Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA

Licență
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 9600
Mărime: 37.02MB (arhivat)
Publicat de: Ionut V.
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului

Cuprins

 1. Introducere .4
 2. Motivaţia alegerii temei .5
 3. Relevanţa ştiinţifică a temei .6
 4. Importanţa lucrării de licenţă .7
 5. Obiectivele lucrării de licenţă .8
 6. Capitolul 1. Problematica deşeurilor industriale în România .9
 7. 1.1. Gestionarea deşeurilor industriale .9
 8. 1.2. Aspecte legislative privind gestionarea deşeurilor industriale .11
 9. Capitolul 2. Studiu de caz – S.C. RAAL S.A. .13
 10. 2.1. Prezentarea generală a societăţii .13
 11. 2.2. Activităţi desfăşurate .16
 12. 2.3. Tipuri şi cantităţi de deşeuri generate .20
 13. 2.4. Gestionarea deşeurilor generate de S.C. RAAL S.A. .21
 14. 2.4.1. Colectarea deşeurilor .21
 15. 2.4.2. Transportul deşeurilor .24
 16. 2.4.3. Valorificarea deşeurilor .26
 17. 2.4.4. Eliminarea deşeurilor .30
 18. 2.5. Impactul asupra mediului generat de deşeurile din cadrul S.C. RAAL S.A. .35
 19. 2.6. Măsuri de îmbunătăţire a sistemului de management integrat al deşeurilor
 20. din cadrul S.C. RAAL S.A. .36
 21. Concluzii .38
 22. Bibliografie .39

Extras din licență

Introducere

Reciclarea deşeurilor a ajuns să fie o problemă de maximă importanţă pentru salubritatea generală a Terrei, amploarea fenomenului condiţionând în mare parte dezvoltarea economică. Explozia industrialã a secolului XX şi în special a celei de-a doua jumătăţi a acestui secol a dus la intensificarea industriei, a agriculturii, la creşterea, dezvoltarea şi diversificarea consumului de bunuri materiale şi de alimente, cauzând creşterea proporţională a cantităţii de deşeuri şi reziduri.

Deşeurile reprezintă o problemã reală în România şi ne lovim de ele începând de la mucurile de ţigară şi gumele de mestecat până la molozul din construcţii.

Problema gestionării deşeurilor se manifestă şi în România, tot mai acut, din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra mediului înconjurător. Dezvoltarea urbanistică şi industrială a localităţilor, precum şi creşterea generală a nivelului de trai al populaţiei, antrenează producerea unor cantităţi din ce în ce mai mari de deşeuri. Prin varietatea substanţelor organice şi anorganice conţinute, acestea fac ca procesul degradării aerobe şi anaerobe de către microorganisme să fie dificil de condus, provocând, în cazul evacuării şi depozitării necontrolate, poluarea solului, a aerului şi a apei. Pot fi afectate, de asemenea, ecosistemele din vecinătatea acestor depozite, creându-se mari dezechilibre în cadrul lanţurilor trofice.

În România s-au demarat iniţiative de reciclare ale deşeurilor sub acest generic încă înainte de 1989, dar fără succes. Actual, reciclarea este reluată, dar reuşita politicii de reciclare ţine şi de posibilitatea sortării deşeurilor care trebuie începută chiar din prima fază, colectarea separată a materialelor refolosibile.

Motivaţia alegerii temei

Primul obiectiv al Politicii Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor îl constituie reducerea la minimum a efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului. Politica privind deşeurile urmăreşte reducerea consumului de resurse şi favorizează aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor”, care clasifică diferitele opţiuni de gestionare a deşeurilor, de la cea mai bună, la cea mai puţin bună pentru mediu, astfel: prevenirea, reutilizarea, reciclarea, recuperarea de energie şi eliminarea prin incinerare sau depozitare. Conform acestei ierarhii se dă prioritate prevenirii deşeurilor, urmată de minimizarea cantităţii de deşeuri, reutilizarea deşeurilor, reciclarea, recuperarea de energie şi, în ultimul rând, eliminare prin incinerare sau depozitare. Cu toate că ierarhia deşeurilor nu trebuie privită ca o regulă rigidă, scopul deplasării spre o societate a reciclării şi recuperării înseamnă că reutilizarea şi reciclarea materialelor ar trebui să fie preferată valorificării energetice iar aceasta eliminării prin incinerare sau depozitare.

Am ales ca studiu de caz o societate comercială din judeţul Bistriţa–Năsăud, S.C. RAAL S.A., deoarece este în oraşul meu natal şi sunt în cunoştinţă de cauză cu problemele generate de gestionarea deşeurilor. În această lucrare am folosit ca metode, în analiza critică a cunoaşterii, fişe de lectură ale articolelor din literatura de specialitate, observaţii direct de pe teren, prelucrarea datelor şi redactare. Prin această lucrare am încercat să analizez deficienţele sistemului de management al deşeurilor din judeţul Bistriţa–Năsăud prin prisma analizei sistemului integrat de management al deşeurilor promovat global şi al metodelor implicate.

Scopul acestei lucrări este să analizez impactul de mediu al deşeurilor din cadrul societaţii SC.RAAL S.A prin prisma analizei metodelor principale de gestionare a deşeurilor la nivel global şi prezentarea stadiului actual al judeţului Bistriţa–Năsăud în ceea ce priveşte managementul deşeurilor.

Bibliografie

1. A. Wehry, M. Orlescu – Reciclarea şi depozitarea ecologică a deşeurilor, Editura Orizonturi Universitare, Bucureşti, 2000

2. Bularda, G., Bularda, D., Catrinescu – Reziduuri menajere, stradale şi industriale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1992

3. C. Pârvu – Dicţionar enciclopedic de mediu, Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, Bucureşti, 2005

4. V. Rojanschi, F. Grigore, C. Vasile – Ghidul evaluatorului şi auditorului de mediu, Editura Economică, Bucureşti, 2008

5. V. Rojanschi, Florina Bran – Politici şi strategii de mediu – Editura Economică, Bucureşti, 2002

6. V. Rojanschi, Florina Bran, F. Grigore – Elemente de economia şi managementul mediului, Editura Economică, Bucureşti, 2004

7. V. Rojanschi, Florina Bran – Protecţia şi ingineria mediului, Editura Economică, Bucureşti, 2002

8. V. Voicu – Combaterea noxelor în industrie, Editura Tehnică, Bucureşti 2002

Preview document

Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 1
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 2
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 3
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 4
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 5
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 6
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 7
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 8
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 9
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 10
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 11
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 12
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 13
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 14
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 15
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 16
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 17
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 18
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 19
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 20
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 21
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 22
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 23
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 24
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 25
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 26
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 27
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 28
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 29
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 30
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 31
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 32
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 33
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 34
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 35
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 36
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 37
Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Managementul Deseurilor Industriale din Cadrul SC RAAL SA.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul deșeurilor

I. Alegerea temei Managementul deseurilor devine din ce in ce mai mult o preocupare a oamenilor si a autoritatilor locale din toata lumea....

Managementul Deșeurilor

CAP. I GENERALITATI Initial managementul deseurilor avea drept obiectiv îndepartarea deseurilor si curatirea oraselor. Dezvoltarea economica si...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul Deșeurilor

DEFINIREA TERMENILOR SPECIFICI 1) Dreptul mediului poate fi definit ca fiind capacitatea unui sistem politico-socio-economic de a impune seturi de...

Ai nevoie de altceva?