Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 28469
Mărime: 3.71MB (arhivat)
Publicat de: Angela I.
Puncte necesare: 9

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar- bancar sunt permanent supuse acțiunii unui ansamblu de factori de risc. În țările aflate în tranziție, piețele valutar-financiare și monetare sunt extrem de volatile, creste semnificativ expunerea bancilor la risc , oferind o complexitate mai mare gestionării riscului. Mediul în schimbare în care operează băncile generează noi oportunități de afaceri, dar presupune totodată și riscuri mai complexe și mai diverse, pe care banca trebuie să le gestioneze cît mai adecvat pentru a supraviețui concurenței și pentru a maximiza profitul și poziția pe piață.

Acceptarea riscurilor bancare și controlul lor reprezintă unul din momentele-cheie în activitatea bancară. Succesul în gestiunea bancară este posibil doar în cazul în care riscurile acceptate de bănci sunt rezonabile, pot fi controlate și nu depășesc cadrul mijloacelor financiare și competenței sale. Evaluările eronate ale diferitelor genuri de riscuri și lipsa posibilităților bancilor de a le opune masuri suficient de eficiente implică consecințe nedorite nu doar pentru bănci ci și pentru întreaga economie în ansamblu.

Gestiunea riscurilor în sectorul bancar are o importanță deosebită, fiind argumentată prin rolul pe care îl au băncile în economie, prin faptul că banca, mai mult ca oricine, operează cu banii societății (o dată la formarea capitalului social și a doua oară operînd cu conturile clientelei). În plus, se simte o înviorare a concurenței din partea instituțiilor financiare din străinătate, care, pătrunzând pe piața Republicii Moldova, aduc cu sine politici, tehnologii, produse, servicii și abordări noi ale gestiunii bancare. Pentru a-și menține poziția pe piață, băncile Republicii Moldova vor trebui să perfecționeze abordarea tradițională a gestiunii bancare, practicată anterior, inclusiv în domeniul riscurilor financiar-bancare. Managementul riscurilor financiar-bancare devine, astfel, un test de competență și competitivitate pentru integrarea în sistemul financiar mondial.

Este necesar de remarcat că pentru băncile comerciale din Republica Moldova riscurile deja nu mai constituie o abstracție. Pe parcursul ultimilor 10 ani, sistemul bancar național nu o dată a trecut prin perioade de criză (1991-1993, 1998-1999, 2007-2009) , care evident au demonstrat diferite tipuri de riscuri bancare și mărimea pierderilor cauzate de ignorarea lor. Ca rezultat, din punct de vedere al dirijării riscurilor, piața bancară a devenit cea mai reglată din partea organelor de supraveghere. Banca Națională a Moldovei (urmărind cerințele comitetului de supraveghere de la Basel) deja demult a introdus sistemul forțat de control al riscurilor, care prevede: formarea fondului rezervelor obligatorii pentru depozitele atrase, cerințe față de structura portofoliului de credit, cerințe față de mărimea minimă necesară a capitalului normativ total, limitele la poziția valutară deschisă, etc.

În lucrările economiștilor din Republica Moldova, sunt evidențiate direcțiile principale de dezvoltare a managemantului bancar, însă, multe aspecte referitoare la gestiunea riscurilor, deocamdată, nu sînt abordate. Afară de aceasta, importanța și complexitatea gestiunii riscului financiar, evoluția rapidă a modalităților și tehnicilor de gestiune și, nu în ultimul rînd, apariția permanentă a tipurilor noi de servicii și produse bancare, și, respectiv, a riscurilor implicate de acestea, impun o reactualizare periodică a temei abordate. Integrarea metodelor și tehnicilor bancare moderne în Republica Moldova este impusă și de mediul concurențial creat în ultimii ani, inclusiv prin intrarea pe piață a bancilor străine.

Analiza literaturii economice în problema riscului și managementului riscului bancar demonstrează lipsa, chiar și în prezent, a unei opinii unice referitoare atât la definirea noțiunii de risc, cât și la principiile managementului adecvat al riscului în banca comercială. Actualitatea lucrării rezidă în totalitatea acestor factori.

Scopul tezei constă în realizarea unei abordări complexe a modalităților de identificare a alternativelor strategice de gestionare a riscurilor specifice sistemului financiar-bancar și formularea propunerilor privind perfecționarea gestiunii riscului de rată a dobînzii în băncile din Republica Moldova.

Scopul propus a determinat următoarele obiective ale cercetării:

- analiza evoluției noțiunii de risc, abordări contemporane privind clasificarea riscurilor bancare;

- concretizarea esenței, particularităților, principiilor de identificare și evaluare a riscurilor bancare ;

- cercetarea și dezvoltarea tendințelor actuale în gestiunea riscului de rată a dobînzii;

- formularea propunerilor privind perfecționarea gestiunii riscului de rată a dobînzii;

Obiectul cercetării îl constituie procesul de identificare, evaluare și gestiune a riscului de rată a dobînzii în băncile comerciale.

Subiectul cercetării este materializat în analiza literaturii economice privind riscurile financiar-bancare și gestiunea lor. Domeniul de cercetare al tezei sunt aspectele teoretice, metodologice și practice ale gestiunii riscului de rată a dobînzii în banca comercială ,, Eximbank-Gruppo Veneto Banca’’S.A. Suportul teoretico-științific este materializat în lucrările economiștilor din Republica Moldova și din străinătate privind teoria riscului și metodele de gestiune a riscului de rată a dobînzii în banca comercială.

Bibliografie

I. Acte normative și reglementorii

1. Legea Republicii Moldova cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 1995, nr.56-57/624. [citat 20 ianuarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

2. Legea Republicii Moldova instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 1996, nr.1/2. [citat 20 ianuarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

3. Legea Republicii Moldova cu privire la gaj nr. 449-XV din 30.07.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 2001, nr. 20/863. [citat 22 ianuarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

4. Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea de evaluare nr.989-XV din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 2002, nr.102/773. [citat 22 ianuarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

5. Regulamentul BNM cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează in Republica Moldova nr.153 din 25.12.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 1998, nr.8/24. [citat 26 ianuarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

6. Regulamentul BNM cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale și formarea reducerilor pentru pierderi la active și provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiționale nr.224 din 30.08.2007.În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 2007, nr.149-152/560. [citat 26 ianuarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

7. Regulamentul BNM cu privire la creditele expirate nr.130 din 15.05.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 1998, nr.87-89/174. [citat 05 februarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

8. Regulamentul BNM cu privire la dezvăluirea de către băncile autorizate din RM a informației despre activitatea lor financiară nr.392 din 21.12.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 2000, nr.163-165/446. [citat 05 februarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

9. Regulamentul BNM cu privire la dirijarea riscului ratei dobanzii nr.249 din 22.09.1999. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 1999, nr.109-111/192. [citat 05 februarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

10. Regulamentul BNM cu privire la lichiditatea băncii nr. 24 din 08.08.1997. În: Monitorul Оficial al Republicii Moldova, [online] 1997, nr.064. [citat 09 februarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

11. Regulamentul BNM cu privire la operațiunile pe piață deschisă ale BNM nr.57 din 11.09.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 1997, nr.62/103. [citat 10 februarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

12. Regulamentul BNM cu privire la poziția valutară deschisă a băncii nr.126 din 28.11.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 1999, nr.112-114/198. [citat 10 februarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

13. Regulamentul BNM cu privire la reglementarea valutară pe teritoriul RM din 13.01.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 1998, nr.54-55/161. [citat 10 februarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

14. Regulamentul BNM cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, nr.269 din 26.10.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 2001, nr.130/310. [citat 05 februarie 2014]. Disponibil: <http://bnm.md/md/supervision_regulation>.

...

Preview document

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 1
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 2
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 3
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 4
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 5
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 6
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 7
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 8
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 9
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 10
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 11
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 12
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 13
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 14
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 15
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 16
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 17
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 18
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 19
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 20
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 21
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 22
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 23
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 24
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 25
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 26
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 27
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 28
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 29
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 30
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 31
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 32
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 33
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 34
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 35
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 36
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 37
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 38
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 39
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 40
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 41
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 42
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 43
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 44
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 45
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 46
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 47
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 48
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 49
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 50
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 51
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 52
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 53
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 54
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 55
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 56
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 57
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 58
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 59
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 60
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 61
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 62
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 63
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 64
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 65
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 66
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 67
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 68
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 69
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 70
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 71
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 72
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 73
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 74
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 75
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 76
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 77
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 78
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 79
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 80
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 81
Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea riscului de rata a dobanzii in banci.doc

Alții au mai descărcat și

Rata Dobânzii și Cursul de Schimb

INTRODUCERE – Mecanismul ERM – 2 Banca Naţională trage speranţa că 1 ianuarie 2014 îi va găsi pe români cu euro în buzunar. Optimismul băncii...

Riscul valutar și modalități de gestionare ale acestuia

Riscul valutar se defineste ca probabilitatea de a inregistra pierderi in urma variatiei cursului de schimb. El exista atata timp cat banca...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza financiară a activității bancare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR Structura sistemului bancar...

Managementul performanțelor bancare

INTRODUCERE Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor...

Dobănda Bancară și Implicațiile Sale

Cap 1 Abordări teoretice privind dobănda bancară 1.1Formele dobănzi în cadrul unei economi Dobănda este o categorie complexă cu multe...

Proiect practică bancară Banca Transilvania - monedă și credit

INTRODUCERE 1. Motivaţii şi explicaţii Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Transilvania au tinut de: BT...

Dobânda

În “MANUALUL DE CREDIT SI BANCA” al profesorului Stefan I. Dumitrescu, editat în anul 1941, gasim informatii deosebit de interesante si utile....

Monografie BRD- Banca Română pentru Dezvoltare

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții băncilor internaționale sunt foarte asemănători cu cei ai...

Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II

Introducere Scopul managementului bancar este acela de a urmări obţinerea de profit, adică o performanţă bancară superioară. Instrumentele de...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - pe exemplul băncii comerciale UniCredit

Introducere Relația care se stabilește între client și bancă trebuie stabilită cu profesionalism și în condiții extraordinare în ceea ce privește...

Ai nevoie de altceva?