Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Litere
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 27571
Mărime: 174.96KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian State
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Sterghiu Sânziana
Facultatea de Teologie Ortodoxa si Stiintele Educatiei
Universitatea Valahia, Targoviste

Cuprins

 1. Argument .. p.4
 2. Capitolul I: Delimitări conceptuale . p. 6
 3. 1.1. Origine și terminologie p. 6
 4. 1.2. Culegători și reprezentanți .. p. 9
 5. 1.3. Clasificare .. p. 11
 6. 1.4. Specificul basmului p. 13
 7. 1.5. Categorii estetice: fantastic, fabulos, miraculos p. 14
 8. 1.6. Structura compozițională a basmului p. 14
 9. 1.7. Stereotipia basmului . p. 15
 10. 1.8. Coordonatele spațio-temporale p. 24
 11. 1.9. Teme și motive specifice basmului p. 25
 12. 1.10. Cromatica .. p. 26
 13. 1.11. Instrumentarul magic și cifrele magice .. p. 26
 14. Capitolul al II-lea: Personajele basmului . p. 30
 15. 2.1. Personaje care întruchipează binele . p. 31
 16. 2.2. Personaje care întruchipează răul (antagoniștii) . . p. 44
 17. 2.3. Adjuvanții .. .. p. 47
 18. 2.4. Matamorfozele p. 48
 19. Capitolul al III-lea: Importanța instructiv- educativă a basmului .. . p. 50
 20. 3.1. Valori morale transmise prin intermediul basmului . p. 50
 21. 3.2. Contribuția basmului la îmbogățirea vocabularului p. 53
 22. 3.3. Efectele blestemelor și ale imprecațiilor asupra destinului uman . p. 55
 23. Capitolul al IV-lea: Aspecte metodice ale predării basmului în clasele primare ... p. 59
 24. 4.1. Metode didactice folosite în predarea basmului ca text narativ .. p. 59
 25. 4.2. Metode de evaluare ... p. 63
 26. 4.3. Interdisciplinaritate. Transdisciplinaritate. Pluridisciplinaritate ... p. 66
 27. Concluzii . ... p. 70
 28. Bibliografie .. p. 71

Extras din licență

ARGUMENT

Lucrarea de față, Personajul basmului românesc. Valori instructiv- educative ale textului, își propune un studiu asupra aspectelor esențiale, precum și asupra valențelor multiple ale basmului, din prisma Literaturii pentru copii, ca disciplină de studiu. Dat fiind faptul că basmul este un gen vast, lucrarea nu reprezintă o cercetare exhaustivă.

Basmul popular este o creație literară îndrăgită de copii, aceștia fiind atrași de scenariul epic, dar și de protagoniști, de cele mai multe ori, copiii identificându-se cu personajele basmului.

În cadrul orelor de lectură, basmul contribuie la realizarea obiectivelor instructiv- educative, căci mesajul acestora educă, instruiește, modelează comportamentul, formează conduita și oferă modele de viață pentru cititorul de vârstă școlară mică. Totodată, basmul contribuie și la realizarea idealului educațional al școlii românești, prin dezvoltarea armonioasă a personalității copilului, prin aceea că micul cititor poate ajunge la o cunoaștere a adevărului despre lume și viață, însușindu-și anumite valori morale transformate în comportamente. Mai mult, alegerea unor texte accesibile nivelului de vârstă, contribuie la insuflarea pasiunii pentru lectură, dar formează și educația intelectuală, estetică și morală.

Am ales studiul basmului în această lucrare, întrucât acesta exprimă spiritualitatea românească, iar școala trebuie să valorifice realitatea și cultura autohtonă pentru a forma competențele științifice și dimensiunea etică a educației, dar și pentru a modela copilul, pregătindu-l pentru viața socială.

Lucrarea de față este structurată în patru capitole, după cum urmează: capitolul I- Delimitări conceptuale, capitolul al II-lea- Personajele basmului, capitolul al III-lea- Importanța instructiv- educativă a basmului și cel de-al patrulea capitol, Aspecte metodice ale predării basmului în clasele primare.

Capitolul I este structurat în unsprezece subcapitole, Însumând o prezentare generală referitoare la originea basmului, reprezentanți ai speciei, clasificare, specificul basmului, formulele inițiale, mediane și finale, coordonatele spațio- temporal, teme și motive, instrumentarul magic și cifrele magice.

Cel de-al doilea capitol este organizat în patru subcapitole ce cuprind: clasificarea personajelor literare, personajele basmului care întruchipează binele și răul, ajutoarele, metamorfozele, accentul fiind pus pe valorile etice transmise, având în vedere că elevii se identifică cu personajele basmului și își însușesc normele morale și comportamentale ale personajelor pozitive.

Al treilea capitol se referă la importanța instructiv-educativă a basmului, fiind organizat în trei subcapitole referitoare la semnificațiile noțiunii de morală, prin exemplificare cu texte literare, la dimensiunea etică. Un alt subcapitol se referă la rolul proverbelor în basm, acestea contribuind la formarea unui obiectiv fundamental al educației, acela de a forma calități morale și civice, prin intermediul învățăturilor morale transmise. Al treilea subcapitol se referă la puterea cuvântului rostit prin blestem și la efectele acestuia asupra destinului uman.

Cel de-al patrulea capitol, Aspecte metodice ale predării basmului în clasele primare este structurat în trei subcapitole ce descriu metode didactice de predare și de evaluare, aplicate basmului, precum și conceptele moderne de interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate și transdisciplinaritate, impuse de necesitatea unei abordări integrate a învățării școlare, precum și de tendința de înnoire a învățământului contemporan.

Prin intermediul lecturii basmelor, se cultivă sentimentul de dragoste față de natură, respectul față de tradițiile autohtone, este susținut actul educativ realizat în familie și în școală, copilul înțelege lumea din jurul său, descoperă frumosul și binele în oameni, este capabil să distingă binele de rău.

Basmul dezvoltă la copil sentimente și atitudini morale, precum: bine, dreptate, adevăr, cinste, hărnicie, curaj, valori necesare integrării cu success în colectivitate. Astfel, copilul va deveni un om integru, valoros pentru mediul social din care face parte.

Bibliografie

A. DE SINTEZĂ

1. Albu, Gabriel, Interogație și autointerogație în educație, Editura Didactică și Pedagigică R. A., București, 2016.

2. Albulescu, Ion, Morală și existență, Editura Eikon, București, 2008.

3. Angelescu, Silviu, Portretul literar, Editura Univers, București, 1985.

4. Balazs, Lajos, Folclor. Noțiuni generale de folclor și poetică populară, Editura Scientia, Cluj- Napoca, 2003.

5. Bârlea, Ovidiu, Folclorul românesc, Vol. I, Momente și Sinteze, Editura Minerva, București, 1966.

6. Bellu Nicolae, Morala în existența umană, Editura Politică, București, 1989.

7. Boloț, Antonio, Textul literar. Strategii și metode eficiente de consolidare a valorilor etice în școală, Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2016.

8. Bolzano, Bernhard, Numerologia. Semnificația numerelor. Traducere din italiană de Letiția Stoica, Editura Prestige, București, 2015

9. Candrea I. A., Lumea basmelor, Editura Paideia, București, 2001.

10. Călinescu George, Estetica Basmului, Editura pentru literatură, 1965.

11. Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, vol. I- III, Editura Artemis, București, 1994.

12. Chiper, Niculina, Reprezentări ale destinului în folclorul românesc, Editura Saeculum I. O., București, 2006.

13. Cojocaru Mihaela, Literatura română pentru copii, Editura Universității din Ploiești, 2004.

14. Coman, Mihai, Mitologie populară românească, vol. I, Viețuitoarele pământului și ale apei, Editura Minerva, București, 1986.

15. Coman Mihai, Studii de mitologie, Editura Nemira, București, 2009.

16. Eretescu, Constantin, Fata Pădurii și Omul Nopții: În compania ființelor supranaturale, București, Editura Compania, 2007.

17. Gavrilă, Camelia, Doboș Mihaela, Compendiu de teorie și critică literară, Ed. Polirom, 2003.

18. Gaster, Mozes, Literatura populară română, editura Minerva, București, 1983.

19. Gorovei, Artur, Folclor și folcloristică, Editura Hyperion, Chișinău, 1990.

20. Hașdeu, B. P., Folcloristica, Vol. II, Editura Saeculum I. O., București, 2003.

21. Ionică Zach Naomi, Concepte operaționale pentru literatura română, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Aula, Brașov, 2007.

22. Lovinescu, Vasile, Interpretarea ezoterică a unor basme și balade populare românești, Editura Cartea Românească, București, 1993.

23. Nișcov, Viorica, A fost pe unde n-a fost. Basmul popular românesc, Editura Humanitas, București, 1996.

24. Nițu, George, Elemente mitologice în creația populară românească, Editura Albatros, București, 1988.

25. Papu, Edgar, Motive literare românești, Editura Eminescu, București, 1983.

26. Piru, Alexandru, Valori clasice, Colecția Lyceum, Editura Albatros, București, 1978.

27. Perez, Hertha, Ipostaze ale personajuluii în roman, Editura Junimea, 1979.

28. Pop, Mihai, Ruxăndoiu, Pavel, Folclor literar românesc, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1990

29. Propp, I., Vladimir, Morfologia basmului, Editura Univers, București, 1970.

30. Propp, I. V., Rădăcinile istorice ale basmului fantastic, Editura Univers, București, 1973.

31. Popovici, Vasile, Eu, personajul, Editura CArtea Românească, București, 1988.

32. Roșianu, Nicoale, Stereotipia basmului, Editura Univers, București, 1973.

33. Schullerus, Adolf, Tipologia basmelor românești și a variantelor lor, Conform sistemului tipologiei basmului întocmit de Antti Aarne, Editura Saeculum I. O., Colecția Mythos, București, 2006.

34. Șăineanu Lazăr, Basmele române, București, 1985.

35. Șerdakov, V. N., Iluzia binelui. Valorile morale și credința religioasă, traducere din limba rusă de Elena- Maria Florescu, Editura Politică, București, 1988.

36. Todorov, Tzvetan, Introducere în literatura fantastică, Editura Univers, București, 1973.

37. Vrabie Gheorghe, De civitate rustica, Editura Grai și suflet- Cultura națională, București, 1999.

38. Vrabie Gheorghe, Retorica Folclorului (Poezia), Editura Minerva, București, 1978.

39. Vrabie Gheorghe, Structura poetică a basmului, București, Editura Academiei R.S.R., 1975.

40. Welek, René, Warren, Austin, Teoria literaturii, Editura pentru Literatura Universală, București, 1967.

41. XXX, Dicționar de termeni literari, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1976.

...

Preview document

Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 1
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 2
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 3
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 4
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 5
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 6
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 7
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 8
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 9
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 10
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 11
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 12
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 13
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 14
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 15
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 16
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 17
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 18
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 19
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 20
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 21
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 22
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 23
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 24
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 25
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 26
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 27
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 28
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 29
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 30
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 31
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 32
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 33
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 34
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 35
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 36
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 37
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 38
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 39
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 40
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 41
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 42
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 43
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 44
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 45
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 46
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 47
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 48
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 49
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 50
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 51
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 52
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 53
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 54
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 55
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 56
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 57
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 58
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 59
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 60
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 61
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 62
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 63
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 64
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 65
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 66
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 67
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 68
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 69
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 70
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 71
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 72
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 73
Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului.docx

Alții au mai descărcat și

Camil Petrescu - Particularități ale stilului

Camil Petrescu s-a nascut la Bucuresti, la 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu si al Anei Cheler. A fost crescut de familia...

Poema în oglindă - Bacovia

Poetul George Bacovia se incadreaza in perioada interbelica, opera sa poetica fiind dominata de curentele literare simbolism si expresionism....

Analiza poeziilor Anei Blandiana

Cuvintele trec strada Ca sirul de orfani De la Casa Copilului, Fiecare cu pumnu-nclestat In haina celui din fata, Cu singura grija De-a nu se...

Institutul Limbii Române

1. Inroducere Această lucrarea propune analiza unui fragment de text extras din volumul Cartea românească de învățătură. Analiza urmărește o...

Conspect seminar - Teoria literaturii

1. Wellek, Warren -epistemologica este o problemă extrem de dificilă, problema „modului de existență” sau a „situs-ului ontologic” al operei...

Metode și tehnici de lucru la limba și literatura română

Tema cercului pedagogic TEHNICI DE INVATARE EFICIENTA APLICABILE ORELOR DE LIMBA ROMANA - WORKSHOP- Scoli participante: Scoala Gimnaziala...

Jar - de Liviu Rebreanu (fisa de lectura+fisa bibliografica)

Informații autor Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885 fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi. A...

Ai nevoie de altceva?