Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 13450
Mărime: 2.52MB (arhivat)
Publicat de: Carmen I.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAP. I CULTURA-COMPONENTĂ A ACTIVITĂȚII TURISTICE
 3. 1.1 Concept, particularități ale culturii ...4
 4. 1.2 Legătura între cultură și turism .8
 5. 1.3 Turismul cultural - promotor al unei zone ..12
 6. CAP. II ETNOGRAFIA ȘI FOLCLORUL VÂLCEAN
 7. 2.1 Obiceiuri și tradiții ..16
 8. 2.2 Manifestări folclorice ..24
 9. CAP. III REALIZAREA UNOR PROGRAME TURISTICE, CULTURALE ÎN JUDEȚUL VÂLCEA
 10. 3.1 Crăciun - Malaia ...28
 11. 3.2 Sărbători pascale - Vaideeni ..33
 12. 3.3 ,,Cocoșul de Hurez”- Horezu .38
 13. CONCLUZII 45
 14. BIBLIOGRAFIE .49

Extras din licență

INTRODUCERE

Județul Vâlcea a cunoscut de-a lungul evoluției sale social - istorice multiple interferențe care, exprimându-se în similitudini de structură a aspectelor etnofolclorice ca și în confluențele repertoriale și stilistice, reprezintă adevărate mărturii ale vechimii și continuității materiale și spirituale a însăși poporului nostru. Comorile de artă populară ale Vâlcii, ca și tradițiile sale folclorice nu sunt cu nimic mai prejos decât frumusețile peisagistice ale acestui ținut, constituind o adevărată bogăție a județului, integrată în mod firesc patrimoniului național și conferind județului Vâlcea o personalitate distinctă.

Trăsăturile unitare ale culturii populare vâlcene sunt prezente în toate cele trei arii etnofolclorice (montană, submontană și piemontană), conturate în funcție de influențele de natură geografică și social - istorice, fiecare dintre ele păstrându-și, în proporții diferite, particularitățile proprii.

Veacurile de cultură adunate în istoria județului Vâlcea sunt încărcate, pentru noi, vâlcenii, care avem privilegiul de a trăi la începutul unui nou secol, de o întreită semnificație.

Dezechilibrat, uneori marginalizat, spațiul rural românesc a păstrat, în ciuda vicisitudinilor vremii, tradițiile culturale, datinile străbune și , mai ales, ospitalitatea specifică României, fiind printre puținele din Europa în care se mai păstrează încă, aproape nealterate în anumite zone, valențele tradiționale spirituale, viața economică și mediul înconjurător.

Satul vâlcean - prin specificul etnocultural și etnografic, prin originalitate și bogăția resurselor proprii spațiului geografic aferent - poate să se constituie ca un produs turistic inedit, care să satisfacă o gamă largă de motivații în turismul organizat și pe cont propriu, intern și internațional.

Titlul lucrării de față induce un adevăr de mulți conștientizat, dar de foarte puțini cântărit și uzitat la justa sa valoare: acela că evenimentele cultural - folclorice (fie sub forma lor originară de sărbători și obiceiuri tradiționale, populare, fie sub forma derivată, performată de spectacole, sărbători și festivaluri cultural - folclorice) exercită un rol major în promovarea a ceea ce se poate numi ,,cea mai dezvoltată industrie la nivel mondial” - turismul.

Lucrarea implică o largă generalitate și complexitate, ideile fundamentale care stau la baza ei sunt reprezentate, de analiza triadei: loc - rol - impact, și anume:

- loc - locul pe care sărbătorile cultural - folclorice îl ocupă în sistemul

culturii (cultura tradițională, cultura de masă) cât și în cadrul activității turistice (motivații de călaăorie, forme de turism - în special turismul cultural, turismul rural, loc în oferta turistică primară, mai exact în componenta etnofolclorică a potențialului antropic);

- rol - rolul jucat de aceste evenimente cultural - folclorice în promovarea

turismului. Apartenența acestor evenimente la cele două domenii - cultură și turism determină abordarea problemei dintr-o perspectivă de reciprocitate: este cât se poate de clar că oferta turistică, înglobând componente și atracții culturale, determină promovarea acestora din urmă și inluderea lor în circuitul turistic național și internațional, iar amploarea, valoarea atractivitatea unui eveniment cultural - folcloric înseamnă, cumulat, atât determinat motivațional de efectuare a călătoriei în scopuri turistice, generator de imagine pentru localitatea/țara gazdă cât și dezvoltarea unor forme de turism - în speță turismul cultural, în zone cu un potențial natural mai puțin generos;

- impact - impactul sărbătorilor cultural - folclorice asupra turismului, cu

multiplele sale implicații și beneficii: economice, sociale, culturale, de mediu înconjurător.

Sărbătorile/festivalurile cultural - folclorice reprezintă unul din cele mai ample și mai complexe elemente ale culturii imateriale, acționând ca marcă identitară deoarece integrează valori sociale, etice, estetice, culturale specifice unei națiuni. Această marcă au căutat-o și vor continua să o caute și să o descopere majoritatea turiștilor în vacanțele și călătoriile pe care le întreprind în aceste zone nealterate de trecerea timpului.

Bibliografie

1. Academia Romana-Enciclopedica, Institutul de Etnografie si Folclor ,,C. Brailoiu” ,,Sărbători și obiceiuri”, vol.I, Ed.București, 2001

2. Academia Romana-Institutul de Lingvistica din Bucuresti ,,Dicționarul Explicativ al Limbii Române”, București, 1975

3. Achim I. Cultură și progres, în vol.,,Progresul istoric și contemporaneitatea”, Ed.Politică, București, 1976

4. Anoceto L. ,,Cultura esențială pentru dezvoltarea turismului”, New York, 2005

5. Bratu F. ,,Cultura populară sau virtuțiile permanenței”, Ed.Junimea, Iași, 1983

6. Busuioc M. ,,Strategii de dezvoltare și promovare a turismului cultural în România”, Ed.Universitară, București, 2008

7. Comanici G. si Maier Radu O. ,,Dinamica obiceiurilor calendaristice în contextul general al obiceiurilor - Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologice”, București, 1980

8. Dumitrescu D. ,,Resursele turistice ale județului Vâlcea”, Ed.Conphys, Rm.Vâlcea, 2005

9. Gee C.Y. și Fayos Sola E. ,,International Tourism: A global perspective”, Madrid, 1997

10. Getz D. ,,Festivals, Special Events and Tourism”, New York, 1991

11. Hall C. ,,Hallmark Tourist Events: Impact, Management and Planning”, Chichester, 1992

12. Iordache Carmen M. ,,Revista de turism”

13. Ionescu I. ,,Turismul fenomen social, economic și cultural”, Ed.Oscar Print, București, 2000

14. Ministerul Culturii și Cultelor - DJCCPCN ,,Strategia de dezvoltare culturală a județului Vâlcea”, Rm.Vâlcea, 2002

15. Meethan K. ,,Tourism in a global society: Place, Culture, Consumption”, New York, 2001

16. Pop M. ,,Obiceiuri tradiționale românești”, București, 1976

17. Idem ,,Noi orientări de etnografie și folclor, Revista de Etnografie și folclor”, nr.4, 1958

18. Popescu A ,,Probleme generale ale valorificării obiceiurilor populare, Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologice”, București, 1981

19. Petrescu P. ,,Ceramica de Hurez”

20. Richards G. ,,Cultural Tourism in Europe”, Wallingford, 1996

21. The Associaton of Festival Organisers & Arts Council of England ,,A report into the impact of folk festival son cultural tourism”

22. Tănase Al. ,,Introducere în filozofia culturii”, Ed.București, 1968

23. Tamaș C. și Tudor Gh. ,,Vâlcea turistică”, Ed.Conphys, Rm.Vâlcea, 1999

24. Vâlsan G. ,,O știință nouă - etnografia”, Cluj, 1972

25. Vlăduțiu I. ,,Etnografia românească”, Ed.Șiințifică, București, 1973

26. Vlahuță V. ,,România pitorească”, București, 1956

27. Tufescu V. ,,Obiceiuri - oameni din Carpați”

28. *** ,,Arta populară din Vâlcea”, Rm.Vâlcea, 1972

www.romaniatourism.com

www.arts.endow.gov

www.tradiționalromânesc.ro

Preview document

Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 1
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 2
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 3
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 4
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 5
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 6
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 7
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 8
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 9
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 10
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 11
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 12
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 13
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 14
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 15
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 16
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 17
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 18
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 19
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 20
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 21
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 22
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 23
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 24
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 25
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 26
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 27
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 28
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 29
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 30
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 31
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 32
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 33
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 34
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 35
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 36
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 37
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 38
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 39
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 40
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 41
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 42
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 43
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 44
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 45
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 46
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 47
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 48
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 49
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 50
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 51
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 52
Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Integrarea elementelor de etnografie si folclor in circuitul turistic valcean.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico - social specific civilizației moderne, puternic ancorat în viața societății și influențat de...

Valorificarea autenticității locale în cadrul programelor turistice

ARGUMENT Turiștii încep să se îndrepte către vacanțe simple, dar pline de tradiții și obiceiuri românești. România este cunoscută pentru...

Tehnici Promoționale în Turism

Comunicarea de marketing este componenta mixului de marketing care prezinta o importanta deosebita pentru activitatea organizatiei turistice atât...

Gestiune hotelieră

Bibliografie: - Draica Constantin „Ghid practic de turism intern si international”, Ed. All, Bucuresti 1999. - Radu Emilian „Managementul firmei...

Turism și Dezvoltare

BAZELE TEORETICE ALE ECONOMIEI REGIONALE 1.1 Obiectul economiei regionale În teoria economică contemporană s-a manifestat în mod frecvent...

Marketing Turistic

1MARKETING TURISTIC Lector dr. Smaranda COSMA I. INTRODUCERE ÎN MARKETINGUL TURISTIC1.1. Ce este marketingul? Cuvântul “marketing”: origine...

Turism internațional

Specialiştii apreciază că există cinci etape majore în apariţia şi dezvoltarea turismului internaţional: A. Epoca preistorică Motivaţiile de...

Turism internațional

STRATEGIA: CONCEPTE, ELEMENTE DEFINITORII Strategia contribuie la: Strategia este definită drept „o parte componentă a artei militare, care se...

Ai nevoie de altceva?