Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 23246
Mărime: 2.68MB (arhivat)
Publicat de: Zenobia Toma
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ PROGRAMUL DE STUDII: FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Introducere 7
 3. Capitolul I. Aspecte generale privind impozitele şi taxele 9
 4. 1.1. Definiţia şi elementele impozitului 9
 5. 1.2. Principiile impunerii fiscale 12
 6. 1.3. Rata fiscalităţii 15
 7. Capitolul II. Stuctura impozitelor 17
 8. 2.1. Clasificarea impozitelor 17
 9. 2.2. Impozite directe 18
 10. 2.3. Impozitele indirecte 23
 11. Capitolul III. Aşezarea şi perceperea impozitelor 27
 12. 3.1. Stabilirea mărimii obiectului impozabil 27
 13. 3.2. Determinarea cuantumului impozitului 28
 14. 3.3. Perceperea impozitelor 29
 15. Capitolul IV. Studiu comparativ privind impozitele şi fiscalitatea în diferite ţări 31
 16. 4.1. Influenţa sistemului fiscal în economia unei ţări 31
 17. 4.2. Aşezarea şi perceperea impozitelor şi politica fiscală în diferite state 34
 18. 4.3. Comparaţie privind impozitele şi perceperea lor în statele abordate 52
 19. Concluzii 55
 20. Bibliografie 57
 21. Anexe

Extras din licență

Introducere

Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor.

Primul impozit minim s-a aplicat pe vremea turcilor purtând numele de „haraci”. Era vorba despre un impozit ce reprezenta o sumă fixă şi plătibilă în condiţii speciale. Potrivit turcologului român Mihai Maxim „la predarea capitaţiei emirului musulman în divan, acesta îl lovea după grumaz pe platnic venit cu capul plecat şi spinarea încovoiată, spunându-i: Plăteşte-ţi darea, tu duşman al singurului Dumnezeu,după care un slujitor îl arunca afară”.

Primul impozit minim (forfetar) a fost introdus în timpul domniei lui Petru Rareş, pentru toţi bărbaţii cu excepţia clerului şi al aristrocraţilor. De asemeni, tot Petru Rareş a fost cel ce a introdus şi o mulţime de taxe indirecte pe alcool, sare şi chiar pe bărbi. Domnia lui Petru Rareş a rămas cunoscută datorită veniturilor bugetare care au fost triplate în acea perioadă datorită colectării eficiente a taxelor.

Aşadar, impozitele şi taxele îşi au originile încă din antichitate, pe vremea când locuitorii unei regiuni erau obligaţi să contribuie la bunăstarea comunităţii cu bani, alimente sau animale.

De atunci şi până în zilele noastre sistemul impozitelor s-a schimbat radical, însă continuă să fie omniprezent în viaţa cotidiană întrucât acesta constituie mijlocul principal de procurare a resuselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice.

Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea mai veche, în ordinea apariţiei veniturilor publice .Într-o accepţiune generală, impozitele reprezintă o prelevare obligatorie, pusă la dispoziţia statului, prelevare ce apare sub forma unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice ori juridice.

Autoritatea însărcinată cu instituirea de impozite şi taxe este Statul, dreptul acestuia de a introduce impozite exercitându-se, de cele mai multe ori, prin intermediul organelor centrale ale acestuia precum Parlamentul, iar uneori şi prin organele administraţiei centrale de stat locale. Astfel, Parlamentul se pronunţă în legătură cu introducerea impozitelor ce au o importanţă generală, iar organele de stat locale pot introduce anumite impozite în favoarea unităţilor administrativ locale.

Oricare ar fi instituţia care percepe impozitul, aceasta se face numai în virtutea autorizării legii . Legea care introduce impozitul este dată de Parlament şi este aplicată de Guvern şi de Administraţia Financiară. Prin lege se stabilesc anumite limite ale impozitelor iar un nivel prea ridicat al impozitelor poate aduce neajunsuri, slăbind iniţiativa şi generând fraude fiscale şi inflaţie.

Limita impozitelor este influenţată atât de factori externi sistemului de impozite, cât şi de factori interni acestuia. Din categoria factorilor externi amintim nivelul produsului intern brut şi priorităţile stabilite de stat în privinţa destinaţiei resurselor financiare, iar în cadrul factorilor proprii sistemului de impozite, progresivitatea cotelor de impunere ocupă locul ce mai important.

Modul în care sunt aşezate şi percepute impozitele, alături de nivelul cotelor de impunere, influenţează în mare măsură sistemul bugetar şi economia unei ţări, dar în acelaşi timp poate creea o stare de nemulţumire sau de protest din partea populaţiei. Este necesar ca aceste caracteristici specifice impozitelor şi taxelor să fie îmbinate în aşa fel încât, impozitele să genereze venituri bugetare cât mai mari şi să limiteze starea de nemulţumire a contribuabililor.

Această lucrare de licenţă, Aşezarea şi perceperea impozitelor în diferite ţări, analiză comparativă, este structurată pe patru capitole, dintre care, trei capitole în care am prezentat noţiuni teoretice cu privire la impozite şi taxe şi un capitol în care am abordat studiul de caz.

În primul capitol am tratat aspectele generale ale impozitelor şi taxelor precum elementele şi principiile impozitului sau rata fiscalităţii. Am trecut apoi, în capitolul al doilea, la structura impozitelor, unde am prezentat clasificarea impozitelor, iar, în cel de-al treilea capitol, am vorbit despre etapele aşezării şi perceperii impozitelor şi taxelor.

În ultimul capitol, intitulat “Studiu comparativ privind impozitele şi politica fiscală adoptată în diferite state”, am pus în practică noţiunile teoretice prezentate şi am comparat impozitele şi taxele practicate în România, Republica Moldova, Germania şi Statele Unite ale Americii.

Am ales aceste patru ţări, pentru a pune în evidenţă diferenţele fiscale dintre două state foste state comuniste, actualmente membre ale Uniunii Europene, un stat pe cale să devină membru al comunităţii europene şi un stat foarte dezvoltat din afara Europei. Modul în care se percep impozitele în aceste patru ţări este diferit, iar acest lucru se observă cel mai bine în ponderea veniturilor fiscale la buget şi în situaţia economică a ţărilor.

Capitolul I

Aspecte generale privind impozitele şi taxele

I.1. Definiţia şi elementele impozitului

I.1.1. Noţiunea de impozit şi taxă

Impozitele reprezintă plăţi obligatorii care se fac către stat cu titlu definitiv şi nerambursabil şi fără contraprestaţie directă din partea acestuia. Cu alte cuvinte, impozitele sunt părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice sau juridice, părţi prelevate la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice.

Obligativitatea impozitelor trebuie înţeleasă în sensul că plata acestora către stat este o sarcină impusă tuturor persoanelor fizice şi/sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datorează impozit .

Statul este cel care are dreptul de a introduce impozitul, iar acest drept se exercită prin intermediul puterii legislative şi anume Parlamentul, sau în anumite condiţii prin organele de stat locale.

Privind asupra impozitului sunt de remarcat o serie de lucruri printre care, impozitul nu reprezintă un scop în sine, ci urmăreşte asigurarea satisfacerii sarcinii publice, adică asigură aportul tuturor cetăţenilor la cheltuielile publice. O altă idee ce face referire la noţiunea de impozit este aceea că, prin impozite se realizează o redistribuire a veniturilor cetăţenilor între diferite segmente ale populaţiei. Nu în ultimul rând, trebuie amintit faptul că impozitul nu are o destinaţie specială, scopul său iniţial reprezentând procurarea de resurse pentru autoritatea publică .

Alături de impozite, care asigură intervenţia statului în viaţa social-economică a unei ţări, există şi categoria de taxe. Cu privire la această categorie putem spune că taxele sunt instituite prin lege şi au caracter obligatoriu însă modalitatea de colectare se face în anumite scopuri precise. Dacă în cazul impozitelor prelevarea are loc fără o contraprestaţie din partea statului, în cazul taxelor acţiunea este diferită. Astfel, există taxe care nu percep o contraprestaţie din partea statului dar şi taxe care sunt obligatorii numai dacă populaţia solicită un serviciu, numite taxe condiţionate, acestea din urmă presupunând o contraprestaţie.

Preview document

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 1
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 2
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 3
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 4
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 5
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 6
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 7
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 8
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 9
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 10
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 11
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 12
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 13
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 14
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 15
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 16
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 17
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 18
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 19
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 20
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 21
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 22
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 23
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 24
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 25
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 26
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 27
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 28
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 29
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 30
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 31
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 32
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 33
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 34
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 35
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 36
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 37
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 38
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 39
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 40
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 41
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 42
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 43
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 44
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 45
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 46
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 47
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 48
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 49
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 50
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 51
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 52
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 53
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 54
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 55
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 56
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 57
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 58
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 59
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 60
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 61
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 62
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 63
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 64
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 65
Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Asezarea si Perceperea Impozitelor in Diferite Tari.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Comparativ privind Impozitele Practicate în Spațiul Economic European

1.Fiscalitatea în economia de piaţă. 1.1 Conţinut şi interpretări privind fiscalitatea în economia de piaţă. Într-un stat de drept repartizarea...

Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România

1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA ŞI APARIŢIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Impozitele, sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea...

Controlul Impozitelor la SC Iancu Trans SRL

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Politica fiscală a Uniunii Europene - prezent și perspective

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Așezarea și perceperea obligațiilor fiscale la agenții economici - Studiu de caz S.C Antibiotice S.A. Iași

În anul 1955, la Iași ia ființă primul și unicul producător de antibiotice din România, care a devenit cel mai important producător român de...

Coordonate ale politicii bugetare a României

1.1. Conceptul de politică bugetară Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (local,...

Politica Fiscală a Uniunii Europene

1. Conceptul de politică fiscală Conceptul de politică fiscală este prezentat adesea cu nuanţe diferite, accentuându-se, de regulă, asupra laturii...

Politici Fiscale de Stimulare a Creșterii Economice și Eficiența Lor

Cap. I Implicarea politicilor fiscale în susținerea creșterii economice În literatura de specialitate, politica fiscală, în sens larg, se...

Te-ar putea interesa și

Aspecte generale privind taxa pe valoarea adăugată

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA I. 1. APARITIA SI EVOLUTIA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA Taxa pe valoarea adaugata...

Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul

INTRODUCERE Modificările importante aduse legislaţiei în domeniul fiscal, modificări determinate de constrângerile interne dar şi de necesitatea...

Teoria generală a taxelor și impozitelor

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Impozitele indirecte - evoluția și rolul acestora în țările cu economie de piață

INTRODUCERE În conditiile economiei de piata, statul nu mai poate sa intervina în sectorul privat al economiei prin metode administrative, dar el...

Contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Rolul Impozitelor Indirecte în Etapa Actuală de Dezvoltare a României

Capitolul 1 Caracterizarea generala a impozitelor indirecte, evolutie, rolul acestora în tarile cu economie de piata. Notiunea de impozit provine...

Accizele

1. Accizele – caracteristici generale Cea mai raspandita forma de asezare a impozitelor indirecte o reprezinta taxele de consumatie. Poarta...

Fiscalitatea în România

INTRODUCERE Fiscalitatea este o ştiinţă, este matematică vie întrucat totul porneşte de la raţiunea de a armoniza interesele personale cu cele...

Ai nevoie de altceva?