Rolul socio-politic și economic al monedei euro

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 29950
Mărime: 483.77KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tureac Cornelia
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati
Specializare: Finanțe-Bănci

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul 1. DRUMUL CĂTRE MONEDA UNICĂ 6
 3. 1.1. PRIMII PAȘI AI CONSTRUCȚIEI EUROPENE 7
 4. 1.2. ORIGINILE IDEII DE UNIUNE ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ 10
 5. Capitolul 2. MONEDA UNICĂ ȘI DIMENSIUNILE CONSTRUCȚIEI EUROPENE 21
 6. 2.1. EUROPA ECONOMICĂ 21
 7. 2.1.1. PACTUL DE STABILITATE ȘI CREȘTERE 24
 8. 2.1.2. POLITICA MONETARĂ 26
 9. 2.1.3. MONEDA EURO PE SCENA INTERNAȚIONALĂ 28
 10. 2.1.4. EXTINDEREA ZONEI EURO 36
 11. 2.2. EUROPA POLITICĂ ȘI MONEDA 37
 12. 2.2.1. ACTORII INSTITUȚIONALI AI EUROPEI POLITICE 39
 13. 2.2.2. UNIUNEA ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ MARCATĂ DE POLITIC 39
 14. 2.3. EUROPA SOCIALĂ 42
 15. 2.3.1. COMPONENTA SOCIALĂ A UNIUNII EUROPENE 42
 16. 2.3.2. ASPECTE ALE CONCEPTULUI DE COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 45
 17. 2.3.3. DIMENSIUNEA SOCIALĂ A EURO 50
 18. 2.3.4. MONEDA UNICĂ, CREATOARE DE IDENTITATE EUROPEANĂ 51
 19. Capitolul 3. EURO ȘI ROMÂNIA 56
 20. 3.1. ROMÂNIA, PE DRUMUL CĂTRE EURO 56
 21. 3.2. LEUL - MONEDĂ NAȚIONALĂ 58
 22. 3.3. ROMÂNII ȘI MONEDA EURO - STUDIU DE CAZ 60
 23. 3.3.1. METODOLOGIA CERCETĂRII: OBIECTIVE, IPOTEZE ȘI INSTRUMENTE 61
 24. 3.3.2. SUBIECȚII CERCETAȚI 63
 25. 3.3.3. REZULTATELE CERCETĂRII 66
 26. 3.3.4. Concluzii ale analizei 78
 27. CONCLUZII FINALE. PERSPECTIVE ASUPRA ROLULUI MONEDEI EURO 80
 28. Bibliografie 83

Extras din licență

INTRODUCERE

La 1 ianuarie 1999, unsprezece state membre ale Uniunii Europene au adoptat o monedă comună, euro. Doi ani mai târziu li s-a alăturat Grecia, iar în 2007, Slovenia. Experimentul european de creare a unei Uniuni Economice și Monetare, văzut de mulți cu câțiva ani înainte ca fiind de-a dreptul fantezist, a dus la crearea unei monede care acoperă o arie de peste 300 de milioane de consumatori, cu mai mult de 10% decât cea a SUA. Odată cu crearea monedei euro, statele membre au fost de acord să renunțe la o parte din atributele de suveranitate și astfel controlul asupra politicilor lor monetare a fost cedat unei noi instituții, Banca Centrală Europeană.

Euro, o monedă construită în scopul susținerii unei forme politice fără precedent, ridică în continuare numeroase întrebări, atât în ceea ce privește natura sa economico-finaciară, cât și referitor la identitatea pe care o creează și întreține.

Moneda este considerată, cel mai adesea, o realitate exhaustiv economică. Teoria ultimului deceniu a început însă, timid, să ia în calcul și aspecte mai puțin obișnuite în explicitarea fenomenelor monetare. Faptul că banii „rămân stânjenitor de nesiguri” a dus la necesitatea considerării altor factori cu putere de influențare în afara celor economici. Odată cu succesul euro, articolele academice au început să analizeze detaliat influența politică asupra banilor, uitându-se sau, dimpotrivă, evidențiindu-se aspecte istorice similare. Dimensiunea socială a monedei pare să fie, acum, ultima frontieră. Este, însă, moneda un liant care duce la întărirea sentimentului de apartenență la o colectivitate, vezi națiune?

Trecerea la euro a suscitat nenumărate griji la nivelul populației, neliniști și păreri de rău în rândul grupurilor tradițional legate de simbolurile naționale ale popoarelor de apartenență (mai ales în Germania). Mai mult decât atât, euro este încă un subiect care, în ciuda promisiunilor de bunăstare ce îi sunt atașate oficial, se regăsește în situația de a fi respins de anumiți europeni (Danemarca) și are nevoie de obligativitatea lipsei clauzei de opting out pentru nou-veniții în UE, astfel încât extinderea sa geografică să nu fie, cu nimic, periclitată.

În general, fenomenele monetare sunt departe de a fi pregnante doar la nivel economic și, eventual, politic. Să ne reamintim de violența evenimentelor din 2001, din Argentina sau de mai vechile slăbiciuni ale lirei italiene. La aceste semne de întrebare, teoriile clasice oferă destul de puține răspunsuri, ca urmare a punctelor de vedere limitate pe care le susțin. De fapt, moneda nu este doar un fenomen economic, ci una dintre cheile de boltă ale societății umane, care, de-a lungul istoriei, a evoluat de la un cadru de violență mimetică, la o fundamentare pe baze de încredere instituțională. Dematerializarea monedei, de-a lungul mileniilor, până la forma electronică de astăzi, este doar unul dintre semnele transformărilor prin care au trecut lianturile sociale.

Euro este un instrument economic și o construcție politică, însă destul de puțin discutată în aspectele sale fundamentale, cele care țin de colectivitățile umane. Există multe premise favorabile în ceea ce privește posibila sa evoluție, nu numai din ceea ce reiese din statutul său de monedă internațională. Este interesant că noua monedă a fost foarte bine primită de cetățenii din UEM, iar cei din statele nou-venite sunt deja familiarizați cu ea. O asemenea încredere colectivă, într-un simbol non-național, nu s-a mai întâlnit în istorie.

Bibliografie

1. Bărbulescu, I. Gh., Uniunea Economică: de la economic la politic, Editura Tritonic, București, 2005.

2. Chelcea L., „Instituții monetare și realități periferice”, prefață la Nigel Dodd, Sociologia banilor: Economia, rațiunea și societatea contemporană, Editura înstitutul European, Iași, 2002.

3. Chirita N., scarlat E., Politici macroeconomice - teorie si aplicatii, Editura Economica, 1998 ;

4. Dardac N., Vascu T, Monedă și credit, Editura ASE, ediția on-line, 2005. Davidson, Ian, „The Search for a New Order in Europe”, International Affairs, Vol. 66, No.2, April, 1990.

5. Dăianu D., Ce vom fi în Uniune: pariul modernizării României, Editura Polirom, Iași, 2006.

6. Dăianu D., Lungu L., Vrânceanu R., „Strategii de politică monetară și curs de schimb în contextul aderării României la UE”, Studii de imapct (PAIS II) - Studiul nr. 2, înstitutul European din România, București, 2004.

7. Dănilă, N. - Euro - Bipolarizarea Monetară - București, Editura Economică, 1999

8. Dinu M., Socol C., Marinaș M., Modelul european de integrare, Editura Economică, București, 2005.

9. Dobrescu P., Geopolitica, Editura Comunicare.ro, București, 2003.

10. Dragomir G., - Moneda. CSID - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007;

11. Dragomir, G. - Repere ale managementului financiar bancar în epoca modernă - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2002;

12. Dragomir, G. - Activitatea bancară și riscul în economie. Coordonate în plan mondial și național - București, Editura Didactică Și Pedagogică, 2004

13. Filip Gh. coord - Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerintele integrarii României în U.E., Ed. Junimea, Iasi, 2003

14. Ionescu R., - ”Tratat de economie europeana”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004

15. Isărescu M., „Convergența la zona euro”, Forumul Bancar Român, 27 noiembrie 2006.

16. Miron D., (coord.), Economia Uniunii Europene, Editura Luceafărul, București, 2002.

17. Moisă S., „Proiectul european. O viziune românească”, Un concept românesc privind viitorul Uniunii Europene, Polirom, Iași, 2001.

18. Penea, Z.D. - Moneda Euro - București, Editura Tehnică, 1999

19. Pocan, I. M., Politicile monetare și piața de capital din România, Editura Economică, București, 2005.

20. Simion E., „Definiția europeanului”, Secolul XX, numărul „Europele din Europa”, nr. 10-12/1999 (1-3/2000).

21. Stoianovici M., Rolul euro în perfecționarea mecanismelor de funcționare a economiei Uniunii Europene, teză de doctorat, ASE, București, 2004.

22. Vacarel I. - Politici economice financiare - de ieri si de azi, Editura Economica, Bucuresti, 2003

23. *** Eurobarometer, The European Citizens and the Future of Europe. Qualitative Study in the 25 Member States, mai 2006.

24. *** Eurobarometru Standard 64.2, Raportul Național România, toamna 2005.

25. *** European Central Bank, “The international role of the euro”, Monthly Bulletin, Frankfurt, August 1999.

26. *** Fundația pentru o Societate Deschisă, Eurobarometrul Rural, valori europene în sate românești, 2005.

27. *** Tratatul de la Maastricht, art. 8A - 8D, Jurnalul Oficial, no. C 191 / 29 iulie 1992.

28. * * * - Revista EuroEconomica, Univ. “Danubius” Galati, Facultatea de Stiinte Economice, 2004-2008

29. * * * - Revista Tribuna economica, 2004-2008

30. http://www.infoeuropa.ro.

31. http://www.leulgreu.ro.

32. www.bnr.ro.

33. www.finantare.ro

Preview document

Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 1
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 2
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 3
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 4
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 5
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 6
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 7
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 8
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 9
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 10
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 11
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 12
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 13
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 14
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 15
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 16
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 17
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 18
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 19
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 20
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 21
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 22
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 23
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 24
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 25
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 26
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 27
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 28
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 29
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 30
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 31
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 32
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 33
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 34
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 35
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 36
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 37
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 38
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 39
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 40
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 41
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 42
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 43
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 44
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 45
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 46
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 47
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 48
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 49
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 50
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 51
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 52
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 53
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 54
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 55
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 56
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 57
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 58
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 59
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 60
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 61
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 62
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 63
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 64
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 65
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 66
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 67
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 68
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 69
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 70
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 71
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 72
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 73
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 74
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 75
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 76
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 77
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 78
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 79
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 80
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 81
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 82
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 83
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 84
Rolul socio-politic și economic al monedei euro - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Rolul socio-politic si economic al monedei euro.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Corelații macroeconomice ale integrării

Toate lucrurile din lume au un scop. Şi această lucrare de diplomă s-a născut cu un scop anume. Scopul era Diploma de licenţă, obţinerea acesteia...

Tendințe de dezvoltare a turismului în regiunea Emilia-Romagna, Italia

INTRODUCERE: Ofertarea şi prestarea de servicii cât mai complexe devin elemente esenţiale ale competitivităţii internaţionale şi îşi pun din ce în...

Procesul de Extindere al Uniunii Europene și Consecințele Sale Economice la Nivel Inter și intra-regional

1.Rezumat Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în 1951 între şase state europene: Belgia,...

Un concept românesc asupra europei federale

UN CONCEPT ROMÂNESC AL EUROPEI FEDERALE Par la mise en commun de productions de Base et l’institution d’Une Haute Autorité Nouvelle, dont les...

Ai nevoie de altceva?