Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 27858
Mărime: 99.66KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I- Uniunea Europeană: cadru instituţional pentru lărgire 7
 3. I.1. Ideea europeană 7
 4. I.2. Extinderile anterioare ale Uniunii Europene 8
 5. I.3. ”Marea extindere” a Uniunii Europene 8
 6. I.3.1. Criteriile de aderare 8
 7. I 3.2 Procedura negocierilor, capitole de negociere şi clauze de salvgardare 10
 8. I. 3.3. Candidaţii la aderare 12
 9. I 3.4. Statutul specific al ţărilor din Europa Centrală şi de Est 13
 10. I.3.4.1. România: ţară central- est europeană. Statutul României în Uniune 16
 11. I.3.4.2. Scurt istoric al relaţiilor România-Uniunea Europeană 18
 12. CAPITOLUL II – II. Extinderea spre Est: proces global, inclusiv şi evolutiv 22
 13. II.1. România- actor politic din Europa Centrală şi de Est 23
 14. II.1.1. România post-comunism- aspirantă la integrarea în Marea Comunitate 24
 15. II. 2. Etapa preaderării la Uniunea Europeană 25
 16. II.2.1. Acordul european 29
 17. II.2.2. Strategia de preaderare. Parteneriatul de aderare 32
 18. II.2.3. Criteriile de la Copenhaga. Consiliul European de la Madrid 34
 19. II.2.4 Consiliul European de la Essen 35
 20. II.2.5. Tratatul de la Amsterdam privind extinderea 37
 21. II.2.6. Consiliul European de la Luxemburg şi selectarea candidaţilor 38
 22. II.2.7. Conferinţa Europeană cu privire la extinderea spre Est.
 23. Consiliul European de la Berlin 39
 24. II.2.8. Agenda 2000 40
 25. II.2.9. Primul Raport de monitorizare a ţărilor candidate la UE, publicat
 26. de Comisia Europeană la 25 octombrie 2005 41
 27. II.2.10. Al doilea Raport al Comisiei Europene din 16 mai 2006 44
 28. II.2.11. Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană 45
 29. II.3. Etapa post-aderare la UE 47
 30. II.3.1. Strategia Naţională Postaderare 2007-2013 47
 31. II.3.2. Rapoartele privind evoluţia măsurilor de acompaniere în România
 32. după aderare 53
 33. II.3.3. Racordarea României la politica externă şi de securitate comună a UE.
 34. Relaţiile externe ale României după aderare 56
 35. CAPITOLUL III- Studiu de caz: România post-aderare: problema corupţiei 60
 36. III.1. Strategia Naţională Anticorupţie 60
 37. III.2. Raportul Interimar al Comisiei Europene privind mecanismul de cooperare
 38. şi verificare - februarie 2008 70
 39. III.3. Sondaj de opinie vizând corupţia din România după aderarea la Uniunea
 40. Europeană 72
 41. CONCLUZII 75
 42. BIBLIOGRAFIE 77

Extras din licență

Introducere

Pornind de la ideea conform căreia integrarea în structurile Uniunii Europene a reprezentat dintotdeauna o dimensiune intrinsecă statelor europene, indiferent de sistemul politic sau nivelul de dezvoltare al acestora, şi că drumul spre integrare este unul destul de sinuos, îndeosebi pentru ţările din Europa Centrală şi de Est ( cu statut specific datorită trecutului lor, marcat de regimul comunist), lucrarea de faţă acordă o atenţie deosebită acestui domeniu mereu actual, precum cel al integrării europene.

În doar câteva decenii, Uniunea Europeană a trecut de la grupul omogen de 6 state fondatoare, care au cunoscut varianta uniunii vamale, la o uniune economică, o dată cu UE 15(cu Suedia, Finlanda şi Austria, integrate în 1995), pentru ca apoi să se evidenţieze o Uniune Europeană extinsă la 27 membri, “marea extindere”, datorită statutului specific al statelor care au aderat în acel val de extindere, respectiv ianuarie 2007.

Având în vedere magnitudinea schimbărilor cărora vor trebui să facă faţă atât Uniunea Europeană, cât şi statele viitoare membre, lucrarea prezentă surprinde acele aspecte considerate a fi de importanţă mai mare în studiul procesului aderării, respectiv cele politice şi juridice.

Folosind metoda calitativă de analiză, lucrarea abordează aderarea statelor europene la UE prin divizarea analizei în două etape principale: etapa preaderare, respectiv post-aderare, cu accent pe post-aderare. Lucrarea este structurată pe 3 capitole, care la rândul lor cuprind mai multe subcapitole.

Scopul lucrării este evidenţierea statutului României în Uniunea Europeană, ca stat din Europa Centrală şi de Est care a făcut parte din valul de aderare de la 1 ianuarie 2007, “marea extindere”, şi care a avut relaţii cu Uniunea Europeană încă din anii'70 (acordul european din 1967 privind normele tehnico-sanitare pentru produse agroalimentare).

Se urmăreşte astfel procesul de aderare în întregime şi modul în care România reacţionează la avertizările Comisiei Europene.

Aspectele politice şi juridice ale post-aderării sunt “consecinţe”ale proceselor desfăşurate în preaderare, motiv pentru care lucrarea descrie etapa preaderării mai intâi. Studiul perioadei post-aderare trebuie să pornească de la principalele evenimente care au dus la definitivarea aderării.

Astfel, capitolul I debutează cu prezentarea unor aspecte generale privind Uniunea Europeană şi valorile promovate de aceasta, se evidenţiază statutul specific al ţărilor central-est europene, care a dus la denumirea valului de extindere din 2007 “marea extindere”, încheind cu un scurt istoric al relaţiilor României cu Uniunea Europeană. În capitolul II, analiza se extinde, prin prezentarea amănunţită a principalelor documente juridice şi evenimente politice care au caracterizat perioada preaderare: Acordul european, Strategia şi parteneriatul de aderare, criteriile de la Copenhaga ( fundamentale pentru începerea negocierilor), Consiliile Europene de la Essen, Madrid , Tratatul de la Amsterdam, Agenda 2000, Rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene , care menţionează atât domeniile care au înregistrat progrese, cât şi principalele probleme ale anumitor domenii, obstacole în calea atingerii nivelului de dezvoltare impus de UE. Studiul etapei post-aderare se încheie cu Tratatul de aderare la UE al României şi Bulgariei (căci pentru ambele aderarea s-a realizat în condiţii aproximativ egale).

Ultima parte a capitolului II particularizează situaţia României, aducând în discuţie acele aspecte principale din etapa post-aderare : Strategia post-aderare 2007-2013, elaborată de Guvernul României, Rapoartele Comisiei privind măsurile de acompaniere şi un subcapitol dedicat relaţiilor externe ale statului român după aderare. Ultimul capitol reprezintă un studiu de caz pe problema gravă a corupţiei în România, a cărei soluţionare este văzută cu mult pesimism de Comisia Europeană şi de respondenţii la un sondaj de opinie realizat pentru Transparency International.

Tema lucrării de faţă are importanţă majoră în dezbaterile politice actuale, dar şi viitoare, din mai multe motive, printre care:

-Uniunea Europeană garantează statelor membre un spaţiu de libertate, justiţie, egalitate, respectarea drepturilor omului etc.,

-aceste drepturi generează şi obligaţii, care determină Uniunea Europeană să fie mereu în alertă cu privire la evoluţia statelor membre, monitorizându-le în mod constant şi acordând recomandări pentru remedierea problemelor,

-statele membre, la rândul lor, vor trebui să conştientizeze beneficiile, dar şi costurile aderării, să respecte deciziile acesteia şi nu în ultimul rând, sa acţioneze în direcţia reformelor necesare pentru atingerea nivelului de dezvoltare cerut de statutul de membru al Uniunii Europene.

CAPITOLUL I

Uniunea Europeană-cadru instituţional pentru lărgire

I.1. Ideea europeană

“Uniunea Europeană se poate defini ca o construcţie unică ce caracterizează aspiraţia comună a naţiunilor suverane din Europa de a munci şi a trăi împreună. Ea a fost inspirată de dorinţa cetăţenilor şi a statelor Europei de a construi un viitor comun.

În acest sens Constituţia instituie Uniunea Europeană, căreia statele membre îi conferă competenţe pentru atingerea acestor obiective şi exercită asupra modelului comunitar competenţele ce i-au fost transferate de către acestea. Statele Uniunii Europene au înţeles, în urma contactelor directe între ele, avantajele, dar şi constrângerile ce rezultă din procesul de integrare în structurile Uniunii Europene”.1

Preview document

Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 1
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 2
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 3
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 4
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 5
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 6
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 7
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 8
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 9
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 10
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 11
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 12
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 13
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 14
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 15
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 16
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 17
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 18
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 19
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 20
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 21
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 22
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 23
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 24
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 25
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 26
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 27
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 28
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 29
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 30
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 31
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 32
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 33
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 34
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 35
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 36
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 37
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 38
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 39
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 40
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 41
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 42
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 43
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 44
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 45
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 46
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 47
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 48
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 49
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 50
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 51
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 52
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 53
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 54
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 55
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 56
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 57
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 58
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 59
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 60
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 61
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 62
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 63
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 64
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 65
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 66
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 67
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 68
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 69
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 70
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 71
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 72
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 73
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 74
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 75
Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Politice si Juridice Specifice Etapei Post-Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Corporatocratia - Mecanism de Cucerire

Într-o mare de schimbări ale lumii, globalizarea se definește ca fiind un important mecanism de relaționare, între marile state ale lumii și nu...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Ai nevoie de altceva?