Contabilitatea Stocurilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 22423
Mărime: 119.72KB (arhivat)
Publicat de: Robert Rădoi
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. CAPITOLUL I 2
 3. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 2
 4. 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C.ONCOS IMPEX S.R.L. 2
 5. 1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. 3
 6. 1.3. PRESTĂRI SERVICII 7
 7. 1.4 PIAŢA – STRATEGII DE MARKETING 7
 8. 1.5. CLIENŢI - FURNIZORI. CONCURENŢĂ 8
 9. 1.6. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SOCIETĂŢII 10
 10. 1.7.1. COMPARTIMENTUL FINANCIAR 12
 11. 1.7.2. COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 13
 12. CAPITOLUL II 15
 13. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR 15
 14. LA S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. 15
 15. 2.1. CADRUL GENERAL AL ORGANIZĂRII ŞI CONDUCERII CONTABILITĂŢII STOCURILOR 15
 16. 2.2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A STOCURILOR 23
 17. 2.3. METODE DE EVIDENŢIERE A STOCURILOR 25
 18. 2.3.1. METODA CANTITATIV- VALORICĂ (pe fişe de cont analitice) 25
 19. 2.3.2. METODA OPERATIV - CONTABILĂ (pe solduri) 26
 20. 2.3.3. METODA GLOBAL - VALORICĂ 26
 21. 2.4. EVALUAREA STOCURILOR 28
 22. 2.4.1. EVALUAREA LA MOMENTUL INTRĂRII ŞI LA MOMENTUL IEŞIRII BUNURILOR DIN STOC 28
 23. 2.4.2. ALTE METODE DE EVALUARE A STOCURILOR 34
 24. 2.4.3. EVALUAREA CU OCAZIA INVENTARULUI 34
 25. 2.5. SISTEMUL DOCUMENTAR PRIVIND STOCURILE 35
 26. CAPITOLUL III 37
 27. CONTABILITATEA FINANCIARĂ ŞI CONTROLUL STOCURILOR 37
 28. 3.1 ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR 37
 29. 3.2.CONTABILITATE FINANCIARĂ A STOCURILOR DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE 42
 30. 3.3 CONTABILITATEA FINANCIARĂ A STOCURILOR DE MATERIALE CONSUMABILE ŞI A CELOR DE NATURĂ OBIECTELOR DE INVENTAR 44
 31. 3.4. CONTABILITATEA FINANCIARĂ A STOCURILOR DE PRODUSE ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 45
 32. 3.5. CONTABILITATEA FINANCIARĂ A STOCURILOR DE ANIMALE ŞI PĂSĂRI 47
 33. 3.6. CONTABILITATEA FINANCIARĂ A STOCURILOR DE MĂRFURI 47
 34. 3.7. CONTABILITATEA FINANCIARĂ A STOCURILOR DE AMBALAJE 50
 35. 3.8. CONTABILITATEA FINANCIARĂ A PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR 52
 36. CAPITOLUL IV 53
 37. CONTROLUL STOCURILOR PRIN INVENTARIERE 53
 38. 4.1. PREGĂTIREA INVENTARULUI 53
 39. 4.2. INVENTARIEREA PROPRIU - ZISĂ 54
 40. 4.3. REGULARIZAREA DIFERENŢELOR DE INVENTAR 55
 41. 4.4. STUDIU DE CAZ. INVENTARIEREA PE O GESTIUNE 56
 42. CAPITOLUL V 58
 43. CONCLUZII ŞI PROPUNERI PRIVIND CONTABILITATEA A STOCURILOR LA 59
 44. S.C. ONCOS IMPEX S.RL 59
 45. ANEXE 61
 46. BIBLIOGRAFIE 70

Extras din licență

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L.

S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu capital social integral privat, care la ora actuală este de 1.031.600 lei. Unitatea s-a înfiinţat în anul 1991 având forma de societate cu răspundere limitată, pe baza Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, funcţionând ca microîntreprindere în baza Ordonanţei Ministerului Finanţelor 1785/2006 directiva IV. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Cluj sub numărul J12/2263/1991 şi are codul unic de înregistrare CUI 216510. Societatea funcţionează conform prezentului statut în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, iar bazele acesteia au fost puse de către cei doi asociaţi: Onacă Vasile şi Pop Cristina. Sediul societăţii este in localitatea Floreşti judeţul Cluj, strada Abatorului numărul 2. Numărul personalului angajat este de 560 de persoane din care personal T.E.S.A, 15 persoane. Media de vârstă este de 32 ani, în perspectivă numărul angajaţilor va creşte, având în vedere creşterea şi diversificarea activităţii societăţii.

Patrimoniul societăţii este constituit din terenul pe care este construit Abatorul de păsări care cuprinde un depozit, o cameră frigorifică care conţine si următoarele utilaje: deplumator, presă pătrată (divizor), moară cu ciocane, aerotermă, transpaletă hidraulică, maşină de clipsat, tumblere cu vacum, platformă cântărire 60 kg, 250 kg, pompă de motorină restul spaţiului fiind ocupat de clădirea administrativă care conţine şi ea următoarele utilaje : punct termic clădire, mobilier birotică, sistem alarmă.

Bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea acesteia. Asociaţii au dreptul să primească cota parte din beneficii, respectiv dividende. Acestea se vor plăti asociaţilor proporţional cu cota de participare. Administratorul poate face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate, al societăţii. El este obligat să ia parte la toate adunările societăţii.

În ceea ce priveşte dizolvarea societăţii aceasta se realizează în situaţiile prevăzute de dispoziţiile articolului 22 şi următoarelor din Legea 31/1990 republicată cu respectarea normelor legislaţiei muncii şi legislaţia privind asigurările sociale.

Lichidarea societăţii se va face în conformitate cu dispoziţiile articolului 246 şi următoarele din Legea 31/1990 republicată cu respectarea normelor legislaţiei muncii şi legislaţia privind asigurările sociale. Subsemnaţi asociaţi convin să introducă în contract şi statutul clauză de continuitate a societăţii în cazul rămânerii unui singur asociat.

Referitor la repartizarea beneficiilor şi pierderilor acestea se realizează în conformitate cu participarea fiecărui asociat astfel:

- D-nul Vasile Onacă – 95%

- D-na Cristina Pop – 5%

Societatea va putea înfiinţa filiale, reprezentanţe, agenţii, sucursale sau alte sedii secundare, interne şi străine cu respectarea normelor legale în vigoare.

Iniţial afacerea a fost gândită ca un complex comercial intr-unul din cartierele oraşului Cluj-Napoca, conceput în aşa fel încât să ofere o gamă diversificată de servicii unui număr cât mai mare de consumatori – magazin alimentar, restaurant, coafor, frizerie.

Treptat, studiind tendinţa pieţei, firma s-a orientat mai mult spre comerţul cu carne de pasăre şi ouă începând să valorifice in sistem en-gros aceste produse.

În luna martie a anului 2000 S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. a achiziţionat abatorul de păsări din localitatea Floreşti unde s-a mutat întreaga afacere începând şi activitatea de abatorizare păsări. Abatorul de păsări are o capacitate de tăiere de 35.000 capete/zi, iar depozitele care se află în incinta abatorului au o capacitate de depozitare de 800-1.000 tone la 18° respectiv 350-400 tone la 2°C - 6°C. Începând cu acest moment, afacerea s-a extins şi mai mult promovând puiul de Oncos pe piaţa de desfacere a comerţului cu carne de pasăre din zona Transilvaniei la care s-a adăugat în scurt timp şi alţi clienţi din alte zone.

Din anul 2001 S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. a început şi activitatea de creştere păsări în sistem propriu achiziţionând hale de creştere pui din Gilău, Floreşti şi Zalău, intenţia fiind aceea de a închide circuitul creştere-comercializare.

Preview document

Contabilitatea Stocurilor - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 34
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 35
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 36
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 37
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 38
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 39
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 40
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 41
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 42
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 43
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 44
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 45
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 46
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 47
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 48
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 49
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 50
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 51
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 52
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 53
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 54
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 55
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 56
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 57
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 58
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 59
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 60
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 61
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 62
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 63
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 64
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 65
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 66
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 67
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 68
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 69
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 70
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 71
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 72
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 73
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 74
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 75
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 76
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 77
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 78
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 79
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 80
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 81
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 82
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 83
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 84
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 85
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 86
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 87
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 88
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 89
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 90
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 91
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Stocurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Contabilitatea Stocurilor

Argument Cum in economia de piata guverneaza profitul, atunci este clar ca si aici se urmareste un profit, unul concret si suficient de mare care...

Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL

CAPITOLUL I. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR 1.1. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE Regulamentul...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Circulația mărfurilor în alimentația publică

INTRODUCERE Principala politică de contabilitate reprezintă procedee privind opţiuni determinate de anumite interese, cu respectarea unor anumite...

Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL

Introducere Reglementările contabile care formează sistemul contabil al agenţilor economici sunt alcătuite din: a.Legea Contabilităţii nr.82/1991...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL 1 SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE 1.1. Definiţia activelor ACTIVELE reprezintă resurse (bunuri)...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL

CAPITOLUL I. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR 1.1. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE Regulamentul...

Ai nevoie de altceva?