Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 27328
Mărime: 262.37KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Aurica
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

 1. Capitolul 1. Globalizarea şi impactul ei asupra mediului de afaceri 3
 2. 1.1. Evoluţia procesului de globalizare 3
 3. 1.2. Transnaţionalizarea: de la întreprindere naţională la întreprindere transnaţională. 17
 4. 1.3. Locul României în economia globalizată 29
 5. Capitolul 2. Strategii de internaţionalizare a firmei din perspectiva evoluţiei întreprinderii pe plan internaţional. 38
 6. Capitolul 3. Perfecţionarea promovării şi gestionării imaginii organizaţiilor în mediul intern şi internaţional 48
 7. 3.1. Formarea, gestionarea şi promovarea imaginii organizaţiilor 48
 8. 3.1.1. Impactul imaginii de marcă asupra produselor şi serviciilor 49
 9. 3.1.2. Identitatea organizaţiei (Corporate Identity) 51
 10. 3.1.3. Tehnici de construire a imaginii companiei în mediul intern şi internaţional 53
 11. 3.2. Evaluarea imaginii organizaţiilor 56
 12. 3.3. Gestionarea situaţiilor de criză cu care se pot confrunta organizaţiile 60
 13. 3.4. Managementul gestionării şi depăşirii crizelor organizaţionale 61
 14. Capitolul 4. Stadiului actual al utilizării sistemelor promoţionale în întreprinderile româneşti cu activitate de export 66
 15. Concluzii 74
 16. BIBLIOGRAFIE 80

Extras din licență

Capitolul 1. Globalizarea şi impactul ei asupra mediului de afaceri

Problema integrării României în spaţiul economic mondial este destul de complicată, soluţionarea ei este posibilă doar prin accelerarea trecerii treptelor de bază în dezvoltarea economiei de piaţă, trepte pe care la rândul lor le-au trecut ţările dezvoltate. România are nevoie de noi relaţii economice internaţionale pentru a depăşi mai repede problemele economice apărute, a stabiliza dezvoltarea forţelor productive şi a asigura o creştere economică calitativă.

1.1. Evoluţia procesului de globalizare

Sunt mai multe definiri ale globalizării. Acum câteva decenii a început să circule ideea despre "statul mondial" surprinzând cu acea expresie esenţa fenomenului din zilele noastre: tehnologii ale informaţiei care ne pun mai iute şi mai dens în legătură unii cu alţii; comprimarea distanţelor prin noi tehnologii; inter-conectarea şi creşterea dependenţelor reciproce; integrarea pieţelor financiare şi comerciale; internaţionalizarea crescândă a producţiei; apariţia unor probleme planetare, care necesită abordări globale; răspândirea de comportamente şi clişee presupuse a exprima raţionalitatea unui homo economicus ce nu cunoaşte frontiere şi emoţii "locale" - apariţia unui homo globalus; dezvoltarea de identităţi transnaţionale, etc.

Dezbaterea privind globalizarea nu trebuie disociată de două procese ale deceniilor trecute, în primul rând, căderea sistemului comunist, care a însemnat o extindere geografică mare a sistemelor bazate pe economia de piaţă. Aici se include şi revoluţia capitalistă, din China comunista, care a început la finele anilor 70', şi reformele de origine neoliberală din ţările Europei occidentale, America Latina, etc. Aceasta stare de spirit şi de acţiune în domeniul politicilor publice, a fost încurajată de organismele specializate internaţionale care au pledat - prin aşa numitul Consens Washington-ian - pentru deschiderea pieţelor financiare interne, privatizarea masiva, liberalizarea comerţului, etc.

Trebuie să înţelegem, că globalizarea îşi are rădăcinii încă din timpul marilor colonii imperiale, când europenii şi-au pus amprenta asupra unor teritorii, cu care interacţionaseră prea puţin în trecut. Globalizarea este văzută în general ca un fenomen negativ prin care un popor sau o anume civilizaţie se impune, şi valorile sale sunt asimilate de un alt popor sau o altă civilizaţie, în dauna valorilor culturale şi morale pe care acesta le posedă. Astfel începuturile globalizării sunt căutate mult mai devreme, atunci când aceasta a devenit un fenomen accelerat, şi sunt identificate în istoria recentă şi politica actuală. Urmărind însă felul în care este percepută globalizarea, putem identifica începuturile ei cu mii de ani în urmă, chiar din timpul Imperiului Roman, sau în timpul lui Alexandru Macedon, spre exemplu. Odată cu dezvoltarea civilizaţiilor acestea au început, inevitabil să interacţioneze una cu alta, astfel culturile s-au amestecat şi au apărut noi civilizaţii, de multe ori mai puternice, şi mai evoluate. Localizarea mai recentă a începuturilor globalizării în timpul coloniilor, se face cu o raţiune bine întemeiată, aceea a tehnologizării. Tehnologia este cauza principală a globalizării, prin ea o anumită civilizaţie îşi poate afirma şi impune supremaţia. Invenţii - precum armele de foc, motorul cu aburi etc., au accelerat procesul pe care astăzi îl numim Globalizare, datorită proporţiilor mondiale pe care le-a primit. Treptat Pământul a devenit mai „mic” şi popoarele sau extins şi evoluat necesitând tot mai multe resurse.

Globalizarea a urmat pasul tehnologizării, iar în ultimele decenii ale secolului trecut, avântul tehnologic a fost deosebit, schimbând radical felul interacţionării în lume. În urmă cu aproximativ 200 sute de ani, drumul de la Londra la Sydney se efectua pe mare şi dura cel puţin opt luni, iar reuşita călătoriei era un soi de loterie şi miza era chiar viaţa. Astăzi, acelaşi drum se efectuează cu avioanele în mai puţin de o zi, în condiţii de confort şi siguranţă deosebite. Acesta este doar un exemplu din schimbările de care este responsabilă tehnologia.

Uşurinţa deplasării este unul dintre factorii globalizării. Alţi factori decisivi sunt telecomunicaţiile (reţelele de telefonie, Internetul) şi televiziunea. Aceştia sunt factori relativi recenţi, dar sunt pedala de acceleraţie a globalizării.

Însă cel mai important factor, nu este unul global: factorul politic, mai exact politica naturală de expansiune şi dominaţie a ţărilor avansate asupra lumii. Politica expansionistă sa manifestat ca factor al globalizării încă din timpul marilor imperii de care aminteam mai sus.

Factorul economic este ceea ce determină adaptarea unei astfel de politici. Acesta a rămas şi este în continuare principalul motiv pentru care ţările dezvoltate abuzează de putere şi se implică în politica externă a altor state. Aspectul economic al globalizării este cel mai puternic şi cu cele mai multe implicaţii. Această armă cu mai multe tăişuri, este pârghia de control a marilor puteri. Acolo unde acesta nu se poate impune, se apelează la vechile proceduri, adică supunerea prin forţă militară.

Waters M. /117/ afirma că "până în zilele noastre societatea umană nu a existat", însemnând că doar astăzi putem vorbi de forme ale asocierii care se răspândesc în întreaga lumea, în sensul în care până acum niciodată nu s-au aflat pe scenă toţi actorii posibili, într-un fel, posibilitatea unei singure societăţi umane mondiale a existat dintotdeauna, din timpul lui homo sapiens, însă ocazia nu a apărut decât acum. Lumea a devenit în aspectele importante un singur sistem social, ca rezultat al dezvoltării legăturilor de interdependenţă, care afectează acum pe fiecare dintre noi. Sistemul global nu este doar un mediu în interiorul căruia se dezvoltă şi evoluează societăţile particulare. Legăturile sociale, economice şi politice, care traversează graniţele dintre state condiţionează în mod decisiv soarta celor care trăiesc în fiecare din ele.

Bibliografie

1) Albu A. D., Cooperarea economică internaţională, Editura Expert, Bucureşti, 2005

2) Aurel V. David - Sociologia naţiunilor, Ed, Tempus Dacoromânia Comterra, Bucureşti, 2004, p.63;

3) Bari loan - Globalizarea economiei, Ed. Economica. Bucureşti, 2005, p. 142;

4) Balaure Virgil (coord.) - Marketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2002;

5) Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

6) Danciu Victor - Marketing internaţional - de la tradiţional la global, Ed. Economică, Bucureşti, 2005;

7) Dragomir, G. – Gestiune financiar-bancară în economia de piaţă", Ed. Fundaţiei Academice „Danubius” Galaţi, 2007

8) Dragomir, G. – Repere Ale Managementului Financiar-Bancar În Epoca Modernă - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2004

9) Daniel Daianu, Radu Vrânceanu -România şi Uniunea Europeană. Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere economică, Ed. Polirom, Iaşi, 2004, p.121;

10) David Korten - Lumea post - corporatista. Antei, 2000

11) Dobrotă N., Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 2007

12) Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007

13) Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007

14) Grigore A. - Marketingul serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

15) Keynes J. M., Teroria generală a folosirii mîinii de lucru, a dobînzii şi a banilor, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1970

16) Kotler Ph. - Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 2003;

17) Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. - Principiile marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 2001;

18) Miron D. - Comerţ internaţional, Ed. ASE, Bucureşti, 2003;

19) Popescu D., Economia ca spaţiu deschis: în ochiul ciclonului, Editura Continent, Sibiu, 2002

20) Porter M. E., Competition in Global Industries, Boston, Mass., Harvard Business School Press, 1986

21) Porter M. E., The Competitive Adventage of Nations, The Mac Millan Press Ltd., London, 1992

22) Postelnicu Gh., Postelnicu C., Globalizarea economiei, Editura economică, Bucureşti, 2000

23) Smith A., Avuţia naţiunilor, cercetare asupra naturii şi cauzelor ei, vol. I, Ed. Academiei , Bucureşti, 1962

24) Sută N., Miron D., – Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane, vol. I, Ed. Eficient, Bucureşti, 2006;

25) Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;

26) Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

27) www.globalizare.com

28) www.infomarket.md (Agenţie Informaţională)

Preview document

Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 1
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 2
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 3
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 4
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 5
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 6
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 7
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 8
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 9
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 10
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 11
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 12
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 13
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 14
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 15
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 16
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 17
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 18
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 19
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 20
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 21
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 22
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 23
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 24
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 25
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 26
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 27
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 28
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 29
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 30
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 31
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 32
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 33
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 34
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 35
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 36
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 37
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 38
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 39
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 40
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 41
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 42
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 43
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 44
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 45
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 46
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 47
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 48
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 49
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 50
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 51
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 52
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 53
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 54
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 55
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 56
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 57
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 58
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 59
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 60
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 61
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 62
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 63
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 64
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 65
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 66
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 67
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 68
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 69
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 70
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 71
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 72
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 73
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 74
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 75
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 76
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 77
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 78
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 79
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 80
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 81
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 82
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 83
Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Utilizarea Sistemelor Promotionale in Intreprinderile Romanesti cu Activitate de Export.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI Obiectivele fundamentale ale producătorului dirijează comportamentul...

Perfecționarea sistemelor promoționale la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Condiţiile economice contemporane în care asistăm la intensificarea luptei concurenţiale pe piaţa internaţională, la creşterea...

Impactul Publicității Asupra Promovării Comerțului Exterior Românesc

INTRODUCERE Cercetarea ştiinţifică în domeniul publicităţii comerciale reprezintă o provocare ce necesită o amplă analiză sistematică a...

Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național

CONCEPTUL DE PROMOVARE A EXPORTULUI ȘI MARKETINGUL ACESTUIA LA NIVEL NAȚIONAL Astăzi, este din ce în ce mai greu ca o organizație economică să se...

Ai nevoie de altceva?