Marketing Terra Construct SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 7923
Mărime: 173.61KB (arhivat)
Publicat de: Vlad B.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Juganaru Mariana

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I 3
 3. Marketingul - instrument de gândire și acțiune în activitatea firmei moderne 3
 4. I.1 Apecte teoretice ale conceptului de marketing 4
 5. I.2 Abordări moderne ale marketingului 4
 6. I.3 Locul și implicarea marketingului în conducerea firmei 9
 7. I.4 Direcțiile viitoare ale activității de marketing 13
 8. CAPITOLUL II 14
 9. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A ACTIVITĂȚII Societății Terra Construct S.R.L. 14
 10. II.1. Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea și complexitatea activității 14
 11. II.2. Aspecte ale organizării și conducerii activității Societății Terra Construct S.R.L. 15
 12. II.3. Aspecte ale activității de marketing implementate în cadrul Terra Construct S.R.L 17
 13. II.4. Analiza economico-financiară a activității Societății Terra Construct S.R.L. 20
 14. II.5. Analiza SWOT la Societatea Terra Construsct S.R.L. 23
 15. CAPITOLUL III 25
 16. Analiza mixului de marketing ca instrument de orientare către piață a activității Societății Terra Construsct S.R.L. 25
 17. Particularitățile fluxului tehnologic al serviciilor prestate de Societatea Terra Construsct S.R.L. 26
 18. III.2 Analiza politicii de prețuri și tarife la Societatea Terra Construct S.R.L. 28
 19. III.3 Analiza politicii de distribuție la Societatea Terra Construct 28
 20. III.4 Analiza politicii de promovare la Societatea Terra Construct 29
 21. III.5 Activitatea de managementul calității la Societatea Terra Construct 29
 22. III.6 Aspecte specifice de organizare a activității Societății Terra Construct în perioada pandemiei cu COVID-19 31
 23. CONCLUZII 32
 24. Bibliografie 34

Extras din licență

INTRODUCERE

Ca titlu al lucrării mele de licență, am ales să analizez o companie medie care operează pe o piață mare si folosește principiile marketingului pentru a organiza și a conduce afaceri.

Firma selectată pentru studiul de caz este Terra Construct S.R.L. din Tulcea, aproape 20 de ani de experiență in activități in domeniile construcții rezidențiale sau nerezidențiale, demolări, lucrări de pregătire teren, lucrări de montaj clădiri, lucrări de instalații electrice etc.

Din documentele realizate intern, pot afirma ca Terra Construct S.R.L. organizează si desfășoară activități folosind principiile teoretice si practice ale științei marketingului.

O viziune de marketing reflectă atitudinea unei companii prin care fiecare afacere va reuși dacă este construită pe o mai bună înțelegere a pieței, clienților și concurenților.

Performanta economica si financiara demonstrează că orientarea activității spre satisfacerea clienților reprezintă garanția unei activități rentabile.

Lucrarea este formată din trei capitole.

În primul capitol, prezentăm opiniile noastre personale asupra rolului marketingului în activitățile corporative moderne, dezvoltate prin cercetări teoretice în literatura profesională.

În al doilea capitol, am analizat activitățile generale, poziția companiei pe piață și relația acesteia cu partenerii de afaceri cheie.

În capitolul al treilea am prezentat structura mixului de marketing de la Societatea Terra Construct S.R.L.

Din discuțiile noastre de la sediul companiei, am observat că strategia de dezvoltare viitoare a companiei se concentrează pe construirea de relații profitabile cu clienții bazate pe schimbul de valori.

CAPITOLUL I

Marketingul - instrument de gândire și acțiune în activitatea firmei moderne

Marketingul este pretutindeni, face parte din viața noastră de clienți sau de antreprenori. Cu aspectele de marketing ne întâlnim, în prezent , atât în forme tradiționale, cât și aspecte moderne, specifice societății informaționale.

I.1 Apecte teoretice ale conceptului de marketing

Profesorul Ph.Kotler consideră că - marketingul reprezintă analiza, organizarea, planificarea și controlul activităților, strategiilor și resurselor unei întreprinderi, care au o influență directă asupra clientului, în vederea satisfacerii dorințelor și necesităților unor grupuri de clienți selectați într-o manieră rentabilă - (Kotler, Armstrong .2008)

Marketingul prezintă șapte însușiri tipice :

1. Orientare conștientă către client. Conform viziunii de marketing, întreaga activitate a companiei este axată pe înțelegerea și îndeplinirea dorințelor și nevoilor clienților actuali și potențiali.

2. Înțelegerea și observarea mediului pentru a analiza modele comportamentale, ceea ce presupune o abordare interdisciplinară.

3. Căutarea și cucerirea sistematică a pieței este o condiție necesară pentru activitățile eficiente ale companiei.

4. Formularea unor obiective de marketing și a unor strategii de marketing ale companiei, având ca scop formularea unui proiect de plan de comportament pe termen lung pentru toate publicurile țintă (consumatori, comercianți, concurenți) în schimbările pieței, ținând cont de mediu, de cel al companiei, este, de asemenea, selectarea pieței și prelucrarea informațiilor de piață.

5. Configurarea pieței planificată folosind instrumentul de mix de marketing înseamnă valorificarea la maximum a elementelor mixului de marketing pentru rezultate optime.

6. Segmentarea pieței prelucrărilor diferențiate. Piața este segmentată pe segmente în funcție de anumite criterii, asigurând o mai bună înțelegere a procesării nuanțate și eficiente.

7. Coordonarea tuturor activităților firmei orientate spre piață presupune implementarea organizatorică a conceptului de marketing la nivelul firmei (Meffert- citat.în Pop. coord,2000.)

Bibliografie

1. Ameriein,P.;Baerczyk,D.; Evrard,R.;Rohard,F.;Sibaud,B.;Webwr,P.-Manual de marketing strategic și operațional, Editura Teora, Bucureș;ti,2003

2.Balaure, V. coord. .; Adăscăliței, V.Bălan, C.; Boboc, Ș. ; Cătoiu,I.; Olteanu, V.; Pop, Al.N.; Teodorescu,N.-Marketing, Editura Uranus, București, 2000

3.Cătoiu,I. coord.;Bălan, C.; Popescu, I.C.; Orzan, G. ;Vegheș,C. ; Dănețiu,T ;Vrânceanu, D.-Cercetări de marketing, Editura Uranus, București, 2002

4.Jugănaru, M. -Teorie și practică în cercetarea de marketing, Editura Expert, București,1998

5.Jugănaru, M.- Marketing, Editura Expert, București,2000

6.Kotler, Ph. - Kotler despre marketing. Cum să creeem, cum să câștigăm și cum să dominăm piețele. Editura Brandbuilders,București, 2003

7.Kotler, Ph. - B2B Brand management, Editura Brandbuilders, București, 2011

8.Kotler, Ph. ;Armstrong,G. - Managementul marketingului, Editura Teora, București,2008

9. Kotler, Ph. ;Armstrong,G-Introducere în marketing, Editura Pearson, București .2015).

10.Malcom,M.-Marketing strategic, Editura Codecs, București,1998

11.Meffert, H.Marketing,7.Auflage,Gabler,Wiesbaden,1998 citat. Pop coord,2000.)

12. Pop, Al.N. coord.;Andronov,E.D.;Kouzmanova, M.;Lefter,C.;Scgmengler,H.J.-Marketing strategic, Editura Economic București, 2000

13. Documente interne ale Societății Terra Construct S.R.L.

-Bilanțurile contabile din perioada 2016-2020

-Listele cu clienții

-Liste cu furnizorii

-Regulamente interne

-Diverse situații fianaciar-contabile

- Manualul de Management Integrat al Calității

Preview document

Marketing Terra Construct SRL - Pagina 1
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 2
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 3
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 4
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 5
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 6
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 7
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 8
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 9
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 10
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 11
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 12
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 13
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 14
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 15
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 16
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 17
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 18
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 19
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 20
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 21
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 22
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 23
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 24
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 25
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 26
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 27
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 28
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 29
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 30
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 31
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 32
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 33
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 34
Marketing Terra Construct SRL - Pagina 35

Conținut arhivă zip

 • Marketing Terra Construct SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Forța de Vânzare și Politica de Comunicare - Factori Cheie în Asigurarea unei Vânzări Inteligente

Introducere În condiţiile actuale ale dinamismului economico – social, prezenţa cu succes a unei firme pe piaţă este din ce în ce mai dificilă....

Analiza Activității de Marketing a Firmei Intersnack SRL

Cap 1. Prezentarea firmei 1.1. Denumire, localizare, forma juridică de constituire Intersnack este unul din principalii producători de snacks-uri...

Tehnici de vânzare

Capitolul 1 ELEMENTE CONCEPTUALE PRIVIND VÂNZAREA Obiective de cunoaştere Cuvinte cheie - caracteristici şi tipuri ale negocierii comerciale -...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Analiza pieței virtuale a transporturilor în România

Introducere Aceast lucrare are la baz analiza pietei virtuale si a modului in care firmele romanesti d etransport se prezint pe aceast piat....

Ai nevoie de altceva?