Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 40005
Mărime: 179.12KB (arhivat)
Publicat de: Darius Bălan
Puncte necesare: 14
UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 6
 2. 1.1. Sfera de aplicare Regulile şi principiile de bază folosite la organizarea contabilităţii instituţiilor publice după 1 ianuarie 2006 6
 3. 1.1.1 Conceptele de bază privind contabilitatea instituţiilor publice 15
 4. 1.1.2 Precizări şi explicaţii suplimentare cu privire la unele concepte de bază privind contabilitatea instituţiilor publice 19
 5. CAPITOLUL II - PREZENTARE GENERALĂ A INSTITUŢIEI PUBLICE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞCOALA NR.10 » DIMITRIE STURDZA » TECUCI 24
 6. 2.1. Elemente de identificare a unităţii şcolare 24
 7. 2.2. Importanţa unităţii şcolare şi programul de dezvoltare instituţională 25
 8. 2.3. Organizare internă a ŞCOLII NR.10 “ DIMITRIE STURDZA TECUCI” 29
 9. 2.4. Funcţionalitate 31
 10. 2.5. Structura de personal 40
 11. 2.6. Relaţii cu exteriorul 41
 12. CAPITOLUL III - FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PESONAL LA
 13. ŞCOALA NR.10 » DIMITRIE STURDZA » TECUCI 43
 14. 3.1. Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru învăţământul preuniversitar de stat 43
 15. 3.2. Cheltuieli cu salariile în bani 47
 16. 3.3. Prevederile legale privind normarea, încadrarea şi salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi de administraţie 48
 17. 3.3.1. STABILIREA SALARIULUI DE ÎNCADRARE 51
 18. 3.3.2. SALARIUL DE BAZĂ 54
 19. 3.3.3. ALTE SPORURURI ADAOSURI ŞI INDEMNIZAŢII 58
 20. 3.3.4. PREMII LUNARE,PREMII ANUALE 61
 21. 3.3.5. PLATA CU ORA 62
 22. 3.3.6. CUMULUL DE FUNCŢII 66
 23. 3.3.7. CONCEDIILE DE ODIHNĂ 67
 24. 3.3.8. CONCEDIILE FĂRĂ PLATĂ 70
 25. 3.3.9. CONCEDIILE MEDICALE 71
 26. 3.4. CONTRIBUŢII ANGAJATOR 85
 27. 3.4.1. Contribuţii de asigurări sociale de stat 85
 28. 3.4.2.Contribuţii de asigurări de şomaj 86
 29. 3.4.3.Contribuţii fond sănătate 87
 30. 3.4.4.Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale 88
 31. 3.4.5.Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 89
 32. 3.5. CONTRIBUŢII ANGAJAŢI 91
 33. 3.6. Surse de finanţare a cheltuielior de personal 93
 34. 3.7.Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate.
 35. Plăţi pentru cheltuieli 94
 36. CAPITOLUL IV - CONTURILE ŞI ÎNREGISTRĂRILE CONTABILE FLOSITE PENTRU CONTABILIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL 97
 37. 4.1. Conturile contabile folosite în contabilitatea unităţilor şcolare cu personalul
 38. salariat. Sistematizare conturi pentru retribuirea personalului 97
 39. 4.2.Înregistrările contabile folosite pentru contabilizarea cheltuielilor de personal în luna martie 2009 la ŞCOALA NR.10 « DIMITRIE STURDZA » TECUCI 106
 40. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 110
 41. BIBLIOGRAFIE 119

Extras din licență

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE

1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la organizarea

contabilităţii instituţiilor pubice după 1 ianuarie 2006.

Prin introducerea noului plan de conturi la instituţiile publice se urmăreşte alinierea acestuia la planul general de conturi aprobat prin OMFP nr.306/2002 privind Reglementările contabile simplificate, armonizate cu standardele internationale de contabilitate.

Contabilitatea , ca activitate specializată în măsurarea , evaluarea , cunoaşterea , gestionarea şi controlul activelor , datoriilor , capitalurilor proprii precum şi al rezultatelor obţinute din activitate,trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică , prelucrarea , publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară,performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţe interne , cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali,creditorii financiari şi comerciali , clienţii,instituţiile publice şi alţi utilizatori ai informaţiei contabile.

Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli,patrimoniul aflat în administrare,precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat,a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale,precum şi a conturilor anuale de excecuţie ale bugetelor locale.

Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la fondurile publice. Ea evaluează obligaţiile contribuabililor, evidenţiază încasările din aceste obligaţii şi determină diferenţele din obligaţiile neonorate, precum şi responsabilitatea ordonatorilor de credite privind efectuarea plăţilor din fondurile publice. Organizarea acesteia este obligatorie pentru toate autorităţile publice, comunităţile teritoriale, instituţiile publice naţionale şi locale.

Insuficienţele acestor definiţii constau în faptul că cea uzuală se referă numai la veniturile de stat şi nu are în vedere un fundament juridic, cea tehnică este prea limitată, iar cea administrativă nu se referă la ordonatorii de credite. În final, autorii la care ne-am referit, propun pentru contabilitatea publică următoarea definiţie care ar exprima, după părerea noastră, cel mai corect funcţiile sale, şi anume: “Regulile contabilităţii publice au ca obiect determinarea obligaţiilor şi responsabilităţilor ordonatorilor de credite publice, ale ordonatorilor de venituri publice şi contabililor publici.” Această definiţie dă regulilor contabilităţii publice un contur juridic, tehnic şi cuprinde în cadrul său obligaţiile şi responsabilităţile, atât ale contabililor publici, cât şi ale ordonatorilor.

Deşi contabilitatea sectorului public se organizează pe baza unor planuri de conturi distincte, cu particularităţi, atât în ceea ce priveşte structura conturilor, cât şi funcţionarea acestora, la baza contabilităţii publice stau reguli şi norme comune cu cele ale contabilităţii generale, şi anume:

- folosirea unor modele de registre contabile şi formulare comune privind activitatea financiară şi contabilă;

- modelele bilanţurilor contabile, ca şi planul de conturi general pentru instituţiile publice, sunt stabilite de acelaşi organ, respectiv de Ministerul Finanţelor Publice; în această privinţă existând o concepţie unitară în materie (plan de conturi, bilanţ şi alte formulare specifice);

- funcţionarea acesteia este obligatoriu a se face după aceleaşi reguli şi metode astfel:

• contabilitatea se conduce în partidă dublă; unele excepţii permise pentru anumite instituţii publice care au dreptul să organizeze contabilităţi în partidă simplă (consiliile locale comunale) nu infirmă regula;

• înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi în mod simultan, în debitul unor conturi şi creditul altora;

• stabilirea totalului sumelor debitoare şi sumelor creditoare, precum şi a soldului final al fiecărui cont;

• întocmirea, cel puţin lunar, a balanţei de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare şi creditoare, şi totalul soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor;

• prezentarea execuţiei finale lunar, trimestrial, anual, a veniturilor încasate şi plăţilor efectuate, precum şi excedentului sau deficitului, comparativ cu contul de profit şi pierderi, în cazul contabilităţii financiare.

Preview document

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 1
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 2
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 3
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 4
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 5
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 6
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 7
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 8
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 9
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 10
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 11
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 12
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 13
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 14
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 15
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 16
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 17
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 18
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 19
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 20
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 21
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 22
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 23
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 24
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 25
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 26
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 27
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 28
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 29
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 30
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 31
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 32
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 33
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 34
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 35
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 36
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 37
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 38
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 39
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 40
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 41
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 42
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 43
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 44
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 45
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 46
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 47
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 48
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 49
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 50
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 51
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 52
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 53
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 54
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 55
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 56
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 57
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 58
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 59
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 60
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 61
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 62
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 63
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 64
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 65
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 66
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 67
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 68
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 69
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 70
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 71
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 72
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 73
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 74
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 75
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 76
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 77
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 78
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 79
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 80
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 81
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 82
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 83
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 84
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 85
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 86
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 87
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 88
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 89
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 90
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 91
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 92
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 93
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 94
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 95
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 96
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 97
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 98
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 99
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 100
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 101
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 102
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 103
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 104
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 105
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 106
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 107
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 108
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 109
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 110
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 111
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 112
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 113
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 114
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 115
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 116
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 117
Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Salariilor La O Institutie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Contabilitatea și Auditul Creanțelor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Monografie contabilă (școala generală) - contabilitate publică

1. Anul precedent institutia a dorit realizarea unui nou mobilier pentru elevi . Cheltuielile efectuate au fost in valoare de 18 mil si constau in...

Contabilitatea instituțiilor publice - studiu de caz primăria Brașov

Capitolul 1. Prezentarea generala a Primariei Brasov 1.1 Primarul si atributiile sale. Primaria Brasov este condusa de catre primar, functie...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Să se prezinte în registrul jurnal minim 70 operaţiuni din contabilitatea unei instituţii publice, presupunând că acestea au avut loc în cursul...

Monografie contabilă Primăria Alexandria

Primaria orasului Alexandria – institutie publica - primeste finantarea de la Ministerul Finantelor in suma de 310.000 RON, din care 200.000 RON...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Organizarea contabilității la Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba

Inspecţia Muncii este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la o Instituție de Învățământ Preuniversitar de Stat

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DE STAT 1.1. Rolul şi locul învăţământului preuniversitar de stat în...

Organizarea contabilității la prefectura Maramureș

1.1.IMPORTANŢA ŞI ROLUL PREFECTURII CA ORGAN DESCENTRALIZAT AL GUVERNULUI. Administraţia publică, în orice societate , fie ea clasică , fie...

Decontările cu terții la o instituție publică

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Monografie învățământ Școala Generală Erbiceni

CAP.1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII GENERALE CU CLASELE I – VIII DIN ERBICENI 1.1. Scurt istoric Şcoala generală cu clasele I – VIII din...

Dicționar explicativ al finanțelor

Abordare inovativa Utilizarea unei metodologii de lucru care implica elemente de noutate, pe plan local, national sau mondial, care permit...

Ai nevoie de altceva?