Climatul urban și spațiile verzi

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 17968
Mărime: 7.72MB (arhivat)
Publicat de: Daniela M.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Suzana Cocioabă
Facultatea de Ecologie
Universitatea Ecologica, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I ROLUL VEGETAȚIEI URBANE ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA CLIMATULUI URBAN 6
 3. 1.1. Prezentarea conceptului de spațiu verde urban 6
 4. I. 2. Îmbunătățirea climatului urban 8
 5. 1.3 Tipologia spațiilor verzi urbane 14
 6. I. 4. Funcțiile spațiilor verzi urbane 19
 7. CAPITOLUL II SPAȚII PLANTATE DIN CURTEA DE ARGES ȘI INFLUENȚA LOR ASUPRA CLIMATULUI URBAN 35
 8. II.1 Considerații generale asupra municipiului 35
 9. II.2 Parcurile din Municipiul Curtea de Argeș 37
 10. II. 3 Scuarurile din Municipiul Curtea de Argeș 39
 11. II.4 Sisteme de spații verzi plantate urbane 41
 12. II.5 Prezentarea peisagistică a speciilor de arbori și arbuști ornamentali din Municipiul Curtea de Argeș 42
 13. II. 6 Analiza cantitativă a spațiilor verzi din municipiul Curtea de Argeș 45
 14. II. 7 Analiza calitativă speciilor vegetale dominante din Curtea de Argeș 49
 15. II..8 Metode și mijloace de evaluare a stării spațiilor verzi urbane din cadrul municipiului Curtea de Argeș 51
 16. CONCLUZII 54
 17. BIBIOGRAFIE 55

Extras din licență

INTRODUCERE

Restrângerea spațiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane și are un impact negativ imediat asupra calității vieții și stării de sănătate a populației. De aceea, în ultima vreme, lumea luptă sub diverse forme pentru crearea de noi spații verzi, în special în zonele urbane cele mai aglomerate. Spre deosebire de alte țări europene, România are o situație net deficitară privind suprafața medie a spațiului verde pe locuitor, dacă avem în vedere că norma OMS este de 50 mp/locuitor, iar standardul Uniunii Europene este de 26 mp/locuitor.

Vegetația urbană, îmbogățită de plantațiile ornamentale, contribuie mult la imaginea unui oraș și la apropierea oamenilor de acesta. În acest caz sunt importante nu numai parcurile și grădinile publice prezente într-un oraș, spații frecventate mai degrabă la sfârșitul săptămânii, ci și scuarurile, spațiile publice mai mici ca suprafață dar frecventate zilnic și la orice oră din zi. Orașul este văzut și comunică vizual pe măsură ce observatorul se mișcă ori ca pieton, ori cu diverse mijloace de transport.

Fără îndoială că noile condiții ecologice, cu manifestările extreme ale climei, puse pe seama încălzirii globale, au influențat din ce în ce mai puternic existența vegetației urbane, emanațiile de bioxid de carbon, bioxid de sulf și oxizi de azot, căldura excesivă, lipsa apei în cantități suficiente, precum și fluctuațiile pânzei freatice au condus chiar la dispariția unor specii tradiționale precum castanul altă dată des întâlnit în perimetrul orașului. Astăzi, pe Bulevardul Basarabilor din Municipiul Curtea de Argeș, teii își pierd frunzișul încă din luna iulie, iar castanii din parcul Nevers în luna august aproape nu-l mai au.

Pentru Municipiul Curtea de Argeș, mai ales în condițiile actuale, problema spațiului verde capătă accente acute iar situația poate fi privită în special în contextul general al funcțiilor pe care acestea le îndeplinesc.

Obiectivul principal al lucrării este de a sublinia importanța vegetației în îmbunătățirea climatului urban din Municipiul Curtea de Argeș, analizând amenajarea sistemului de spații verzi, după anumite principii și tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegetație, apa, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circulație, dotări, instalații, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor funcții de către acestea.

Studiul făcut este o analiză detaliată a vegetației urbane din Curtea de Argeș și a stării actuale a spațiilor verzi din municipiu cu scopul de a sublinia necesitatea măririi suprafețelor vegetației urbane a municipiului prin amenajare de noi zone verzi și reabilitarea celor existente.

CAPITOLUL I

ROLUL VEGETAȚIEI URBANE ÎN

ÎMBUNĂTĂȚIREA CLIMATULUI URBAN

1.1. Prezentarea conceptului de spațiu verde urban

Conceptul de spațiu verde este relativ nou, acesta apărând în literatura de specialitate la începutul anilor 20 ai secolului XX. Înainte de apariția acestui concept, care să definească și să includă în componența sa mai multe elemente ce aveau de cele mai multe ori aceleași funcții și atribuții, spațiile verzi erau limitate doar la grădinile și parcurile din acea vreme. Odată cu apariția conceptului numărul de elemente ce pot fi definite ca părți componente ale acestuia a crescut considerabil, aici fiind incluse elemente ca: cimitirele, terenurile de sport, de joacă și de instrucție militară, pepinierele, urmând ca mai târziu, termenul de spațiu verde să se consolideze și să se îmbogățească și cu alte elemente componente. În timp, pe lângă elementele enumerate mai sus, s-au mai adăugat o serie ca: scuarurile, aliniamentele stradale, pădurea - parc, etc.

Termenul de spațiu verde este înscris în cadrul Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (legea privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi urbane) ca ,,zona verde în cadrul orașelor și municipiilor, definită ca o rețea mozaicată sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al cărei specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee)”.

Spațiul verde poate fi considerat o zonă verde ce constă din teritorii ce au o valoare semnificativă de patrimoniu natural și care necesită protecție și/sau ecosisteme de o biodiversitate unică, amenințate de poluare, ca și coridoare ce leagă „insule” protejate izolate.

Spațiile verzi constituite pe teritoriul orașului habitatul natural cel mai des întâlnit pentru speciile de plante și animale, trebuind totodată subliniat caracterul lor funcțional, din punct de vedere al structurilor urbane. Prezența spațiilor plantate în toate zonele orașului este asociată factorului sanogen și psihogen, dar are și o valoare culturală, cu rol în definirea personalității estetice a așezării urbane.

Obiectivele legate de zonele verzi din orașe au în vedere dezvoltarea spațială și sub aspectul diversității biologice a acestora, concomitent cu refacerea unei sistem de spații verzi, pe de o parte prin realizarea legăturilor dintre acestea, iar pe de alta prin recrearea legăturilor cu zonele naturale existente din teritoriul înconjurător.

Antropocenoza constituie biocenoza principală în orașe, iar în ceea ce privește celelalte specii din teritoriul urban, asupra lor acționează o serie de factori perturbatori, generați de presiunea antropică asupra biotopului, precum și de selectarea speciilor și introducerea altora noi în teritoriul orașului de către om, consecința fiind reducerea drastică a biodiversității, deoarece specia dominantă în teritoriul urban o reprezintă omul.

Bibliografie

Beldie Al., 1977-1979, Flora României, I, II, București;

Bleahu,M.,D., 2004, Arca lui Noe în secolul XXI- Ariile protejate și protecția naturii, Ed. Național, București;

Cândea M., Cimpoieru I., Bran F., 2006, Organizarea, amenajarea și dezvoltarea durabilă a spațiului geografic, Ed. Universitară,București;

Doniță, N., Cocioabă, S.,D.,2007,Fitocenologie Integrată și Vegetația României,Ed.Printech, București;

Florincescu, A., 1999,Arhitectura peisajului,Editura Divga, Cluj-Napoca;

Godeanu, S., Paraschiv, G.,2006, Compendiu de lucrări in Ecologie Aplicată, Ed. Bucura Mond, București;

Muja, S.,1994,Dezvoltarea spațiilor verzi în sprijinul conservării mediului înconjurător în Romania, Ceres, București;

Negruțiu, F., 1980,Spații verzi,Editura Didactică și Pedagogică, București;

Negulescu, E., Săvulescu, Al., 1965 - Dendrologie, Ed. Agro-Silvică, București;

Pedrotti, F., 2004 - Cartografia Geobotanica - Pitagora Editrice, Bologna

Petrides, G., 1988 - A field guide to Eastern trees - Houghton Mifflin Co., New York

Pop I., 1983, Botanică sistematică, Editura Didactică și Pedagogică, București;

Sârbu, C.N.,2005, Habitatul urban în expansiune periurbană, Ed. universitară Ion Mincu, București;

Stănescu V.,1997, Flora forestieră lemnoasă a României. Editura Ceres, București;

Tucă, F., Leonăchescu.,N., Tudor,S., S., Voinescu,2010,Județul Argeș, Mileniul III, Mică Enciclopedie. Editura Sylvi, București;

Zanoschi, V., Sârbu I., Toniuc, Angela, 1996, Flora lemnoasă spontană și cultivată din România, vol I, Ed.Glasul Bucovinei, Iași;

- ** Hotărârea de Guvern nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism și completată prin H.G. nr. 855/2001

- ** Institutul Național de Statistică, 2006 - Anuarul Statistic al României 2006

- ** Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 13/07/2006

- ** Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane

- ** http://earth.google.com

Preview document

Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 1
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 2
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 3
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 4
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 5
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 6
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 7
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 8
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 9
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 10
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 11
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 12
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 13
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 14
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 15
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 16
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 17
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 18
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 19
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 20
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 21
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 22
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 23
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 24
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 25
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 26
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 27
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 28
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 29
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 30
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 31
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 32
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 33
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 34
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 35
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 36
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 37
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 38
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 39
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 40
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 41
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 42
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 43
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 44
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 45
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 46
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 47
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 48
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 49
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 50
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 51
Climatul urban și spațiile verzi - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Climatul urban si spatiile verzi.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Mediu al Municipiului Pitești

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură. Utilizând acest termen se are...

Particularități climatice ale Municipiului Vatra Dornei

Introducere Meteorologia este ştiinţa care studiază proprietăţile fizice ale atmosferei şi legile de formare, de dezvoltare, ale tuturor...

Studiu Geografic Complex

INTRODUCERE Calitatea mediului este o notiune complexa, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natura. Utilizând acest termen se are...

Structuri urbane verzi în municipiul Onești

Obiectivele lucrării şi motivaţia temei Ipoteza lucrării de faţă este identificarea unor potenţiale structuri urbane verzi în municipiul Oneşti....

Evaluarea sustenabilității vegetației de conifere din Parcul Expoziției Iași

PARTEA I CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCERE Din nefericire, majoritatea oraşelor din lume îşi reduc volumul de spaţii verzi din interiorul...

Amenajarea unei zone verzi în Curtea de Argeș

INTRODUCERE Spațiile publice atractive, îmbogățite de plantațiile ornamentale, contribuie mult la imaginea unui oraș și la apropierea oamenilor de...

Arhitectura spațiilor verzi din Municipiul București

Motto: “Un peisaj fara arbori nu poate fi considerat perfect. O tara fara arbori este lipsita de sperante” (MORLING, J.R., 1963) Introducere...

Calitatea spațiilor verzi

Suprafata spatiilor verzi (ha) se refera la suprafata spatiilor verzi amenajate sub forma de parcuri, gradini publice sau scuaruri publice,...

Ai nevoie de altceva?