Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 8667
Mărime: 800.62KB (arhivat)
Publicat de: Andreea P.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. PERFORMANȚA ECONOMICO-FINANCIARĂ. ABORDĂRI TEORETICE.
 2. 1.1. Conceptul de performanță economico-financiară.1
 3. 1.2. Indicatori de exprimare ai performanţei economico-financiare.
 4. 1.2.1.Indicatori ce reflectă efectele economice (indicatori ai rezultatelor).
 5. 1.2.2.Indicatori ce reflectă eforturile economice (indicatori ai cheltuielilor).
 6. 1.2.3.Indicatori ai eficienţei producţiei (indicatori ai utilizării potenţialului).
 7. 1.2.4.Indicatori financiari.
 8. CAPITOLUL II. DIAGNOZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE LA SC COMNILIS SRL.
 9. 2.1 Scurta prezentare a societăţii
 10. 2.2.Prezentarea produselor întreprinderii, producția realizată si gradul de utilizare al acesteia.
 11. 2.3.Domeniul comercial
 12. 2.4.Domeniul financiar
 13. 2.5.Analiza SWOT a activitatii economico- financiare
 14. CAPITOLUL III. CREȘTEREA PERFORMANȚEI ECONOMICO-FINANCIARE LA SC COMNILIS SRL.
 15. 3.1. Diagnosticarea potenţialului financiar-patrimonial al societăţii
 16. 3.2. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor
 17. 3.3.Propuneri pentru creșterea performanței economico-financiare
 18. CONCLUZII.
 19. BIBLIOGRAFIE.
 20. ANEXE

Extras din licență

CAPITOLUL I

PERFORMANȚA ECONOMICO-FINANCIARĂ.ABORDĂRI TEORETICE

1.1. Conceptul de performanță economico-financiară

Conceptul de performanţă asociat domeniului întreprinderii are semnificaţia unei „bune reuşite”, sau a unui „succes”, care este rezultatul unui act de gestiune a activităţii întreprinderii. El poate fi definit şi cuantificat cu ajutorul unui ansamblu de criterii sau indicatori de natură calitativă (profit, rentabilitate, rată de creştere, climat social, imagine de marcă etc.) .

Performanța economico-financiară reprezintă caracteristica activităţii economice la nivel micro şi macroeconomic aflată pe orice punct de pe frontiera posibilităţilor de producţie, când este imposibil să se măreasca volumul producţiei unui bun fără a se micşora cantitatea produsă dintr-un alt bun.

Performanța economico-financiară reflectă o stare a activităţii economice determinată de un anumit consum de resurse pentru obţinerea unui anumit bun economic, când o producţie suplimentară dintr-un anumit bun, în condiţiile unor resurse limitate, nu se poate obţine decât dacă se scade producţia, pentru un alt bun economic. Folosirea resurselor economice pentru producerea bunurilor economice este considerată o activitate eficientă dacă producţia se obţine cu cel mai redus cost de producţie, în condiţiile unui cost de oportunitate minim pentru fiecare bun obţinut.

La nivel microeconomic, performanța economică are ca formă principală de apreciere rentabilitatea firmei, iar la nivel macroeconomic, productivitatea muncii naţionale. În condiţiile unor resurse limitate şi a unor nevoi nelimitate, toate modalităţile prin care o firmă îşi poate mări productivitatea factorilor de producţie, scădea costurile sau îşi poate imbunatăţi calitatea bunurilor sunt căi concrete de creştere a eficienţei economice.

Compararea efectelor cu eforturile, pentru determinarea eficienţei economice, reprezintă însă numai o formulă de principiu. Conceptul de performanță economică asociază şi alte elemente de judecată, fără de care eficienţa ar fi definită incomplet, iar uneori chiar eronat:

- structura resurselor consumate şi structura rezultatelor obţinute pot da indicii de o importanţă esenţială în adoptarea deciziilor cu caracter economic.

- timpul acţionează asupra eficienţei ca un factor care pune în valoare o variantă cercetată. Este normal ca un procedeu tehnologic să fie preferat altuia dacă procesul de producţie se petrece intr-un interval mai scurt, ceea ce inseamnă că societatea va beneficia mai devreme de efectele sale utile.

- cea mai semnificativă faţetă a eficienţei economice o constituie calitatea efectelor. O activitate eficienţa se caracterizează prin rezultate dintre cele mai bune, produsele obţinute trebuind să fie de performanţe ridicate, de o deosebită utilitate pentru societate la momentul considerat.

Accepţiunea noţiunii de eficienţa se intâlneşte în practică, precum şi în studiile de specialitate, în două sensuri:

• performante, rezultate dintre cele mai mari

• efecte cât mai mari în raport cu resursele alocate sau consumate.

Performanţele ridicate în producţie echivalează cu eficienţa atunci când sunt obţinute în condiţiile unei utilizări raţionale, într-un regim economic, a utilajelor şi echipamentelor. Astfel, sporirea producţiei este insoţită de costuri reduse şi profituri mari, în creştere. Dacă, dimpotrivă, performanţele ridicate sunt obţinute prin suprasolicitarea utilajelor şi echipamentelor, având consecinţe negative (uzura accelerată şi ivirea unor dereglări în funcţionare) nu avem de-a face cu eficienţa. Câştigul obţinut sub forma sporului de produse este anihilat prin pierderile uzurii accentuate premature. Mai exact costurile urcă vertiginos şi profiturile scad .

Performanţa reprezintă modalitatea superioară de exprimare a competitivităţii unei activitaţi.

Bibliografie

1. Iosif Gh.,”Analiza economico-financiară a firmei”, Tribuna Economică, Bucureşti, 2000

2. Ișfănescu A., Robu V.,”Analiza economico-financiară”, Editura ASE, București, 2002

3. Işfănescu A.,Robu V., Anghel I., ” Evaluarea întreprinderii”, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2001

4. Niculescu Maria, “Diagnosticul global strategic”, Ed. Economică, Bucureşti, 1997

5. Ristea M.,”Contabilitatea financiară a intreprinderii”, Editura Universitară, București, 2005

6. Robu V., Georgescu N., “Analiza economico-financiară”, ASE, 2001

7. Russu C.,Albu Mădălina,“Diagnosticul şi strategia firmei”, Tribuna Economică,Bucureşti,2005

8. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/

9. http:// www.mfinante.ro

10. http://www.pe-harta.ro/prahova/

11. http://www.romaniaeuropa.com/cartionline/gratis/

Preview document

Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 1
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 2
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 3
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 4
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 5
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 6
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 7
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 8
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 9
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 10
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 11
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 12
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 13
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 14
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 15
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 16
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 17
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 18
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 19
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 20
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 21
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 22
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 23
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 24
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 25
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 26
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 27
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 28
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 29
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 30
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 31
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 32
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 33
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 34
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 35
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 36
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 37
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 38
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 39
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 40
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 41
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 42
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 43
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 44
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 45
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 46
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 47
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 48
Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Cresterea performantei economico-financiare la SC Comnilis SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Criza economică în România

MOTIVATIE Unul din subiectele ce vor face inconjurul lumii pentru ceva vreme de azi inainte este reprezentat de criza economica. Criză economică...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Eficiența activității economice la nivelul întreprinderilor agroalimentare

Criza alimentară mondială, criza de resurse alimentare impune pe de o parte descifrarea tuturor implicaţiilor pe care aceasta criza le determina...

Studiu comparativ între economia României și Italiei

Introducere Economia este știința socială ce studiază producția și desfacerea, comerțul și consumul de bunuri și servicii. Economia este știința...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Ai nevoie de altceva?