Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 22371
Mărime: 2.80MB (arhivat)
Publicat de: Robert Nicoară
Puncte necesare: 11
Facultatea de Horticultura
Universitatea de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. PARTEA I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIUL STRICT AL TEMEI ABORDATE .6
 3. CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE MARKETING ...6
 4. 1.1 Aspecte generale despre marketing 6
 5. 1.2 Evoluția marketingului 7
 6. 1.3 Rolul și funcțiile marketingului .9
 7. CAPITOLUL II. TURISMUL ..10
 8. 2.1 Aspecte legate despre turism 10
 9. 2.2 Produsul turistic 12
 10. 2.3 Potențial turistic 13
 11. CAPITOLUL III. POLITICI DE MARKETING ÎN TURISM ..13
 12. 3.1 Conceptul de marketing turistic ..13
 13. 3.2 Piața turistică 16
 14. 3.3Oferta turistică 17
 15. 3.4 Cererea turistică 19
 16. PARTEA II. MATERIAL ȘI METODĂ 21
 17. CAPITOLUL IV. OBIECTIVELE ȘI METODELE UTILIZATE ÎN CERCETARE ..21
 18. 4.1 Metode utilizate în cercetare 21
 19. 4.1.1 Analiza SWOT 21
 20. 4.1.2 Mixul de marketing 23
 21. 4.1.2.1Politica de produs 23
 22. 4.1.2.2 Potica de preț ..26
 23. 4.1.2.3 Politica de distribuție ..28
 24. 4.1.2.4 Politica de promovare ..31
 25. CAPITOLUL V. ÎNCADRAREA ÎN SISTEMUL TURISTIC 34
 26. 5.1 Informații cu caracter general .34
 27. 5.1.1 Scurt istoric ..34
 28. 5.1.2 Așezarea geografică a orașului .35
 29. 5.1.3 Populația orașului ..36
 30. 5.2 Potențialul turistic al municpiului Cluj-Napoca 36
 31. 5.3 Forme de turism practicate în Cluj-Napoca 45
 32. 5.4 Circulația turistică la nivelul municipiului Cluj-Napoca 46
 33. PARTEA III. REZULTATE ȘI DISCUȚII .. 49
 34. CAPITOLUL VI. STUDIU DE CAZ: GRAND HOTEL ITALIA CLUJ-NAPOCA ...49
 35. 6.1 Descrierea entității economice 49
 36. 6.2 Poziționarea hotelului comparativ cu concurența directă ...53
 37. 6.3 Analiza SWOT a hotelului . .55
 38. 6.4 Analiza mixului de marketing la Grand Hotel Italia Cluj-Napoca .57
 39. 6.4.1 Strategii de produs aplicate la Grand Hotel Italia Cluj-Napoca ..57
 40. 6.4.2 Strategii de preț aplicate la Grand Hotel Italia Cluj-Napoca ...69
 41. 6.4.3 Strategii de plasare aplicate la Grand Hotel Italia Cluj-Napoca . .60
 42. 6.4.4 Strategii de promovare aplicate la Grand Hotel Italia Cluj-Napoca 61
 43. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ..63
 44. BIBLIOGRAFIE .68

Extras din licență

INTRODUCERE

Cluj-Napoca nu este recunoscut pentru atracții turistice naturale importante, din simplul motiv că nu a fost înzestrat, cum este spre exemplu Brașov sau Constanța iar de aceea orientarea acestuia a devenit spre cel antropic, creat de oameni. Aflat într-o dezvoltare continuă, Clujul devine atractiv pentru turiști din ce în ce mai mult. Cu ocazia desfășurării anumitor evenimente atât culturale cât și de spectacole muzicale, potențialul și circulația turistică au atins niște valori impresionante. Cel mai mare ajutor primit a fost prin prisma faptului că în anul 2015 a fost Capitala Europeană a Tineretului, ceea ce a făcut din Cluj-Napoca un loc plin de evenimente frumoase. Trendul ascendent nu se oprește aici iar pentru 2021 orașului își propune să devină Capitală Culturală Europeană.

Vizitarea orasului este o plăcere și chiar dacă nu este un obiectiv obligatoriu pentru cei care sunt în trecere, este cu siguranță o experiență minunată pentru cei ce vor să vadă viața urbană transilvăneană trăită intens alături de mâncarea tradițională, minunatele activități culturale, o istorie interesantă și un spirit aparte ce te cuprinde pe durata întregii zile.

Motivul cercetării care m-a determinat să aleg această temă a proiectului de diplomă este acela de-a scoate în evidență strategiile de marketing folosite de structurile de primire turistice pentru a-și atinge obiectivele propuse.

Lucrarea este structurată în trei părți, prima parte cuprinde trei capitole în care sunt prezentate noțiuni de turism, aspecte teoretice legate de turism și politici de marketing în turism.

Partea a doua este compusă din două capitole în care se prezintă obiectivele și metodele utilizate în cercetare și prezentarea pe scurt a orașului Cluj-Napoca, potențialul și circulația turistică a acestuia.

Partea a treia este formată dintr-un singur capitol în care sunt precizate concluziile legate de tema abordată, analiza efectuată și rezultatele cercetării.

Cercetarea a fost efectuată folosindu-se ca instrument de lucru analiza SWOT și analiza mixului de marketing.

PARTEA I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIUL STRICT AL TEMEI ABORDATE

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE MARKETING

1.1 ASPECTE GENERALE DESPRE MARKETING

În literatura de specialitate conceptul de marketing are mai multe accepțiuni. În funcție de modul în care privim, prin termenul de marketing se pot numi, în aceeași măsură, atât ca fiind o disciplină, un domeniul al științei sau un demers socio-economic, cât și o activitate practică sau o funcție a unei organizații(indiferent că este publică sau privată).

Din punct de vedere etimologic cuvântul “marketing” este de origine anglo-saxonă și provine de la verbul “to market”(vânzare/cumpărare, a desfășura tranzații pe piața, comercializare). Terminația - ing conferă acestui termen, sensul de acțiune continuă pe piață.

Termenului de marketing i-a fost atribuită pentru prima oară o definiție oficială în anul 1935, și a fost adoptată de National Association of Marketing Teachers, predecesoare a American Marketing Association. Aceasta a rezistat vreme de 50 de ani, până în 1985 când a fost înlocuită iar conform politicii oficiale a American Marketing Association, definiția este reînnoită la fiecare 5 ani pentru a răspunde mai bine realităților existente și nevoilor pieței. Cea mai recentă modificare, adoptată în Iulie 2013, definește marketingul astfel: “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.”

Philip Kotler, care este unul dintre “părinții” marketingului afirmă că “marketingul este un proces social și managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obțin ceea ce le este necesar și doresc prin crearea, oferirea și schimbul de produse și servicii o anumită valoare. Pentru mine, mult mai simplu, aș traduce această afirmație că marketingul reprezintă “știința și arta de a vinde”. (Kotler, 1997).

Una dintre personalitățile cele mai reprezentative ale școlii britanice de marketing, Michael Baker, subliniază că “enigma marketingului constă în faptul că el este una dintre cele mai vechi activități ale omului și totuși este privit ca cea mai recentă dintre disciplinele economice”.(Baker, 1994)

Bibliografie

Materiale studiate:

1. Gh. Minculete, 2007, “Marketing”, Editura Universității Naționale de Aăarare”CAROL I”

2 .Felix H. Arion și Iulia C.Muresan, “Management în turism”,Editura AcademicsPres, 2013

3. Lect. Dr. Silvia Muhcina, “Marketing în turism și servicii”, 2008

4. Lector Dr. Horia Mihai Raboca, “ Curs de marketing”, 2011

5. Muhcina Silvia, „Marketing în turism-servicii”, 2008

6. Alexandru Nedelea, „Marketing în comert, turism și servicii”, 2009

7. Laurențiu Anghel, “Business to Business Marketing”, Ed. ASE, București,2004

8. I. C. Drăgan, M.C. Demetrescu., “Noul marketing în mileniul III”, Editura Europa Nova, București, 1998

9. Cosmescu I. “Turismul-fenomen complex contemporan” Ed. Economica, București, 1998

10. Nicolae Lupu, “Hotelul. Economie și Management”, Ediția a V-a, Editura All Beck, București, 2005

11. Marculescu I., Nichita N., “Serviciile și modernizarea economiei românești”, Ed. Stiintifica și Enciclopedică, București, 1997).

12. Michael Baker, “The Marketing Book”, Editura Butter Worth Heinemann, Oxford, 1994

13. Florescu Constantin; Anghel Laurențiu, “Marketing”, Editura Marketer, Bucuresti, 1993

14. Philip Kotler, “Managementul marketingului”, Editura Teora, Bucuresti, 1997

15. Valer Oltean, “Marketingul serviciilor. Teorie și practică”, Editura Uranus, Bucuresti, 1999

16. Krippendorf Jost, “Marketing et Tourisme”, Editura Herbert Long, Berne, 1971, pag.43

17. Peter Drucker, “The Practice of Management”, New York: Harper and Row, pag. 82

18. Coită D., “Marketingul serviciilor”, Editura Universității din Oradea, 2003

19. Ciangă Nicolae, “Studiu de geografie a turismului urban in Cluj-Napoca”, 2013

20. Valentin Mihai, „Suport de curs-Economia turismului”, 2014

21. Marius Sabău, „Suport de curs-Marketing”, 2015

22. Andreica Ileana, „Suport de curs-Contabilitate”,2014

Surse web:

23. https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx,ultima accesare: 27.05.16

24. https://ro.wikipedia.org/wiki/Marketing, ultima accesare:27.05.16

25.http://academiacomerciala.ro/cursuri/Contabilitate%20si%20Informatica%20de%20Gestiun e/An%20I/Sem.%20II%20-%20Marketing/MARKETING.pdf, ultima accesare:27.05.16

26.http://www.wmm.ro/evolutia-marketingului/, ultima accesare:28.05.16

27.http://europa2020.spiruharet.ro/wp-content/uploads/2015/04/Capitolul-1.pdf,ultima accesare: 28.05.16

28.http://documents.tips/documents/lucraredisertatie-branding-hotelier.html,ultima accesare: 28.05.16

29.https://www.academia.edu/6621790/Marketing_in_Turism_Servicii, utima accesare: 28.05.2016

30.http://file.ucdc.ro/cursuri/T_2_n21_Economia_turismului.pdf.pdf,ultimaaccesare:29.05.16

31. https://www.academia.edu/10572964/Produsul_Turistic, ultima accesare:29.05.16

32. https://ro.wikipedia.org/wiki/Turismul_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia,ultima accesare: 29.05.16

33.http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2014/01/CMPG-Strategia-Turism-2014-2020-Final.pdf, ultima accesare:29.05.16

34. http://www.cniptcluj.ro/index.php ultima accesare:8.06.16

35.http://www.cazareclujnapoca.ro/ro/obiective-turistice ultima accesare:9.06.16

36. http://www.orizonturiculturale.ro/ro_proza_Giovanni-Ruggeri.html,ultima accesare: 9.06.16

37. www.cluj.com, ultima accesare:10.06.16

38.https://ro.scribd.com/doc/97526166/Strategii-de-Marketing-in-Cadrul-Unui-Hotel, ultima accesare: 15.06.16

39. http://www.clujtoday.ro/2011/05/27/scurt-istoric-al-clujului.html, ultima accesare: 10.06.16

40. www.grandhotelitaliacluj.ro, ultima accesare:15.06.16

41. http://documents.tips/documents/plan-de-marketing-hotel-parc.html, ultima accesare: 15.06.16

42. https://prezi.com/u-hxc1lslif5/grand-hotel-italia/, ultima accesare:15.06.16

43. http://www.turismmarket.com/tips-uri-pentru-hotelieri, ultima accesare:14.06.16

44. https://www.academia.edu/10572964/Produsul_Turistic?auto=download,ultima accesare: 14.06.16

Preview document

Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 1
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 2
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 3
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 4
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 5
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 6
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 7
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 8
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 9
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 10
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 11
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 12
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 13
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 14
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 15
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 16
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 17
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 18
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 19
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 20
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 21
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 22
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 23
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 24
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 25
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 26
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 27
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 28
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 29
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 30
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 31
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 32
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 33
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 34
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 35
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 36
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 37
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 38
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 39
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 40
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 41
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 42
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 43
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 44
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 45
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 46
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 47
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 48
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 49
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 50
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 51
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 52
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 53
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 54
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 55
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 56
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 57
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 58
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 59
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 60
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 61
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 62
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 63
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 64
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 65
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 66
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 67
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 68
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 69
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 70
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 71
Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Strategii de marketing in turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza sistemului de comunicare al hotelului Gorj

Începuturile turismului se pierd în adâncurile vremurilor. Este cât se poate de probabil că oamenii au efectuat, de pildă, deplasări „de agrement”...

Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice

Introducere În prezent Internetul ocupă o poziţie destul de importantă în viaţa cotidiană. Dacă până nu demult Internetul era disponibil doar...

Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara

Introducere Hunedoara este unul dintre cele mai ofertante județe atunci când vine vorba despre atracții turistice reprezentative pentru întregul...

Organizarea și gestionarea resurselor umane în turism

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico - social specific civilizației moderne, puternic ancorat în viața societății și influențat de...

Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici cu servicii hoteliere din mediul urban și rural

INTRОDUCЕRЕ Dеzvоltarеa industriеi turismului şi a industriеi hоtеliеrе duрă рrimul răzbоi mоndial a caрtat atеnţia a multоr ţări cu роtеnţialul...

Gestiune hotelieră - Hotel Laguna

Capitolul 1: Prezentarea generală a hotelului 1.1 Amplasare "Laguna" este primul şi unicul hotel din Republica Moldova care se află în afara...

Gradul de atractivitate a stațiunii Sovata

1. Prezentarea generală a staţiunii Sovata 1.1. Aşezare Staţiunea balneoclimaterică Sovata se află în partea de est a judeţului Mureş, având...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Ai nevoie de altceva?