Toate licențele din Biblioteca RegieLive - pagina 14 din 220

Evoluții în ordinea politică globală contemporană - lecții pentru Republica Moldova

Introducere Actualitatea și importanța lucrării: Secolul XXI este caracterizat de modificarea ordinii politice globale care se manifestă prin prezența multiplelor schimbări în diverse domenii - politică, economie, cultură. Făcînd o referire la domeniul relațiilor internaționale, putem spune că aceasta este prima... citește mai departe

96 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Introducere Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii de persoane participă activ la circuitul civil, precum și la diferite categorii de raporturi juridice. Persoana fizică este considerată unul dintre elementele cheie ale... citește mai departe

82 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Farmacotoxicologia benzodiazepinelor

ARGUMENT Lucrarea de față rezumă și arată modul in care sunt prezentate benzodiazepinele, structura și derivații acestora, cum acționează acestea in organism, care sunt cele mai frecvente benzodiazepine utilizate in terapie și cel mai important ,ceea ce conchide și reprezintă tema abordată este intoxicația cu... citește mai departe

74 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Parcare controlată prin microsistem Arduino și aplicație Android

Capitolul 1. Parcare inteligentă, principii de funcționare 1.1 Introducere Acest proiect își propune să ușureze căutarea unui loc de parcare gratuit. În zilele noastre este extrem de dificil să găsești un loc de parcare gratuit datorită creșterii producției de vehicule. Senzorii cu ultrasunete, afișajul LCD,... citește mai departe

93 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea și simularea unei mașini asincrone trifazate cu rotor bobinat

Capitolul 1 1.1 Introducere (scurt istoric) Mașinile de curent alternativ se împart în două mari categorii: mașini sincrone și mașini asincrone. Mașinile asincrone funcționează în general cu viteze diferite de cea sincrona, sunt excitate în curent alternativ, au întrefierul redus la minimum posibil din punct de... citește mai departe

73 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești

INTRODUCERE Odată cu începutul dezvoltării și a industrializării rapide a marilor puteri, dar și a operațiunilor militate din ultimii o sută de ani, natura, în special suprafețele împădurite, au avut de suferit foarte mult. Încă de pe atunci, savanții au tras un semnal de alarmă și au întreprins diferite măsuri... citește mai departe

65 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț

INTRODUCERE În legislația română, serviciile sociale sunt definite drept „ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe mediul său natural, ci și pe celelalte ființe. Asupra a tot ce-l înconjoară, asupra a tot ce descoperă s-a declarat stăpân și aplică sau cere aplicarea față de alți semeni... citește mai departe

66 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Vila-parc Mandac - conacele Basarabiei

INTRODUCERE Un arbore secular, încadrat într-un context istoric, artistic, arhitectonic sau peisajer, în care este parte esențială, este martorul trecutului și al istoriilor care îl leagă de oameni și de peisaj. Încă din cele mai vechi timpuri oamenii au încercat să-și ornamenteze spațiile din jurul caselor și... citește mai departe

56 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă

INTRODUCERE Am ales această temă pentru lucrarea de licență deoarece băncile au un rol deosebit de important în economie, iar acesta sporește pe măsura amplificării fluxurilor financiare naționale și mondiale, ca o consecință a dezvoltării generale a societății omenești. Cardul a evoluat de la plăcuțele metalice... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unei transmisii mecanice, din construcția unui dispozitiv de amestecare

Introducere Organele de mașini sunt piese (eventual ansambluri de piese), având rol funcțional utilitar care intră în compunerea organic-structurală a oricăror mașini, agregate, mecanisme sau dispozitive. Având rol funcțional bine determinat fiecare organ de mașină poate fi analizat, proiectat si executat separat,... citește mai departe

48 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prin intrarea în vigoare a actualului Cod civil , dispozițiile Codului comercial au fost abrogate, aspectelor în materie fiindu-le aplicabile prevederile noii legi ordinare - art. 3 alin. 1 Cod civil, republicat: „Dispozițiile prezentului cod se aplică și raporturilor dintre... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Învierea morților după epistolele pauline

Argument După un studiu de patru ani la Seminarul Teologic Ortodox ’’ Veniamin Costachi ,, , cu binecuvântarea Parintelui Vasile Păvăleanu, de a mă informa despre “Învierea morților în epistolele pauline” și de a relata mai pe larg acestă lucrare de atestat. Autenticitatea acestei teme viața bisericii va fi... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practică de inițiere - fabricarea mobilei de birou și magazine

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei: Mobila este produsul care asigură cea mai bună valorificare lemnului deoarece contactul “om-produs” este foarte important, care solicită o experientă oarecare din partea lucrătorilor. În plus, calitatea ei depinde mult de cum se realizează în amonte prelucrarea... citește mai departe

32 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței

Introducere Câmpia Blahniței reprezintă o unitate geografică, care ocupă partea de vest a Câmpiei Olteniei, fiind delimitată spre nord și nord-est de Podișul Getic. În formarea acestui sector de eroziune a contribuit fluviul Dunărea, formând treptele de terasă ce alcătuiesc Câmpia Blahniței. Aflată în întregime în... citește mai departe

51 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii și politici privind dezvoltarea spațiului urban al orașului Horezu

INTRODUCERE Orice comunitate urbană modernă trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa pe viitor. Lipsa unei viziuni poate duce la o activitate admistrativă haotică, prin care se pot rata oportunități care pot duce la o consumare irațională de resurse prețioase.... citește mai departe

44 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Challenges when translating poetry

Introduction I chose to start with Steiner’s affirmation (1983:78) who said that “translation exists only because people talk different languages. In fact, this truism is based on a situation that we may consider mysterious and that raises a question of both psychological and socio-historical difficulty”. “Why... citește mai departe

44 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI

INTRODUCERE Lucrarea de licență cu tema “Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI” abordează metodele prin care se poate realiza succesul în acțiunile militare moderne, cât și analiza principiilor și procedeelor de desfășurare a acțiunilor militare. Conflictele de dată recentă au... citește mai departe

104 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem de comandă cu Raspberry PI

1. Introducere Într-o lume din ce în ce mai automatizată mașinăriile joacă un rol foarte important în viața oamenilor. Omenirea a căutat dintotdeauna să își ușureze viața și, începând cu bine-cunoscuta roată care a fost piatra de temelie a inovației, s-a dezvoltat ramura IT cu o ascensiune mult mai mare în... citește mai departe

95 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impozitele indirecte și influenta lor

Argument Impozitele reprezintă preluarea unei părți din veniturile și averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziția statului în vederea constituirii resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Formarea impozitelor este rezultatul unui proces istoric complex de lungă durată... citește mai departe

48 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unei linii de transport pentru angajații unei firme de salubrizare (SC Urban SA)

Capitolul I I Analiza situației actuale a transporturilor de călatori la nivelul județului Teleorman I.1 Analiza situației actuale socio-economice și perspective de dezvoltare în aria de studiu Transportul public traversează o serie de provocări și oportunități care rezultă din schimbările care apar în cadrul... citește mai departe

50 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale

INTRODUCERE Evoluția în domeniul tehnologiei, creșterea complexității activităților în întreprinderi, precum și contextul economico-social în care ne aflăm au condus treptat la eaborarea unor noi metode și tehnici de selecție, încadrare și integrare a personalului unității. Am considerear că această temă este una... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul asistentului medical în îngrijirea pacientului cu infarct miocardic acut necomplicat

ARGUMENT Bolile cardio-vasculare degenerative sunt responsabile de mai mult de jumătate din mortalitatea globală în toate țările dezvoltate din punct de vedere economic. Frecventa infarctului miocardic a devenit o problemă socială,deoarece lovește oamenii în plină activitate,în perioada randamentului lor maxim,și... citește mai departe

70 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Oportunitatea economică și planul de afacere

INTRODUCERE Ideea de oportunitate are ca scop coordonarea și desfășurarea unei activități care are loc într-o firmă. Antreprenorul român Marius Ghenea vorbește despre 4 criterii de definire a oportunităților și anume: a.Educația; b.Experiența; c.Informații din rețelele de contacte; d.Fler anreprenorial1.... citește mai departe

36 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Imobilizările necorporale la SC Uztel SA

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului și al rezultatelor obținute care asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniului și al rezultatelor obținute, atât pentu necesitățile firmei... citește mai departe

44 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview