Urmele de sânge

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 18893
Mărime: 226.98KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela D.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

Introducere

De-a lungul secolelor, dar îndeosebi, de la sfârșitul secolului al XIX - lea și până în prezent perfecționarea luptei împotriva fenomenului infracțional a reprezentat o vie necesitate atât pentru societate cât și pentru juriști și celelalte categorii de persoane angrenate în lupta împotriva criminalității. Evoluția și progresele din ce în ce mai accentuate și mai evidente din majoritatea ariilor sau domeniilor umane i-au determinat pe aceștia din urmă, încrezători în aportul real al științei la aflarea adevarului, să recurgă la mijloace cât mai eficiente în scopul aflării adevărului. Astfel criminalistica a jucat un rol vital în stabilirea fenomenului infracțional, nu în ultimul rând contribuind în mare măsură la realizarea scopului procesului penal, acela că orice persoană vinovată de comiterea unei infracțiuni să fie trasă la raspundere și nici o persoană nevinovată să nu fie pedepsită.

În evoluția Criminalisticii în țara noastră trebuie subliniat faptul că încă de la apariția acestei științe, la sfârșitul secolului al XIX-lea, au existat preocupări efective ale unor oameni de știință în sensul elaborării și introducerii de elemente de criminalistică în procesul judiciar, remarcabile prin originalitatea lor.

Elaborarea primului tratat românesc de Medicină legală, în anul 1904, de către prof.dr. Nicolae Minovici, a servit și promovării unor elemente de criminalistică, întrucât lucrarea se referă la procesul de identificare pe baza urmelor de sânge.

În primii ani postbelici, paralel cu asigurarea unei dotări corespunzătoare a organelor de cercetare și urmărire penală, se înființează institute și laboratoare de specialitate în preocupările cărora au intrat nu numai problemele practice, dar și cercetarea științifică criminalistică.

Căutarea surselor de informație relevantă în plan criminalistic este considerată, pe drept, începutul strângerii probelor.

Criminalistica are un rol deosebit în asigurarea bunei pregătiri profesionale a tuturor acelora care urmează să își desfășoare activitatea în domeniul juridic, deoarece ea pornește de la datele pe care le furnizează diferite științe și de la expertiza generalizată a organelor de urmărire penală, stabilind metodele și mijloacele cele mai perfecționate pentru prevenirea infracțiunilor, identificarea făptuitorilor și aflarea adevărului.

Prezenta lucrare, intitulată ,,Studiu de caz raportat la importanța urmelor biologice de sânge în cadrul cercetării la fața locului” cuprinde cinci capitole și anume:

În primul capitol, demunit Prezentarea generală a urmelor de sânge, este definită și prezentată urma, sângele și elementele care îl alcătuiesc, cât și rolul și importanța acestuia în vederea soluționării cazului.

În al doilea capitol, intitulat Cercetarea la fața locului a urmelor de sânge, este definită și prezentată activitatea de cercetare la fața locului, actele pregătitoare, fazele cercetării la fața locului, dar și etapele care constau în Căutarea, Descoperirea, Fixarea și Ridicarea urmelor de sânge.

În al treilea capitol, demunit Interpretarea la fața locului a urmelor de sânge, sunt prezentate starea de agregare a sângelui, densitatea acestuia, forma urmelor de sânge împreună cu mecanismele de formare și importanța unei bune interpretări a acestor urme pentru aflarea cât mai multor informații.

În al patrulea capitol, denumit Expertiza biocriminalistică a urmelor de sânge, sunt prezentate aspecte generale ale expertizei, necesitatea cooperării medicului legist cu experții criminaliști. Sunt prezentate pe rând regulile tactice de dispunere a expertizei, raportul de expertiză și tipurile de conluzii.

În al cincilea capitol, care este și ultimul, demunit Studiu de caz, sunt prezentate starea de fapt și starea de drept a unei spețe în care vinovăția inculpatului a fost dovedită datorită urmelor de sânge prezente la fața locului.

În partea de final a lucrării sunt prezentate concluziile cu privire la importanța urmelor de sânge găsite la locul faptei, acestea fiind un element cu valoare deosebită în activitatea de aflare a adevărului.

Prin explicațiile date voi încerca să arăt că valoarea unui profil genetic și informațiile aduse de către acesta este o continuare a calității muncii personalului care efectuează cercetarea la fața locului și a celui care instrumentează cazul. Toate acestea au ca motivație faptul că scena infracțiunii oferă de cele mai multe ori informații prețioase despre evenimentele petrecute acolo. Aceste informații pot fi valorificate dacă sunt făcute corelații între urmele identificate, valoarea lor probatorie și metoda de investigare a acestora.

Bibliografie

Bibliografie

1. Site - https://ro.wikipedia.org/wiki/Sânge, 23.04.2018, 12:30

2. Expertiza judiciară. Îndrumar pentru avocați, ABA ROLI Moldova

3. https://www.advocate.ro/definitie_juridica_Cercetarea_la_fata_locului_, 03.04.2018, 10:20

4. N.A. - a se vedea, ca exemplu, V. Bercheșan, C. Pletea , I.E. Sandu op. cit. pag 41

5. E. Stancu op. cit. pag. 25

6. I. Grigorescu, în colectiv, Dictionar de criminalistica, Editura stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1984, pag. 179

7. Vladimir Belis, s.a., Tratat de medicina legala, vol. II, Bucuresti, Editura Medicala, 1995, pag. 640

8. J. Thorwald, Sto let kriminalistiki, Izd. Progress, Moskova, 1974, pag. 237-250

9. C-tin Draghici, Mircea Lupu, op cit., pag. 189

10.Site-http://www.criminalistic.ro/evolutii-tehnice-folosite-in-investigarea-criminalistica/

11. L. Coman, Aspecte privind cercetarea la fata locului in infractiunile de omor, I.G.M., Bucuresti, 1975, pag. 61-62

12. I. Anghelescu, A. Barciuc, Filmul judiciar, I.G.M., Bucuresti, 1974, pag. 72-73; L. Coman, op.cit. pag. 59-60

14. Emilian Stancu, supra. cit, p.84

15. J. Thorwald, op. Cit., pag. 242-244

16. L. Coman, Gh. Dinita, Cercetarea la fata locului a accidentelor de circulatie, I.G.M., Bucuresti, 1970, pag. 43

17. C. Suciu, Criminalistica, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972, pag. 314

18. I. Mircea, Criminalistica, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1978, pag. 93

19. Viorel Panaitescu, Metode de investigare in medicina legala, Ed. Litera, Bucuresti, 1984, p.181

20. Pășescu Gh., “Crime scene: blood trace investigation”, in Revista de Medicina Legala, Anul II, vol. 3, nr. 3, septembrie, 1994, pg. 266-271

21. Gh.Pasescu, op.cît., p.192

22. Gh.Pasescu, op.cît., p.193

23. Gh.Pasescu, op.cît.,p.194

24. Ibidem

25. Pășescu Ghe. Interpretarea urmelor la locul faptei, București 2005

26. Mac Donell, H. L., “Interpretation of bloodstain, Physical considerations”, în “Legal Medicine Annual”, Cyril Wecht Ed., U.S.A., 1971, pag. 91-96

27. Pășescu Ghe. Interpretarea urmelor la locul faptei, București 2005, Anexe

28. Gh.Pasescu, op.cît., p.199

29. W.G.Ekert și M.S.J. Stuart ,op. cit., p. 43

...

Preview document

Urmele de sânge - Pagina 1
Urmele de sânge - Pagina 2
Urmele de sânge - Pagina 3
Urmele de sânge - Pagina 4
Urmele de sânge - Pagina 5
Urmele de sânge - Pagina 6
Urmele de sânge - Pagina 7
Urmele de sânge - Pagina 8
Urmele de sânge - Pagina 9
Urmele de sânge - Pagina 10
Urmele de sânge - Pagina 11
Urmele de sânge - Pagina 12
Urmele de sânge - Pagina 13
Urmele de sânge - Pagina 14
Urmele de sânge - Pagina 15
Urmele de sânge - Pagina 16
Urmele de sânge - Pagina 17
Urmele de sânge - Pagina 18
Urmele de sânge - Pagina 19
Urmele de sânge - Pagina 20
Urmele de sânge - Pagina 21
Urmele de sânge - Pagina 22
Urmele de sânge - Pagina 23
Urmele de sânge - Pagina 24
Urmele de sânge - Pagina 25
Urmele de sânge - Pagina 26
Urmele de sânge - Pagina 27
Urmele de sânge - Pagina 28
Urmele de sânge - Pagina 29
Urmele de sânge - Pagina 30
Urmele de sânge - Pagina 31
Urmele de sânge - Pagina 32
Urmele de sânge - Pagina 33
Urmele de sânge - Pagina 34
Urmele de sânge - Pagina 35
Urmele de sânge - Pagina 36
Urmele de sânge - Pagina 37
Urmele de sânge - Pagina 38
Urmele de sânge - Pagina 39
Urmele de sânge - Pagina 40
Urmele de sânge - Pagina 41
Urmele de sânge - Pagina 42
Urmele de sânge - Pagina 43
Urmele de sânge - Pagina 44
Urmele de sânge - Pagina 45
Urmele de sânge - Pagina 46
Urmele de sânge - Pagina 47
Urmele de sânge - Pagina 48
Urmele de sânge - Pagina 49
Urmele de sânge - Pagina 50
Urmele de sânge - Pagina 51
Urmele de sânge - Pagina 52
Urmele de sânge - Pagina 53
Urmele de sânge - Pagina 54
Urmele de sânge - Pagina 55
Urmele de sânge - Pagina 56
Urmele de sânge - Pagina 57
Urmele de sânge - Pagina 58
Urmele de sânge - Pagina 59
Urmele de sânge - Pagina 60
Urmele de sânge - Pagina 61
Urmele de sânge - Pagina 62
Urmele de sânge - Pagina 63
Urmele de sânge - Pagina 64
Urmele de sânge - Pagina 65
Urmele de sânge - Pagina 66
Urmele de sânge - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Urmele de sange.docx

Alții au mai descărcat și

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Orientarea biologică în teoria cauzalității în criminologie

specializat in psihiatrie; a functionat ca profesor universitar de medicina legala la Universitatea din Torino. Este teoreticianul cel mai...

Psihologie criminalistică

Personalitatea este la nivelul omului integral, un nivel bio-psiho-socio cultural, ce se constituie fundamental in conditiile existentei si...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Bullying-ul școlar ca fenomen deviant criminogen

REZUMAT: Studiul este axat pe prezentarea și analiza bullying-ului școlar ca fenomen deviant criminogen. Autorii argumentează că bullying-ul...

Te-ar putea interesa și

Investigarea Criminalistică a Infracțiunii de Tâlhărie

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Conceptul de patrimoniu şi necesitatea protecţiei penale a patrimoniului 1.1.1. Conceptul de patrimoniu...

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Criminalistică - noțiune și sistem

CAPITOLUL I. CRIMINALISTICA- NOTIUNE SI SISTEM 1. Notiunea si importanta criminalisticii Impunerea unui caracter modern activitatii juridice a...

Urmele de Sânge

1. Noţiuni introductive Interactiunea om-mediu înconjurător dă nastere la cele mai diferite urme, care la nevoie pot fi utile la stabilirea...

Expertiză ADN

1. Notiuni introductive privind expertiza ADN Exista o serie de metode si procedee folosite de catre organele de urmarire penala cu scopul de a...

Omorul deosebit de grav (omorul calificat - prin cruzimi)

Cercetarea la fata locului Activitati executate de politistii ajunsi primii la fata locului, in cazul savarsirii unei infractiuni. Cerințe mari...

Criminalistică

Metodologia identificarii criminalistice Metoda principala la care se recurge in identificarea criminalistica a unei personae, obiect sau fenomen,...

Ai nevoie de altceva?