Toate licențele din Biblioteca RegieLive - pagina 18 din 219

Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România

INTRODUCERE Lucrarea ”Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România” vizează dezvoltarea unui model de luare a deciziilor pentru a sprijini utilizatorii în selectarea configurației lanțului de aprovizionare strategic adecvat sau verificarea coerenței configurației existente a lanțului de... citește mai departe

52 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetare de marketing privind preferințele consumatorilor fata de piața cafelei

Capitolul 1. Piața cafelei în România Istoria cafelei începe acum 1000 de ani în Orientul Mijlociu. În acele timpuri străvechi era considerată un aliment, boabele crute de cafea măcinate și amestecate cu grăsime animală fiind consumate de războinicii triburilor, în special, pentru a avea mai multă energie în timpul... citește mai departe

45 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum

INTRODUCERE Până la sfârșitul secolului al XIX-lea laptele a constituit circa 50% din hrana zilnică a poporului român. Date privind primele încercări de prelucrare a laptelui în țara noastră sunt puține. În ultimii ani, ca urmare a unor cercetări arheologice, s-a descoperit la sud-est de Sarmisegetuza tipul de... citește mai departe

99 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale

ARGUMENT Schimbarea societății în care trăim provoacă nevoia unor modificări în modul de realizare a educației astfel încât să asigure dezvoltarea personalității prescolarului și să satisfacă exigențele societății. Având în vedere că în perioada actuală societatea presupune toate planurile vieții și este firesc... citește mai departe

74 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnologii de fabricare

I. NOTIUNI GENERALE I.1. PROCESE DE PRODUCTIE, PROCESE TEHNOLOGICE Șl ELEMENTELE LOR COMPONENTE Procesul de producție al unei uzine constructoare de mașini cuprinde în sine obținerea semifabricatelor (prin turnare, forjare sau debitare din lami nate), toate formele de prelucrare a lor (prelucrarea mecanică,... citește mai departe

55 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Elaborarea strategiei de promovare a companiei

INTRODUCERE Actualitatea studierii procesului de promovare a produselor, serviciilor și organizațiilor românești pe piețele internaționale este substanțial argumentată de necesitatea, posibilitatea și oportunitatea integrării economiei naționale în Uniunea Europeană și în cadrul economiei mondiale, care este un... citește mai departe

46 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Instalația de climatizare HVAC - Confortul la bordul navei

Capitolul I Descrierea generală a navei Platform Support Vessel Ulstein PX 121 1. Tipul și destinția navei Nava este de tip Platform Support Vessel, destinată pentru aprovizionare platforme. Nava are două azimutrastere în pupa și două bow-thrustere în prova.Nava are x-bow un nou tip de design. Puntea... citește mai departe

51 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Alianță terapeutică la pacientul psihotic toxicoman

Introducere Consumul de substanțe psihoactive a început încă din Antichitate și continuă chiar și în zilele noastre, atât în triburi din zone ale Africii sau a Pădurii Amazonului, cât și în țările civilizate și dezvoltate din punct de vedere industrial și economic, precum cele din America de Sud și Nord, Asia,... citește mai departe

88 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați

Introducere În această lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnică alternativă de finanțare a investițiilor, realizând un studiu de caz pe baza situațiilor financiare ale firmei ArcelorMittal Galați care are ca activitate: producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje. Am ales această temă... citește mai departe

88 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional

INTRODUCERE În prezent, la nivel internațional, se folosesc două sisteme de contabilitate, cel francez și cel anglo-saxon, respectiv două referențiale internaționale, cel emis de IASB și cel emis de FASB, înregistrându-se o tendință evidentă de armonizare a acestora. Drept urmare, se folosesc tot mai des alte... citește mai departe

40 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tranzacții imobiliare

Introducere Tranzacția imobiliară înseamnă transferul permanent sau temporar al unui drept vizand un bun imobiliar de la o parte la cealaltă în schimbul unei recompense care, de obicei, este o sumă de bani. Datorită caracterului specific al bunurilor imobiliare, transferul proprietății sau folosinței acestora nu... citește mai departe

34 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Stresul face parte din viața noastră de zi cu zi. Înainte ca să învățăm să-l recunoaștem și să evităm urmările lui, deseori se răsfrânge asupra stării noastre sufletești, dar mai ales, asupra sănătății și implicit asupra duratei noastre de viață. Îl simțim de cele mai multe ori pe propria noastră piele,... citește mai departe

80 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a statelor moderne. Specificul fenomenului infracțional în rîndul minorilor evocă probleme deosebite de prevenire și combatere pentru că cauzalitatea acestuia este... citește mai departe

65 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE PUBLICE 1.1 Evoluția problematicii drepturilor omului Dezvoltarea problematicii drepturilor și libertăților civice este, pe de-o parte, o consecință firească a extinderii rolului statului și a evoluției sale în epoca contemporană, iar pe de altă... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Integrarea socială a copiilor cu dizabilități

INTRODUCERE Scoaterea din „conul de umbră” a problematicii protecției copilului și plasarea acesteia într-o zonă de interes, constituie o prioritate națională. Protecția de care trebuie să beneficieze copilul într-un stat democratic reprezintă un element foarte important. Transpunerea în practică a principiului... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Optimizarea structurii financiare

CAPITOLUL 1. Conținutul structurii financiare a întreprinderii 1.1. Definirea structurii financiare a întreprinderii. Criterii ale optimizării Dacă ar fi să asociem o definiție termenului de ”structură„ putem spune că, reprezintă, alcătuirea internă a unui sistem, fiind caracterizată prin natura și dispoziția... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul timpului o tendintă ascendenta în ceea ce privește delincvența juvenilă. Cei mai multi dintre minori , au tendința să comită infracțiuni de violență, infracțiuni ce au... citește mai departe

61 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comerțul exterior și politica comercială a Spaniei în perioada 2012-2016 (2017)

INTRODUCERE Prezentul proiet realizează o analiză detaliată a starii si evolutiei activitatii de comert exterior a Spaniei in perioada 2012-2016 (2017), precum si a aspectelor legate de politica comercială a Uniunii Europene, cu o particularizare pentru Spania. Accentul este pus, in general, pe evolutia fenomenelor... citește mai departe

47 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

The aftermath of non-taxation Costs vs Benefits

INTRODUCTION History is hard to be understood, scientists discover almost every day something new that may or not change what we have known for that long, and this is valid in each domain. Origins are very hard to be comprehended, especially when we discus about tax havens. Tax haven represents a two-word structure... citește mai departe

54 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Polinoame

INTRODUCERE Studiul polinoamelor și ecuațiilor algebrice constituie o parte a matematicii foarte importantă datorită exercițiilor numeroase și variate. Calculul cu polinoame stă la baza multor procedee de rezolvare prezente în matematică. Cuvăntul polinom provine din cuvântul grecesc poly care înseamnă multe și... citește mai departe

53 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru ca o instituție publică să meargă pe o cale progresivă din punct de vedere al profitului, angajatorul trebuie să țină cont de unul din factorii esențiali care conduc la... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tulburare-deliranta

OBIECTIVUL I ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA SISTEMULUI NERVOS I.1. Noțiuni de anatomie ale sistemului nervos Sistemul nervos reprezintă ansamblul tuturor organelor alcătuite predominant din țesut nervos specializat în recepționarea, transmiterea și prelucrarea excitanților din mediul extern sau intern. Excitabilitatea... citește mai departe

71 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Fenomenul traficului de ființe umane sau al comerțului cu oameni a apărut pentru prima oară încă în perioada antică cunoscînd apogeul manifestării sale în epoca sclavagistă, perioada în care vînzarea și cumpărarea de oameni reprezenta o relație economică dominantă și... citește mai departe

81 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Importanța kinetoterapiei în corectarea tulburărilor de statică vertebrală - scolioză

I. CAPITOLUL I I.1. INTRODUCERE. MOTIVAȚIA LUCRĂRII Scolioza ridică nu numai probleme de patologie legate de prezența ei, ci și de aspecte pur medicale, în general. Ea determină preocupări deosebite ale medicilor, bolnavilor și ale anturajului acestora, griji legate de vârstă și psihicul pacienților, de... citește mai departe

68 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități concrete de realizare a activităților liber alese

ARGUMENT " Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții . Jocul este singura atmosferă în care ființa poate să respire și, în consecință, poate să acționeze " ( Claparide - " Psihologie de l`enfant " ) . - Omul, prin natura sa e “HOMO LUDENS”; pe toată durata vieții sale se joacă în... citește mai departe

93 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview