Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș

Licență
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 13542
Mărime: 1.21MB (arhivat)
Publicat de: Robert P.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Capitolul I. Situația actuală a dezvoltării turismului
 2. durabil în România ..
 3. 1.1. Turism durabil. Concept și definiții
 4. 1.2. Ecoturismul .
 5. 1.2.1. Programe de ecoturism
 6. 1.3. Turismul rural și agroturismul
 7. 1.3.1. Asociații și organizații românești implicate
 8. în dezvoltarea turismului rural și agroturismului ...
 9. 1.4. Turismul cultural în România ..
 10. Capitolul II. Inițiative românești integrate și dezvoltarea
 11. turismului durabil .
 12. 2.1. Numărul de structuri de cazare în funcțiune
 13. 2.2. Numărul de structuri de cazare existente ..
 14. 2.3. Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică cu
 15. funcțiuni de cazare turistică .
 16. 2.4. Înnoptări ale turiștilor in structuri de primire turistica cu
 17. functiuni de cazare turistică .
 18. 2.5. Sosiri ale vizitatorilor străini în România .
 19. Capitolul III. Dezvoltarea durabilă a turismului în
 20. regiunea Maramureș .
 21. 3.1. Turismul rural și agroturismul în Maramureș ...
 22. 3.1.1. Circulația turistică în Regiunea Maramureș ...
 23. 3.2. Dezvoltare durabilă a turismului cultural ..
 24. Capitolul IV. Strategii pentru implementarea măsurilor de
 25. sustenabilitate a turismului durabil
 26. 4.1. Strategia de Dezvoltare a Turismului durabil în județul Maramureș ...
 27. 4.2. Implementarea de proiecte în sensul dezvoltării turismului durabil .
 28. Concluzii .
 29. Bibliografie ..

Extras din licență

Introducere

Dezvoltarea turismului durabil este o preocupare ce devine tot mai importantă pe măsura evoluției turismului și este dezbătută la nivel mondial, național și regional. Conceptul de dezvoltare durabilă este tot mai întâlnit în articole științifice, programe analitice, în activitățile autorităților locale sau a companiilor.

Pe fondul dorinței tot mai mari a oamenilor de a practica un turism nedăunător naturii și de a descoperi viața mediului rural, mai ales în ultimii ani se discută tot mai mult despre turismul ecologic, cel rural și agroturism, despre felul în care se pot practica aceste tipuri de turism și despre beneficiile economice și sociale ce se pot dobândi din desfășurarea acestora.

Motivația alegerii temei o reprezintă provocarea pe care o reprezintă studierea conceptului de dezvoltare a turismului durabil, acesta fiind un subiect destul de recent, dar a cărui amploare este în continuă creștere.

Pe parcursul acestei lucrări, se va prezenta situația tipurilor de turism durabil, avantajele acestuia, analiza datelor concludente pentru un asemenea demers și, pe alocuri, provocările cu care turismul durabil din țară se confruntă.

Lucrarea de licență este structurată în patru capitole, ramificate și acestea în subcapitole și subsubcapitole.

Primul capitol se referă la situația actuală a dezvoltării turismului durabil în România. Sunt prezentate conceptul de turism durabil și situația ecoturismului, turismului rural și turismului cultural.

În al doilea capitol se vor analiza datele inserate în tabele ce privesc inițiativele românești în vederea dezvoltării turismului durabil. Este analizată situația structurilor de cazare și a circulației turiștilor.

Al treilea capitol prezintă situația dezvoltării tursimului durabil din regiunea Maramureș și circulația turiștilor.

Ultimul capitol, al patrulea, va prezenta strategiile de dezvoltare a turismului durabil avute în vedere de autoritățile centrale și cele regionale, precum și felul în care se vor implementa aceste strategii.

Principalele surse avute la dispoziție pentru adunarea informațiilor necesare au fost în primul rând website-ul Institutului Național de Statistică, apoi diverse website-uri cu profil turistic, dar s-au folosit și unele cărți disponibile care tratează subiectele prezente în lucrarea de licență.

Alegerea regiunii Maramureș ca studiu de caz, chiar și în lipsa unor surse bogate în informații, s-a făcut ținând cont de patrimoniul cultural al zonei, de peisajele sale frumoase și pline de resurse turistice, trecutul plin de istorie, arhitectura particulară a așezărilor tradiționale, stilul de viață pitoresc al localnicilor, și pentru toate valorile aflate în acest spațiu deosebit..

Capitolul I

Situația actuală a dezvoltării turismului durabil în România

1.1. Turism durabil. Concept și definiții

În dezvoltarea durabilă, turismului îi revine un rol esențial contribuind cu o pondere ridicată la relansarea și redresarea economică a României. Codul global de etică pentru turism, adoptat de Organizația Mondială a Turismului în 1999, subliniază principiile potrivit cărora turismul este un factor al dezvoltării durabile.

În ceea ce privește conceptul de dezvoltare durabilă, acesta cuprinde trei planuri:

- de ordin economic - creșterea gradului de exploatare și valorificare a resurselor;

- de ordin ecologic - reciclarea, evitarea degradării mediului, reducerea sustragerii terenurilor din circuitul agricol;

- de ordin social - creșterea numărului locurilor de muncă, practicarea unor meserii tradiționale, atragerea populației în practicarea turismului, ca măsuri de regenerare fizică și psihică.

Conceptele „dezvoltare durabilă a turismului”, respectiv „dezvoltare durabilă” sunt relativ recente, avându-și originile în Recomandările Conferinței ONU cu tema „Mediu și dezvoltare”, care a avut loc la Rio de Janeiro în iunie 1992 . Atunci a fost pusă în discuție ocrotirea naturii pentru viitor și sprijinirea unei industrializări mai puțin distructive și găsirea căilor de înlocuire a dezvoltării economice intensive cu o dezvoltare durabilă. Întrucât relația turism - mediu este foarte strânsă și cu implicații în dublu sens, turismul trebui să se implice în această dezvoltare durabilă.

Bibliografie

Ioana Patrichi, Turism durabil - o nouă perspectivă, Edit. Pro Universitaria, București, 2012

Andreea Băltărețu, Ecoturism și dezvoltare durabilă, Editura Pro Universitaria, București, 2007

Comen, T., Turism rural, Ghid de bună practică pentru proprietarii de pensiuni, Institute For Integrated Rural Tourism, Vermont, SUA, 2014

Ciangă, N., Romania. Geografia Turismului (partea întâi), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001

INS, Turismul României. Breviar statistic, 2016

www.ecoest.ro

www.turism.gov.ro

www.scritub.com

www.crrt.ro

www.mdrap.ro

www.mediafax.ro

www.insse.ro

www.wttc.org

www.cjmaramures.ro

Preview document

Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 1
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 2
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 3
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 4
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 5
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 6
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 7
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 8
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 9
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 10
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 11
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 12
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 13
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 14
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 15
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 16
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 17
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 18
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 19
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 20
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 21
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 22
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 23
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 24
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 25
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 26
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 27
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 28
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 29
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 30
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 31
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 32
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 33
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 34
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 35
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 36
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 37
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 38
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 39
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 40
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 41
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 42
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 43
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 44
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 45
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 46
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 47
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 48
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 49
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 50
Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltare durabila a turismului in Maramures.doc

Alții au mai descărcat și

Strategia de dezvoltare a Comunei Arieșeni

CAPITOL I ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1.1. STRUCTURA TERITORIULUI 1.1.1. Localizare geografică; Din punct de vedere geografic comuna Arieșeni este...

Posibilități de Relansare pe Piață a Hotelurilor de pe Litoral

INTRODUCERE Subiectul pe care această lucrare îşi propune să-l trateze în cele ce urmează îl constituie competitivitatea redusă a majorităţii...

Zona Etnografică Maramureș

CAPITOLUL I – INTRODUCERE Atunci când se va scrie o lucrare cuprinzatoare despre contributia Maramuresului la civilizatia si cultura noastra se va...

Valorificare potențialului turistic în Județul Maramureș

Cap.I Localizarea si caracterizarea judetului. 1.1 Asezarea geografica a judetului. Judetul Maramures este asezat in extremitatea nord vestica a...

Valorificarea litoralului românesc prin dezvoltare durabilă

Actualitatea tezei şi nivelul cercetărilor întreprinse. Economia naţională a României parcurge o dificilă etapă de tranziţie exprimată prin...

Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile

INTRODUCERE În dezvoltarea economică de după cel de-al doilea război mondial, turismul, un sector important al economiei mondiale, a cunoscut o...

Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică

INTRODUCERE Oare ce i-ar împinge pe unii călători să își părăsească confortabilul fotoliu și să se arunce cu capul înainte în necunoscut? Ce i-ar...

Strategii de Dezvoltare Durabilă a Turismului din România

CAPITOLUL I Turismul european: tendinţe şi perspective Turismul reprezintă, atât prin conţinut cât şi prin rolul său, un fenomen care s-a impus...

Te-ar putea interesa și

Munții Rodnei

Cap.I. Introducere 1.1. Aşezare şi limite Munţii Rodnei sunt consideraţi una din cele mai reprezentative unităţi montane din Carpaţii Orientali...

Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică

INTRODUCERE Oare ce i-ar împinge pe unii călători să își părăsească confortabilul fotoliu și să se arunce cu capul înainte în necunoscut? Ce i-ar...

Analiza Preferințelor Turiștilor Privind Formele de Turism Practicate în Zona Maramureș

Introducere Turismul reprezintă astăzi, prin rolul şi conţinutul său un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a vieţii...

Elemente Strategice de Marketing

INTRODUCERE Prezervarea mediului înconjurător preocupă în tot mai mare măsură omenirea, edificatoare fiind, pe de o parte, conceptualizarea şi...

Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului

Introducere Amenajarea turistică a teritoriului constituie un element ce direct sau indirect uneori, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii....

Program de Valorificare a Potențialului Turistic al Județului Maramureș

1. Localizarea şi caracterizarea judeţului 1.1. Scurt istoric al judeţului Maramureş Străveche vatră românească, cu o civilizaţie originală, cu o...

Resursele turistice ale Județului Maramureș

I. Evaluarea si propunerea de solutii de valorificare a resurselor locale si regionale de turism 1. Resurse turistice naturale si antropice ale...

Turism rural - Parcul Natural Munții Maramureșului

PARCUL NATURAL Rezervaţia sau parcul natural este o suprafaţă de teren, mai mică sau mai mare, din teritoriul unui stat sau continent, ce conţine...

Ai nevoie de altceva?