Auditul de Marketing la Hilton Sibiu

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 22325
Mărime: 247.57KB (arhivat)
Publicat de: Alin Varga
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Opis
 2. Argumentarea temei 4
 3. PARTEA I. Abordare teoretică 6
 4. Capitolul 1. Introducere în auditul de marketing 6
 5. 1.1. Planul de marketing, instrument de cunoaștere și decizie în orientarea de marketing a firmei 6
 6. 1.2. Auditul de marketing – etapă importantă a planificării de marketing 7
 7. 1.3. Direcțiile auditului de marketing 8
 8. 1.4. Forţa de vânzare 16
 9. Capitolul 2. Ariile auditului de marketing 21
 10. 2.1. Mediul extern 21
 11. 2.2. Mediul intern de marketing 28
 12. 2.3. Analiza SWOT 32
 13. PARTEA A II-A. Abordare practică 37
 14. Capitolul 3. Auditul de marketing la Hilton Sibiu 37
 15. 3.1. Prezentare generală Hilton Hotels 37
 16. 3.2. Prezentare generală Hilton Sibiu. 38
 17. 3.3. Mod de funcţionare şi strategii. 40
 18. 3.4. Diagnosticul mediului de marketing la hotelul Hilton Sibiu 42
 19. Concluzii și recomandări 53
 20. Bibliografie 54
 21. Anexe 56

Extras din licență

Lista tabelelor

• Tabelul 1.1. Implicaţiile marketingului şi gradul de tehnicitate a produsului;

• Tabelul 1.2. Strategii de cuplu produs/piaţă ;

• Tabelul 1.3. Modele de acomodare şi procesul de convingere;

• Tabelul 2.1. Indicatorii de evaluare a potenţialului firmei;

• Tabelul 3.1. Evoluția populației în județul Sibiu.

Lista figurilor

• Figura 2.1. Componentele mediului exetrn al întreprinderii;

• Figura 2.2. Componentele micromediului de marketing;

• Figura 2.3. Analiza SWOT.

Lista anexelor

• Anexa 1 – Planul de marketing;

• Anexa 2. Planul de comunicare;

• Anexa 3. Capacitatea şi dotarea sălilor;

• Anexa 4. Organigrama hotelului;

• Anexa 5. Elementele macromediului;

• Anexa 6. Evoluția populației județului Sibiu;

• Anexa 7. Legislația hotelieră;

• Anexa 8. Evoluția cifrei de afaceri;

• Anexa 9. Evoluția gradului de ocupare.

Motto : “... Întreprinderea trebuie să înţeleagă că ea nu produce bunuri şi servicii, ci ea cumpără clientelă procedând în aşa fel încât oamenii să-şi dorească să-i devină clienţi”.

(Theodore Levitt)

Argumentarea temei

Orice activitate de marketing ar trebui să înceapă cu o analiză concretă şi severă a mediului. Acest lucru este necesar deoarece schimbările de mediu pot să afecteze capacitatea unităţii turistice de a „crea şi menţine clienţi profitabili”.

Structurile şi soluţiile organizatorice utilizate în cadrul activităţii de marketing prezintă importanţă nu numai pentru desfăşurarea muncii în acest domeniu complex, cât şi pentru asigurarea finalităţii ei. De aceea, realizarea unei structuri organizatorice optime a activităţii de marketing are o deosebită importanţă pentru practica economică, cu particularităţi de la o ramură, subramură economică la alta, de la o organizaţie la alta. Marketingul reprezintă o componentă a culturii organizaţionale, ce are o contribuţie esenţială la crearea valorii pentru client.

Am considerat oportun a începe această lucrare cu descrierea nu doar a auditului de marketing, ci a întregului proces al planificării de marketing, concretizat prin planul de marketing. Acesta este compus dintr-o succesiune de etape, și anume rezumatul, auditul de marketing, analiza SWOT, ipotezele, obiectivele planului, programul de marketing, bugetul și sistemul de control. Descrierea succintă a planului de marketing mi s-a părut un intro benefic în abordarea auditului de marketing, în special pentru a-l înțelege mai bine.

În esenţă, auditul de marketing este o etapă a procesului planificării de marketing, care constă în specificarea, culegerea, măsurarea, analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor referitoare la mediul extern şi intern al întreprinderii, cu scopul de a identifica punctele forte şi slăbiciunile întreprinderii, oportunităţile şi riscurile specifice mediului extern şi de a fundamenta obiectivele de marketing ale evoluţiei viitoare a organizaţiei. Am considerat necesară enumerarea principalelor funcții ale auditului de marketing, după care am reflectat asupra direcțiilor auditului de marketing. După o succintă descriere a auditului de produs, politicii de preț, a auditului în cadrul comunicării și în cadrul distribuției am considerat forța de vânzare ca fiind complementară celor patru elemente ale activității organizației, așadar am subliniat elementele sale definitorii.

A doua parte a lucrării se concentrează asupra celor două medii determinante pentru întreprindere, mediul extern și mediul intern. Mediul extern, fiind divizat în micromediu și macromediu, l-am luat ca atare și i-am descris fiecare dintre elemente: furnizorii de mărfuri, de servicii, de forță de muncă, clienții, concurenții și organismele publice. În descrierea macromediului am cuprins, de asemenea, fiecare componentă, și anume mediul demografic, economic, tehnologic, cultural, politic, instituţional (legislativ) şi cel natural.

Capitolul secund al lucrării continuă cu prezentarea elementelor mediului intern, adică a resurselor financiare, materiale și umane. Capitolul secund se încheie prin descrierea analizei SWOT, aceasta reprezentând o sinteză a auditului de marketing, înșiruind punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările găsite în urma analizei mediului organizației.

Partea a doua a lucrării cuprinde punerea în practică a conceptelor supuse analizei în capitolele precedente asupra Hilton Sibiu, un hotel de 5 stele. Am început prin a descrie lanțul hotelier din care face parte acest hotel, el funcționând printr-un contract de franciză, urmând apoi descrierea hotelului, a serviciilor oferite de acesta, iar un în final a urmat auditul de marketing al acestei întreprinderi, finalizat printr-o analiză SWOT, urmată de concluziile și recomandările proprii.

Am considerat că Th. Levitt, prin fraza citată, descrie foarte bine mentalitatea Hilton Sibiu, activitatea organizției oglindindu-se în aceste cuvinte, astfel devenind motto-ul acestei lucrări.

PARTEA I. Abordare teoretică

Capitolul 1. Introducere în auditul de marketing

1.1. Planul de marketing, instrument de cunoaștere și decizie în orientarea de marketing a firmei

Planul de marketing reprezintă materializarea procesului de planificare, ce se desfășoară în cadrul organizației. Este instrumentul cu ajutorul căruia sunt direcționate activitatea de marketing și resursele organizației pentru îndeplinirea obiectivelor de marketing. Planul de marketing se elaborează fie pe termen scurt, de un an, pe termen mediu, de 2-3 ani, sau pentru o perioadă lungă, respectiv 4-5 ani. Planul de marketing pe termen scurt este denumit și plan tactic, în timp ce planurile elaborate pe perioade de timp mai îndelungate sunt denumite planuri strategice.

Bibliografie

Y. Allare, Management strategic, Editura Economică, București, 1998

V. Balaure (coord.), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000

V. Balaure (coord.), Marketing – ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Uranus, 2002

V. Balaure, I. Cătoiu, C. Vegheş , Marketing turistic, București, Editura Uranus, 2005

Branză, Auditul în marketing Editura Ecran Magazin,Braşov,1999

M. Bruhn, Marketing, Editura Economică, Bucureşti, 2001

Cătoiu, Cercetări de marketing – tratat, Editura Uranus, Bucureşti, 2009

M. Diaconu, Marketing în turism, Editura Independența economică, Pitești, 2003

M. Diaconu, Management – marketing în turism, Editura Independența economică, Brăila, 1998

C. Florescu, Marketing, Editura Independenţa economică, Piteşti, 1997.

Ghe. Iepuran, Bazele marketingului, suport de curs anul III

Ph. Kotler, M. Amstrong Principiile marketingului, editia a IV-a, Editura Teora, București, 2008

Ph. Kotler, Marketing, Bucureşti, Editura Teora, 1997

N. Lupu, Hotelul + economie şi management ediţia a VI-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2010

V. Manole, M. Stoian, D. Horia, Marketing, Editura ASE, Bucureşti, 2001;

E. Maxim, T. Gherasim, Marketing, Editura Economică, Bucureşti, 2000;

P. Mâlcomete, A. Vorzsac, M. Vorzsac, Strategii de marketing, Editura Junimea, Iaşi, 1976;

Michael, Managementul resurselor umane, Editura Codecs, București, 2006

E. Niculescu (coord.), Marketing modern, Editura Polirom, Iaşi, 2000;

O. Nicolescu, Strategii manageriale de firmă, Editura Economică, Bucureşti, 1996;

G. Niculescu, Marketing turistic, Editura Academică Brâncuși, Târgu Jiu, 2005

V. Olteanu, Marketingul serviciilor: teorie şi practică, Editura Univers, Bucureşti, 2000.

Gh. Petrescu, Marketing promoţional, Editura Univ. „Ghe. Zane” Iaşi, 2001.C. Popescu, Marketing, Editura Economică, Bucureşti, 2002;

Russu, Management strategic, Editura All Beck, Bucureşti, 1999,

F. Stăncioiu, Strategii de marketing în turism, București, Editura Economică, 2000

F. Stăncioiu, Dicționar de terminologie turistică, Editura Economică, București, 1999

Site-uri

www.cjsibiu.ro

www.e-hotel.ro

www1.hilton.com

. www.hotel.athenee.palace.hilton.tourneo.ro

www. insse.ro

www.money.ro

www.oradesibiu.ro

www.Sibiu.hilton.com

www.sibiu360.ro

www.sibiul.ro

www.sutalasutaturism.ro

www.universuljuridic.ro

www.wall-street.ro

Documentație internă Hilton Sibiu

Preview document

Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 1
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 2
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 3
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 4
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 5
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 6
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 7
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 8
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 9
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 10
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 11
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 12
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 13
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 14
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 15
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 16
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 17
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 18
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 19
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 20
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 21
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 22
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 23
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 24
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 25
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 26
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 27
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 28
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 29
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 30
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 31
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 32
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 33
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 34
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 35
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 36
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 37
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 38
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 39
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 40
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 41
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 42
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 43
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 44
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 45
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 46
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 47
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 48
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 49
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 50
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 51
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 52
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 53
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 54
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 55
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 56
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 57
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 58
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 59
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 60
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 61
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 62
Auditul de Marketing la Hilton Sibiu - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Auditul de Marketing la Hilton Sibiu
  • Auditul de Marketing la Hilton Sibiu.doc
  • pag 1 si 2.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul Estival în România 2011

Introducere Turismul este modul prin care o ţara este cunoscută în lume, cu cât mai competenţă este o ţara în domeniul turismului cu atât este mai...

Componențele mediului de marketing modern

INTRODUCERE - De ce mi-am ales acest proiect? Mi-am ales acest proiect deoarece îmi place să analizez componentele mediului de marketing și modul...

Analiza de piață a unui produs

1. Analiza externă 1.1 Conjuctura la nivel macro - Mediu demografic: Oportunităti - Populatia este formată din 48,7% bărbai si 51,3% femei –...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Succesul Hilton

Istoria grupului hotelier Hilton, a carei principala mostenitoare, Paris Hilton, apare regulat pe pagina revistelor mondene, a inceput in 1919 prin...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?