Traficul și Consumul Ilicit de Droguri

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 22128
Mărime: 74.58KB (arhivat)
Publicat de: Adina Vlad
Puncte necesare: 11

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare este determinată de faptul că, în ultimii ani, flagelul drogurilor reprezintă fenomenul cel mai complex, profund şi tragic al lumii contemporane, în condiţiile în care, anual, miliarde de dolari şi sute de mii de oameni sunt angrenaţi în acest mariaj al morţii numit „Traficul şi consumul ilicit de droguri”. În perspectiva anilor viitori, amploarea acestui fenomen este deosebit de îngrijorătoare şi datorită faptului că nu există o statistică clară şi precisă a producţiei, traficului, consumului şi numărului celor decedaţi din cauza drogurilor.

Criminalitatea creată de droguri, prin consecinţele sale de ordin social, economic, medical, cultural şi politic cauzează prejudicii considerabile nu numai intereselor de stat, dar şi celor ale societăţii, ale multor persoane particulare, atentează la viaţa şi sănătatea cetăţenilor, influenţează în mod demoralizator asupra conştiinţei şi comportamentului oamenilor.Îngrijorarea specialiştilor în materie (medici, psihologi, sociologi, profesori, ziarişti, funcţionari din diferite organisme statale, specialişti cooptaţi în organizaţii neguvernamentale) este alimentată, în primul rând, de mondializarea crescândă a acestei problematici şi de ştergerea, tot mai rapidă, a distincţiei, existente într-o recentă anterioritate, între ţările producătoare, consumatoare şi de tranzit.

Un exemplu elocvent, din acest punct de vedere, îl constituie escaladarea problematicii în România începând cu anul 1990, când traficul ilicit şi abuzul de droguri au surclasat toate pronosticurile specialiştilor, astfel că dintr-o ţară de „tranzit” a devenit una „consumatoare de droguri”.Alarma socială născută din proliferarea, fără precedent, a drogurilor conduce la ideea, deloc mulţumitoare, că strategiile de luptă adoptate împotriva acestui fenomen, în general vorbind, de către comunitatea mondială şi de Guvernul României, în special, s-au dovedit a fi ineficiente.

În prezent, traficul ilicit de droguri este o activitate criminală foarte lucrativă, cu caracter supranaţional, care acţionează în conformitate cu legile economiei de piaţă, având drept scop imediat alimentarea centrelor de consum şi, ca finalitate, obţinerea unor enorme beneficii, ceea ce presupune, în mod justificat, interesul statului de a-şi orienta, în mod cât mai eficient, propria politică în lupta antidrog, pentru apărarea sănătăţii propriilor cetăţeni şi salvarea valorilor socio-morale. Însă, fiecare stat (ba chiar colectivităţile sociale din interiorul unei ţări) are anumite „particularităţi”, create de aşezarea geografică, de tradiţii, religie, cultură şi nu în ultimul rând, de diversitatea şi disponibilitatea drogurilor, la un anumit moment dat. Aceste specificităţi trebuie corelate cu calitatea măsurilor preventive şi punitive luate de organele statale cu asemenea atribuţiuni. Iată de ce la orientarea politicii noastre, trebuie să se ia în consideraţie „profilul” traficului ilicit de droguri existent pe teritoriul României în raport cu numeroşi alţi factori sau acest lucru presupune, în primul rând, o atentă şi complexă analiză şi concretizare a celor trei vectori care constituie structura fenomenului aflat în discuţie şi anume: drogul – individul – societatea.

Actualitatea prezentei teme de cercetare este în mare măsură determinată şi de o contradicţie a dezvoltării obiective atât a României, cât şi a Moldovei, care constă în faptul că deseori conducătorii şi membrii structurilor criminale în domeniu sunt persoane cunoscute, despre ele nformând şi mass-media, însă lipsa unui număr suficient de probe, mai ales în cazul traficanţilor, dealerilor, nu permite tragerea lor la răspundere penală.

Acestea sunt o parte din motivele care ne-au condus să consacrăm în principal, această lucrare, studiului aspectelor penale, metodice, organizaţionale şi strategice destinate combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri.

Scopul şi sarcinile lucrării. Scopul lucrării constă în: analiza profundă atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic a reglementărilor penale privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, evidenţierea tendinţelor comune şi a specificului diferitelor ţări în acest domeniu; a carenţelor din legislaţii şi a problemelor ce au apărut în practica judiciară a României şi Republicii Moldova, cu propunerea soluţiilor pentru optimizarea relaţiilor de colaborare între state pentru contracararea acestui fenomen şi îmbunătăţirea legislaţiilor acestora.

Pentru realizarea scopului indicat, s-au propus următoarele obiective:

- elucidarea noţiunilor cheie din domeniul cercetat, respectiv: „trafic ilicit, consum ilicit de droguri, drog, substanţă narcotică, substanţă psihotropă, precursori, toleranţă, toxicomanie, dependenţă, utilizare nocivă şi sevraj” venind cu opinii proprii în definirea acestora;

- analiza detaliată şi argumentată a multiplelor tipuri şi forme de droguri licite şi droguri ilicite şi a fenomenului de consum licit şi consum ilicit de droguri, din punct de vedere juridic;

- prezentarea caracteristicilor de bază ale traficului şi consumului ilicit de droguri, cât şi tendinţele manifestate în prezent de acestea pe plan intern şi internaţional;

- fundamentarea necesităţii prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri;

- analiza comparată a tratamentului juridic aplicat stupefiantelor şi substanţelor psihotrope în lumina convenţiilor internaţionale, în legislaţiile unor ţări europene şi a altor state;

- examinarea juridico-penală a infracţiunilor privind drogurile şi contrabanda cu astfel de produse prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova, prin cercetarea trăsăturilor specifice ale semnelor cât şi a elementelor componenţei infracţiunii date;

- caracterizarea Legii nr. 143/ 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în România şi analiza elementelor constitutive ale infracţiunilor privind drogurile şi precursorii;

- formularea unor propuneri de „lege ferenda”, în scopul eficientizării luptei împotriva flagelului drogurilor şi criminalităţii organizate din România.

Inovaţia ştiinţifică a lucrării. Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că ea constituie primă analiză complexă, a tratamentului juridico-penal al infracţiunilor privind drogurile şi contrabanda cu astfel de substanţe sau produse, evidenţiindu-se cauzele ce generează acest flagel, favorizează comiterea lui, indicându-se strategiile de combatere a acestuia.

Preview document

Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 1
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 2
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 3
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 4
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 5
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 6
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 7
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 8
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 9
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 10
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 11
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 12
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 13
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 14
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 15
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 16
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 17
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 18
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 19
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 20
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 21
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 22
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 23
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 24
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 25
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 26
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 27
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 28
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 29
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 30
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 31
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 32
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 33
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 34
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 35
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 36
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 37
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 38
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 39
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 40
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 41
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 42
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 43
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 44
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 45
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 46
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 47
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 48
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 49
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 50
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 51
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 52
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 53
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 54
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 55
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 56
Traficul și Consumul Ilicit de Droguri - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Traficul si Consumul Ilicit de Droguri.doc

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Drogurile

Capitolul I TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA) 1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi...

Traficul și consumul ilicit de droguri

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o...

Delapidarea

CAP. I OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL SECŢIUNEA l NOŢIUNEA DE PATRIMONIU - OBIECT AL OCROTIRII PENALE Încă din cele mai...

Talhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Tâlhăria

Cuvânt introductiv Înscrierea în constelaţia ţărilor democratice a României impune reglementarea prin subsistemul normelor juridice a relaţiilor...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Te-ar putea interesa și

Drogurile

Capitolul I TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA) 1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi...

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Traficul și consumul ilicit de droguri

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o...

Combaterea Traficului Ilicit de Droguri prin Mijloace de Drept Penal după Anul 1990, în România

CAPITOUL I. CONSIDERATII PRIVIND ORIGINEA CONSUMULUI SI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 1. Aspecte de ordin general privind traficul ilicit de...

Prevenirea și Combaterea Consumului și Traficului Ilicit de Droguri

Capitolul I. Consideraţii generale în domeniul dependenţei I.1. Scurt istoric privind apariţia şi folosirea drogurilor Tentaţia de a ajunge la...

Traficul și consumul ilicit de droguri

Argument În ceea ce privește consumul de droguri în societatea românească a devenit o problemă din ce în ce mai acută . În România, în ultimii ani...

Prevenirea și Combaterea Consumului de Droguri

INTRODUCERE Trăim într-o societate care se schimbă din ce în ce mai repede. Nu mai avem timp să ne cunoaştem pe noi înşine pentru că trebuie să...

Fenomenul consumului de droguri

Motivarea alegerii temei Fenomenul consumului de droguri a devenit o problemă din ce în ce mai acută pentru societatea românească. În ultimii ani...

Ai nevoie de altceva?