Analiza rentabilității într-o societate comercială

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 9563
Mărime: 347.76KB (arhivat)
Publicat de: Eleonora Balazs
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1: RENTABILITATEA: CONCEPT, FORME ŞI INDICATORI DE EXPRIMARE 1
 2. 1.1. Conceptul de rentabilitate 1
 3. 1.2. Rentabilitatea şi formele de exprimare 5
 4. 1.2.1. Rentabilitatea comercială 5
 5. 1.2.2. Rentabilitatea economic 6
 6. 1.2.3. Rentabilitatea financiară 8
 7. 1.3. Indicatorii rentabiliăţii 11
 8. 1.3.1. Indicatori exprimaţi în mărimi absolute 13
 9. 1.3.2. Indicatori exprimaţi în mărimi relative (sistemul de rate) 16
 10. CAPITOLUL 2: PREZENTAREA SECTORULUI DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE A CARNII ÎN ROMÂNIA 19
 11. 2.1. Dinamică şi concentrare pe piaţa produselor din carne din România 20
 12. 2.2. Analiza gamei sortimentale şi a reţelelor de distribuţie 22
 13. 2.2.1. Gama sortimentală 22
 14. 2.2.2. Reţele de distribuţie şi acţiuni de marketing 25
 15. 2.3. Analiza diagnostic a activitatii economico-financiare a SC AGROALIM SRL 27
 16. 2.3.1. Prezentarea generala a SC AGROALIM SRL 28
 17. Scurt istoric 28
 18. Structura organizatorică a societăţii 29
 19. 2.3.2. Analiza diagnostic a potentialului tehnico-productiv 30
 20. 2.3.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 34
 21. CAPITOLUL 3: ANALIZA RENTABILITĂŢII SC AGROALIM SRL 37
 22. 3.1. Analiza rentabilitatii firmei 37
 23. 3.2. Analiza eficientei utilizarii fortei de munca 40
 24. 3.2.1. Structura si dinamica personalului 40
 25. 3.2.2. Remunerarea personalului 41
 26. 3.2.3. Productivitatea muncii 41
 27. 3.2.4. Condiţiile de muncă 42
 28. 3.2.5. Puncte forte şi puncte slabe pentru domeniul resurselor umane 42
 29. 3.2.6. Puncte forte şi puncte slabe pentru domeniul managementului 42
 30. CONCLUZII 44
 31. BIBLIOGRAFIE 45

Extras din licență

CAPITOLUL 1: RENTABILITATEA: CONCEPT, FORME ŞI INDICATORI DE EXPRIMARE

1.1. Conceptul de rentabilitate

Rentabilitatea, categorie economică deosebit de importantă, cunoaşte abordări conceptuale diversificate.

Rentabilitatea este definită sintetic ca fiind capacitatea întreprinderii de a realiza profit, necesar atât dezvoltării, cât şi remunerării capitalurilor.

În asigurarea acestei capacităţi este interesat atât deţinătorul cât şi utilizatorul factorilor de producţie, care poate fi individual sau colectiv.

Rentabilitatea demonstrează capacitatea unei întreprinderi de a realiza profit, ceea ce înseamnă că îşi acoperă cheltuielile din veniturile proprii şi obţine totodată un venit net sub forma profitului.

Este privită ca ”indicator sintetic calitativ important ce exprimă capacitatea unei unităţi economice de a obţine venit net… Constituie punctul optim de intersecţie a tuturor celorlalţi indicatori calitativi” (Gh. Bistriceanu şi colectiv, “Lexicon de finanţe, credit, contabilitate şi informatică financiar-contabilă”, volumul I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti1981, pag. 617).

În condiţiile economiei de piaţă, rentabilitatea constituie o condiţie “şine qua non” a însăşi existenţei unităţii economice, scopul activităţii acesteia fiind subordonat profitului.

Din punct de vedere marginal, rentabilitatea reprezintă, prin profit şi rata rentabilităţii, un instrument de fundamentare a tuturor deciziilor care privesc atât gestiunea internă a unităţilor economice, cât şi relaţiile cu partenerii de afaceri, fiind, în acelaşi timp, un element determinant al eficientei.

Se impune precizarea că noţiunea de eficienţă economică nu se identifică cu noţiunea de rentabilitate. Eficienţa este o noţiune complexă şi exprimă rezultatele obţinute dintr-o activitate economică. Noţiunea de eficienţă economică are o sferă mult mai largă decât noţiunea de rentabilitate, întrucât vizează toate laturile eficienţei economice, respectiv întregul sistem de indicatori care reflectă diversele forme specifice ale eficienţei economice – sistem grupat în subsisteme între care figurează şi subsistemul indicatorilor rentabilităţii.

Eficienţa se referă atât la nivel microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic, ceea ce nu este caracteristic rentabilităţii. Noţiunea de eficienţă reprezintă principalul factor calitativ al creşterii economice şi are un caracter de previziune, fiind importantă în luarea unor decizii economice.

Între cele două noţiuni, eficienţă şi respectiv rentabilitate, există un raport „ca de la întreg la parte a acestui întreg”.

Rentabilitatea apare ca un instrument hotărâtor în mecanismul economiei de piaţă, în orientarea producţiei în raport cu cerinţele consumatorilor, productivi sau individuali. Rentabilitatea presupune obţinerea unor venituri mai mari decât cheltuielile în urma vinderii şi încasării producţiei fabricate. Deci, rentabilitatea reflectă capacitatea firmei de a produce profit, oglindind într-o formă sintetică eficienţa întregii activităţi economice a întreprinderii.

Rentabilitatea este o noţiune destul de generală, care măsoară raportul dintre rezultate şi mijloace. Optimizarea mijloacelor este pusă în relaţie directă cu obiectul întreprinderii. Un anumit nivel de rentabilitate este necesar pentru menţinerea şi creşterea potenţialului economic al firmei, cointeresarea acţionarilor sau asociaţilor, angajaţilor, creditorilor şi statului.

O activitate economică este rentabilă dacă raportul dintre venituri şi cheltuieli este mai mare decât 1. Când acest raport este egal cu 1 sau ceea ce este tot una, dacă diferenţa dintre numărător este 0, activitatea nu va produce beneficii, dar nici pierderi. O activitate va da naştere la pierderi când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile.

Obiectivul principal al oricărei gestiuni financiare constă în obţinerea unei rentabiliăţi îndestulătoare.

În cadrul fiecărei firme se stabileşte masa profitului, cu menţiunea că aceasta nu este suficientă pentru aprecierea gradului de eficienţă, profitabilitate sau rentabilitate a activităţii. În asemenea condiţii, este necesară determinarea ratei profitului sau rentabilităţii, deoarece oferă informaţii firmelor cu privire la mersul activităţii afacerilor. Rata rentabilităţii permite firmelor să facă analize şi să stabilească strategii prin care să se urmărească maximizarea profitului.

Preview document

Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 1
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 2
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 3
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 4
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 5
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 6
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 7
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 8
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 9
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 10
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 11
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 12
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 13
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 14
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 15
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 16
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 17
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 18
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 19
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 20
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 21
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 22
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 23
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 24
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 25
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 26
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 27
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 28
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 29
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 30
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 31
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 32
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 33
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 34
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 35
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 36
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 37
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 38
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 39
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 40
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 41
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 42
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 43
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 44
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 45
Analiza rentabilității într-o societate comercială - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Analiza Rentabilitatii intr-o Societate Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A.

PREZENTAREA S.C. APROMAT-IND S.A. I.1 Istoricul şi diagnoză juridică la S.C. APROMAT-IND S.A. I.1.1 Istoricul S.C. APROMAT-IND S.A. Grupul de...

Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL

INTRODUCERE 1. Rolul şi obiectivele diagnosticului Diagnosticul reprezintă una dintre etapele majore ale managementului strategic al...

Diagnosticul financiar - instrument al previziunii, analizei performanței financiare și a managementului firmei

CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL FINANCIAR-INSTRUMENT AL PREVIZIUNEI Diagnosticul este un demers prealabil oricărui proces decizional,care permite...

Studiu privind implementarea managementului mentenanței în activitatea de exploatare forestieră

INTRODUCERE În evoluţia produsă pe parcursul acestui secol în gândirea şi practica managerială, a devenit tot mai evident faptul că, în condiţiile...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Proiecte Economice

CUVÂNT ÎNAINTE Disciplina “Proiecte economice” este cuprinsă în planul de învăţământ la specializările de la Facultatea de Ştiinţe, Universitatea...

Te-ar putea interesa și

Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA

INTRODUCERE Economiştii contemporani fixează ca primă prioritate a teoriei economice cunoaşterea legilor şi legităţilor economiei de piaţă,...

Locul și rolul întreprinderilor mici și mijlocii în economie

In structura economica a unei tari, existenta firmelor mici si mijlocii este absolut indispensabila; se stie ca ele au jucat dintotdeauna un rol...

Plan de afaceri pentru modernizarea unei firme vinicole din comuna Ceptura - Județul Prahova

INTRODUCERE MANAGERUL ŞI VITICULTORUL DE AZI Este fără doar şi poate o modă astăzi în multe medii frecventate de oamenii tineri a discuta şi...

Rentabilitatea în Turism

Introducere Factorii economici exteriori au facut ca în ultimii zece ani piata romaneasca a turismului sa se caracterizeze printr-o mare...

Analiza profitabilității și rentabilității firmei Coca Cola Timiș

CAPITOLUL 1. REZULTATUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Definire şi delimitări ale noţiunii În literatura de specialitate profitul, în sens...

Analiza Rezultatelor Financiare la SC Autoclub SRL

CAP I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AUTOCLUB S.R.L. 1.1. INFORMAŢII GENERALE Autoclub şi-a făcut intrarea pe piaţa auto timişoreană în anul 1996,...

Piața agențiilor de turism - Carpați Travel

Turismul este calea prin care omenirea se poate schimba si dezvolta. În produsul turistic nu se materializeaza numai serviciile prestatorilor, ca...

Rentabilitatea

INTRODUCERE Atat teoria cat si practica financiara au demonstrat ca investiţia este motorul oricărei creşteri puternice si durabile. Creşterea...

Ai nevoie de altceva?