Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 17243
Mărime: 441.88KB (arhivat)
Publicat de: Carmen I.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. TURISMUL STIMULATOR AL LOCURILOR DE MUNCĂ
 3. 1.1 Locul turismului în economia unei țări 5
 4. 1.2 Turismul cel mai dinamic creator de muncă 10
 5. 1.3 Migrația în turism 14
 6. CAPITOLUL II. ANALIZA RESURSELOR UMANE ÎN TURISM
 7. 2.1 Particularitățile resurselor umane 18
 8. 2.2.Analiza resurselor umane în turismul românesc 21
 9. 2.3. Educația, trainingul în turism 28
 10. CAPITOLUL III. ORGANIZAREA UNEI PENSIUNI - STUDIU DE CAZ: PENSIUNEA PARADIS
 11. 3.1 Prezentarea pensiunii Paradis 38
 12. 3.2. Analiza activității pe departamente și structura resurselor umane în cadrul Pensiunii Paradis 42
 13. 3.3. Motivarea și evaluarea personalului la Pensiunea Paradis 53
 14. 3.4. Analiza Swot 58
 15. 3.5. Strategii de dezvoltare 59
 16. CONCLUZII 60
 17. ANEXE 63
 18. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

Turismul reprezintă un fenomen economico - social specific civilizației moderne, puternic ancorat în viața societății și influențat de evoluția acesteia. Adresându-se unor segmente largi și răspunzînd pe deplin nevoilor acestora, turismul se detașează printr-un înalt dinamism, atît la nivel național cât și internațional. Complexitatea fenomenului turistic plasează într-o poziție centrală prestatorul de servicii turistice, obligat să se implice într-un fel sau altul în toate celelalte activități care au tangență cu turismul. De fapt, pentru întreprinderile prestatoare de servicii, activitatea se bazează pe competența personalului, una dintre cele mai valoroase resurse ale unei întreprinderi de turism fiind resursele umane.

Ele constituie un potențial uman deosebit, unic, rar, dificil de imitat și relativ de înlocuit, ce trebuie înțeles, motivat sau antrenat, în vederea suprapunerii scopurilor sale peste cele ale organizației. Potențialul lor este singurul potențial inepuizabil de creativitate, de soluții și de idei noi, originale și valoroase.

Orice politică în domeniul resurselor umane trebuie fundamentată prin cunoașterea trăsăturilor distinctive ale muncii în turism, pe evaluarea intensității și modului particular de acțiune a forței de muncă asupra producției turistice și a rezultatelor activității. Dezvoltarea turismului are o serie de consecințe asupra utilizării resurselor umane în sensul creării de noi locuri de muncă, determinării unui nivel relativ ridicat de instruire a unor structuri profesionale și pe funcții.

“De ce este necesar studiul resurselor umane într-o întreprindere?” l-ar putea constituii faptul că întreprinderile angajează oameni sub aspectul lor major, constituind cadrul esențial de manifestare a personalității umane. Și pentru a arăta cum vom efectua acest studiu, trebuie să menționăm că analiza resurselor umane va fi orientată nu spre indivizii umani ca atare, ci spre oameni ca factori de producție, ca centrii vii ai întregii activitați ce pulseaza într-o întreprindere ca elemente esențiale ale democrației și ale eficienței economice.

Particularitățile resurselor umane, precum și complexitatea acestora pun probleme managerilor de la toate nivelurile organizatorice, astfel încât gestiunea acestora constituie o latură importantă a activității întreprinderii, calitatea și eficiența modului în care se desfășoară fiind definitorie în obținerea succesului sau a insuccesului activităților organizației.

Astfel lucrarea de față este structurată în trei capitole, abordând toate aspectele referitoare organizării și gestionării resurselor umane, menționate anterior. În primul capitol am abordat noțiuni teoretice ce definesc turismul ca un important stimulator al locurilor de muncă, continuând cu al doilea capitol ce conține o analiză complexă a resurselor umane în turism, finalizând cu cel de-al treilea capitol în care am prezentat aspecte referitoare la resursele umane ale Pensiunii Paradis, realizate printr-un studiu de caz complex, această alegere fiind motivată de evoluția favorabilă a acesteia.

CAPITOLUL I

TURISMUL STIMULATOR AL LOCURILOR DE MUNCĂ

1.1.Locul turismului în economia unei țări

Dezvoltarea turismului a avut rezultate benefice remarcabile, atât în ceea ce privește redresarea economiilor naționale ale multor țări cu potențial turistic valoros, dar și prin faptul că, potrivit aprecierilor OMT , industria turismului se situează pe primul loc în lume în ceea ce privește contribuția la ocuparea forței de muncă, asigurând într-un spectru complet al structurii acesteia - circa 260 milioane locuri de muncă la sfârșitul anului 1997, estimând ca în decurs de 10 ani, numărul acestora sa crească la 383 de milioane de locuri de munca angrenate în prestarea serviciilor specifice din cadrul hotelurilor și a altor unități de cazare, restaurante si alte unități de servire a mesei, transporturi aeriene, administrarea și operarea aeroporturilor, companii de închiriere auto, agenții de turism, tour - operatori, agrement, ghizi de specialitate.

Bibliografie

1. Bran F. Economia Turismului și mediul înconjurător, Editura Economică,1998.

2. Diaconu M. Management-Marketing in Turism,Editura Independența Economică 1998.

3. Glavan V. Turismul în România,Editura Economică,București 2000.

4. Hanciuc N.

C. Iordache Economia si Managementul serviciilor,Editura Independența Economică 2006.

5. Hapenciuc

V.Cristian Cercetarea statistică in turism, Editura Didactică și Pedagogică

6. Ioncică M. Economia turismului și serviciilor Editura Uranus, București 2006.;

7. Ioncică M. Economia serviciilor.Teorie si practică,Editura Uranus,București,2007

8. Iordache C. Economia Turismului,Editura Independența Economică,Pitești,2008

9. Iordache C. Perspectivele Turismului Românesc în Dinamica Turismului Mondial”,Teză de Doctorat,2003.

10. Iordache C.,

Iuliana C.,

Dorin H. Tehnica operațiunilor de turism,Editura Independența Economică,2009.

11. Istrate Fl.

Bran,A.

G. Roșu Economia turismului și a mediului înconjurător,Editura Economică,2005.

12. Jivan Al. Economia sectorului terțiar, Editura Imago, 1994

13. Minciu R. Economia Turismului,Editura Uranus,București 2000

14. Minciu R.,

Ispas Ana Economia Turismului ,Editura Universitatea Transilvania,Brașov,2001

15. Minciu R. Economia Turismului,Editura Uranus,București 2002

16. Minciu R. Economia Turismului,Editura Uranus,București 2006

17. Neacșu N. Turismul și dezvoltarea durabilă, Editura Expert,București 1999

18. Neacșu N. ,

P.Baron

O.Snak Economia turismului, ediția a-II-a Editura PRO Universitaria 2006.

19. Neacșu N.,

A. Cernescu Economia Turismului. Studii de caz.Reglementări. Editura Uranus,București,2002.

20. Nedelea A. Piața turistică, Editura Didactică și Pedagogică,București 2003.

21. Nistoreanu Puiu Management în turism, Editura ASE, București,2002.

22. Niță I., Niță C-tin Piața turistică a României, Editura Ecran, Magazin,Brașov,2003

23. Snak Oscar Economia Turismului, Editura Expert,București,2003

24. Snak O.

P.Baron

N.Neacșu Economia Turismului, Editura Expert, București,2001.

25. Stănciulescu G. Turism și servicii, Editura Uranus,București,2003

26. Pensiunea Paradis Departamentul resurse umane

27. www.edu.ro

28. www.mturism.ro

29. www.scribd.ro

30. www.tourism-experts.ro

31. www.wttc.org

Preview document

Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 1
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 2
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 3
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 4
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 5
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 6
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 7
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 8
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 9
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 10
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 11
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 12
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 13
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 14
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 15
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 16
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 17
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 18
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 19
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 20
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 21
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 22
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 23
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 24
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 25
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 26
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 27
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 28
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 29
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 30
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 31
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 32
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 33
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 34
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 35
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 36
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 37
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 38
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 39
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 40
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 41
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 42
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 43
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 44
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 45
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 46
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 47
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 48
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 49
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 50
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 51
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 52
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 53
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 54
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 55
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 56
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 57
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 58
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 59
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 60
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 61
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 62
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 63
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 64
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 65
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 66
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 67
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 68
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 69
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 70
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 71
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 72
Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si gestionarea resurselor umane in turism.doc

Alții au mai descărcat și

Serviciile turistice și ocuparea forței de muncă

INTRODUCERE Orice politică în domeniul resurselor umane trebuie fundamentată prin cunoaşterea trăsăturilor distinctive ale muncii în turism, pe...

Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca

INTRODUCERE Cluj-Napoca nu este recunoscut pentru atracții turistice naturale importante, din simplul motiv că nu a fost înzestrat, cum este spre...

Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean

INTRODUCERE Județul Vâlcea a cunoscut de-a lungul evoluției sale social - istorice multiple interferențe care, exprimându-se în similitudini de...

Motivarea angajaților în inteprinderi de turism

Аrgument Аm аles cа temă pentru lucrаreа de disertаție, Motivаreа аngаjаților din întreprinderi de turism, deoаrece, consider că, dаtorită unui...

Resursele Umane din Turism

Argument Industria turistică este o sector important al economiei locale, regionale şi mondiale, având implicaţii majore în dezvoltarea economică,...

Resurse umane în turism și alimentație

ARGUMENT : Resursele umane reprezintă o rezervă sau o sursă de mijloace susceptibile, de a fi valorificate într-o împrejurare dată precum și...

Organizarea Pensiunilor Turistice

Activitatile de organizare a pensiunii turistice Tipuri de activitati Planul de afaceri Clientii Concurenta Emblema Selectarea personalului...

Tehnici Promoționale în Turism

Comunicarea de marketing este componenta mixului de marketing care prezinta o importanta deosebita pentru activitatea organizatiei turistice atât...

Te-ar putea interesa și

Turismul Balnear în România

Introducere Balneologia şi climatologia, sunt ştiinţe tradiţionale care studiază si valorifică remediile oferite de natură (ape minerale, climat,...

Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului

Introducere Orice întreprindere, indiferent de profil şi dimensiune şi de spaţiul socio – economic in care activeazã, trebuie sã-şi probeze...

Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL

CAP. 1 : COMUNICAREA ÎN MARKETING – MIJLOC DE REALIZARE A OBIECTIVELOR POLITICII GLOBALE A ORGANIZATIEI ECONOMICE 1.1. Rolul comunicării în...

Îmbunătățirea performanțelor manageriale la SC Alfa SRL

INTRODUCERE Managementul poate fi dimensionat prin performanţă, care reprezintă o stare de competitivitate, însoţită de un nivel de eficacitate şi...

Analiza Activității Hotelului Continental din Timisoara

INTRODUCERE EVOLUŢIA TURISMULUI ÎN EUROPA ŞI ÎN ROMÂNIA ÎN ULTIMII ANI Schimbările majore din economia mondială, concretizate în creşteri...

Turismul Montan în România

CAPITOLUL I TURISMUL – ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ Turismul reprezintă astăzi, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate,...

Analiza Nivelului de Dezvoltare a Turismului Rural în România

ROLUL TURISMULUI RURAL PENTRU DEZVOLTAREA TURISTICA A ROMÂNIEI Urmarindu-se unele interdependente între parte si întreg, în lucrare se prezinta...

Tehnologia organizării serviciilor turistice în România

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TURISM Industria turistică este acea parte a economiei, alcătuită dintr-o sumă de activități...

Ai nevoie de altceva?