit, care încă nu este suficient de cunoscut la nivel național.

Capitolul I. Aspecte teoretice și metodologice

1.1. Turismul – definiţii şi aspecte conceptuale

Cuvântul turism vine de la termenul englezesc to tour ( to tour a country = a face turul unei țări) și este derivat din termenul franțuzesc le tour (plimbare). Termenul franțuzesc provine din grecescul turos și latinescul tornus. La această rădăcină, s-a adăugat terminația franțuzească isme .

Totuși, deși nu avea încă o denumire specifică, turismul a apărut încă din istoria antică, sub diferite forme:

- Călătoriile grecilor vechii Eliade efectuate cu ocazia Jocurilor Olimpice și pelerinajele acestora la locurile de cult Dodona și Delfi;

- Călătoriile de explorare ;

- Pelerinajele de la Mecca, Ierusalim, Roma, Santiago de Compostela;

După anul 1900, activitatea turistică s-a intensificat și s-a diversofocat pe plan mondial, creându-se curenții turistici cu țări exportatoare de turiști (tourist sources) și țări importatoare de turiști (tourist destinations), inițiindu-se sintagma de industrie a turismului, introdusă de Societate Geografică din Viena .

La începutul anilor 1900 s-a conturat și prima definiție a turismului, dată de Ehmeyer Feuler , care arată că turismul, în sensul modern al cuvântului, este un fenomen al timpurilor noastre, bazat pe creșterea necesității de refacere a sănătății și schimbare a mediului înconjurător, pe nașterea și dezvoltarea sentimentului de receptivitate pentru frumusețile naturii.

Bibliografie

1. Barbu Gh. (coord.), Turismul în economia națională, Editura Sport-Turism, București, 1981

2. Catrina I.,Contabilitate managerială, EdituraFocus Petroșani 2009

3. Catrina I., L.Guran, Sistemul metodelor de calculaţie a costurilor, economie matematică şi probleme actuale ale economiei de piaţă, Editura Focus, Petroşani, 2009

4. Catrina (Sprânceană) I., Economia întreprinderii în contextul managementului schimbării, Editura Focus Petroșani 2010

5. Catrina (Sprânceană) I. Catrina Oana Maria și Alexandru Nicolae,Managementul calității în afaceri, EdituraFocus Petroșani 2015

6. Cândea M., Erdeli G., Simio T. , Peptenaru D. , Potențialul turistic al României și amenajarea turistică a spațiului, Editura Universitară, București, 2003

7. Cristureanu C., Economia si politica turismului international, Editura ABEONA, Bucuresti, 1992

8. Dicționarul limbii române moderne, Editura Acad. R. P. R., București, 1959

9. Ehmeyer Feuler, Handbuck der Schwezeischen Volkswitshaft, 1905

10. Fazzei F. , Manual pentru turismul de munte, Editura Cartea Universitară, București, 2004

11. Grigore N., Potențialul natural al turismului, Editura Universității, București, 1975

12. Mazilu, M., (2004a), „Ecoturism şi amenajări turistice, Editura Scrisul Românesc, Craiova.

13. Mazilu, M., (2004b), Ecologie şi protecţia mediului înconjurător, Editura Mirton, Timişoara.

14. Minciu R., Economia Turismului, ediția a III-a, revizuită și adăugită, Ed. Uranus, București,2005

15. Miu F., Teiușanu I. , Geografia turismului, Editura Paralela 45, Pitești, 2008

16. Muntele, I. şi Iaţu, C., (2003), Geografia turismului, Editura Sedcom Libris, Iaşi.

17. Lector univ dr. Nastase C. , Dezvoltare durabilă şi turism durabil, Revista de turism, nr. 3, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, România

18. Neacșu N. , Băltărețu A. , Neacșu M., Economia Turismului, manual de studiu individual

19. Anuarul Statistic al României, 2006

20. Organizația Mondială a Turismului, publicația Turismul în anul 2010

21. Proiect european, Analiza Swot

22.

Surse online:

1. http://www.editurauranus.ro/marketing-online/14/pdf/10.pdf

2. www.ipedia.ro

3. http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Programe%20-%20Strategii/Studiu%20valorificare%20potential%20turistic/Studiu%20turism%20-%20RO.pdf

4. http://www.vreausamacalific.ro/wp-content/uploads/2012/01/Analiza-de-nevoi1.pdf

5. www.profudegeogra.eu

6. imgkid.com

7. dincolodeharti.blogspot.com

8. www.touringromania.com

9. http://www.gorjeanul.ro/turism-2/de-la-schela-pe-drumul-neamtului#.VXu2Yvntmko

10. romanianturism.com

11. www.ghiduri-turistice.info

12. https://ice25ice.wordpress.com/2013/02/01/obiective-turistice-din-judetul-gorj/

13. http://www.vacantesicalatorii.ro/modules/revista/articole/articol.php?artID=2307

14. www.romanianmonasteries.org

15. www.mitropoliaolteniei.ro

16. www.salvamont.gorj.ro

Preview document

Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 1
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 2
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 3
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 4
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 5
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 6
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 7
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 8
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 9
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 10
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 11
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 12
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 13
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 14
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 15
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 16
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 17
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 18
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 19
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 20
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 21
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 22
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 23
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 24
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 25
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 26
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 27
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 28
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 29
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 30
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 31
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 32
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 33
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 34
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 35
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 36
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 37
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 38
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 39
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 40
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 41
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 42
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 43
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 44
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 45
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 46
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 47
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 48
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 49
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 50
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 51
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 52
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 53
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 54
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 55
Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Analiza SWOT a potentialului turistic montan din Romania, perspective de promovare si dezvoltare.docx

Alții au mai descărcat și

Asigurarea calității și securității alimentare în industria berii - Studiu de caz la S.C. ROMAQUA GROUP

Un factor important de competitivitate este reprezentat de calitatea produselor. Calitatea își pune amprenta în succesul pe termen lung al oricarei...

Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională

Capitolul 1 : Introducere în comerţul electronic De-a lungul istoriei omenirii, schimbul de produse şi servicii a cunoscut mai multe forme. Dacă...

Managementul calității în domeniul bancar - studiu de caz la BCR Sucursala județeană Covasna

Introducere Tema lucrării de faţă o constituie «Managementul calităţii in domeniul banca - studiu de caz la B.C.R. Sucursala Judeţeană Covasna »....

Implementarea unui Plan de Afaceri

INTRODUCERE Planul de afaceri este un mijloc pentru intreprinzatori cu ajutorul caruia poate sa obtina niste prognoze bune datorita carora...

Analiza Proiectării Posturilor și Satisfației Angajațiilor la SC Orlando Select SRL

INTRODUCERE Într-o lume în schimbare caracterizată prin criza acută a resurselor, se impune ca necesitate regândirea resursei umane, singura care...

Inovarea și dezvoltarea durabilă

INTRODUCERE Procesul de inovare sau pe scurt, inovarea este o succesiune de activităţi pe care le desfăşoară conducerea unei firme pentru a...

Asigurarea creditelor în comerțul internațional

INTRODUCERE Asigurările au devenit din ce în ce mai importante atât la nivel național cât și la nivel mondial. Asigurările dobândind un rol...

Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL

CAPITOLUL I Locul şi rolul industriei turistice în cadrul economiei naţionale 1.1 Turismul – ramură activă a economiei naţionale româneşti...

Te-ar putea interesa și

Perspectivele Dezvoltării Turismului Montan în Contextul Dezvoltării Durabile

MOTIVAŢIA LUCRĂRII Importanţa zonei montane în cererea de vacanţe, a generat preocupări ale specialiştilor în scopul exploatării pentru turism a...

Strategia de dezvoltare a Comunei Arieșeni

CAPITOL I ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1.1. STRUCTURA TERITORIULUI 1.1.1. Localizare geografică; Din punct de vedere geografic comuna Arieșeni este...

Cercetări cu privire la agroturismul montan

Teza de doctorat intitulată „Cercetări cu privire la managementul agroturistic montan în zona Caraş-Severin” îşi propune să studieze potenţialul...

Analiza economică a regiunii de dezvoltare nord-est

Capitolul I – Descrierea regiunii de dezvoltare Nord- Est 1. Caracteristici demografice Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune a...

Strategii de dezoltare a zonei Horezu

INTRODUCERE În această lucrare vreau să evidențiez oferta turistică actuală a orașului Horezu, care se compune din mai multe elemente și anume un...

Turism

Mediul înconjurător este elementul central al dezvoltării economice, ca de altfel şi al supravieţuirii omului de aceea calitatea sa a devenit o...

Turismul etno-cultural în Județul Maramureș

INTRODUCERE Dacă cineva se va întreba vreodată ce regiune a ţării ne păstrează cultura şi tradiţiile, spiritul şi bucuria întoarcerii la origini,...

Modernizarea pârtiei de schi din stațiunea Durău Județul Neamț

1.ANALIZA NEVOII DE PROIECT 1.1 Analiza la nivel de domeniu si din punct de vedere regional Statiunea Durau este situata in judetul Neamt, la o...

Ai nevoie de altceva?