Toate licențele din Biblioteca RegieLive - pagina 11 din 220

Riscuri hidrologice pe râul Suceava

INTRODUCERE Motivația alegerii acestei teme se datorează mai multor motive. Un prim motiv se datorează faptului că am crescut în satul Prelipca, situat pe malul stâng al râului Suceava, de mic m-a pasionat domeniul hidrologiei. Dar există și motive profesionale, pentru că din 2012 lucrez la Sistemul de Gospodărire... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Discriminarea evreilor din perioada antonesciană

Introducere În anul 1632, populația evreiască a început să iși prindă rădăcinile în România. Datorită faptului că Dorohoiul era un oraș aflat la granița țării, atât cu Austria, cât și cu Polonia în perioada respectivă, evreii ce erau persecutați în acele țări, se retrăgeau în Dorohoi, acesta fiind un oraș important... citește mai departe

56 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Potențialul turistic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE În lucrarea de fata s-a realizat o caracterizare aprofunzită din punct de vedere al potențialului turistic al orașului Brașov. În prima parte a lucrari este o prezentare generală a orașului, cu tot ceea ce înseamnă pozîția sa geografică, populația și caile de comunicație, iar în celelalte doua parți... citește mai departe

55 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Pilă de combustie

REZUMAT O pilă de combustie este o pilă electrochimică care transformă energia chimică a unui combustibil (adesea hidrogen) și a unui agent de oxidare (adesea oxigen) în electricitate printr-o pereche de reacții redox. Pilele de combustie sunt diferite de majoritatea bateriilor, necesitând o sursă continuă de... citește mai departe

64 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar- bancar sunt permanent supuse acțiunii unui ansamblu de factori de risc. În țările aflate în tranziție, piețele valutar-financiare și monetare sunt extrem de volatile,... citește mai departe

82 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ

ARGUMENT „OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant) În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își trăiește viața într-un ritm alert, accelerat, încercând să-și stăpânească setea de cunoaștere prin realizarea unor studii superioare, prin implicarea în cele mai diverse... citește mai departe

111 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bune practici de promovare a transportului multimodal în Europa de Sud-Est

CUPRINS INTRODUCERE 6 CAP. 1. ELEMENTE PRIVIND DINAMICA TRANSPORTULUI ..8 1.1.Aspecte generale ale transportului multimodal 8 1.2. Logistica în transportul multimodal 14 1.3. Evoluția transportului multimodal 15 CAP. 2. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TRANSPORTULUI MULTIMODAL ÎN EUROPA DE SUD-EST 25 2.1 Strategii... citește mai departe

68 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor

INTRODUCERE Importanța tot mai mare pe care o au societățile comerciale în funcționarea societății (sponsorizarea sectorului medical, a sectorului public, implicarea în lanțul alimentar) sau în industriile aflate într-o continuă emergență (energetică, petrolieră sau atomică), legitimează inventarierea valorilor,... citește mai departe

49 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul privind opimizarea suspensiei autovehiculelor

MEMORIU JUSTICATIV În acestă eră a vitezei, a tehnologiei, a cercetărilor, a experimentelor omul și-a extins limitele până la extreme, iar de aici până la situația în care un gând devine o idee, ideea cercetare, iar cercetarea să se finalizeze in soluții, prototipuri și noi tehnologii nu a fost mult. Datorită... citește mai departe

70 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a performanțelor unor autoturisme de serie

Memoriu justificativ Piața auto a ultimilor zece ani s-a remarcat prin diversitatea cererii și a ofertei, lucru care a dus la creșterea numărului de automobile aflate în uz. Astfel, s-au impus măsuri privind scăderea consumului de combustibil și a emisiilor poluante, măsuri care să nu afecteze performanțele... citește mai departe

81 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova

ADNOTARE Tema tezei de licență: Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale: interdependențe și implicații pentru Republica Moldova, Chișinău, 2020. Structura tezei:introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 99 surse, 60 pagini text.... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei: “Omul nu poate urca sau coborî decât prin sine însuși” H. Lovinescu Atunci când definim educația, în accepțiunea ei generală, este procesul (acțiunea) prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane. Această accepțiune generală a educației este este... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Turismul cultural în orașul Constanța

Cap. I SCOPUL LUCRĂRII Scopul lucrării de licența, intitulată „Turismului cultural în Municipiul Constanța”, are ca scop înțelegerea importanței turismului cultural în optimizarea turismului prin reducerea sezonalității. Este necesară precizarea elementelor care alcătuiesc patrimoniul cultural, înainte de a face... citește mai departe

88 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere

INTRODUCERE Mediul de afaceri în care activează întreprinderile este plin de neprevăzut, dacă ținem seama de faptul ca cei mai mulți factori ce îl definesc scapă controlului imediat al acestora. Întreprinderile trebuie să se aștepte întotdeauna la numeroase obstacole cărora trebuie să le facă față pentru a... citește mai departe

58 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Protecția copilului în legislația română și internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără îndoială, rezultatul parcurgerii mai multor etape, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. Astfel, încă din timpurile străvechi și parcurgând întreaga istorie a... citește mai departe

51 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practici neetice în comerțul on-line

Introducere În economia actuală informația este unul din cele mai importante bunuri ale unei organizații, probabil inferioară doar resurselor umane. Fiecare aspect al societății, inclusiv mediul de afaceri este influențat de informații, care sunt interconectate. Asta nu înseamnă că fiecare aspect al vieții este... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța

Introducere Operatorii economico-sociali au jucat dintotdeauna un rol deosebit în viața economică și socială a oricărei țări, aflându-se la baza dezvoltării economiei. Dinamismul, flexibilitatea, adaptabilitatea, potențialul inovator reprezintă câteva dintre caracteristicile pe care operatorii economico-sociali... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Negocierea internațională în contextul globalizării

Introducere Negocierea este un dialog între două sau mai multe persoane sau părți destinate să ajungă la un rezultat benefic.Negocierea are loc în afaceri, organizații non-profit, sucursale guvernamentale, procedurile judiciare, între națiuni, precum și în situații personale, cum ar fi căsătoria, divorțul,... citește mai departe

30 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza concurenței

Introducere Lucrarea este structurată pe două capitole, ce cuprind abordări teoretice referitoare la studiul pieței prezentate în cadrul primului capitol și exemplificarea concretă a aspectelor teoretice în cadrul asigurărilor de locuințe, aspecte descrise în cel de-al doilea capitol. Analiza pieței este unul... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul carierelor profesionale la SC Helpan SRL

Introducere Prin lucrarea de față, se urmărește prezentarea și analizarea elementelor și etapelor care sunt avute în vedere atunci când se realizează managementul carierei profesionale în cadrul unei organizații. În prim plan în managementul resurselor umane este asigurarea și dezvoltarea potențialului uman, cu... citește mai departe

30 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul muzeului Ermitaj în atragerea fluxurilor turistice internaționale

INTRODUCERE Actualitatea și relevanța temei de cerectare. Muzeul Ermitaj este cel mai mare muzeu din lume. Este cunoscut în toate țările, turiștii încearcă mereu să ajungă aici, deoarece în sălile sale se află un adevărat tezaur de opere de artă, exponate arheologice, cele mai bune exemple de artă aplicată, arme,... citește mai departe

79 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Înrijirea pacientului cu arsuri

SCOPUL LUCRĂRII În lucrarea de față am reunit cunoștințele teoretice, deprinderile practice, noțiunile se farmacologie, de anatomie și fiziologie a omului de medicină internă pe care le -am înglobat în technicile Nursing după modul propus de Virginia Henderson. M-am străduit să pătrund in cele trei dimensiuni:... citește mai departe

63 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caluclul motorului sincron cu reductor conic

INTRODUCERE Mecanica, veche știință a naturii, împreună cu toate disciplinile care au derivat din ea, încadrate sub denumirea de Mecanică aplicată, se bucură de o amplă reprezentare în literatura mondială. Elaborarea acestui proiect contribuie la consolidarea materiei teoretice a bazelor proiectării mașinilor,... citește mai departe

53 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

imagistica în textele de ficțiune și problemele traducerii sale

EINFÜHRUNG Die Übersetzung hat eine lange Geschichte. Die Wurzeln geht es zurück zu den fernen Tagen, und es gab eine Notwendigkeit für die Menschen, die mehrere Sprachen und in der Lage, als Vermittler in der Kommunikation zwischen den Vertretern der Sprachgemeinschaften handeln wusste. Wahrscheinlich hätte eine... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tipologia comparativă a categoriei gramaticale a genului în germană și română - Caracteristici de traducere

EINFÜHRUNG In der vorliegenden Arbeit wird am Beispiel der deutschen, rumänischen und russischen Sprache der Frage nachgegangen, ob und wie Sprache dazu verwendet werden kann, um Geschlecht zu konstruieren. Mit Geschlecht untrennbar verbunden ist Macht, die wiederum auch hinter und in der Sprache steckt. Folgende... citește mai departe

49 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview