Toate licențele din Biblioteca RegieLive - pagina 19 din 219

Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu

ARGUMENT Limba română a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimul timp datorită transformărilor majore ale societății românești. Într-o societate „a vitezei” nu trebuie neglijată importanța comunicării verbale, deoarece socializarea nu poate fi închipuită în absența ei. Cultivarea limbii este o problemă complicată și... citește mai departe

163 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii

ABSTRACT Datorită dezvoltării continue, lumea a ajuns să fie invadată de o serie de probleme, pentru care în momentul de față nu există o rezolvare concretă. Una dintre aceste probleme, la nivel global, o reprezintă manifestarea actelor teroriste și consecințele acestora. Terorismul este un fenomen dinamic, mereu... citește mai departe

48 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri

Introducere “Sudarea este un procedeu tehnologic de îmbinare nedemontabilă a două sau mai multe piese, realizată printr-un procedeu oarecare de sudare, în așa fel încât să se obțină o legătură metalică de egală rezistență, care să prezinte siguranță în execuție și exploatare.” Construirea pieselor sudate... citește mai departe

70 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Turismul de sănătate

Introducere Serviciile turistice, trebuie privite ca totalitatea utilităților care se încadrează în caracteristicile de ordin general al serviciilor, prin particularitatea spațială, culturală, spiritual și diversitate, factori ce impun raporturi încadrate în dinamismul socio-economic rural. Pentru dezvoltarea unui... citește mai departe

79 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul cererii de consum a populației pe baza bugetului de familie, în Municipiul Craiova

Introducere Veniturile populației sunt o componentă importantă a consumului, deoarece pe baza acestora sunt achiziționate toate produsele și serviciile. Consumul este puternic influențat de venituri, datorită volumului și caracterului lor dinamic. Astfel influența veniturilor asupra consumului se manifestă sub... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor

INTRODUCERE Agricultura sec. XX, pe lânga preocuparile tot mai intense de a obșine recolte cât mai mari pe unitatea de suprafașa, a dus însa, implicit, la cresterea pâna la insuportabilitate pentru mediu si pentru sanatatea omului, a utilizarii pesticidelor, îngrasamintelor si altor substanșe chimic active, ale... citește mai departe

58 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice

CAPITOLUL 1 - Dreptul de proprietate conținut, caractere și reglementare juridică 1.1. Dreptul de proprietate Istoria fiecărei societăți omenești, în oricare spațiu geografic ar fi apărut, se naște și se verticalizează prin proprietate. Proprietatea reprezintă fundamentul oricărui sistem de drept. Ca drept real... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec

Introducere Internaționalizarea și globalizarea afacerilor este una dintre cele mai importante tendințe din domeniul economic și extraeconomic la etapa actuală. Aceasta este rezultatul dinamismului piețelor contemporane și a specificului dezvoltării relațiilor eonomice dintre agenții economici, internaționali și... citește mai departe

97 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Importanța terapeutică a propolisului în profilaxia și tratarea unor afecțiuni

ARGUMENT Mi-am ales această temă pentru că mi-am dorit să aprofundez această latură de apicultură, și produsele obținute de la albine dar mai ales propolisul. In multe cărți găseam despre propolis că acesta ar fi un remediu minune de la albine, însă nu am dat niciodată crezare .Și acum consider că am găsit momentul... citește mai departe

70 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Jocul didactic în predarea geografiei

ARGUMENT Motto: Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului”. (Mc.Dougall) Lucrarea de fața își propune să demostreze că jocul didactic oferă un cadru propice pentru învățarea activă, participativă, plăcută și atractivă, stimulând în același timp... citește mai departe

72 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnologia de producere a apei de toaletă de tip floral

REZUMAT Teza de licență este dedicată studierii tehnologiei de obținere a apei de toaletă florale, pe bază de extracte uleioase a materiei prime florale. Pe lângă operațiile tehnologice de obținere a apei de toaletă, au fost studiate extractele uleioase cât și uleiurile volatile, proprietățile lor fizico-chimie,... citește mai departe

39 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor

MOTIVAȚIA, IMPORTANȚA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII Am ales această temă, deoarece structura capitalurilor proprii și utilizarea eficienței lor a unei întreprinderi sunt două aspecte foarte importante și necesare în ceea ce priveste valoarea unei întreprinderi și nu numai. De asemenea aceste noțiuni au fost analizate... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bradul - arbore cosmic

Introducere Lucrarea de față prezintă simbolistica arborelui, analizînd totodată și semnificația arborelui din punct de vedere mitologic. Bradul este un simbol al statorniciei, al puterii și verticalității poporului nostru. El a fost omniprezent de-a lungul istoriei românilor. Din lemnul lui oamenii și-au făurit... citește mai departe

71 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calcul capacitate portantă

Capitolul I: Introducere In prezenta lucrare mi-am propus sa determin capacitatea portantă a terenului de fundare pentru amplasarea de piloti .Aceștia se constituie in fundare indirecta, pentru centralele eoliene din parcul eolian Băleni. Comuna Băleni este amplasată în partea centrală a județului Galați și se... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii, de cerințele societății. În contextul actual, provocările lumii contemporane se convertesc în provocări la adresa fenomenului educațional. Legea educației naționale,... citește mai departe

107 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul asistentei medicale în ingrijirea pacientilor cu spondiloză cervicală

ARGUMENT In ultimele decenii reumatismele degenerative apar in prim plan al preocuparilorpopulatiei si asistentei medicale. Am putea afirma ca spondiloza este considerata destul de importanta in patologia reumatismala si constituie o preocupare in randulpopulatiei cu varsta de peste 40 de ani. Desi spondiloza... citește mai departe

75 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Colecistita acută

INTRODUCERE Odată cu evoluția societății moderne, apar la individ boli noi care necesită o abordare medicală diferită. Este demonstrat astăzi că mediul fizic, cultural și social în care trăiește omul prezintă componente care să crească probabilitatea apariției afecțiunilor digestive. Lucrarea de față își propune... citește mai departe

66 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici și practici contabile privind Trezoreria - studiu de caz pentru o societate din România

INTRODUCERE Setul de situații financiare determină modul în care entitatea atrage noi investitori, își menține performanțele și poziția financiară, dar și capacitatea acesteia de a face față angajamentelor sale. Întocmirea acestora trebuie tratată cu rigurozitate, aplicând principiile contabile. Dacă există... citește mai departe

38 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea salariilor

Cap. I Introducere 1.1 Salariul - Prețul muncii Salariul reprezintă „expresia bănească a valorii forței de muncă”, „prețul forței de muncă”, „plata forței de muncă”. Mai simplu, salariul este definit ca „plata, de regulă în formă bănească, a unei activități depuse”, „prețul muncii”, „plata muncii”. Prin legea nr.... citește mai departe

32 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare. Migrația forței de muncă din Republica Moldova a crescut brusc pe parcursul ultimelor două decenii. Numeroase studii ale fenomenului migrației au demonstrat impactul semnificativ pe care această deplasare a forței de muncă o are asupra situației economice... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Optimizarea predării- învățării prin metode interactive în cadrul activităților de educare a limbajului

ARGUMENT Pedagogia contemporană duce mai departe firul continuității istorice a practicii școlare, căutând să valorifice critic, în spirit creator, ceea ce s-a putut acumula pozitiv în acest domeniu. Ea continuă să rămână adepta promovării în învățământ a unor metode active și a unor metode de acțiune practică,... citește mai departe

82 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate ne obligă înainte de toate, să cercetăm și să definim noțiunea de administrație publică. Termenul de administrație își are izvorul „din latinescul administrare care... citește mai departe

54 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sector public și sector privat în România

Introducere Realitatea ultimilor ani ne prezintă fenomenul orientării teoretice și practice spre privatizare. Aceasta s-a propus și s-a realizat în răsunătoare cazuri în Occident, dar se realizează si sub ochii noștri în economia României. Justificarea și realizarea economică a acestui proces lasă încă loc pentru... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza pieței virtuale a transporturilor în România

Introducere Aceast lucrare are la baz analiza pietei virtuale si a modului in care firmele romanesti d etransport se prezint pe aceast piat. Astfel c începând cu primul capitol am analizat atât stadiul în care se afl piata virtual dar si modul în care a evoluat de-a lungul timpului. La începutul... citește mai departe

81 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al specialiștilor din domeniul economic, cât și al conducerilor organismelor financiar bancare din întreaga lume, întrucât dobândirea bunăstării prin dezvoltare economică,... citește mai departe

73 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview